Ett felmeddelande visas eller spelet slutar svara på skärmen "Läser in" vid start av ett Microsoft-spel: "Sätt in rätt CD"

Symptom

När du försöker starta något av de program som nämns i avsnittet "Gäller", kan något av följande hända medan meddelandet "Läser in" eller "Vänta medan CD:n för programnamn verifieras" visas på skärmen:

 • Programmet slutar svara (låser sig).

 • Spelet avslutas och du kommer tillbaka till skrivbordet.

 • Något av följande felmeddelanden kan visas:

  Sätt in CD-skivan och klicka på OK. Programmet startas om.

  Programnamn orsakade ett ogiltigt sidfel i modul programnamn.icd

  programnamn orsakade ett ogiltigt sidfel i modul dplayerx.dll

  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ADDRESS 8000741A baserat på 80001000 - hal.dll

  Programnamn har orsakat ett fel i ~DF394B.tmp

  Rukshuk orsakade ett ogiltigt sidfel i modul rukshuk.exe

  EMPIRES2 orsakade ett ogiltigt sidfel i Empires2.exe

  Clokspl orsakade ett ogiltigt sidfel i modul Clokspl.exe.

  Det gick inte att hitta CD-ROM-skivan. Sätt in FS2004 Disc 4 och klicka på OK. Programmet startas om.

  Spelnamn har stött på ett problem och måste avslutas.

  Om du klickar på länken i dialogrutan visas följande felsignatur:

  Appname:program.icd, appver:x.x.x.xxx, modname: program.icd

Om du försöker installera något av spelen i avsnittet "Gäller" kan dessutom något av följande felmeddelanden visas:

Det gick inte att identifiera media. Installationen avbryts.

Identifieringen av media misslyckades.

Orsak

Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:

 • Du använder inte spelskivan för att starta programmet.

 • CD-enheten är inte kompatibel med programmet.

 • Du använder en kopia av program-CD:n.

 • Du är inte inloggad på datorn som administratör.

 • Starten av spelet störs av program som körs men inte syns.

 • Du använder ett Microsoft Windows XP Home-konto med "snabbt användarbyte".

 • Inaktuella drivrutiner används i CD-enheten.

Obs! Det här problemet uppstår på datorer med Microsoft Windows XP Home och Microsoft Windows XP Professional. När problemet uppstår på en dator med Windows XP Professional beror det inte på "snabbt användarbyte" utan på någon av de andra förutsättningarna som anges ovan.

Lösning

Metod 1: Rengör skivan

Rengör CD:n eller DVD:n med en rengöringssats eller genom att försiktigt torka skivans silversida med en mjuk, luddfri bomullsduk. Använd inte en pappersduk eftersom den kan repa plasten och lämna ränder. När du rengör skivan ska du torka utåt från mitten av skivan. Torka inte med cirkelrörelser. Om problemet kvarstår rengör du skivan med en fuktig duk eller en rengöringslösning för CD- eller DVD-skivor som säljs i handeln. Se till att skivan är helt torr innan du sätter in den i enheten. Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 2: Kontrollera att spel-CD:n ligger i CD-enheten

Kontrollera att skivan med spelet ligger i CD-enheten. Sätt in originalskivan med spelet i CD-enheten, och starta sedan om programmet.

 • Microsoft Combat Flight Simulator 2:

  Om du ska spela Combat Flight Simulator 2 använder du CD-skiva 2.

 • Microsoft Mech Warrior 4: Inner Sphere Mech Pak:

  Om du ska spela Mech Warrior 4: Inner Sphere Mech Pak sätter du in Mech Warrior Vengeance 4 (skiva 1) eller Black Knight innan du startar spelet.

 • Microsoft Flight Simulator 2004: A A Century of Flight

  Om du ska spela Flight Simulator 2004: A A Century of Flight sätter du in skiva 4.

 • Microsoft Zoo Tycoon: Complete Collection

  Om du ska spela Zoo Tycoon: Complete Collection sätter du in skiva 2.

Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 3: Installera uppdateringar för SafeDisc

Så här kontrollerar du om uppdateringarna behövs:

 1. Sätt in skivan med spelet.

 2. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.

