Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Skype för företag med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att starta Skype för företag och logga in. Därefter kan du starta ljud- och videosamtal eller chatta med snabbmeddelanden. Du kan även ange din närvarostatus så att andra får reda på din tillgänglighet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag och logga in

 1. Tryck på Windows-tangenten, skriv Skype för företag och tryck på Retur. Du hör: ”Skype för företag”.

 2. Om det behövs trycker du på Tabb tills du hör: ”Inloggningsadress”. Skriv din e-postadress och tryck på Retur.

  Obs!: Logga in med organisationens inloggningsuppgifter – inte med ditt Skype-namn eller Microsoft-konto.

 3. Du hör: ”Lösenord, redigerar text”. I JAWS hör du: ”Lösenord, redigera, skriv text”. Skriv ditt lösenord.

  Tips: Spara lösenordet genom att trycka på Tabb tills du hör ”Omarkerad, Spara mitt lösenord, kryssruta” (i JAWS hör du ”Spara mitt lösenord, kryssruta, avmarkerad”) och sedan markera kryssrutan Spara mitt lösenord genom att trycka på blanksteg. Du hör: ”Markerad”. Nästa gång du öppnar Skype kan du logga in på ditt konto genom att trycka på Retur.

  Tryck på Retur när du är klar.

Tips: 

 • Du kan ange att Skype för företag ska starta automatiskt när du startar Windows. Instruktioner finns i avsnittet Starta Skype automatiskt när du startar Windows nedan.

 • Du kan också starta Skype för företag och ansluta till ett onlinemöte via en länk i en Skype-mötesinbjudan. Tryck på Tabb i mötesinbjudan tills du hör ”Anslut till Skype-mötet, länk” och anslut sedan genom att trycka på Retur.

Starta Skype automatiskt när du startar Windows

 1. I Skype för företag trycker du på Alt + T, O för att öppna dialog rutan alternativ . Du hör: "Skype för företag, alternativ, allmänt." I JAWS hör du: "lämnar menyer, trädvy, allmänt, 1 av 15."

 2. Gå till fliken Personligt genom att trycka på P. Du hör: ”Personligt, flikobjekt”. I JAWS hör du: ”Personligt”.

 3. Tryck på Alt+U. Du hör om kryssrutan Starta programmet automatiskt när jag loggar in i Windows är markerad eller inte.

 4. Tryck på blanksteg tills du hör: ”Markerad”.

 5. Tryck på Retur. Dialogrutan Alternativ stängs och fokus flyttas till sökfältet i huvudfönstret.

Ändra din tillgänglighetsstatus

När Skype för företag startas läser en del skärmläsare upp ditt namn, din tillgänglighet, plats och ett personligt meddelande, som visas längst upp i huvudfönstret och kan ses av andra användare. Du kan ändra din närvaroinformation så att andra användare ser din tillgänglighetsstatus.

 1. Tryck på Tabb i Skype för företag tills du hör: ”<Aktuell status>, Ändra min status, knapp”.

 2. Öppna statusmenyn genom att trycka på blanksteg.

 3. Ändra din status genom att trycka på Tabb tills du hör namnet på det alternativ du vill visa i din profil. Välj ett alternativ genom att trycka på blanksteg.

Ringa en kontakt

 1. Tryck på Tabb i huvudfönstret i Skype för företag flera gånger tills du hör: ”Sökinmatning, redigerar. Hitta en person eller ett rum, eller ring ett nummer”.

  Tips: Om du känner till personens telefonnummer kan du skriva numret i sökfältet och starta samtalet genom att trycka på Retur.

 2. Skriv personens namn, adress eller telefonnummer. Sökningen utförs medan du skriver.

 3. Gå till listan med resultat genom att trycka på Tabb flera gånger tills du hör ”Sökresultat” och namnet på den första personen i listan. Om det finns fler resultat bläddrar du i listan med ned- och uppil. Skärmläsaren läser upp kontakterna när du bläddrar. Välj en person genom att trycka på Retur.

 4. En meny öppnas. Tryck på högerpil tills du hör: ”Ring <namn på kontakt>, samtal, knapp” eller ”Starta ett videosamtal, knapp”. Starta samtalet genom att trycka på Retur.

