Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs kumulativt uppdaterings paket 4 (versions nummer: 11.0.3368.0) för Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Den här uppdateringen innehåller snabb korrigeringar för problem som har åtgärd ATS efter utgivningen av SQL Server 2012 SP1.

Skaffa det här kumulativa uppdaterings paketet

Klicka på "snabb korrigering tillgänglig" högst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Om sidan "snabb korrigering" inte visas kontaktar du Microsofts kund tjänst och support för att få det kumulativa uppdaterings paketet.

Snabb korrigeringar som ingår i det här kumulativa uppdaterings paketet

VSTS fel nummer

KB-nummer

Beskrivning

1226984

2504090

ÅTGÄRD: åtkomst fel eller felaktigt resultat när du infogar data i eller uppdaterar en ny partition i en partitionerad tabell i SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 eller SQL Server 2008

1222218,1206972

2792921

Beskrivning av nya funktioner i kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2012 SP1 och kumulativ uppdatering 6 för SQL Server 2008 R2

1207375

2800284

ÅTGÄRD: felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga som innehåller en mängd funktion som används i en beräknad medlem i SSAS 2008 R2 eller SSAS 2012

1149043

2800585

ÅTGÄRD: kant linjen för en text ruta visas felaktigt när du har exporterat en rapport som en Excel 2007-fil i SSRS 2012

1254678

2819446

ÅTGÄRD: fel när du kör sp_cursoropen lagrade proceduren tillsammans med argumentet scrollopt i SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012

1213285

2820918

ÅTGÄRD: PowerPivot-databasen tas inte bort från SSAS-minnet när PowerPivot-databas bearbetningen Miss lyckas

1254693

2821783

ÅTGÄRD: fel vid slut för minne relaterat till en minnes ansvarig i SQL Server 2012

1226964

2821836

ÅTGÄRD: felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga som returnerar flera beräknade medlemmar i SSAS 2008, SSAS 2012 eller SSAS 2008 R2

1254671

2828205

ÅTGÄRD: SQL Server kan frysas när en instans av SQL Server 2012, SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 R2 är avstängd

1224654

2828833

ÅTGÄRD: "EXCEPTION_INVALID_CRT_PARAMETER" i tråden för system hälso övervakning i SQL Server 2012

1226020

2829372

ÅTGÄRD: "felaktig syntax nära ' begi '" visas när du kör ett Transact-SQL-uttryck i SQL Server 2012

1254696

2829845

ÅTGÄRD: "den statistik ström som tillhandahålls är skadad" när du kör instruktionen "uppdatera statistik" mot en tabell i SQL Server 2012

1254691

2829948

ÅTGÄRD: låg prestanda när du kör SSIS-serverns underhålls jobb för att ta bort gamla data i SQL Server 2012

1254695

2830400

ÅTGÄRD: databasen följer inte enkel återställnings modell i SQL Server 2012 efter att du har angett återställnings modellen för "Model"-databasen till "enkel"

1232408

2831472

ÅTGÄRD: felaktigt värde returneras när du kör ett UPDATE-frågeuttryck i SSAS 2012

1232425

2831478

ÅTGÄRD: felaktigt resultat eller åtkomst fel när du kör en MDX-fråga mot en SSAS 2012-databas med flera data källor

1243001

2832017

ÅTGÄRD: det går inte att skapa eller öppna SSIS-projekt eller underhålls planer när du har installerat den kumulativa uppdateringen 3 för SQL Server 2012 SP1

1254690

2832818

ÅTGÄRD: egenskapen Håll samman kanske inte fungerar i SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012

1254688

2833436

ÅTGÄRD: globala funktioner! Variabeln TotalPages returnerar felaktigt nummer efter att du genomför en uppgradering på plats till SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012

1231307

2833898

ÅTGÄRD: du får "system. InvalidOperationException" när du kör en rapport som innehåller flervärdesfält i SSRS 2012

1232604

2834062

ÅTGÄRD: fel vid slut på minne när du skapar ett columnstore-index på partitionerade tabeller i SQL Server 2012

1240830

2835348

Uppdatering som förbättrar Service Broker när du skickar meddelanden till fjärrservrar i SQL Server 2012 är tillgängligt

1182797

2836537

KORRIGERA: långsam återställning av prestanda och ofullständiga säkerhetskopieringsfiler med filer för Microsoft Azure-Blob när säkerhets kopieringen Miss lyckas i SQL 2012

1224672

2837604

ÅTGÄRD: åtkomst fel när du kör frågor som använder sys.dm_server_services DMV flera gånger på flera UNIONs satser i SQL Server 2012

