Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I ett Access-formulär lägger du till dagens datum med hjälp av datumväljaren. Om fältet har definierats som ett fält med datatypen Datum/tid visas ikonen för datumväljaren när du klickar i fältet. Klicka på ikonen och sedan på knappen I dag under kalendern.

Datumväljaren med knappen I dag.

Tangentbordsgenväg   I en Access-skrivbordsdatabas trycker du samtidigt på CTRL och semikolon (;) om du vill infoga dagens datum i det markerade fältet.

Mer information om hur du lägger till ett fält av typen Datum/Tid i en tabell hittar du i Skapa ett fält för att lagra datum och tider. Mer information om formulär finns i Skapa ett Access-formulär.

Som standardvärdet för ett nytt objekt

De flesta fält och kontroller i Access har en egenskap av typen Standardvärde där du kan ange en funktion som infogar dagens datum varje gång du skapar ett nytt objekt. Både skrivbordsdatabaser och Access-appar använder funktionen Nu() för att infoga dagens datum och den aktuella tiden. Om du bara vill infoga datumet använder du funktionen Datum() i en skrivbordsdatabas eller funktionen Idag() i en Access-webbapp.

Var anger jag funktioner?

Välj metod baserat på vilken typ av objekt som du vill ändra. Tänk på att om du anger standardvärdet i en tabell så används inställningen för standardvärdet för alla formulär eller vyer som baseras på tabellen, vilket gör den till den rekommenderade metoden.

I en tabell

Så här hittar du egenskapen Standardvärde i en tabell i en skrivbordsdatabas eller i en Access-webbapp:

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att trycka på F11 om fönstret inte redan är öppet.

 2. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 3. Klicka på det fält där du vill lägga till standardvärdet och skriv =Datum(), =Idag() eller =Now() i egenskapsrutan Standardvärde under Fältegenskaper.

  Ange standardvärdet för ett datum- och tidsfält i en Access-tabell.

I ett formulär (skrivbordsdatabaser)

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att trycka på F11 om fönstret inte redan är öppet.

 2. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Layoutvy.

 3. Klicka på det fält där du vill att dagens datum ska infogas.

 4. Öppna egenskapssidan genom att trycka på F4 om sidan inte redan är öppen.

 5. På fliken Alla på egenskapssidan kontrollerar du att egenskapen Visa datumväljare är inställd på För datum.

  Visa egenskapen Datumväljare på egenskapssidan för ett formulär

 6. Skriv =Datum() i egenskapen Standardvärde för fältet på fliken Data på egenskapssidan.

  Egenskapssida där Datum() har angetts för egenskapen Standardvärde.

  Obs!:  Om du vill infoga den aktuella tiden och dagens datum använder du funktionen Nu() i stället för Datum(). Du kanske också behöver justera egenskapen Format för fältet (på fliken Format på egenskapssidan) för att tiden ska visas.

Överst i en rapport

Om du vill visa dagens datum i ett rapporthuvud (endast skrivbordsdatabaser) öppnar du rapporten i layoutvy och klickar på Design > Datum och tid.

Mer information om hur du skapar rapporter finns i avsnittet Introduktion till rapporter i Access.

I SQL

I en Access-skrivbordsdatabas kan du använda en uppdateringsfråga om du vill ändra ett datumfält till dagens datum. Exempel:

UPDATE TASKS SET StartDate = Date() WHERE ID=1;

Mer information om uppdateringsfrågor finns i avsnittet Skapa och köra en uppdateringsfråga.

Om du vill infoga en ny post med dagens datum använder du en tilläggsfråga som i det här exemplet:

INSERT INTO TASKS ( TaskTitle, StartDate ) VALUES ("Task2", Date());

Mer information om tilläggsfrågor finns i Lägga till poster i tabellen med en tilläggsfråga.

Obs!:  Om du vill infoga den aktuella tiden och dagens datum använder du funktionen Nu() i stället för Datum().

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×