  Avsluta samtalet genom att trycka på Tabb flera gånger tills du hör ”Lägg på, knapp” och trycka på Retur.

Mer information om hur du ringer och tar emot ljudsamtal finns i Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag.

Chatta med snabbmeddelanden

 1. Tryck på Tabb i huvudfönstret i Skype för företag flera gånger tills du hör: ”Sökinmatning, redigerar. Hitta en person eller ett rum, eller ring ett nummer”. Skriv personens namn, adress eller telefonnummer. Sökningen utförs medan du skriver.

 2. Gå till listan med resultat genom att trycka på Tabb flera gånger tills du hör ”Sökresultat” och namnet på den första personen i listan. Om det finns fler resultat bläddrar du i listan med ned- och uppil. Skärmläsaren läser upp kontakterna när du bläddrar. Välj en person genom att trycka på Retur.

 3. En meny öppnas. Du hör: ”Skicka ett snabbmeddelande, knapp”. Starta chatten genom att trycka på Retur.

 4. Fokus är i textinmatningsfältet. Skriv meddelandet och skicka det genom att trycka på Retur. Skärmläsaren läser upp eventuella svar du får. Fokus är kvar i textinmatningsfältet, så du kan skriva och skicka fler meddelanden.

  Stäng chattfönstret genom att trycka på Esc.

Logga ut från Skype för företag

Tryck på Alt+F, N i huvudfönstret i Skype för företag.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon för Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att öppna appen och logga in. Du kan starta ljud- och videosamtal, chatta med snabbmeddelanden och ange din närvarostatus så att andra får reda på din tillgänglighet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag och logga in

 1. Gå till listan Program i Finder på din Mac genom att trycka på Skift+Kommando+A.

 2. Skriv S för att gå direkt till program som börjar med ”S” och tryck på nedpil tills du hör: ”Skype för företag, program”.

 3. Öppna Skype för företag för Mac genom att trycka på Kommando+nedpil.

 4. Skriv din e-postadress. Tryck på Tabb tills du hör: ”Fortsätt, standard, knapp” och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Tryck på Tabb tills du hör: ”Lösenord, redigera text säkert”. Skriv ditt lösenord. Om du vill att Skype för företag ska komma ihåg ditt lösenord nästa gång trycker du på Tabb tills du hör ”Jag vill förbli inloggad” och markerar det genom att trycka på blanksteg. Logga in genom att trycka på Retur. När du är inloggad hör du: ”Skype för företag-fönster. Huvudnavigeringsgrupp”.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Börja kommunicera med gruppen genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil i huvudnavigeringsgruppen i Skype för företag. Du hör: ”<Antal objekt>, Min profil, knapp”.

 2. Tryck på blanksteg två gånger. Du hör: ”Meny, <antal objekt>”.

 3. Bläddra till en status du vill visa i din profil genom att trycka på upp- eller nedpil.

 4. Välj en status genom att trycka på blanksteg. Gå tillbaka till Min profil i huvudfönstret genom att trycka på Esc.

Ringa en kontakt

 1. Börja kommunicera med gruppen genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil i huvudnavigeringsgruppen i Skype för företag. Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Kontakter”.

 2. Sök efter en kontakt genom att trycka på blanksteg och sedan trycka på Tabb tills du hör: ”Sök efter kontakter”. Skriv namn, e-postadress eller telefonnummer för den kontakt du vill söka efter. Sökresultaten visas när du skriver.

 3. Gå till listan med resultat genom att trycka på Tabb och bläddra sedan bland kontakterna genom att trycka på nedpil tills du hör namn eller nummer för den person du vill ringa. Tryck på högerpil om du behöver expandera en kontaktgrupp.

 4. Starta ett samtal med den markerade kontakten genom att trycka på Tabb tills du hör ”Samtal, knapp” och sedan öppna samtalsmenyn genom att trycka på blanksteg. Du hör: ”Meny, <antal objekt>”.

 5. Välj Skype-samtal genom att trycka på nedpil och ring samtalet genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. När du är i ett samtal kan du hantera samtalet med följande kortkommandon:

  • Med videokompatibla enheter växlar du till videosamtal genom att trycka på Skift+Kommando+V.

