Obs!: Vi har ändrat namnet på Din telefon-appen till Microsoft Telefonlänk. Dessutom kallas nu Din Telefonassistent-appen för Android för Länk till Windows. Mer information finns i Introduktion till Microsoft Telefonlänk och Länk till Windows.

Problem med datasynkronisering och anslutningar

Sök efter uppdateringar i appen Telefonlänk genom att öppna Inställningar > Om > Sök efter uppdateringar. Installera eventuella väntande uppdateringar för att se till att ditt innehåll förblir uppdaterat.

Du kan också behöva söka efter uppdateringar i appen Länk till Windows på din Android-enhet. Gå till Inställningar > Sök efter uppdateringar eller gå till Information >". .(Mer) > Om Länk till Windows.

Om du vill att ditt innehåll ska vara synkroniserade måste din Windows-dator och Android-enhet vara anslutna till Internet, och vi rekommenderar att du har BatterisparfunktionenAvstängd (den kan störa viktiga meddelanden för appen). 

Ja, du kan använda mobildata till att synkronisera med datorn. Men om du är orolig för att det påverkar din datagräns rekommenderar vi att du fortsätter att använda en Wi-Fi-anslutning.

På din Android-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Välj Inställningar.

 3. Välj Synka via mobildata.

 4. Ställ in det här alternativet till .

För att du ska få den snabbaste och mest tillförlitliga anslutningen måste din Android-enhet och datorn vara ansluten till samma betrodda trådlösa nätverk. Det går inte att göra den här optimeringen för en offentlig anslutning, till exempel på ett kafé, ett hotell eller en flygplats.

När du först ansluter till ett trådlöst nätverk via Windows-dator uppmanas du att ange den som offentlig eller privat (betrodd). Mer information

Det kanske inte alltid går att göra dessa ändringar, till exempel om din arbetsplats styr eller begränsar nätverksanslutningen.

Innan du börjar ändra inställningarna rekommenderar vi att du snabbt kontrollerar följande:

 • Dubbelkolla att du använder samma Microsoft-konto för att logga in på både appen Telefonlänk och den tillhörande appen på din Android-enhet.

 • Kontrollera att batterisparfunktionen inte körs på datorn eller Android-enheten eftersom det kan påverka anslutningen.

 • Att du har en aktiv Wi-Fi-anslutning. Kan du öppna webbläsaren och gå till en webbplats?

För vissa Android-enheter kan inställningarna för batterioptimering avbryta anslutningen. Vi rekommenderar att du inaktiverar det i appenLänk till Windows på din Android-enhet. 

Öppna Android-inställningar > Appar och meddelanden > Appinformation > Länk till Windows > Avancerat > Batteri > Hantera batterianvändning > Batterioptimering. Rulla ned till Länk till Windows och välj sedan Optimera inte.

På vissa Android-enheter kan stegen vara följande:

Öppna Android-inställningar > Appar > Länk till Windows > Batteri > Optimera batterianvändningen. Välj Alla i listrutan, bläddra till Länk till Windows och stäng Av.

Fungerar det fortfarande inte? Fortsätt nedan med följande steg. 

På datorn:

Kontrollera om appen Telefonlänk är inställd på att köras i bakgrunden.

 1. Välj Start (eller tryck på Windows-tangenten på tangentbordet) och välj Inställningar> Sekretess > Bakgrundsappar.

 2. I listan Välj vilka appar som får köras i bakgrunden ser du till att Telefonlänk är aktiverad.

Kontrollera sedan att ingenting hindrar dig från att dela mellan enheter.

 1. Välj Start  (eller tryck på Windows-tangenten på tangentbordet) och välj sedan Inställningar> System > Delade upplevelser.

 2. Om du ser Åtgärda nu i Konton väljer du det och följer instruktionerna.

På din Android-enhet:

 • Kontrollera att du kan ta emot appmeddelanden.

  • På Android-enheten går du till Inställningar > Appar (eller Appar och aviseringar på vissa enheter) > Länk till Windows och kontrollerar att aviseringar har aktiverats.

Kontrollera att Stör inte är Av.

 • På Android-enheten går du till Inställningar > Ljud (på vissa enheter kan det heta Ljud och vibration eller Ljud och aviseringar) och kontrollera att Stör inte är Av.

Om du fortfarande har problem med anslutningen kan du försöka återställa appen. Du kan också följa anvisningarna för att avlänka din Android-enhet.

Om båda enheterna använder samma trådlösa nätverk men du ändå ser ett felmeddelande kan det bero på en inställning i routern.

Många routrar har en trådlös isoleringsfunktion som gör att du kan låsa nätverket. Om den här trådlösa isoleringen (eller AP-isolering) är aktiverad, hindras alla enheter som är anslutna till det trådlösa nätverket från att kommunicera med andra.

Så här inaktiverar du trådlös/AP-isolering:

 • På de flesta routrar ska du leta efter Trådlös > Avancerad trådlös inställning och avmarkera/inaktivera AP-isolering.

