Symptom

När du använder Microsoft CRM Sales för Outlook, kan du få följande varningsmeddelande visas:

Ett program försöker komma åt e-postadresser som är lagrade i Outlook. Vill du tillåta detta?

Om det är oväntat kan det vara ett virus och du bör välja "Nej".

Du kan få det här meddelandet visas när du försöker göra en av följande uppgifter i Microsoft CRM Sales for Outlook-klienten:

  • Starta Microsoft CRM Sales för Outlook.

  • Skapa en ny kontakt i Microsoft CRM.

  • Skapa en ny Microsoft CRM-möte.

  • Skapa en ny Microsoft CRM-aktivitet.

  • Skicka ett e-postmeddelande i Microsoft CRM.

  • Främja ett e-postmeddelande.

Om du klickar på Ja i dialogrutan där kan du fortsätta. Du kan behöva klicka på Ja om flera gånger.

Orsak

Problemet beror på en ändring av säkerhetsrelaterade till Microsoft Office XP när Microsoft Office XP Service Pack 3 är installerat.

Lösning

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Microsoft har gett ut Microsoft Office Outlook 2002 Post-Service Pack 3 hotfix-paket för Outlook 2002. Den är endast avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel och i Microsoft Knowledge Base-artikel 829346. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för Microsoft Office XP som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft Product Support Services för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Product Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=FH; [LN] CNTACTMSI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om Microsofts supportpersonal bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.För ytterligare information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

829346 beskrivning av Outlook 2002 Post-Service Pack 3 hotfix-paket: 7 maj 2004

829346 är Knowledge Base-artikeln måste du referera till när du begär snabbkorrigeringen från Microsoft support.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×