  • Stäng av eller slå på mikrofonen genom att trycka på Skift+Kommando+M.

  • Avsluta samtalet genom att trycka på Skift+Kommando+E.

Chatta med snabbmeddelanden

 1. Börja kommunicera med gruppen genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil i huvudnavigeringsgruppen i Skype för företag. Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Kontakter”.

 2. Sök efter en kontakt genom att trycka på blanksteg och sedan trycka på Tabb tills du hör: ”Sök efter kontakter”. Skriv namn, e-postadress eller telefonnummer för den kontakt du vill söka efter. Sökresultaten visas när du skriver.

 3. Gå till listan med resultat genom att trycka på Tabb och bläddra sedan bland kontakterna genom att trycka på nedpil tills du hör namnet på den person du vill starta en chatt med. Tryck på högerpil om du behöver expandera en kontaktgrupp.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Chatt, knapp”.

 5. Starta chatten genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: ”Skriv ett meddelande här, redigera text. Du står nu på ett textområde”.

 6. Skriv meddelandet. Skicka det genom att trycka på Retur.

  Du hör ett aviseringsljud när du får ett meddelande i chatten. Om du vill att VoiceOver ska läsa upp svaren trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil tills du hör: ”Chatthistorik, tabell”. Bläddra sedan bland meddelandena genom att trycka på ned- eller uppil. VoiceOver läser upp dem när du bläddrar. Gå tillbaka till textinmatningsfältet genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil. Du hör: ”Skriv ett meddelande här, redigera text”.

Logga ut från Skype för företag

Tryck på Kommando+G i Skype för företag.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon för Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att öppna appen och logga in. Därefter kan du söka efter kontakter, starta ljud- och videosamtal med dem eller chatta med snabbmeddelanden. Du kan även ange din närvarostatus så att andra får reda på din tillgänglighet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Öppna appen Skype för företag och logga in

Om det behövs laddar du först ned appen Skype för företag från App Store. Logga in i Skype för företag med ditt arbets- eller skolkonto. När du har loggat in första gången öppnas appen utan att du uppmanas att logga in nästa gång om du inte har valt att logga ut.

 1. Öppna appen Skype för företag genom att svepa åt höger på startskärmen tills du hör ”Skype för företag” och dubbeltrycka på skärmen.

  Tips: Om du har fler än en startskärm kan du snabbt gå mellan startskärmarna genom att svepa åt vänster eller höger med tre fingrar.

 2. Skype för företag kan öppna en dialogruta där du uppmanas att välja några inledande inställningar, till exempel behörighet att visa aviseringar (du hör ”företag vill skicka aviseringar till dig”), söka efter personer i dina kontakter (du hör ”företag vill ha åtkomst till dina kontakter”) och komma åt mikrofonen (du hör ”företag vill ha åtkomst till mikrofonen”). Navigera i dialogrutan genom att svepa åt höger eller vänster. Välj en knapp genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Sidan Logga in öppnas. Du hör: ”Inloggningsadress för org., textfält”.

 4. Skärmtangentbordet visas och du kan skriva ditt användarnamn. När du är klar sveper du åt höger på tangentbordet tills du hör ”Retur” och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Fokus flyttas till fältet Lösenord. Skriv ditt lösenord med skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger på tangentbordet tills du hör ”Retur” och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Du loggas in i Skype för företag. Om du hör ”Vi behöver ditt telefonnummer med landskod och riktnummer” sveper du åt höger och dubbeltrycker. Det numeriska skärmtangentbordet visas och du kan skriva ditt telefonnummer. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör ”Nästa, knapp” och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Om du hör ”Vi har slagit ihop vissa samtalsfunktioner med telefonen” sveper du åt höger tills du hör ”Sida ett av tre, justerbar” och sveper uppåt. Stäng följande sida med samma gester. På sida tre sveper du åt höger tills du hör ”Jag förstår, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Huvudvyn i Skype för företag öppnas med fokus på knappen Min info i skärmens övre vänstra hörn.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. I huvudvyn i Skype för företag går du om det behövs till knappen Min info genom att svepa åt vänster eller höger. När du hör ”Min info, <aktuell status>, knapp” dubbeltrycker du på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Status, <aktuell status>, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och tillämpa den genom att dubbeltrycka på skärmen. Din status ändras och fokus är på knappen Stäng. Stäng dialogrutan Min info och gå tillbaka till huvudvyn i Skype för företag genom att dubbeltrycka på skärmen.