1249134

2837910

ÅTGÄRD: fel 1222 när du använder Service Broker i SQL Server 2012

1263032

2837964

ÅTGÄRD: "oväntat uppsägning" när du kör SSIS-paket med hjälp av SQL Server Agent-jobb i SQL Server 2012

1201648

2839806

En uppdatering är tillgänglig för CDC för Oracle av Attunity i SQL Server 2012

1198157

2840657

ÅTGÄRD: prestanda minskar när många poster i MDS för SQL Server 2012

1266262

2842651

ÅTGÄRD: fel 2627 när du återställer en databas från en säkerhets kopia av databasen i SQL Server 2012

1267972

2843467

ÅTGÄRD: "internt fel" när du kör en MDX-fråga efter att du kört ett UPDATE-frågeuttryck i SSAS 2012

1266674

2844087

FIX: SMO handtaget när ConnectionInfo-objektet anropas med hjälp av personifiering i SQL Server 2012

1274132

2845166

ÅTGÄRD: du får ett fel meddelande om fil system när du försöker spara ändringar i SSAS 2012 med hjälp av SSDT

1242856

2845380

Det finns en uppdatering för SQL Server 2012-minnes hantering

1273059

2845550

ÅTGÄRD: det går inte att slå samman replikering när du använder SQL Server Compact för att utföra en Sammanslagningsreplikering som synkroniserar ändringar med en publicerare i SQL Server 2012

1277701

2846378

ÅTGÄRD: fel meddelandet "det går inte att skapa Schemaläggaren" visas när du infogar en rad i SQL Server 2012

1268849

2846763

ÅTGÄRD: fel meddelandet "klassen finns redan" visas när du försöker öppna en. BIM-fil i SSDT

1079200

2770635

ÅTGÄRD: felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga mot en SSAS 2008 R2-eller SSAS 2012-databas med flera data källor

1249437

2848806

Åtgärd: det går inte att reparera agenten för replikeringskälla i SQL Server 2012

Anmärkningar för den här uppdateringen

Installation och distribution

  • Vi rekommenderar att du testar snabb korrigeringar innan du distribuerar dem i en produktions miljö.

  • Detta kumulativa paket är endast avsett att åtgärda de problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där dessa problem uppstår. Uppdateringarna i det här paketet kan komma att testas. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa SQL Server 2012-Service Pack som innehåller snabb korrigeringarna i det här paketet.

Kumulativ uppdatering

Eftersom build-versionerna är kumulativa innehåller varje ny uppdaterings utgåva alla snabb korrigeringar och alla säkerhets uppdateringar som ingick i den föregående versionen av SQL Server 2012. Vi rekommenderar att du använder den senaste uppdateringen.

  • SQL Server 2012 SP1-snabb korrigeringar är nu flerspråkiga. Därför är det här kumulativa uppdaterings paketet inte specifikt för ett språk. Det gäller alla språk som stöds.

  • Formuläret "snabb korrigering tillgänglig" visar de språk som uppdaterings paketet är tillgängligt för. Om du inte ser ditt språk, beror det på att ett kumulativt uppdaterings paket inte är tillgängligt för det språket.

Ett kumulativt uppdaterings paket innehåller alla komponent paket. Det kumulativa uppdaterings paketet uppdaterar emellertid bara de komponenter som är installerade på systemet.

Om det uppstår fler problem eller om någon fel sökning krävs kan du behöva skapa en separat tjänst förfrågan. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och för problem som inte berättigar till det specifika kumulativa uppdaterings paketet. Om du vill ha en fullständig lista över Microsofts kund tjänst och support telefonnummer eller om du vill skapa en separat service förfrågan går du till Microsofts support webbplats.

Gör så här:

  1. I kontroll panelen klickar du på Lägg till eller ta bort program. Obs! Om du kör Windows 7 eller senare klickar du på program och funktioner i kontroll panelen.

  2. Leta upp den post som motsvarar detta kumulativa uppdaterings paket.

  3. Högerklicka på posten och klicka sedan på Avinstallera.

Information om kumulativt uppdaterings paket

FörutsättningarFör att du ska kunna använda det här kumulativa uppdaterings paketet måste du köra SQL Server 2012 SP1.

Starta om information Du kan behöva starta om datorn när du har installerat det här kumulativa uppdaterings paketet.