 3. Skriv in enhetsbeteckningen för CD-enheten och ett kolon, och tryck sedan på RETUR.

  På de flesta datorer är enhetsbeteckningen för CD-ROM-enheten D, så du skriver D: och trycker på RETUR.

 4. Skriv dir /a:h och tryck på RETUR.

Därmed visas alla dolda filer på skivan. Om det finns en fil med namnet "SSIFSDAT.SYS" behövs inte uppdateringarna för spelet du använder. Installationen av uppdateringarna kan emellertid vara av nytta för andra spel.

Windows XP-korrigeringsfil för SafeDisc för Microsoft-spel

Om du använder Windows XP och har aktiverat snabbt användarbyte behöver du kanske en uppdateringsfil.

Uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=eae20f0f-c41c-44fe-84ce-1df707d7a2e9Obs! För att installera den här uppdateringen måste du logga in i Microsoft Windows med ett konto som har administratörsbehörighet. Den här filen krävs inte för Microsoft Windows 2000 eller tidigare.

Korrigeringsfil för SafeDisc-drivrutinen

Den här uppdateringen är avsedd för Microsoft Windows NT, Windows 2000 och Windows XP. Du måste kanske logga in som administratör för att installera den. Om problemen med att kontrollera CD-skivan kvarstår kan de avhjälpas med en uppdatering för utökad kompatibilitet

från följande Macrovision-webbplats:

http://www.macrovision.com/products/safedisc/downloads.shtml Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 4: Visas licensavtalet?

När du har installerat spelet ska licensavtalet visas. Skivan verifieras normalt innan du accepterar licensavtalet. Om licensavtalet inte har visats efter att spelet har installerats kan CD-verifieringsprocessen inte kringgås. CD-verifieringsprocessen säkerställer att du använder en giltig skiva och inte en kopia. På vissa datorer kan CD-verifieringsprocessen inte kringgås på CD-enheter.

Viktigt! I vissa spel som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln visas skärmen med licensavtalet under installationen. Om du accepterade licensavtalet under installationen men ändå drabbas av problemen som beskrivs i avsnittet "Symptom" följer du anvisningarna i artikeln. Om du inte kommer ihåg om du har sett licensvillkoren, eller om du inte vill ta bort spelet och sedan installera om det, kan du ta reda på om du har accepterat licensavtalet så här:

 1. Klicka på Start, peka på Kör och skriv regedit.

 2. Expandera HKEY_CURRENT_USER.

 3. Expandera Software.

 4. Expandera Microsoft och sedan Microsoft Games.

 5. Expandera spelmappen och klicka sedan en gång på mappen under spelmappen.

Mappen under spelnamnet ska ha ett nummer, till exempel 01, 02, 03, eller eula.

Kontrollera vad som står intill FIRSTRUN i den högra rutan. Om det står 0x00000001 har du accepterat licensavtalet, och då beror inte problemet på detta. Om det står 0x00000000, med en nolla som sista siffra, har CD-enheten problem med att verifiera skivan.

Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.

Metod 5: Inaktivera eller ändra kompatibilitetsläget

 1. Högerklicka på genvägsikonen för programmet och klicka på Egenskaper.

 2. Avmarkera kryssrutan Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för: på fliken Kompatibilitet.

  Du kan också välja kompatibilitetsläget Windows 2000 på fliken Kompatibilitet.

 3. Klicka på OK.

 4. Starta programmet med genvägen du just har ändrat.


Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 6: Töm Temp-mappen

Så här tömmer du Temp-mappen:

Windows 98 eller Windows Millennium Edition

 1. Klicka på Start, Kör, skriv temp i rutan Öppna och klicka på OK.

 2. Klicka på Markera allaRedigera-menyn.

 3. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja till alla.

Windows XP eller Windows 2000

Obs! Temp-mappen för Windows XP som spelets installationsprogram försöker använda finns i en viss användares mapp, till exempel Enhet\Documents and Settings\Användarnamn \Local Settings\Temp.

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv %temp% i rutan Öppna och klicka på OK.