Uppdateringar

Om du ser sidan "Uppdatering krävs" beror det antingen på att din Windows-dator och/eller Android-enhet kör en äldre version av Telefonlänkoch/ellerLänk till Windows appar.

För att säkerställa att du har de senaste förbättringarna av tillförlitlighet och prestanda och för att undvika potentiella problem med kommande funktioner måste du uppdatera appen till den senaste versionen.

Sidan "Uppdatering krävs" anger om du bara behöver uppdatera Telefonlänk-appen, Länk till Windows-appen eller båda. Om du vill fjärransluta sidan och fortsätta använda apparna uppdaterar du apparna på den angivna enheten till den senaste tillgängliga versionen.

Appuppdateringar installeras automatiskt, förutsatt att det här alternativet är aktiverat på din Android-enhet och på datorn. För att få bästa upplevelsen rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen som är tillgänglig. Innan du gör det kontrollerar du att både din Android-enhet och dator är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

På din Android-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Tryck på Inställningar.

 3. Tryck på Sök efter uppdateringar.

 4. Vänta tills uppdateringen har slutförts och stäng sedan och öppna Telefonlänk-appen igen på datorn.

På datorn:

 1. Öppna appen Microsoft Store.

 2. Sök efter Telefonlänk.

 3. Om du har tillgång till en uppdatering väljer du Uppdatera och väntar tills uppdateringen har slutförts. Välj sedan Öppna.

Du kan också prova följande:

 1. Öppna appen Microsoft Store.

 2. Välj ". . ." (Mer) bredvid din Microsoft-konto bild.

 3. Välj Nedladdningar och uppdateringar.

 4. Om det finns en tillgänglig uppdatering väljer du Uppdatera och väntar tills uppdateringen har slutförts. Välj sedan Öppna.

Obs!: Det kan ta ett par minuter innan uppdateringarna identifieras av appen. Om appen Telefonlänk fortfarande är i ett uppdateringstillstånd väntar du några minuter och startar sedan om Android-enheten. Stäng och öppna appen Telefonlänk igen på datorn.

Uppdateringar installeras automatiskt om det här alternativet är aktiverat på din dator. Om du vill uppdatera appen manuellt kontrollerar du att datorn är ansluten till Internet först och sedan:

På din dator:

 1. Öppna appen Microsoft Store

 2.  Sök efter Telefonlänk.

 3. Om du har tillgång till en uppdatering väljer du Uppdatera och väntar tills uppdateringen har slutförts. Välj sedan Öppna.

Du kan också prova följande:

 1. Öppna appen Microsoft Store.

 2. Välj ". . ." (Mer) bredvid din Microsoft-konto bild.

 3. Välj Nedladdningar och uppdateringar.

 4. Om det finns en tillgänglig uppdatering väljer du Uppdatera och väntar tills uppdateringen har slutförts. Välj sedan Öppna.

Obs!: Det kan ta ett par minuter innan uppdateringarna identifieras av appen. Om appen Telefonlänk fortfarande är i ett uppdateringstillstånd väntar du några minuter och startar sedan om Android-enheten. Stäng och öppna appen Telefonlänk igen på datorn.

På din Android-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Tryck på Inställningar.

 3. Tryck på Sök efter uppdateringar.

 4. Vänta tills uppdateringen har slutförts och stäng sedan och öppna Telefonlänk-appen igen på datorn.

Obs!: Det kan ta ett par minuter innan uppdateringarna identifieras av appen. Om appen Länk till Windows fortfarande är i ett uppdateringstillstånd väntar du några minuter och startar sedan om Android-enheten.

Uppdateringar installeras automatiskt om det här alternativet är aktiverat på utvalda Samsung- eller Duo-enheter.

Om du vill uppdatera appen manuellt kontrollerar du först att den valda mobila Samsung- eller Duo-enheten är ansluten till Internet.

På din valda Samsung- eller Duo-enhet:

 1. Gå till Inställningar > Avancerade funktioner > Länk till Windows.

 2. I det övre högra hörnet trycker du på ". . ." (Mer) > Länk till Windows.

 3. Om det finns en tillgänglig uppdatering trycker du på Uppdatera. Du kan uppdatera från antingen Google Play Butik eller Samsung Galaxy Store.

 4. Vänta tills uppdateringen har slutförts och tryck sedan på Klar.

 5. Tryck på knappen Tillbaka för att återgå till Länk till Windows appsidan.

Obs!: Det kan ta ett par minuter innan uppdateringarna identifieras av appen. Om appen Länk till Windows fortfarande är i ett uppdateringstillstånd väntar du några minuter och startar sedan om den valda Samsung- eller Duo-enheten.

Kontrollera att din appversion uppfyller den lägsta version som krävs. Så här kontrollerar du om du har den senaste versionen.

På din dator:

 1. Öppna Telefonlänk-appen.

 2. Välj Inställningar > Om.

 3. Avsnittet Om den här appen innehåller versionsnumret för den aktuella Telefonlänk-appen som är installerad på datorn. Det ser ut ungefär som "Telefonlänk <nummer>".