Register information Om du vill använda en av snabb korrigeringarna i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Det kumulativa uppdaterings paketet kanske inte innehåller alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Det här paketet innehåller bara filer som krävs för att åtgärda problemen som nämns i den här artikeln. Den engelska versionen av det här paketet har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.

x86-baserade versioner

Tjänsten SQL Server 2012 Browser

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6 771 816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

951 400

23-May-2013

07:23

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3368.0

948 840

23-May-2013

07:23

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Asconnectionhelper.exe

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3368.0

20 584

23-May-2013

07:22

x86

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3368.0

3 649 128

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186 984

23-May-2013

07:24

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3368.0

822 888

23-May-2013

07:23

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3368.0

317 032

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3368.0

135 784

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100 968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125 032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104 040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61 544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2 285 160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369 256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348 776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72 296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76 392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98 920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541 288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942 696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866 408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80 488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111 720

23-May-2013

07:11

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3368.0

765 544

23-May-2013

07:23

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197 736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125 544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315 496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322 152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64 104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32 360

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293 992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549 480

23-May-2013

07:24

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3368.0

4 487 272

23-May-2013

07:24

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3368.0

861 800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3368.0

71 272

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

169 064

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3368.0

537 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3368.0

77 928

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3368.0

1 556 072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3368.0

5 149 800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3368.0

1 919 080

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

212 072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3368.0

435 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3368.0

241 256

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3368.0

3 057 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3368.0

453 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3368.0

5 856 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1 523 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3368.0

146 536

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3368.0

1 068 648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3368.0

20 072

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3368.0

2 048 616

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3368.0

49 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3368.0

145 000

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3368.0

2 156 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3368.0

175 720

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3368.0

1 004 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3368.0

867 432

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3368.0

46 696

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3368.0

21 608

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3368.0

266 856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3368.0

27 240

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3368.0

601 192

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3368.0

230 504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3368.0

5 935 208

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3368.0

33 896

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3368.0

1 225 832

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3368.0

4 003 944

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3368.0

453 224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

25 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3368.0

526 440

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3368.0

1 017 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3368.0

1 343 080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3368.0

19 560

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3368.0

760 424

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3368.0

105 576

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3368.0

129 128

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3368.0

2 477 672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3368.0

3 845 736

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3368.0

740 968

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3368.0

28 264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3368.0

573 032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3368.0

269 928

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3368.0

11 893 352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3368.0

1 013 352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3368.0

92 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3368.0

1 901 672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3368.0

667 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3368.0

1 822 312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3368.0

1 879 656

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3368.0

331 368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3368.0

310 888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3368.0

163 432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3368.0

765 544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3368.0

736 872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3368.0

5 574 248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3368.0

126 568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3368.0

2 584 168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3368.0

1 029 224

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3368.0

548 456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3368.0

1 130 600

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3368.0

78 440

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3368.0

1 277 544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3368.0

241 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3368.0

93 800

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3368.0

664 680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3368.0

23 656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3368.0

857 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3368.0

409 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3368.0

1 355 368

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3368.0

503 400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3368.0

156 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71 272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50 280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3368.0

266 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332 904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3368.0

473 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38 504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3368.0

148 584

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3368.0

109 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53 352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3368.0

73 320

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3368.0

31 336

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3368.0

94 312

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

103 016

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3368.0

43 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

70 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3368.0

101 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3368.0

139 880

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3368.0

343 656

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3368.0

2 175 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3368.0

816 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183 912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3368.0

142 952

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3368.0

138 856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3368.0

605 288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3368.0

184 424

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124 520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3368.0

86 120

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3368.0

144 488

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3368.0

88 680

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3368.0

70 248

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3368.0

67 688

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62 568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3368.0

79 464

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3368.0

115 816

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61 032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3368.0

68 200

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238 184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3368.0

170 088

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3368.0

50 792

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98 408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3368.0

146 536

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3368.0

98 920

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3368.0

107 112

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3368.0

117 352

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3368.0

214 632

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3368.0

63 592

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3368.0

31 336

23-May-2013

07:22

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596 072

23-May-2013

07:15

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79 464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64 171 112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6 835 304

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7 449 192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303 208

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215 144

23-May-2013

07:15

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3368.0

55 400

23-May-2013

07:23

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152 168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147 560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136 808

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77 416

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3368.0

53 864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155 752

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3368.0

19 560

23-May-2013

07:19

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3368.0

37 992

23-May-2013

07:23

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198 760

23-May-2013

07:15

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3368.0

7 812 200

23-May-2013

07:25

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3368.0

3 751 016

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121 448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48 744

23-May-2013

07:25

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3368.0

45 672

23-May-2013

07:25

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351 336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267 368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454 248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129 128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221 288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128 616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228 456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467 048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145 000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271 976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82 024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142 952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71 784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162 408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70 760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103 528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138 856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190 056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461 416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8 624 744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4 096 104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108 136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24 503 912

