Obs!

När du har installerat den här snabb korrigeringen måste du aktivera spårnings flaggan 1800 som en start parameter på alla servrar eller repliker som har en fysisk sektor storlek på 512 byte och starta om dem för att den ska fungera korrekt.

Symptom

Tänk dig följande situation:

 • Du aktiverar funktionerna för AlwaysOn-tillgänglighet eller logshipping i Microsoft SQL Server.

 • De diskar som lagrar loggfilerna för den primära och sekundära repliken i en AlwaysOn-tillgänglighetsgruppen (AG) har olika sektor storlekar. I logshipping miljöer har de diskar som lagrar loggfilerna för logshipping primära servrar och logshipping sekundära servrar olika sektor storlekar. Till exempel:

  • Den primära replik logg filen finns på en disk som har en sektor på 512 byte. Den sekundära replik logg filen finns i en disk där sektor storleken är 4 kilobyte (KB).

  • Den primära replik logg filen finns på en lokal dator som har en sektor på 512 byte. Den sekundära repliken finns i en Windows Azure-lagringsenhet som har sektor storleken på 4 kilobyte (KB).

I det här scenariot loggas följande fel meddelande i SQL Server-felloggen. Fel meddelandet kan fortsätta ett tag efter att du har startat om, om det fanns loggar som inte användes på sekundärt innan servern startades om.

Det finns X feljusterad logg-IOs som behövde återgå till synkront IO. Nuvarande IO är på fil....

Dessutom körs AG-eller logshipping-synkronisering mycket långsamt på grund av det synkrona I/o. Om den sekundära repliken finns i Windows Azure Storage tar det betydligt längre tid än väntat att slutföra synkroniseringsprocessen. Obs! Det här problemet uppstår när du använder både nya enheter som har en 4-KB-sektoriell och de gamla enheter som har en 512-byte sektor storlek. Mer information om de nya enheterna finns i SQL Server-nya enheter använder storleken på 4K-sektorerna och SQL Server – lagrings utrymmen/VHDX-och 4K-sektorer.

 

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Se de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Lösning

Undvik det här problemet genom att flytta transaktions logg filen på mål platsen till en enhet som har byte per fysisk sektor angiven som 512-byte.

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Mer information

Det är lämpligt att kontrol lera att alla diskar på alla repliker (minst alla diskar med log-filer) har samma sektor storlek. I blandade miljöer där den sekundära har en fysisk sektor på 512 byte och den primära har en sektor storlek på 4 KB bör TF 1800 användas som en start flagga på alla servrar eller repliker som har en fysisk sektor storlek på 512 och sedan startats om . Detta säkerställer att formatet för den fort löp ande loggen använder en sektor storlek på 4 KB. Mer information om hur SQL Server fungerar med större sektor storlekar finns i följande inlägg på support bloggen: SQL Server – Storage Spaces/VHDX-och 4K-sektorerna Du kan använda kommando tolken i fsutil för att fastställa värdet för byte per fysiskt sektor . Om den här parametern inte visas i utdata måste du tillämpa snabb korrigeringen som anges i KB-artikeln 982018. Följ de här stegen för att kontrol lera vilken typ av enhet du har:

 1. Kör följande kommando i en upphöjd kommando tolk:

  Fsutil fsinfo ntfsinfo x: Obs! X-platshållare representerar den enhet du kontrollerar.

 2. Använd värdena för byte per sektor och byte per fysisk sektor för att fastställa vilken typ av enhet du har. Gör så här:

  Värdet "byte per sektor"

  Värdet "byte per fysisk sektor"

  Enhets typ

  4096

  4096

  4K

  512

  4096

  Avancerat format (kallas även 512E)

  512

  512

  512-byte inbyggd

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×