CRM Single Hotfix Template
BUG #: Centaurus UR1 customer Bugs

Introduktion

Microsoft Dynamics 365 (online) 2.1 uppdatera uppdatering pågår nu för Dynamics 365. Den här artikeln beskrivs uppdateringar och ändringar som ingår i uppdateringen. Den här uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics 365. Gå till följande Microsoft Dynamics 365 Customer Center-webbplatser om du vill se de nya funktionerna i den här versionen:

Nyheter Vad är nytt för administratörer Översikt över Microsoft Dynamics CRMFörhandsgranska funktioner som är tillgängliga i Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) uppdatering 2.1 omfattas av en separat ytterligare användningsvillkor.

Build-nummer och filnamn för den här uppdateringen

Uppdateringspaketet

Build-nummer

Filnamn (32-bitarsversioner)

Filnamn (64-bitarsversioner)

Server för Microsoft Dynamics 365

8.2.1.0176

Ej tillämplig

CRM2016-Server-KB4013759-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics 365 för Microsoft Office Outlook

8.2.1.0176

CRM2016-Client-KB4013759-ENU-LangID-i386.exe

CRM2016-Client-KB4013759-ENU-LangID-amd64.exe

E-postrouter för Microsoft Dynamics 365

8.2.1.0176

CRM2016-Router-KB4013759-LangID-i386.exe

CRM2016-Router-KB4013759-LangID-amd64.exe

Språkpaket för Microsoft Dynamics 365

8.2.1.0176

CRM2016-Mui-KB4013759-LangID-i386.exe

CRM2016-Mui-KB4013759-LangID-amd64.exe

Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics 365

8.2.1.0176

Ej tillämplig

CRM2016-Srs-KB4013759-LangID-amd64.exe

Information om uppdateringen

Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) 2.1 uppdatering är nu tillgänglig.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) uppdatering 2.1-paketet nu.

Windows Update-installationAnvänd Windows Update för att automatiskt installera Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) uppdatering 2.1. Detta måste installeras på en server som kör Microsoft Dynamics CRM 2016 (version 8.0) eller senare. Den här uppdateringen kommer att vara tillgänglig via Windows Update i Q2 av 2017. Mer information finns: Uppgradera en Microsoft Dynamics CRM 2016 Server Du kan konfigurera Windows för att automatiskt installera rekommenderade uppdateringar. Den här inställningen löser problem med icke-kritiska och förbättrar din datorupplevelse. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt när du använder den här inställningen. Om du vill veta mer om inställningar för att installera Windows-uppdateringar finns på följande Microsoft-webbplatser:

Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering Ändra hur Windows installerar och meddelar dig om uppdateringarSå här installerar du Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) 2.1 uppdateringen med hjälp av Windows Update, så här:

 1. Klicka på Startoch skriv Update i rutan Påbörja sökning .

 2. Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Sök efter uppdateringaroch vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 4. Om du får meddelandet att medlemsstaterna att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar, markera kryssrutorna för alla uppdateringar som du vill installera och klicka sedan på OK. Obs! Klicka på någon uppdatering för mer information.

 5. Klicka på installera uppdateringar.

 6. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Ange lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Bekräfta att du accepterar villkoren om du uppmanas att göra detta.

Manuell installationSå här installerar du Microsoft Dynamics 365 manuellt (online och lokal) uppdatera 2.1, följer du dessa steg.

 1. Gå till följande webbplats för Microsoft Update-katalogen:

  Microsoft Update Catalog

 2. Skriv 4013759i rutan Sök och klicka sedan på Sök.

 3. Klicka på Lägg till om du vill lägga till uppdateringen i korgen.

 4. Klicka på Hämta.

 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.

 6. Klicka på Fortsättoch klicka sedan på jag accepterar om du accepterar licensvillkoren för programvara från Microsoft.

 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.

Mer information om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 hur du hämtar uppdateringar som innehåller drivrutiner och snabbkorrigeringar från Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • När du har installerat den här uppdateringen Avsluta alla befintliga Microsoft Dynamics CRM-sessioner och starta en ny session i Microsoft Dynamics CRM.

 • När du deprovision ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till inställningarna för standardspråk. Reprovisioning process uppdaterar inte språkinställningar för användare. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics 365.

Krav på omstartGör om du uppmanas att starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Information om borttagningMicrosoft Dynamics 365 (lokal) uppdatering 2.1 kan avinstalleras från Microsoft Dynamics 365-servern att återställa programmet till den föregående version.2

Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) 2.1 uppdateringen löser följande problem:

 

 • Dialogrutan ”schemaläggning-varningar” visas utan några meddelanden i Internet Explorer-webbläsare.

