KB2978472-FIX: UPDATE eller INSERT-satsen på CCI gör att sys. partitionerna matchar inte det faktiska antalet rader i SQL Server 2014

Symptom

Anta att du har skapat ett grupperat columnstore-index (CCI) i en tabell med många data i Microsoft SQL Server 2014. När du har kört en uppdaterings -eller insert -sats i tabellen stämmer inte system-vyn sys. partitioner med det faktiska antalet rader. I den här situationen kan följande problem uppstå:

  • Uppdateringar av radantal för CCI kan vara fel när du kör en Update -instruktion.

  • Delta-Store är inte stängt och återskapas under INSERT INTO... SELECT -uttryck.

  • Delta-butiken kan generera Felaktiga radantal efter återställning.

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×