 2. Klicka på Markera allaRedigera-menyn.

 3. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja till alla.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 7: Starta om datorn med en ren start

När Microsoft Windows startas startar automatiskt ett antal program i bakgrunden som kan störa spelet. Det kan röra sig om antivirusprogram och systemverktyg. Vid en ren start hindras programmen från att starta automatiskt. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att genomföra den här proceduren. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.

Gör en ren start enligt följande instruktioner om du använder Windows XP.

Obs! Vissa funktioner kan tillfälligt försvinna. Om inställningarna återställs får du åter tillgång till funktionerna, men det kan hända att även det ursprungliga felmeddelandet eller problemet återkommer.

 1. Klicka på Start, Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.

 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt.

 3. Avmarkera följande kryssrutor under Selektiv start:

  • Kör System.ini

  • Kör Win.ini

  • Ladda Autostart-objekt

 4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster, och klicka sedan på Avmarkera alla.

 5. Klicka på OK och sedan på Starta om.

Om du vill starta datorn i ren miljö klickar du på Spela upp, så visas en film.
Om du vill återgå till den normala startmetoden efter en ren start klickar du på Spela upp, så visas en film.
Om du vill veta mer eller se information om åtgärder för andra operativsystem klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

331796 Ren start förhindrar att bakgrundsprogram stör ett spel eller ett program som används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska) Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 8: Installera och starta spelet från en annan CD- eller DVD-enhet

Om problemet kvarstår kan spel-CD:n kanske inte läsas från CD-enheten.

Försök installera spelet från en annan CD- eller DVD-enhet på samma dator eller på en annan dator. Om installationen lyckas och du kan starta spelet i det här testet kunde spelskivan kanske inte läsas i den ursprungliga CD- eller DVD-enheten.

Metod 9: Leta efter CD-emulatorer (virtuella CD-enheter) som är installerade på datorn

En CD-emulator skapar virtuella CD-enheter på Windows-datorer. Du kan se dem i fönstret Den här datorn eller med hjälp av Utforskaren. Även om virtuella CD-enheter kan likna fysiska CD-enheter i operativsystemet finns det vissa viktiga skillnader mot verkliga CD- eller DVD-enheter. En CD-emulator är inte en fysisk maskinvara som installeras på en dator utan används för att kopiera CD-skivor som avbildningsfiler på hårddisken.

Hur vet jag att det finns en virtuell CD-enhet på datorn?

Öppna Den här datorn och räkna antalet CD-, DVD- och CDRW-enheter. Räkna antalet CD-enheter som är fysiskt installerade på datorn. Du kan också expandera fönstret Enhetshanteraren för att se hur många CD-enheter som är installerade.

Gör så här:

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på System.

 3. Om du använder en dator med Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium (ME) klickar du på fliken Enhetshanteraren.

  Om du använder en dator med Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP klickar du på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.

 4. Expandera CD-ROM eller DVD-/CD-ROM-enheter.

 5. Räkna antalet enheter.

 6. Stäng alla öppna fönster på skrivbordet.

När du vet hur många enheter det finns i Enhetshanteraren räknar du antalet CD-enheter i datorlådan.

Det kan finnas en lucka på framsidan av datorn som du måste öppna för att se de installerade fysiska enheterna. Det kan också finnas externa enheter som är anslutna med USB eller SCSI. Om det finns fler CD-enheter i Den här datorn än CD-enheter som är anslutna till eller installerade i datorn är sannolikt en virtuell CD-enhet eller en CD-emulator installerad.

Metod 10: Logga in som administratör (endast Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows XP)

Om du använder Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP loggar du ut från datorn och loggar sedan in igen som användare med administratörsbehörighet.

Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 11: Ändra DMA-överföringsläge till PIO-läge (Windows XP)

 1. I Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på System, klicka på fliken Maskinvara och klicka sedan på Enhetshanteraren.


  Om du inte kan se System klickar du på Växla till klassiskt läge i vänster ruta.

 3. Dubbelklicka på mappen IDE ATA/ATAPI-styrenheter, dubbelklicka på Sekundär IDE-kanal och klicka sedan på fliken Avancerade inställningar.

