I den här artikeln beskrivs olika typer av multimedia filtyper som stöds av Microsoft Windows Media Player 12. (Ta reda på vilken Windows Media Player-version du har).

Obs!  Obs! Ytterligare filformat kan stödjas om du installerar nya codec-filter i Windows. Se Codec: vanliga frågor för mer information

 • Windows Media-format (.asf, .wma, .wmv, .wm)

 • Windows Media-metafiler (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

 • Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

 • Windows Media Download Package (.wmd)

 • Audio Visual Interleave (.avi)

 • Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)

 • Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

 • Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)

 • Sun Microsystems och NeXT (.au, .snd)

 • Audio for Windows (.wav)

 • CD Audio Track (.cda)

 • Indeo Video Technology (.ivf)

 • Windows Media Player-skal (.wmz, .wms)

 • QuickTime Movie-fil (.mov)

 • MP4 Audio-fil (.m4a)

 • MP4 Video-fil (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

 • Windows-ljudfil (.aac, .adt, .adts)

 • MPEG-2 TS Video-fil (.m2ts)

 • Free Lossless Audio Codec (.flac)

Detaljerad information om filtyper som stöds

 

Avancerat systemformat (.asf) Advanced Systems Format (ASF) är standardformat för Windows Media-filer. Om du har installerat lämpliga codec-enheter kan du använda Windows Media Player för att spela upp ljud och video som är komprimerat med en rad olika codec-enheter och lagras i en ASF-fil. Dessutom kan du använda Windows Media Services för att överföra ljud och video för direktuppspelning eller förpacka ljud och video med Windows Media Rights Manager.

ASF är ett utbyggbart filformat för lagring av synkroniserade multimediedata. Det stöder dataöverföring via en rad olika nätverk och protokoll och lämpar sig även för lokal uppspelning. ASF stöder avancerade multimediefunktioner, däribland utbyggbara medietyper, komponenthämtning, skalbara medietyper, upphovsmannaspecifik strömprioritering, stöd för flera språk samt omfattande bibliografiska möjligheter för dokument- och innehållshantering.

I ASF-filer med ljudinnehåll som är komprimerat med WMA-codecen (Windows Media Audio) används normalt filtillägget .wma. I ASF-filer med ljud eller video, eller bådadera, som är komprimerat med WMA- (Windows Media Audio) och WMV-codecen (Windows Media Video) används på motsvarande sätt filtillägget .wmv. För innehåll som är komprimerat med någon annan codec används slutligen det allmänna filtillägget .asf. Mer information om Silverlight finns på följande Microsoft-webbplats:

Avancerat systemformat (.asf) -filer

Windows Media Audio (.wma) Windows Media Audio-filer (.wma) är Advanced Systems Format-filer (.asf) med ljud som är komprimerat med Windows Media Audio-codecen (WMA). Genom att använda ett särskilt tillägg kan användare installera flera spelare på datorn och associera vissa spelare med filtillägget .wma för uppspelning av källor med enbart ljud.

Windows Media Video (.wmv, .wm) Windows Media Video-filer (.wmv) är Advanced Systems Format-filer (.asf) med ljud, video eller bådadera, som är komprimerat med Windows Media Audio (WMA)- och Windows Media Video (WMV)-codecen. Genom att använda ett separat tillägg kan du installera flera spelare på datorn och associera vissa spelare med .wmv-tillägget för uppspelning av ljud-och videokällor.

 

Avancerad strömningsomdirigerare (.asx) ASX-filer (Advanced Stream Redirector), även kallade Windows Media-metafiler, är textfiler med information om en filström och dess presentation. ASX-filer används inte bara för att definiera enkla spellistor i Windows Media Player, utan innehåller också information om presentationen av olika medieobjekt i spellistan.

Windows Media-metafiler baseras på XML-syntax och kan kodas i ANSI- eller UNICODE (UTF-8)-format. De består av olika element med tillhörande koder och attribut. Varje element i en Windows Media-metafil definierar en viss inställning eller åtgärd i Windows Media Player.

ASX-filer kan peka på alla mediefiltyper som identifieras och stöds i Windows Media Player.


Mer information om Windows Media Player finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows Media Metafiles 

Windows Media Audio omdirigerare (.wax) Wax-filer (Windows Media Audio Redirector) är Windows Media-metafiler som refererar till wma-filer (Windows Media Audio).

Windows Media Video omdirigerare (.wvx) Windows Media Video Redirector-filer (.wvx) är Windows Media-metafiler som refererar till Windows Media Video-filer (.wmv)

Omdirigeraren för Windows Media (.wmx) Versioner av Windows Media Player som stöder den här filtypen: wmx-filer (Windows Media Redirector) är Windows Media-metafiler som refererar till Windows Media Audio-(.wma), Windows Media Video-filer (.wmv) eller båda.