23-May-2013

07:25

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 common language runtime

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012-skribent

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3368.0

140 904

23-May-2013

07:25

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Analysis Services

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:23

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596 072

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64 171 112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6 771 816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3368.0

63 966 312

23-May-2013

07:25

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

1 032 808

23-May-2013

07:23

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7 449 192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303 208

23-May-2013

07:15

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Xe.dll

2011.110.3368.0

410 728

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24 503 912

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 databas tjänster, gemensam kärna

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1 523 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3368.0

364 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

37 992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171 624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3 645 032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233 064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48 744

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012-Data Quality-klient

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Dataqualityservices.exe

2011.110.3368.0

482 920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3368.0

299 624

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3368.0

1 041 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3368.0

2 126 952

23-May-2013

07:22

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

Data kvalitet i SQL Server 2012

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 databas tjänst kärna instans

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Backuptourl.exe

2011.110.3368.0

39 528

23-May-2013

07:11

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3368.0

68 712

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3368.0

349 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391 272

22-May-2013

16:43

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3368.0

442 472

23-May-2013

07:25

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3368.0

448 616

23-May-2013

07:25

x86

Sqldk.dll

2011.110.3368.0

1 652 840

23-May-2013

07:15

x86

Sqllang.dll

2011.110.3368.0

26 412 648

23-May-2013

07:15

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3368.0

26 719 848

23-May-2013

07:15

x86

Sqlos.dll

2011.110.3368.0

25 192

23-May-2013

07:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:25

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3368.0

5 497 448

23-May-2013

07:23

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3368.0

160 872

23-May-2013

07:25

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltses.dll

2011.110.3368.0

8 162 408

23-May-2013

07:25

x86

Xe.dll

2011.110.3368.0

410 728

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 databas tjänst kärna delas

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186 984

23-May-2013

07:24

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100 968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125 032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104 040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61 544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2 285 160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369 256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348 776

23-May-2013

07:24

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76 392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98 920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541 288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942 696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866 408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80 488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111 720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197 736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125 544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315 496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322 152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64 104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7 932 904

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470 016

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171 624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256 488

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3368.0

171 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3 645 032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233 064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62 568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61 032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98 408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147 560

23-May-2013

07:22

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79 464

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215 144

23-May-2013

07:15

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152 168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147 560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136 808

23-May-2013

07:15

x86

Replmerg.exe

2011.110.3368.0

421 992

23-May-2013

07:25

x86

Replprov.dll

2011.110.3368.0

650 344

23-May-2013

07:15

x86

Replrec.dll

2011.110.3368.0

855 656

23-May-2013

07:25

x86

Replsub.dll

2011.110.3368.0

432 232

23-May-2013

07:15

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121 448

23-May-2013

07:25

x86

Tablediff.exe

11.0.3368.0

97 896

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267 368

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228 456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467 048

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142 952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71 784

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70 760

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190 056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461 416

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108 136

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 full text Engine

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1 682 200

22-May-2013

16:13

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 integrerings tjänster

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186 984

23-May-2013

07:24

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100 968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125 032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104 040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61 544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2 285 160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369 256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348 776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72 296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76 392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98 920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541 288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942 696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866 408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80 488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111 720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197 736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125 544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315 496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322 152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64 104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293 992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549 480

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71 272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50 280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332 904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38 504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53 352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183 912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124 520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62 568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61 032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238 184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98 408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3368.0

214 632

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3368.0

63 592

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3368.0

31 336

23-May-2013

07:22

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3368.0

219 240

23-May-2013

07:23

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79 464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6 835 304

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215 144

23-May-2013

07:15

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152 168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147 560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136 808

23-May-2013

07:15

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198 760

23-May-2013

07:15

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121 448

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351 336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267 368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454 248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129 128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221 288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128 616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228 456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467 048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145 000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271 976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82 024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142 952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71 784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162 408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70 760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103 528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138 856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190 056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461 416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8 624 744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4 096 104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108 136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 repor ting Services