 • Aktiviteter och stängda aktiviteter ikoner visas inte på rätt sätt för vissa entiteter.

 • AdminOnlyMode kontroll bör kringgås när ett program från utanför vill köra en SDK i systemkontext för användaren.

 • Avtalad tid mottagare får inte inbjudningar.

 • Avtalade tider som skapats i Outlook eller Outlook Web App måste aktiveras.

 • Granska information försvinner efter växla Status för ärendet övergång.

 • Kan inte lägga till associerad post för n till n-relationer med endast lägga till/lägga till att behörigheter.

 • Kategoriserade sökningen misslyckas med fel i Frågeverktyget förfallodatum för användningen av sökning visa entitetsattribut i Snabbsökning.

 • När en Business Process flöde i entiteten ärende dupliceras är Incident poster bruten.

 • Ändra ägare via arbetsflöde ändras också ägare i Skapa händelse.

 • Klicka på länken för telefonnummer öppnar formuläret Snabbregistrering.

 • Aktiviteter på fliken i ruta för social kommunikation inte visa alla knappar i kommandofältet.

 • Navigera från kontakten till affärsmöjligheten och tillbaka igen låser sig med meddelandet ”begär Data från CRM”.

 • Skapa en avtalad tid från fönstret sociala när < symbol finns (möjligheter).

 • Anpassade arbetsflöden som aktiviteten kommer att initieras två gånger som är avsedda att bara anropas en gång.

 • Inaktivera skärmen med anpassad inaktiv status skäl kräver att rulla om du vill välja.

 • Redigera kolumner under avancerad sökning ger fel (window.opener.top.location.href).

 • E-postmeddelandet är inaktiverat när du använder Chrome i Citrix, och Chrome Incognito läge i Windows.

 • Exportera lösning misslyckades i RoutingRuleHandler.ExportWorkflow med Null System.NullReferenceException: objekt referens har angetts till en instans av ett objekt.

 • Exportera till ett dynamiskt kalkylblad respektera inte nationella inställningar.

 • Formulär understryker avsnittsrubriker längre eftersom Dynamics 365 uppgradera.

 • Hämta SQL timeout-undantag vid hämtning av metadata för program.

 • Öppna i webbläsare genererar ogiltiga URL i iOS 10.

 • Senast uppdaterat fält är inte visas under rutan hälsa.

 • Sökning inte standardvärden.

 • Saknas ”+” ikon på Quick View-kontrollen.

 • Det går inte att ange ämne för e-postmeddelanden när du använder Unified Service Desk.

 • Felet ”objektet inte stöder egenskapen eller metoden '$find'” inträffar när du klickar på knappen resultat två gånger.

 • Organisationer som har uppgraderat från Microsoft Dynamics CRM 2016 kan ha en Null BusinessProcessType orsakar dessa Business Process flödar inte att kunna användas som bokför uppgraderingen.

 • En sökning kontrollfel inträffar när du uppdaterar mötet i Outlook.

 • Sidan håller läses in när du klickar på Ok på fel för nekad åtkomst.

 • Tidigare anslutning till postlåda är inte stängd ordentligt med Hybrid e-Server-profil.

 • Felet ”Det gick inte att ansluta till Exchange” inträffar när du försöker använda appen CRM för Outlook i Outlook Web App (OWA).

 • Planering avisering sker utan en varning när du ändrar en befintlig avtalad tid.

 • Server Side synkronisering krävs för deltagare lista ändringar när det finns flera kontakter med samma e-postadress eller användare som finns med samma e-postadress som kontakter.

 • Avinstallera lösningen är inte att respektera beroendet.

 • StatusCode värdet visas för inaktiva poster på QuickViewForm som heltal i stället för Text.

 • Underrutnät för affärsmöjligheten utlöses inte affärsmöjlighet standard Business Process flöde.

 • Underrutnät post ändras layouten för formuläret.

 • Arbetsflöde för synkronisering med systemanvändaren som primär enhet ger upphov till fel när utlöses.

 • SystemUserPrincipals kunde inte igen när användaren har reaktiverats.

 • Ändra uppgifter som duplicerar via Server Side synkroniseringen efter säkerhetsroll.

 • Det går inte att lägga till anteckningar till aktiviteter efter ifrån Aktivitetsformulär i Dynamics 365 för försäljning.