Hitta en kontakt

 1. Svep åt vänster eller höger i huvudvyn i Skype för företag tills du hör ”Sök efter kontakter, sökfält” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Skärmtangentbordet visas på nedre halvan av skärmen. Skriv kontaktens namn, e-postadress eller telefonnummer med tangentbordet. Skärmläsaren läser upp antalet sökresultat som hittas när du skriver.

 3. Gör något av följande:

  • Gå till resultaten när du skriver genom att svepa åt vänster tills du hör namn och status för rätt person.

  • Utför sökningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Sök” och dubbeltrycka på skärmen. Skärmtangentbordet stängs och fokus flyttas till listan med sökresultat. Du hör: ”Kontakter, rubrik”. Svep åt höger tills du hör rätt person.

 4. Öppna personens kontaktkort genom att dubbeltrycka på skärmen. På kontaktkortet kan du till exempel ta reda på personens tillgänglighet och starta ett videosamtal, ljudsamtal eller en chatt. Bläddra på kontaktkortet genom att svepa åt höger eller vänster.

Ringa en kontakt

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill ringa i Skype för företag. Instruktioner finns i avsnittet Hitta en kontakt ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Videosamtal, knapp” eller ”Samtal, knapp” och starta video- eller ljudsamtalet genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Avsluta samtalet genom att svepa åt höger tills du hör ”Lägg på, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

Mer information om hur du ringer och tar emot ljudsamtal finns i Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag.

Chatta med snabbmeddelanden

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill chatta med i Skype för företag. Instruktioner finns i avsnittet Hitta en kontakt ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ett meddelande här” och dubbeltryck på skärmen. Skärmtangentbordet visas och du kan skriva meddelandet.

 3. När du är klar skickar du det genom att svepa åt vänster tills du hör ”Skicka meddelande, knapp” och dubbeltrycka på skärmen. Skärmläsaren läser upp eventuella meddelanden du får. Fokus flyttas tillbaka till meddelandeinmatningsfältet och du kan fortsätta skriva ett till meddelande.

  Gå tillbaka till föregående vy när du har chattat genom att svepa åt vänster tills du hör ”Bakåt, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

Logga ut från Skype för företag

 1. Svep åt vänster i huvudvyn i Skype för företag tills du hör ”Min info, <aktuell status>, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”Logga ut, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att öppna appen och logga in. Därefter kan du söka efter kontakter och starta ljud- och videosamtal med dem eller chatta med snabbmeddelanden. Du kan även ange din närvarostatus så att andra får reda på din tillgänglighet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag för Android för första gången

Första gången du öppnar appen Skype för företag för Android uppmanas du att ange en del profilinformation och personliga inställningar.

 1. Gå till den startskärm där appen Skype för företag för Android finns genom att svepa åt höger eller vänster med två fingrar på startskärmen på din mobila enhet. Svep sedan åt höger med ett finger tills TalkBack läser upp appen. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Om dialogrutan Användningsvillkor visas sveper du åt höger för att lyssna och gå igenom villkoren och sveper sedan åt höger igen tills du kommer till knappen Acceptera och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Välkomstskärmen i Skype för företag öppnas. Bläddra igenom skärmen genom att svepa åt höger. När du hör ”Fortsätt, knapp” dubbeltrycker du på skärmen.

 4. Om du har konfigurerat organisationskonton på telefonen tidigare kan Skype för företag föreslå att du använder dem. Svep åt höger om du vill höra vilka konton som föreslås. Om du väljer ett av de konton som föreslås behöver du inte ange inloggningsadressen igen och kan hoppa till steg 7. Om du vill använda ett annat konto fortsätter du att svepa åt höger tills du hör: ”Logga in med ett annat konto”. Välj ett alternativ genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Fokus flyttas till fältet organisationens inloggnings adress på inloggnings skärmen. Du hör: "organisationens inloggnings adress, redigerings ruta". Dubbel tryck på skärmen och Använd skärm tangent bordet för att skriva in din inloggnings adress, som vanligt vis är din e-postadress.