Windows Media Player spellista (.wpl) WPL-filer (Windows Media Player Playlist) är spellistor på klientsidan som är skrivna i ett tillverkarspecifikt format. Microsoft introducerade det här filformatet i Windows Media Player 9. WPL-formatet kan användas för att skapa dynamiska spellistor, vilket inte är möjligt med ASX- och M3U-formaten. I Windows Media Player 9 används WPL-formatet för automatiska spelningslistor. .wpl-formatet är det standardfilformat som används för spelningslistor som du sparar i Windows Media Player 9-serien.

 

I Microsoft Windows XP Media Center Edition introducerade Microsoft .dvr-ms filformatet för lagring av inspelat TV-innehåll. I likhet med ASF ger DVR-MS möjlighet till viktiga PVR-funktioner (Personal Video Recorder) som timer-inspelning och pausmöjlighet samt samtidig inspelning och avspelning. Video i en DVR-MS-fil kodas i MPEG-2 och ljudet i MPEG-1 Layer II.

För att kunna spela upp oskyddade DVR-MS-filer på datorer med Windows XP måste du ha följande program- och maskinvarukomponenter:

 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller senare.

 • Uppdateringen som dokumenteras i följande artikel i Microsoft Knowledge Base måste vara installerad på datorn:
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  810243 DirectShow-uppspelningsstöd för filer som spelats in med Windows XP Media Center Edition
   

 • En DVD-avkodare som är kompatibel med Windows XP.

Mer information om .dvr-ms filformatet, finns på följande Microsoft-webbplats:

Om filformatet dvr-ms

 

WMD-paket (Windows Media Download) innehåller Windows Media Player-skal, information för spellistor och multimedieinnehåll i en enda nedladdningsbar fil med filtillägget .wmd. Ett WMD-paket kan innehålla ett helt album med musikvideor och reklam i form av grafiska varumärkessymboler och länkar till en webbplats för onlineförsäljning av musik.

Hämta WMD-paket från en webbplats genom att klicka på länken till paketet. När paketet har hämtats till datorn extraheras filerna automatiskt, spellistorna läggs till, innehållet läggs till i mediebiblioteket, omslaget visas i rutan Uppspelning (i standardläge) och det första objektet i spellistan spelas upp.
Spelas nu i Windows Media Player (i fullständigt läge) och spelar upp det första objektet i spelningslistan. Mer information om .wmd-filer finns på följande Microsoft-webbplats:

Skapa ett Windows Media-nedladdningspaket (tagits ur bruk)

 

Audio Video Interleave (AVI) är en underavdelning till Resource Interchange File Format (RIFF) och definieras av Microsoft. AVI-filformatet är det vanligaste formatet för ljud- och videodata på datorer.

Ljud eller video som har komprimerats med olika codec-enheter kan lagras i en AVI-fil och spelas upp i Windows Media Player, om rätt codec-enheter är installerade på datorn. Följande video-codecenheter används ofta i AVI-filer:

 • DivX

  Mer information finns på följande DivX-webbplats:

  DivX

 • Cinepak

  Mer information finns på följande Cinepak-webbplats:

  Cinepak

 • Indeo

  Mer information finns på följande Ligos-webbplats:

  Ligos Corporation 

 • DV

 • MJPEG

 • Okomprimerad RGB eller YUY2

Följande ljud-codecenheter används ofta i AVI-filer:

 • MP3

 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)

 • Okomprimerad PCM (Pulse Code Modulation)

 

Moving Picture Experts Group utvecklar MPEG-standarderna (Moving Picture Experts Group). Detta är en uppsättning standarder för video- och ljudkomprimering som ständigt utvecklas.

MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v) Den här standarden möjliggör kodning av progressiv video med en överföringshastighet på 1,5 miljoner bitar per sekund (bit/s). Filformatet är särskilt avsett för video-CD- och CD-i-media. De vanligaste implementeringarna av MPEG-1-standarden ger en videoupplösning på 352x240 vid 30 bildrutor per sekund (fps). MPEG-1 ger något lägre kvalitet än vanlig VHS.

Filtillägget .m1v används normalt i enkla MPEG-1-strömmar som endast innehåller videoinformation. Filer med tilläggen .mpg eller .mpeg är normalt MPEG-1-strömmar som innehåller MPEG-1-kodad video och MPEG-1 Layer II (MP2)-kodat ljud.