 4. Kontrollera att versionsnumret är Telefonlänk version 1.21042.136.0 eller senare. Om du har en appversion som är mindre än det här kravet uppdaterar du appen. Om det inte finns några tillgängliga uppdateringar rapporterar du problemet i appen Feedbackhubben på datorn.

På din Android-enhet:

 1. Gå till Inställningar>Appar och meddelanden > Länk till Windows.

 2. Tryck på Avanceratoch bläddra sedan tills du ser versionsnummer.

 3. Kontrollera att versionsnumret är 1.21042.136.0 eller senare. Om du har en appversion som är mindre än det här kravet uppdaterar du appen. Om det inte finns några tillgängliga uppdateringar rapporterar du problemet i appen Feedbackhubben på datorn.

På din valda Samsung- eller Surface Duo-enhet:

 1. Gå till Inställningar > Avancerade funktioner > Länk till Windows.

 2. Välj ". . ." (Mer) > Om Länk till Windows.

 3. Kontrollera att appen är version 1.21042.136.0 eller senare. Om du har en appversion som är mindre än det här kravet uppdaterar du appen. Om det inte finns några tillgängliga uppdateringar rapporterar du problemet i appen Feedbackhubben på datorn.

Följ de här stegen om du inte kan använda behörigheter för funktioner (meddelanden, foton, aviseringar) efter att du uppdaterat till Android 10:

Så här får du foton och meddelanden att fungera:

 1. Gå till Inställningar på din Android-enhet.

 2. Sök efter Appinformation och tryck på det.

 3. Tryck på Visa alla appar.

 4. Leta reda på Länk till Windows-appen och tryck för att öppna den. 

 5. Tryck på Behörigheter och tillåt följande:

  • Lagring

  • Kontakter

  • Sms

  • Telefon

Så här får du meddelanden att fungera:

 1. Gå till Inställningar på din Android-enhet.

 2. Sök efter ”Åtkomst till meddelanden”.

 3. Leta reda påLänk till Windows i listan och tryck för att inaktivera och sedan på igen. 

 4. Ett popup-fönster visas. Välj Tillåt när du uppmanas att göra det.

Om du har den senaste uppdateringen, har utfört en manuell kontroll av ditt appversionsnummer och fortfarande ser sidan "Uppdatering krävs" kan du skicka feedback till oss.

På datorn:

 1. Öppna Telefonlänk-appen.

 2. Välj Inställningar> Feedback och Community.

 3. Välj Skicka feedback och följ anvisningarna för att skicka en bugg med nödvändig information.

  1. Du uppmanas att dela diagnostikdata från din mobila enhet. Om du väljer Tillåt kan du tillhandahålla ytterligare data i diagnostiksyfte så vi kan förstå vad som händer med din mobila enhet.

  2. Öppna appen Feedbackhubben.

  3. Välj Ge ny feedback.

  4. Ange din feedback med så mycket information som möjligt och skicka sedan.

Felsökningsfunktioner i Telefonlänk-appen

Om du letar efter felsökning för en särskild funktion i appen Telefonlänk kan du hitta den i listan nedan:

Hur kontrollerar jag att jag använder samma Microsoft-konto för alla mina enheter?

Om du vill länka din dator och Android-enhet bör du logga in på samma Microsoft-konto på båda. Du kan kontrollera detta på följande sätt:

På din dator:

 1. Öppna webbläsaren och gå till https://account.microsoft.com/devices/android-ios. Logga in med ditt Microsoft-konto. 

 2. Kontrollera om din Android-enhet visas under din kontoinformation.

På din Android-enhet:

 • Om du har appen Länk till Windows (nedladdad):

  • Gå till Inställningar > Konton.

 • På vissa Android-enheter kan du hitta den här informationen här:

  • Gå till Inställningar > Avancerade funktioner > Länk till Windows.

  • Granska e-postadressen under Microsoft-konto

Jag har problem med Telefonlänk-appen när jag använder Samsung DeX samtidigt

Om du har både Telefonlänk-appen och DeX öppna samtidigt kan båda apparna få problem. För att säkerställa den bästa upplevelsen kan du bara ha en av dessa appar öppna samtidigt.

Varför kan jag inte använda Telefonlänk-appen som en icke-standardanvändare eller två telefonlägesanvändare (endast tillgängligt i Korea)?

Du kan stöta på två telefon lägen om din mobil leverantör är i Korea. Appen Telefonlänk stöder för närvarande inte två telefonläge eller läge för flera profiler. Kontakta din mobilleverantör om du vill inaktivera två telefonlägen så att du kan använda appen Telefonlänk.

Om du har flera profiler på din mobila enhet fungerar appen Telefonlänk bara om den mobila enheten är inställd på standardprofilen. 

Lämna feedback

Vi välkomnar dina förslag och insikter!

På din Android-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Tryck på Inställningar.

 3. Välj alternativet Lämna feedback.

På din dator:

 1. I appen Telefonlänk väljer du Inställningar > Feedback och community.

 2. Fyll i formuläret med så mycket information som du kan ange och skicka det sedan. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×