 6. När du är klar sveper du åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Fokus flyttas till fältet Lösenord. Du hör: ”Lösenord, redigeringsruta”. Dubbeltryck på skärmen och skriv ditt lösenord med skärmtangentbordet.

  Obs!: Skype för företag kommer som standard ihåg ditt lösenord så du behöver inte skriva det nästa gång du loggar in i Skype för företag. Om du inte vill att Skype för företag ska komma ihåg det sveper du åt höger tills du hör ”Kom ihåg lösenordet, kryssruta, är markerad” och avmarkerar kryssrutan genom att dubbeltrycka på skärmen.

  När du är klar sveper du åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 8. På nästa skärm flyttas fokus till fältet Vad är ditt telefonnummer?. Du hör: ”Android-telefonnummer, redigeringsruta”. Dubbeltryck på skärmen och skriv telefonnumret med det numeriska skärmtangentbordet.

 9. När du är klar sveper du åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 10. En introduktionsskärm öppnas. Det finns totalt tre introduktionsskärmar. Gå till nästa skärm genom att svepa åt vänster med två fingrar.

 11. Stäng den sista introduktionsskärmen och börja använda appen genom att svepa åt höger tills du hör ”Nästa” och dubbeltrycka på skärmen.

  Huvudvyn i Skype för företag för Android öppnas. Bläddra bland objekten i den här vyn genom att svepa åt höger eller vänster. TalkBack läser upp objekten när du bläddrar.

Öppna Skype för företag för Android och logga in

Skype för företag för Android kommer som standard ihåg din inloggningsinformation om du har loggat in på samma enhet tidigare, så allt du behöver göra är att öppna appen och välja vilket konto du vill använda. Om du valde att inte spara lösenordet vid första inloggningen och loggade ut efter senaste användningen loggar du in igen enligt anvisningarna nedan.

 1. Navigera till den startskärm som innehåller appen Skype för företag för Android från startskärmen på din mobila enhet. Svep åt höger med ett finger tills TalkBack läser upp appen och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ditt namn och din inloggningsadress. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Fokus är i fältet Lösenord. Dubbeltryck på skärmen och skriv ditt lösenord med skärmtangentbordet.

 4. När du är klar sveper du åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Skype för företag för Android öppnas och du loggas in.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Svep åt vänster eller höger i huvudvyn i Skype för företag tills du hör ”Visa menyn Profilinställningar, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Menyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”<aktuell status>, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Den status du valt anges. Stäng menyn genom att svepa åt vänster med två fingrar.

Hitta en kontakt

 1. Svep åt vänster eller höger i huvudvyn i Skype för företag tills du hör ”Sök i företagskatalogen” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Du hör ”Redigerar, Sök efter personer, redigeringsruta” och skärmtangentbordet visas. Skriv kontaktens namn, e-postadress eller telefonnummer. Skärmläsaren läser upp antalet sökresultat när du skriver.

 3. Gå till listan med resultat genom att svepa åt höger. Om det finns flera resultat sveper du åt höger tills du hör namn och status för önskad kontakt.

 4. Öppna personens kontaktkort genom att dubbeltrycka på skärmen. På kontaktkortet kan du till exempel ta reda på personens tillgänglighet och starta ett videosamtal, ljudsamtal eller en chatt. Bläddra på kontaktkortet genom att svepa åt höger eller vänster.

Ringa en kontakt

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill ringa i Skype för företag för Android. Instruktioner finns i avsnittet Hitta en kontakt ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Videosamtal, knapp” eller ”Ljudsamtal, knapp” och starta video- eller ljudsamtalet genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Avsluta samtalet genom att svepa åt höger tills du hör ”Avsluta samtal, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

Mer information om hur du ringer och tar emot ljudsamtal finns i Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag.

Chatta med snabbmeddelanden

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill chatta med i Skype för företag för Android. Instruktioner finns i avsnittet Hitta en kontakt ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Chatt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Skriv ett meddelande, tre punkter, redigeringsruta”. Dubbeltryck på skärmen och skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 3. När du är klar skickar du det genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka chattmeddelande, knapp” och dubbeltrycka på skärmen. Skärmläsaren läser upp eventuella meddelanden du får. Du kan fortsätta skriva ett till meddelande med skärmtangentbordet.