Tilläggen .mpg och .mpeg används emellertid inte uteslutande i MPEG-1-strömmar. De används också ofta i MPEG-2-strömmar, men innehåller då MPEG-2-kodad video. Eftersom det bara finns en videoavkodare för MPEG-1 i Microsoft Windows-operativsystem går det inte att spela upp MPEG-2-strömmar i Windows Media Player utan en extra MPEG-2-videoavkodare (även kallad DVD-avkodare). Mer information om hur du köper DVD-avkodarpaketen, finns på följande Microsoft-webbplats:

Nedladdningar för Windows

MPEG Audio Layer III (.mp3) Den här standarden har också utvecklats ur tidigt MPEG-arbete och är en ljudkomprimeringsteknik som ingår i MPEG-1- och MPEG-2-specifikationerna. Fraunhofer institutet utvecklade MP3 i Tyskland i 1991. MP3 använder perceptuell ljudkodning för att komprimera kvalitén i CD-ljudet med nästan samma trohet.

MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa) MPEG Audio Layer II är en standard för ljudkodning som ursprungligen utvecklades som en del av MPEG-1-specifikationen och uppdaterades senare för MPEG-2-specifikationen .m3u. Versioner av Windows Media Player som stöder den här filtypen:

M3U (.m3u) En .m3u fil är en metafil spellista som refererar till mp3-filer och ger ytterligare metadata för objekten i spellistan.

 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett standardprotokoll för utbyte av musikinformation mellan musikinstrument, synthesizers och datorer. I den här standarden definieras koderna för tonens start, tonhöjd, längd, volym och musikaliska attribut som vibrato. Den definierar också koder för olika knapp-, ratt- och pedaljusteringar som används på syntar.

 

Apple Computer har utvecklat AIFF-formatet (Audio Interchange File Format) för ljudfiler. Du kan använda det här formatet för att lagra högkvalitativ samplad information om ljud och musikinstrument.

 

AU-filer (Unix Audio) är UNIX-genererade ljudfiler.

En SND-fil är en ljudfil i utbytbart format som används på Sun-, NeXt- och Silicon Graphics-datorer. Filen innehåller vanligtvis råljuddata som följs av en text identifierare.

 

I Windows används WAV-filformatet (Wave Form Audio) för att lagra ljud som vågformer. En minuts PCM-kodat (Pulse Code Modulation) ljud kan kräva allt från 644 kilobyte (kB) till 27 megabyte (MB) utrymme. Hur mycket som krävs beror på samplingsfrekvensen, typen av ljud (mono eller stereo) samt antalet bitar som används för samplingen.

WAV är i likhet med AVI och ASF bara en filbehållare. Ljud som har komprimerats med olika codec-enheter kan lagras i en WAV-fil och spelas upp i Windows Media Player, om rätt codec-enheter är installerade på datorn. Några av de vanligaste ljudcodec-enheterna som används för wav-filer är MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation) och okomprimerad PCM (Pulse Code Modulation).

 

CDA-spår (CD Audio) är ljudfiler som är lagrade på CD-media. Du kan bara spela upp CDA-filer från en CD-ROM-skiva. Därför ingår det inte någon sådan exempelfil i den här artikeln. Om du vill kontrollera en CDA-fil kan du spela upp en annan CDA-fil från CD-ROM-enheten eller en CDA-fil från en annan CD-ROM-skiva. CDA-filerna är återgivningar av CD-ljudspår och innehåller inte den verkliga PCM-informationen (Pulse Code Modulation). Du kan inte spela upp filen om du kopierar en cda-fil från CD-romdisken till hårddisken.

 

IVF-filer (Indeo Video Files) är videofiler som har kodats med Indeo-codecenheten från Ligos Corporation. Indeo-standarder ändras ofta. För att du ska kunna spela upp filer som är kodade med den här codec-enheten måste du se till att ha det senaste Indeo-paketet från Ligos Corporation. Du hittar det på följande Microsoft-webbplats:

Ligos Corporation Om du vill spela upp en .ivf-fil, hämtar du filen till hårddisken innan du spelar upp den. Följ dessa steg för att göra detta:

 1. Högerklicka på länken till .ivf-filen, och klicka sedan på Spara mål som.
  Spara mål som.

 2. Ange en plats på hårddisken där du vill spara filen.

 3. Spela upp filen du har sparat på hårddisken genom att dubbelklicka på den.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

281919 Meddelande om "ospecificerat fel" vid uppspelning av en ivf-fil (Indeo Video Format)
 

 

En WMS-definitionsfil (Windows Media Player Skin) är ett XML-textdokument som definierar de olika elementen i ett skal, deras inbördes förhållande och deras funktioner. En skriptskapare skapar skaldefinitionsfilen (.wms) och tillhörande JScript-filer (.js) med grafiska element och funktioner.