  Obs! Om du inte kan se fliken Avancerade inställningar finns det sannolikt en SCSI-enhet på datorn. Alternativ för DMA-överföringsläge är inte tillgängliga för SCSI-enheter.

 4. Under Enhet 0 markerar du Endast PIO i rutan Överföringsläge. Om du har mer än en CD- eller DVD-enhet markerar du också Endast PIO i rutan Överföringsläge under Enhet 1.

  Obs! Om det aktuella överföringsläget under Enhet 0 eller Enhet 1 är Ej tillämpligt används inte enheten. Ändra endast enheter utan beteckningen Ej tillämpligt. Om Ej tillämpligt anges för båda enheterna finns CD- eller DVD-enheten på den primära IDE-kanalen.

 5. Dubbelklicka på Primär IDE-kanal.

 6. På fliken Avancerade inställningar, under Enhet 1, markerar du DMA om tillgängligt i rutan Överföringsläge.

  Obs!Enhet 0 är med största sannolikhet hårddiskenheten och ska inte ändras.

 7. Klicka på OK.

 8. Starta om datorn.

Metod 12: Sök igenom datorn med ett antivirusprogram

Spelet kan avslutas, ge upphov till ett felmeddelande eller sluta svara under start eller när du spelar spelet om datorn har angripits av ett virus.

Viktigt! Om du redan har installerat ett antivirusprogram på datorn bör du uppdatera det innan du söker igenom datorn. De flesta utgivare av antivirusprogram ger ut en ny signaturfil varje månad. När du har hämtat de senaste signaturfilerna söker du igenom datorn. Om du behöver hjälp med att hämta filerna med antivirussignaturer kontaktar du programtillverkaren.

Om du inte har installerat ett antivirusprogram letar du upp en leverantör av ett sådant program. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

49500 Lista över leverantörer av antivirusprogram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska) Det finns flera kostnadsfria online-sökverktyg som kan användas för att söka efter virus på datorn. Besök till exempel följande Symantec-webbplats:

http://security.symantec.com Du kan hindra virus från att angripa datorn eller sprida sig till andra datorer. Mer information om hur du skyddar datorn mot virus finns på följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/athome/security/viruses/default.mspx Om problemet återkommer använder du följande metod.

Metod 13: Ta bort spionprogram

Spionprogram är program som samlar in personlig information utan din vetskap eller tillåtelse. Du kan ha spionprogram eller andra oönskade program om du hämtar musik från fildelningsprogram, gratisspel från otillförlitliga platser eller andra program från okända källor. Spionprogram kan påverka spelet och startprocessen.

Mer information om symptom på spionprogram och andra oönskade program, borttagning av spionprogram samt åtgärder för skydd av datorn finns på följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/sverige/athome/security/spyware/default.mspx

Metod 14: Konfigurera McAfee nuts and bolts

 1. Maximera Bomb Shelter.

 2. Klicka på Properties i dialogrutan Bomb Shelter.

 3. Klicka på Advanced i gruppen Error Protection.

 4. Avmarkera kryssrutan Write Protect VMM på fliken Advanced Properties.

 5. Klicka på Apply eller OK och sedan på OK på alla följande skärmar.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 15: Hämta den senaste versionen av den inbyggda programvaran för CD/DVD-enheten

Hämta den senaste versionen av den inbyggda programvaran från tillverkaren av CD-enheten och installera den.
Om du vill veta mer om hur du kontaktar CD-enhetstillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska) Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.


Du kan också besöka följande Microsoft-webbplats och se om det finns några uppdateringar av drivrutinen:

http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=sv-seKlicka på Spela upp om du vill se den här demonstrationen i direktuppspelning.

Mer Information

Eftersom Microsoft-spelen som nämns i avsnittet "Gäller" är kopieringsskyddade måste du sätta in skivan med spelet i CD-enheten för att kunna köra programmet.

Detta gäller även om du kopierar innehållet på skivan till en hårddisk, server eller annan lagringsenhet och sedan installerar spelet från denna lagringsenhet.

Om du vill veta mer om felsökning av CD-läsfel i Windows 95, Windows 98 och Windows Millennium Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

218617 Om felsökning av CD-ROM- eller DVD-ROM-läsfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×