  Gå tillbaka till föregående vy när du har chattat genom att svepa åt vänster tills du hör ”Gå tillbaka” och dubbeltrycka på skärmen.

Logga ut från Skype för företag för Android

 1. Svep åt vänster i Skype för företag för Android tills du hör: ”Visa menyn Profilinställningar, knapp”. Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Logga ut”. Dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att öppna appen och logga in. Därefter kan du söka efter kontakter och starta ljud- och videosamtal med dem eller chatta med snabbmeddelanden. Du kan även ange din närvarostatus så att andra får reda på din tillgänglighet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag för första gången

Om du inte redan har installerat på telefonen kan du ladda ned och installera Skype för företag-programmet från Microsoft Store.

 1. På telefonens start sida sveper du åt vänster med två fingrar för att gå till program listan. Svep åt vänster om du vill använda sökningen eller svepa åt höger tills du hör "Skype för företag" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Programmet öppnas med välkomst skärmen. Svep åt höger tills du hör "nästa, program fält, knapp" och dubbel tryck på skärmen. En annan välkomst skärm öppnas. Svep åt höger tills du hör knappen Nästa igen och dubbel tryck på skärmen för att fortsätta.

 3. Sidan Skype för företag inloggning öppnas. Svep åt höger tills du hör "inloggnings fönstret. Inloggnings adress "och dubbel tryck på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att skriva din organisations adress. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "retur" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Fokus flyttas till fältet Lösenord. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "retur" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Din organisations inloggnings sida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Ange lösen ord, redigera text" och dubbel tryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "retur" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Skype för företag frågar efter ditt telefonnummer. Svep åt höger tills du hör "plus en, skrivskyddad" och dubbel tryck på skärmen. Skärm tangent bordet visas. Flytta fokus till knapp satsen genom att svepa åt höger tills du hör "fönster ruta".

 7. Använd knapp satsen för att skriva in mobiltelefon numret inklusive lands-och rikt nummer.

  Obs!: Fältet telefonnummer innehåller redan "+ 1". Om lands koden inte börjar med siffran 1 sveper du åt höger på knapp satsen tills du hör "Backsteg" och dubbeltrycker på skärmen för att ta bort numret.

  När du är klar sveper du åt höger flera gånger tills du hör "nästa, app bar, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 8. På skärmen som visas kan du välja att växla push-meddelanden och telefon boks åtkomst. Bläddra igenom skärmen genom att svepa åt höger. Om du vill växla en inställning dubbeltrycker du på skärmen när du hör inställningen. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "nästa, app bar, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Skype för företag-programmet öppnas i vyn kontakter .

Öppna Skype för företag och logga in

Som standard får Skype för företag ihåg din inloggnings information om du redan har loggat in på samma enhet.

 1. Öppna Skype för företag-appen från Start skärmen eller program listan.

 2. Svep åt höger flera gånger tills du hör "logga in, program fält, knapp" och dubbel tryck på skärmen. Skype för företag-programmet öppnas i vyn kontakter .

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Svep åt vänster eller höger i Skype för företag tills du hör "min info" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "status är <aktuell status>" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Fönstret Välj status öppnas. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

  Den status du valt anges. Stäng vyn Min info genom att svepa åt höger tills du hör "navigerings fält, bakåt, knapp, Dold" och dubbel tryck på skärmen.

Hitta en kontakt

 1. I vyn kontakter för Skype för företag sveper du åt vänster eller höger tills du hör gruppen som kontakten tillhör (till exempel Favoriter eller andra kontakter) och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Gruppen expanderas och kontakterna i gruppen visas på skärmen. Svep åt höger om du vill gå igenom listan.

 3. Dubbelklicka på skärmen för att öppna snabb åtgärds menyn när fokus är på en kontakt. Använd snabb åtgärds menyn för att öppna personens kontakt kort eller starta ett ljud samtal, ett video samtal eller en chatt. Om du vill flytta mellan alternativen i menyn sveper du åt höger eller vänster. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

Ringa en kontakt

 1. Sök efter den kontakt du vill ringa in i Skype för företag. Instruktioner finns i avsnittet Hitta en kontakt ovan.

 2. Dubbel tryck på skärmen för att öppna snabb åtgärds menyn. Svep åt höger tills du hör "samtal, knapp" eller "video samtal, knapp", beroende på vilken typ av samtal du vill göra och dubbel tryck på skärmen för att ringa samtalet.