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Dundaswebchart.dll

11.0.3368.0

765 544

23-May-2013

07:23

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3368.0

683 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3368.0

3 057 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3368.0

1 523 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

175 720

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3368.0

1 343 080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

19 560

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3368.0

19 560

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

2 477 672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3368.0

2 477 672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

3 845 736

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3368.0

740 968

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

28 264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3368.0

28 264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3368.0

573 032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3368.0

573 032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3368.0

269 928

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3368.0

11 893 352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

667 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3368.0

667 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

1 822 312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3368.0

1 822 312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

1 879 656

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3368.0

331 368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3368.0

331 368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

310 888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3368.0

310 888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3368.0

163 432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3368.0

163 432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3368.0

736 872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3368.0

736 872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3368.0

5 574 248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3368.0

5 574 248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3368.0

126 568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3368.0

126 568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3368.0

2 584 168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3368.0

1 029 224

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

548 456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3368.0

548 456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3368.0

1 130 600

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3368.0

78 440

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3368.0

1 277 544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3368.0

1 277 544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3368.0

241 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

93 800

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3368.0

93 800

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3368.0

664 680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

23 656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3368.0

23 656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3368.0

857 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3368.0

409 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3368.0

409 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3368.0

241 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

167 528

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3368.0

167 528

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3368.0

1 355 368

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

167 528

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

503 400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3368.0

503 400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3368.0

35 944

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3368.0

35 944

23-May-2013

07:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596 072

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64 171 112

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7 449 192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303 208

23-May-2013

07:15

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3368.0

1 539 176

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77 416

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3368.0

53 864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3368.0

53 864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3368.0

2 149 992

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155 752

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3368.0

19 560

23-May-2013

07:19

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3368.0

124 520

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3368.0

1 611 880

23-May-2013

07:25

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3368.0

1 543 784

23-May-2013

07:25

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3368.0

2 236 008

23-May-2013

07:25

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24 503 912

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Management Studio

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3368.0

3 649 128

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186 984

23-May-2013

07:24

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3368.0

822 888

23-May-2013

07:23

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169 448

22-May-2013

16:13

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3368.0

317 032

23-May-2013

07:24

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100 968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125 032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104 040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61 544

23-May-2013

07:11

x86

Dtexecui.exe

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:24

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2 285 160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369 256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348 776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72 296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76 392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98 920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541 288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942 696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866 408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80 488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111 720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197 736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125 544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315 496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322 152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64 104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293 992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549 480

23-May-2013

07:24

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3368.0

4 487 272

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3368.0

861 800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

169 064

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3368.0

1 556 072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3368.0

5 149 800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

212 072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3368.0

435 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3368.0

146 536

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3368.0

2 264 168

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3368.0

601 192

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3368.0

230 504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7 932 904

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470 016

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3368.0

1 225 832

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3368.0

4 003 944

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3368.0

453 224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

25 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3368.0

526 440

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3368.0

1 017 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3368.0

1 343 080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3368.0

2 584 168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3368.0

241 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71 272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256 488

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50 280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3368.0

266 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38 504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3368.0

148 584

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3368.0

109 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53 352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3368.0

73 320

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3368.0

31 336

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3368.0

94 312

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

103 016

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3368.0

43 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

70 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3368.0

101 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3368.0

139 880

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3368.0

343 656

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3368.0

2 175 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3368.0

816 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183 912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3368.0

171 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3368.0

142 952

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3368.0

316 520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3368.0

138 856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3368.0

605 288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3368.0

184 424

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124 520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3368.0

86 120

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3368.0

144 488

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3368.0

88 680

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3368.0

70 248

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3368.0

67 688

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62 568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3368.0

79 464

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3368.0

115 816

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61 032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3368.0

68 200

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238 184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3368.0

170 088

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3368.0

50 792

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98 408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3368.0

146 536

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3368.0

98 920

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3368.0

107 112

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3368.0

349 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3368.0

117 352

23-May-2013

07:22

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79 464

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215 144

23-May-2013

07:15

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152 168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147 560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136 808

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155 752

23-May-2013

07:25

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198 760

23-May-2013

07:15

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3368.0

7 812 200

23-May-2013

07:25

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3368.0

3 751 016

23-May-2013

07:25

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109 048

22-May-2013

16:13

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121 448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48 744

23-May-2013

07:25

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3368.0

45 672

23-May-2013

07:25

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351 336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267 368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454 248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129 128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221 288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128 616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228 456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467 048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145 000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271 976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82 024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142 952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71 784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162 408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70 760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103 528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138 856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190 056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461 416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8 624 744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4 096 104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108 136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012-verktyg och arbets Stations komponenter

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Autoadmin.dll

2011.110.3368.0

1 085 032

23-May-2013

07:24

x86

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3368.0

135 784

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100 968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125 032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104 040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61 544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2 285 160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369 256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348 776

23-May-2013

07:24

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76 392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98 920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541 288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942 696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866 408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80 488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111 720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197 736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315 496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322 152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64 104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32 360

23-May-2013

07:24

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3368.0

537 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3368.0

77 928

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3368.0

3 057 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3368.0

504 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3368.0

453 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3368.0

5 856 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1 523 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3368.0

