Du kan inte öppna vissa IIS 7.5 finns PDF-dokument med hjälp av en webbläsare med Adobe PDF Reader plugin-aktiverad

Symptom

Föreställ dig följande:

  • Du installerar Internet Information Services (IIS) 7.5 på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

  • Värd för vissa Format PDF (Portable Document) dokument på en IIS-webbplats på den här datorn.

  • Du har en klientdator som har Adobe PDF Reader plugin-program aktiverat i en webbläsare.

  • Du kan använda den här webbläsaren för att öppna ett PDF-dokument som finns på IIS-webbplatsen.

I det här fallet kan du inte öppna PDF-dokumentet. Webbläsaren kan dessutom sluta svara.Obs!

  • Du kanske fortfarande kan öppna andra PDF-dokumenten på den här IIS-webbplatsen när problemet uppstår.

  • Det här problemet påverkar inte alla versioner av plugin-programmet Adobe PDF-läsare.

Orsak

Det här problemet beror på en designändring i IIS 7.5.

När du försöker öppna ett PDF-dokument på en IIS-webbplats skickar en begäran som innehåller flera byte-intervall att IIS 7.5 plugin-programmet Adobe PDF-läsare. Om unionen av flera byte-intervall är en enda byte-intervall innehåller svaret från IIS 7.5 byte-intervall samman till en enda byte-intervallet (kallas även en begäran om kopplade byte-intervall). Svar på denna enda byte-intervallet innehåller inte multipart/byteranges innehållstyp. Innehållstypen multipart/byteranges är förväntas ingå i ett svar på en begäran om kopplade byte-intervallet. Detta medför att Adobe PDF Reader plugin-programmet ska hantera svar felaktigt. PDF-dokumentet kan inte öppnas.

Obs! Innehållstypen multipart/byteranges ingår i en regelbunden flera byte-intervall svar.

Lösning

Lös problemet genom att installera den här snabbkorrigeringen på datorn som kör IIS 7.5.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2


Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

  • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×