  Avsluta samtalet genom att svepa åt höger tills du hör ”Avsluta samtal, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

Chatta med snabbmeddelanden

 1. Leta reda på den kontakt du vill chatta med i Skype för företag. Instruktioner finns i avsnittet Hitta en kontakt ovan.

 2. Dubbel tryck på skärmen för att öppna snabb åtgärds menyn. Svep åt höger. Du hör: "snabb meddelande, knapp." Dubbel tryck på skärmen för att starta en chatt.

 3. Svep åt höger tills du hör "Tryck för att skriva, skriv skydd" och dubbel tryck på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att skriva ett meddelande. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "skicka, prgm, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Meddelandet skickas.

  Svep åt vänster för att lyssna på meddelanden som du tar emot i chatten.

Logga ut från Skype för företag

 1. I vyn kontakter för Skype för företag sveper du åt vänster eller höger tills du hör "min info" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "status är <aktuell status>" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Fönstret Välj status öppnas. Svep åt höger tills du hör "Logga ut" och dubbel tryck på skärmen.

Använd Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att öppna Skype för företag i Outlook på webben. Ange din närvarostatus så att andra får reda på din tillgänglighet, sök efter kontakter och chatta med snabbmeddelanden.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag i Outlook på webben

Skype för företag – Online är inte en fristående app, den körs i Outlook på webben.

 1. Öppna Outlook på webben genom att öppna webbläsaren och gå till http://outlook.office.com. Logga in på ditt Office-konto.

 2. Gå till Office Online-verktygsfältet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: ”Öppna startikon för app”.

 3. Öppna Skype för företag-fönstret genom att trycka på Tabb tills du hör ”Använd nedåtpilen för att använda fönstret Skype för företag-konversationer”. Öppna fönstret genom att trycka på blanksteg.

  Skype för företag-fönstret öppnas och listfliken Alla kontakter är aktiv.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Gå till Office Online-verktygsfältet i Outlook på webben genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: ”Öppna startikon för app”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: ”Användarinställningar. Använd nedåtpilen för att använda fönstret Mitt konto för att visa och redigera mitt konto”.

 3. Öppna fönstret Mitt konto genom att trycka på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör: ”<Din aktuella status>, klicka för att ändra status”. Öppna listan med alternativ genom att trycka på blanksteg och navigera sedan bland objekten i listan genom att trycka på upp- eller nedpil.

 5. När du hör det alternativ du vill visa i din profil trycker du på Retur. Listan stängs. Stäng fönstret Mitt konto genom att trycka på Esc.

Hitta en kontakt och starta en konversation

 1. Gå till Office Online-verktygsfältet i Outlook på webben genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: ”Öppna startikon för app”.

 2. Öppna Skype för företag-fönstret genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Använd nedåtpilen för att använda fönstret Skype för företag-konversationer”. Öppna fönstret genom att trycka på blanksteg.

  Skype för företag-fönstret öppnas och listfliken Alla kontakter är aktiv.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör ”Sök” och skriv kontaktens namn, e-postadress eller telefonnummer. Skärmläsaren läser upp antalet sökresultat som hittas när du skriver.

 4. Gå till sökresultaten genom att trycka på Tabb tills du hör ”Personer” och namnet på den första personen i listan. Navigera i listan genom att trycka på upp- eller nedpil.

 5. Starta en chatt med personen genom att trycka på Retur. Chattfönstret öppnas och fokus är i chattinmatningsfältet. Du hör: ”Chat-indata”. Nu kan du skriva meddelandet. Skicka det genom att trycka på Retur.

 6. Du hör ett aviseringsljud när det kommer meddelanden i chatten. Om du vill att Skärmläsaren ska läsa upp meddelandet som kommit trycker du på Skift+Tabb. Gå tillbaka till chattinmatningsfältet genom att trycka på Tabb. Avsluta konversationen och stäng chattfönstret genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×