En WMZ-fil är ett komprimerat Zip-arkiv med en skaldefinitionsfil för Windows Media Player samt tillhörande Jscript-filer och grafikfiler.

 

Apple Computer har utvecklat QuickTime-filformatet för skapande, redigering, publicering och visning av multimediefiler. QuickTime kan innehålla video, animering, grafik, 3D och virtuell verklighet. Endast QuickTime-filer av version 2.0 eller tidigare kan spelas upp i Windows Media Player. För senare versioner krävs Apples QuickTime Player. Mer information finns på följande Apple-webbplats:

Support för QuickTime Player

 

.m4a (endast ljud) komprimeras ofta med hjälp av AAC-kodning (förstörande), men kan också vara i Apple Lossless-format.

 

MP4 Video-fil MPEG-4 är en ISO-specifikation (International Standards Organization) för många aspekter av multimediapresentation, däribland komprimering, redigering och leverans. Även om definitionerna av videokomprimering respektive filbehållare är två olika och oberoende delar av MPEG-4-specifikationen, tror många felaktigt att de båda är ömsesidigt utbytbara. Det är möjligt att implementera endast delar av MPEG-4-specifikationen och ändå följa standarden.

Enligt MPEG-4-specifikationen innehåller MPEG-4-filformatet MPEG-4-kodad video och AAC-kodat (Advanced Audio Coding) ljudinnehåll. Normalt används filtillägget .mp4. Windows Media Player stöder inte uppspelning av MP4-filer. Du kan spela upp MP4-mediefiler i Windows Media Player om du installerar DirectShow-kompatibla MPEG-4-dekoderpaket. DirectShow-kompatibla MPEG-4-dekoderpaket är till exempel Ligos LSX-MPEG Player och EnvivioTV.

Mer information om Ligos LSX-MPEG Player finns på följande Ligos-webbplats:

Ligos Corporation Mer information om EnvivioTV finns på följande Envivio-webbplats:

Ericssons portfölj Microsoft har valt att implementera videokomprimeringsdelen av MPEG-4-standarden. Microsoft har för närvarande framställt följande MPEG-4-baserade video-codec-enheter:

 • Microsoft MPEG-4 v1

 • Microsoft MPEG-4 v2

 • Microsoft MPEG-4 v3

 • ISO MPEG-4 v1

MPEG-4-videoinnehåll kan kodas och lagras i en ASF-filbehållare med hjälp av Windows Media Tools och Windows Media Encoder. De kan sedan spelas upp i Windows Media Player. Ytterligare information om Microsoft och MPEG-4 support, finns på följande Microsoft-webbplats:

Laddar ned Windows Media Player .m4vfilformat är ett videofilformat som utvecklats av Apple och är mycket nära MP4-formatet. Skillnaderna är möjligheten att lägga till Apples DRM-kopieringsskydd och behandlingen av AC3-ljud (Dolby Digital) som inte har standardiserats för MP4-behållaren.

.mp4v filer är MPEG-4-videofiler.

.3gp (3GPP-filformat) är ett multimediabehållarformat som definierats av 3GPP (Third Generation Partnership Project ) för 3G UMTS-multimediatjänster. Det används på 3G-mobiltelefoner, men kan även spelas upp på vissa 2G- och 4G-telefoner.

.3g2 (3GPP2-filformat) är ett multimediabehållarformat som definierats av 3GPP2 för 3G CDMA2000-multimediatjänster. Det är mycket likt 3GP-formatet, men har vissa tillägg och begränsningar jämfört med 3GP.

.3gp2fil typen är primärt associerad med ' 3GPP2 '.

 

Advanced Audio Coding (.aac)är ett standardiserat, förlust komprimerings-och kodningsschema för digitalt ljud. AAC är utformat för att vara efterföljaren till MP3-formatet, och i allmänhet uppnås bättre ljudkvalitet än med MP3 vid samma bithastighet.

Audio data transport stream (.adts) används om data ska direktuppspelas inom en MPEG-2-transport, som består av en serie ramar, varje ram som har en rubrik följt av AAC-ljuddata.

 

.m2tsär en filändelse som används för Blu-ray Disc audio-video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS) containerfilformat. Det används för multiplexering av ljud, video och andra strömmar. Det är baserat på transportströmbehållaren MPEG-2. Det här behållarformatet används ofta för HD-video på Blu-ray-skivor och AVCHD.

Mer information

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×