Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här tillfälliga lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.När du försöker öppna en länkad bifogad fil i ett Outlook-meddelande blockeras åtkomsten till länken. Ett meddelande av följande typ visas i informationsfältet i Outlook:


Följande bifogade filer kan vara osäkra, och åtkomsten till dessa har blockerats: filnamn.De bifogade filer som påverkas är relativt ovanliga. De har vanligtvis skapats via anpassade lösningar med hjälp av Extended MAPI eller Outlook-objektmodellen för att lägga till funktioner i en Microsoft Exchange-postlåda eller i en lokal uppsättning Outlook-mappar.

Symptom

Problemet beror på att länkade bifogade filer som standard inte kan öppnas i Outlook 2010. En säkerhetsuppdatering från juli 2010 innehöll dessutom en ändring i Outlook 2002, Outlook 2003 och Outlook 2007 som införde det här funktionssättet. 

Om du vill veta mer om den här säkerhetsuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

978212 MS10-045: Säkerhetsproblem i Hjälp- och supportcenter möjliggör fjärrkörning av kod

Mer information finns i följande Microsoft Security Response Center-bulletin:


http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-045.mspx

Orsak

Lös problemet med följande metoder:

 • Metod 1
  Om du har utvecklat en anpassad lösning där länkade bifogade filer används, rekommenderar vi att du ändrar lösningen så att inga länkade filer används. Undvik i synnerhet följande alternativ för en bifogad fils PR_ATTACH_METHOD-egenskap:

  • ATTACH_BY_REFERENCE

  • ATTACH_BY_REF_ONLY

  • ATTACH_BY_REF_RESOLVE

  En möjlig lösning är att i stället använda en hyperlänk i meddelandets brödtext.


 • Metod 2

  Varning! Den här tillfälliga lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar information så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

  Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  322756Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
  Du kan använda en registerpost för att förhindra att länkade bifogade filer blockeras av Outlook. Vi rekommenderar dock inte att du använder registerposten, eftersom detta försämrar säkerheten i Outlook och kan ge åtkomst till skadliga bifogade filer.

  Du konfigurerar registerposten AllowAttachByRef genom att lägga till ett DWORD-värde med namnet AllowAttachByRef som har värdet 1. Gör så här:

  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.

  2. Leta upp och klicka på någon av följande undernycklar i registret:


   • Outlook 2010 (version 14.0)

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
    Eller:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security

   • Outlook 2007 (version 12.0)

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
    Eller:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

   • Outlook 2003 (version 11.0)

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
    Eller: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security

   • Outlook 2002 (version 10.0)

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security Eller:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

  3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.

  4. Skriv AllowAttachByRef som DWORD-namn och tryck på RETUR.

  5. Högerklicka på AllowAttachByRef och klicka på Ändra.

  6. Skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.

  7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.


  Viktigt! Registerposten AllowAttachByRef återaktiverar endast ATTACH_BY_REFERENCE- och ATTACH_BY_REF_ONLY-bilagor. ATTACH_BY_REF_RESOLVE-bilagor blockeras fortfarande.

Workaround

I Outlook 2002 och tidigare versioner av Outlook gick det att skapa länkade bifogade filer med kommandot Infoga fil. Det gick dock bara med RTF-formaterade meddelanden. Den här funktionen finns inte i nyare versioner av Outlook. I stället kan du infoga hyperlänkar i meddelandets brödtext.

Med Outlook-objektmodellen kan användare skapa och skicka länkade bifogade filer. När meddelandena skickas konverterar dock MAPI de länkade bifogade filerna till inbäddade bifogade filer.

Eftersom problemet kan uppstå i många situationer och Outlook även blockerar andra typer av bifogade filer, beroende på konfiguration, bör du testa olika scenarier och se om problemet kan ha att göra med ett oväntat funktionssätt i Outlook. Det bästa sättet att ta reda på om en bifogad fil är en länkad fil, är att använda ett MAPI-baserat verktyg som MFCMAPI och kontrollera om PR_ATTACH_METHOD-egenskapen för den bifogade filen är inställd på något av följande värden:

Värde

MAPI-flagga

2

ATTACH_BY_REFERENCE

3

ATTACH_BY_REF_RESOLVE

4

ATTACH_BY_REF_ONL

Så här använder du MFCMAPI för att ta reda på om en bifogad fil är en länkad bifogad fil:

 1. Starta MFCMAPI.

 2. På menyn Session klickar du på Logon and Display Store Table (Inloggning och visning av lagringsplatstabell)

 3. Dubbelklicka på en av MAPI-lagringsplatserna i listan för att öppna den. Här finns förmodligen det meddelande som innehåller den misstänkta bifogade filen.

 4. Expandera mappträdet i navigeringsfönstret och leta upp rätt mapp. Dubbelklicka på mappnamnet så att mappen öppnas.

 5. Högerklicka på meddelandet som innehåller den misstänkta bifogade filen och klicka på Display Attachment Table (Visa tabell över bifogade filer).

 6. Markera den bifogade filen och leta upp PR_ATTACH_METHOD-egenskapen i egenskapslistan. I kolumnerna Value och SmartView visas informationen. Den bifogade filen är en länkad bifogad fil om informationen matchar något av de tre värdena i tabellen MAPI-flagga ovan.

Mer information om MFCMAPI finns på följande Microsoft-webbsida:

http://www.codeplex.com/mfcmapiDe produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.


Mer Information

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×