2 048 616

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3368.0

49 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3368.0

145 000

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3368.0

2 156 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3368.0

1 004 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3368.0

5 935 208

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3368.0

760 424

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3368.0

105 576

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3368.0

156 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3368.0

409 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3368.0

2 047 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3368.0

216 680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332 904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3368.0

473 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183 912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:22

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596 072

23-May-2013

07:15

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79 464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64 171 112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6 835 304

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7 449 192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303 208

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215 144

23-May-2013

07:15

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121 448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3368.0

45 672

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228 456

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24 503 912

23-May-2013

07:25

x86

x64-baserade versioner

Tjänsten SQL Server 2012 Browser

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6 771 816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

951 400

23-May-2013

07:23

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3368.0

948 840

23-May-2013

07:23

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Asconnectionhelper.exe

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3368.0

20 584

23-May-2013

07:22

x86

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177 768

23-May-2013

07:23

x64

Bidsmgmt.dll

11.0.3368.0

3 649 128

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186 984

23-May-2013

07:24

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3368.0

317 032

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3368.0

135 784

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100 968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125 032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104 040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61 544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2 285 160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369 256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348 776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72 296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76 392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98 920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541 288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942 696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866 408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80 488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111 720

23-May-2013

07:11

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3368.0

765 544

23-May-2013

07:23

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197 736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125 544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315 496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322 152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64 104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32 360

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293 992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549 480

23-May-2013

07:24

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3368.0

4 487 272

23-May-2013

07:24

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3368.0

861 800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3368.0

71 272

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

169 064

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3368.0

537 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3368.0

77 928

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3368.0

1 556 072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3368.0

5 149 800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3368.0

1 919 080

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

212 072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3368.0

435 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3368.0

241 256

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3368.0

3 057 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3368.0

453 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3368.0

5 856 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1 523 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3368.0

1 068 648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3368.0

20 072

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3368.0

2 048 616

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3368.0

49 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3368.0

145 000

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3368.0

2 156 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3368.0

175 720

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3368.0

1 004 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3368.0

867 432

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3368.0

46 696

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3368.0

21 608

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3368.0

266 856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3368.0

27 240

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3368.0

601 192

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3368.0

230 504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3368.0

5 935 208

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3368.0

33 896

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3368.0

1 225 832

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3368.0

4 003 944

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3368.0

453 224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

25 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3368.0

526 440

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3368.0

1 017 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3368.0

1 343 080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3368.0

19 560

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3368.0

760 424

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3368.0

105 576

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3368.0

129 128

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3368.0

2 477 672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3368.0

3 845 736

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3368.0

740 968

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3368.0

28 264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3368.0

573 032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3368.0

269 928

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3368.0

11 893 352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3368.0

1 013 352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3368.0

92 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3368.0

1 901 672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101 992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3368.0

667 240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3368.0

1 822 312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3368.0

1 879 656

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3368.0

331 368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3368.0

310 888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3368.0

163 432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3368.0

765 544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3368.0

736 872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3368.0

5 574 248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3368.0

126 568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3368.0

2 584 168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3368.0

1 029 224

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3368.0

548 456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3368.0

1 130 600

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3368.0

78 440

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3368.0

1 277 544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3368.0

241 256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3368.0

93 800

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3368.0

664 680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3368.0

118 376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3368.0

23 656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3368.0

857 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3368.0

409 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3368.0

306 792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3368.0

1 363 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3368.0

1 355 368

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3368.0

503 400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3368.0

156 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71 272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50 280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3368.0

266 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332 904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3368.0

473 192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38 504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3368.0

148 584

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3368.0

109 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53 352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3368.0

73 320

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3368.0

31 336

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3368.0

94 312

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

103 016

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3368.0

43 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

70 248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3368.0

101 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3368.0

139 880

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3368.0

212 584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3368.0

343 656

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3368.0

2 175 080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3368.0

816 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183 912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347 752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3368.0

605 288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3368.0

184 424

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124 520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3368.0

86 120

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77 416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3368.0

144 488

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3368.0

88 680

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3368.0

70 248

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3368.0

67 688

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62 568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3368.0

79 464

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93 288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3368.0

115 816

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61 032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3368.0

68 200

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238 184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3368.0

170 088

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3368.0

50 792

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98 408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3368.0

146 536

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3368.0

98 920

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3368.0

107 112

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147 560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3368.0

117 352

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3368.0

214 632

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3368.0

63 592

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3368.0

31 336

23-May-2013

07:22

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596 072

23-May-2013

07:15

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79 464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64 171 112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

82 531 944

23-May-2013

07:22

x64

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6 835 304

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

11 511 400

23-May-2013

07:23

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7 449 192

23-May-2013

07:15

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

8 496 744

23-May-2013

07:16

x64

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303 208

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

322 664

23-May-2013

07:16

x64

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198 248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215 144

