Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: 

  • Ändringarna tillämpas direkt på bilden, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i bilden utan att stänga dialogrutan när du ändrar alternativen i den här dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ångra flera ändringar som du gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, förutsatt att du inte ändrat ett annat dialogrutealternativ dessemellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se både bilden och dialogrutan.

Konstnärlig effekt

Klicka om du vill ändra den konstnärliga effekten som lagts till i bilden. Om du har justerat alternativen för en konstnärlig effekt och sedan växlar till en annan konstnärlig effekt behålls inte justeringarna.

Obs!: Det finns två justeringsbara alternativ för varje konstnärlig effekt. Vanligast är Transparens och ytterligare ett alternativ.

Transparens      Om du vill ange hur mycket av originalbilden som ska synas genom den konstnärliga effekten flyttar du skjutreglaget Transparens eller skriver ett värde i rutan vid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Penselstorlek     Om du vill ange storleken på penseln som används för att skapa effekten flyttar du skjutreglaget Penselstorlek eller skriver ett värde i rutan vid skjutreglaget. Ju högre siffra desto bredare pensel.

Sprickmellanrum      Tillgängligt när den konstnärliga effekten Cement används. Med det här alternativet anges ljusstyrka och sprickans djup. Ju högre siffra desto ljusare bild och större spricka.

Information      Tillgängligt när den konstnärliga effekten Fotokopia används. Det här alternativet styr i hur hög grad detaljerna i bilden ska visas. Ju högre siffra desto tydligare detaljer.

Kornighet     Om du vill ange mängden filmkornighet i effekten flyttar du skjutreglaget Kornighet eller skriver ett värde i rutan vid skjutreglaget. Ju högre siffra desto tydligare korn.

Storlek för rutnät     Om du vill ange storleken på rutnätet som används för att skapa effekten flyttar du skjutreglaget Storlek för rutnät eller skriver ett värde i rutan vid skjutreglaget. Ju högre siffra desto större rutnät.

Intensitet     Om du vill ange vilken kontrast eller skärpa som ska användas i bilden flyttar du skjutreglaget Intensitet eller skriver ett värde i rutan vid skjutreglaget. Ju högre siffra desto lägre kontrast.

Antal skuggor     Om du vill ange antalet färgskuggor som används för att skapa den konstnärliga effekten flyttar du skjutreglaget Antal skuggor eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget.

Pennstorlek     Om du vill ange storleken på pennan flyttar du skjutreglaget Pennstorlek eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju högre siffra desto spetsigare penna.

Tryck     Om du vill ange mängden tryck som används för att "rita" effekten flyttar du skjutreglaget vid Tryck eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju högre siffra desto större kontrast.

Radie     Alternativet är endast tillgängligt när den konstnärliga effekten Oskärpa används i bilden och är det enda justeringsbara alternativet. Om du vill ställa in radien för oskärpan i bilden flyttar du på skjutreglaget Radie eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju större radie desto mer oskarp eller suddig blir bilden.

Skalning     Om du vill ange mängden skalning som används för att "rita" effekten flyttar du skjutreglaget Skalning eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju högre siffra desto större kontrast.

Storlek     Om du vill ange storleken på penseln flyttar du skjutreglaget Storlek eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju högre siffra desto bredare pensel.

Utjämning     Om du vill ange storleken på penseln flyttar du skjutreglaget Utjämning eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju högre siffra desto tydligare effekt.

Återställ

Tar bort den konstnärliga effekten som använts på bilden från den här dialogrutan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×