23-May-2013

07:15

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3368.0

55 400

23-May-2013

07:23

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152 168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147 560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136 808

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77 416

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3368.0

53 864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155 752

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3368.0

19 560

23-May-2013

07:19

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3368.0

37 992

23-May-2013

07:23

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198 760

23-May-2013

07:15

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3368.0

7 812 200

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

29 800

23-May-2013

07:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

35 432

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

60 008

23-May-2013

07:16

x64

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522 344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

768 616

23-May-2013

07:23

x64

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

145 512

23-May-2013

07:16

x64

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121 448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48 744

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351 336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267 368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454 248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129 128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221 288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128 616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228 456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467 048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145 000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271 976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82 024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142 952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202 856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71 784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162 408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70 760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103 528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138 856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190 056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461 416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8 624 744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4 096 104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108 136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146 536

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278 120

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

196 712

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

21 069 416

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24 503 912

23-May-2013

07:25

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81 512

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

106 088

23-May-2013

07:24

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183 400

23-May-2013

07:16

x64

SQL Server 2012 common language runtime

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384 104

23-May-2013

07:22

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

768 616

23-May-2013

07:23

x64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

SQL Server 2012-skribent

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x64

Sqlvdi.dll

2011.110.3368.0

140 904

23-May-2013

07:25

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3368.0

162 408

23-May-2013

07:16

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

SQL Server 2012 Analysis Services

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85 608

23-May-2013

07:24

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596 072

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64 171 112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

82 531 944

23-May-2013

07:22

x64

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6 771 816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3368.0

79 985 768

23-May-2013

07:22

x64

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

1 032 808

23-May-2013

07:24

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

11 511 400

23-May-2013

07:23

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9 675 368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7 449 192

23-May-2013

07:15

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

8 496 744

23-May-2013

07:16

x64

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303 208

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

322 664

23-May-2013

07:16

x64

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Xe.dll

2011.110.3368.0

476 776

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203 368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278 120

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148 072

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

196 712

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

21 069 416

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24 503 912

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 databas tjänster, gemensam kärna

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177 768

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1 523 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40 552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3368.0

364 136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

37 992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171 624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3 645 032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233 064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110 184

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95 848

23-May-2013

07:24

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48 744

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

62 056

23-May-2013

07:16

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183 400

23-May-2013

07:16

x64

SQL Server 2012-Data Quality-klient

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Dataqualityservices.exe

2011.110.3368.0

482 920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3368.0

299 624

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3368.0

1 041 512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3368.0

2 126 952

23-May-2013

07:22

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150 120

23-May-2013

07:25

x86

Data kvalitet i SQL Server 2012

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183 400

23-May-2013

07:16

x64

SQL Server 2012 databas tjänst kärna instans

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Backuptourl.exe

2011.110.3368.0

39 016

23-May-2013

07:22

x64

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177 768

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

391 272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3368.0

69 736

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3368.0

424 552

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391 272

22-May-2013

16:43

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqlaccess.dll

2011.110.3368.0

449 640

23-May-2013

07:23

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3368.0

612 968

23-May-2013

07:23

x64

Sqldk.dll

2011.110.3368.0

2 084 968

23-May-2013

07:16

x64

Sqllang.dll

2011.110.3368.0

33 997 928

23-May-2013

07:16

x64

Sqlmin.dll

2011.110.3368.0

32 283 240

23-May-2013

07:16

x64

Sqlos.dll

2011.110.3368.0

26 216

23-May-2013

07:24

x64

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

29 800

23-May-2013

07:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

35 432

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

60 008

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3368.0

25 704

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3368.0

5 496 424

23-May-2013

07:16

x64

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

768 616

23-May-2013

07:23

x64

Sqlservr.exe

2011.110.3368.0

192 104

23-May-2013

07:23

x64

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

145 512

23-May-2013

07:16

x64

Sqltses.dll

2011.110.3368.0

8 923 240

23-May-2013

07:16

x64

Xe.dll

2011.110.3368.0

476 776

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278 120

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

196 712

23-May-2013

07:24

x64

SQL Server 2012 databas tjänst kärna delas

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

67 688

23-May-2013

07:23

x64

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142 440

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177 768

23-May-2013

07:23

x64

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

244 840

23-May-2013

07:23

x64

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

112 232

23-May-2013

07:23

x64

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

152 680

23-May-2013

07:24

x64

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

124 008

23-May-2013

07:23

x64

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

68 712

23-May-2013

07:22

x64

Dts.dll

2011.110.3368.0

3 282 024

23-May-2013

07:23

x64

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

498 280

23-May-2013

07:23

x64

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

501 352

23-May-2013

07:23

x64

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

89 192

23-May-2013

07:22

x64

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

109 160

23-May-2013

07:23

x64

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

547 432

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

1 421 416

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

49 256

23-May-2013

07:23

x64

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

865 896

23-May-2013

07:24

x64

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x64

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

139 368

23-May-2013

07:22

x64

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

260 712

23-May-2013

07:23

x64

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

287 848

23-May-2013

07:23

x64

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

153 704

23-May-2013

07:23

x64

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

396 904

23-May-2013

07:23

x64

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

406 632

23-May-2013

07:23

x64

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

79 976

23-May-2013

07:23

x64

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7 932 904

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470 016

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171 624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256 488

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

310 888

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314 984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3368.0

171 624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3 645 032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233 064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45 672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29 288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44 648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57 448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59 496

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62 568

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155 240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61 032

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57 960

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98 408

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52 840

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115 304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147 560

23-May-2013

07:23

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

90 216

23-May-2013

07:22

x64

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

261 224

23-May-2013

07:16

x64

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

292 968

23-May-2013

07:16

x64

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

199 272

23-May-2013

07:16

x64

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

193 640

23-May-2013

07:16

x64

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

176 232

23-May-2013

07:16

x64

Replmerg.exe

2011.110.3368.0

479 848

23-May-2013

07:22

x64

Replprov.dll

2011.110.3368.0

770 152

23-May-2013

07:16

x64

Replrec.dll

2011.110.3368.0

1 024 616

23-May-2013

07:23

x64

Replsub.dll

2011.110.3368.0

501 864

23-May-2013

07:16

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28 264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

29 800

23-May-2013

07:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26 728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

35 432

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49 768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

60 008

23-May-2013

07:16

x64

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123 496

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

145 512

23-May-2013

07:16

x64

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

160 360

23-May-2013

07:16

x64

Tablediff.exe

11.0.3368.0

97 896

23-May-2013

07:24

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

379 496

23-May-2013

07:24

x64

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

296 552

23-May-2013

07:24

x64

Txderived.dll

2011.110.3368.0

641 640

23-May-2013

07:24

x64

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

568 936

23-May-2013

07:24

x64

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

221 288

23-May-2013

07:24

x64

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

295 528

23-May-2013

07:24

x64

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

96 872

23-May-2013

07:24

x64

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

95 336

23-May-2013

07:24

x64

Txsort.dll

2011.110.3368.0

263 784

23-May-2013

07:24

x64

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

632 424

23-May-2013

07:24

x64

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

162 920

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278 120

23-May-2013

07:24

x64

SQL Server 2012 full text Engine

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1 691 416

22-May-2013

16:13

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24 168

23-May-2013

07:23

x64

SQL Server 2012 integrerings tjänster

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

67 688

23-May-2013

07:23

x64

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

244 840

23-May-2013

07:23

x64

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

112 232

23-May-2013

07:23

x64

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

152 680

23-May-2013

07:24

x64

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

124 008

23-May-2013

07:23

x64

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

68 712

23-May-2013

07:22

x64

Dts.dll

2011.110.3368.0

3 282 024

23-May-2013

07:23

x64

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

498 280

23-May-2013

07:23

x64

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

501 352

23-May-2013

07:23

x64

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

83 560

23-May-2013

07:22

x64

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

89 192

23-May-2013

07:22

x64

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

109 160

23-May-2013

07:23

x64

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

547 432

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

1 421 416

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

49 256

23-May-2013

07:23

x64

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

865 896

23-May-2013

07:24

x64

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x64

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

139 368

23-May-2013

07:22

x64

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

260 712

23-May-2013

07:23

x64

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

287 848

23-May-2013

07:23

x64

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

153 704

23-May-2013

07:23

x64

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

396 904

23-May-2013

07:23

x64

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

406 632

23-May-2013

07:23

x64

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

79 976

23-May-2013

07:23

x64

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40 552

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293 480

23-May-2013

07:24

x64

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

548 968

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147 048

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87 144

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63 080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69 224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71 272

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

249 448

23-May-2013

07:22

x64

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56 936

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50 280

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47 720

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332 904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34 920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32 360

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38 504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155 752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74 344

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191 592

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27 752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24 680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53 352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37 480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62 056

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52 328

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22 632

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28 776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36 456

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39 528

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58 472

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48 744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49 768

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378 984

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304 232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43 112

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516 712

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183 912

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65 128

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347 752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83 560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213 096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288 360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76 392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89 704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124 520

23-May-2013