 • Det går inte att tilldela en säkerhetsroll till Business processflöde i Dynamics 365 för försäljning.

 • Det går inte att importera Excel som innehåller Flyttalsnummer fältdata.

 • Det går inte att fylla i värdet på Service-fältet på serviceaktivitet från Formulärassistenten.

 • Oläslig HTML koda visar alternativa nycklar markerade attribut-listan.

 • WebAPI FetchXml-fråga returnerar inte FormattedValues för länken enheter attribut i Dynamics 365.

 • När du döljer den Business Process flöde under visas onLoad bara första 2 steg när du visar Business Process flöde.

 • Ingen känd

Microsoft Dynamics 365 (online och på plats) 2.1 uppdateringen innehåller uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.  Mer information om hur du installerar produktuppdateringar i 2016 för Microsoft Dynamics CRM eller Microsoft Dynamics CRM Online finns på följande Microsoft TechNet-avsnittet:

Installera produktuppdateringar De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Det finns ingen filinformation just nu.

Author: snulph 
Writer: 
Tech Reviewer: 

Editor: 

Build number and file names for this update

Update package

Build number

File name (32-bit editions)

File name (64-bit editions)

Microsoft Dynamics 365 Server

8.2.1.0176

Not applicable

CRM2016-Server-KB4013759-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook

8.2.1.0176

CRM2016-Client-KB4013759-ENU-LangID-i386.exe

CRM2016-Client-KB4013759-ENU-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics 365 E-mail Router

8.2.1.0176

CRM2016-Router-KB4013759-LangID-i386.exe

CRM2016-Router-KB4013759-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics 365 Language Pack

8.2.1.0176

CRM2016-Mui-KB4013759-LangID-i386.exe

CRM2016-Mui-KB4013759-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics 365 Reporting Extensions

8.2.1.0176

Not applicable

CRM2016-Srs-KB4013759-LangID-amd64.exe

Update informationMicrosoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1 is now available.

The following file is available for download from the Microsoft Download Center:

Download the Microsoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1 package now.

Windows Update installationUse Windows Update to automatically install Microsoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1. This must be installed on a server running Microsoft Dynamics CRM 2016 (version 8.0) or later. This update will be available through Windows Update in Q1 of 2017. For more information, see: Upgrade a Microsoft Dynamics CRM 2016 Server

You can configure Windows to automatically install recommended updates. This setting addresses noncritical problems and helps improve your computing experience. Optional updates are not downloaded or installed automatically when you use this setting.

To learn more about the settings to install Windows updates, go to the following Microsoft websites:

Turn automatic updating on or off

Change how Windows installs or notifies you about updates
To install Microsoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1 by using Windows Update, follow these steps:

 1. Click Start, and then type Update in the Start Search box.

 2. In the list of results, click Windows Update.

 3. In the navigation pane, click Check for updates, and then wait while Windows checks for the latest updates for your computer.

 4. If you receive a message that states that important updates are available or that prompts you to review important updates, select the check boxes for any updates that you want to install, and then click OK.

  Note Click any update for more information.

 5. Click Install updates.

 6. Read and accept the license terms, and then click Finish (if the update requires this action). If you are prompted to enter an administrator password, type the password. Confirm that you accept the terms if you are prompted to do this.

Manual installationTo manually install Microsoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1, follow these steps.

 1. Go to the following Microsoft Update Catalog website:

  Microsoft Update Catalog

 2. In the Search box, type 4013759, and then click Search.

 3. Click Add to add the update to the basket.

 4. Click Download.

 5. Click Browse, specify the folder to which you want to download the update, and then click OK.

 6. Click Continue, and then click I Accept to accept the Microsoft Software License Terms.

 7. When the update is downloaded to the location that you specified, click Close.

For more information about the Microsoft Update Catalog, click the following article number to go to the article in the Microsoft Knowledge Base:

323166 How to download updates that include drivers and hotfixes from the Windows Update Catalog

Additional installation information

 • After you install this update, exit any existing Microsoft Dynamics CRM sessions, and then start a new Microsoft Dynamics CRM session.

 • When you deprovision a language pack, the language settings of all Microsoft Dynamics CRM users who are using that language will revert to the default language settings. The reprovisioning process does not update the language settings of users. Therefore, users must reset their language settings in the personal options section when they log on to Microsoft Dynamics 365.

Restart requirementIf you are prompted to restart the computer, do this after you apply the update.

Removal informationMicrosoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1 can be uninstalled from the Microsoft Dynamics 365 server to roll back the program to the previous version.

Microsoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1 resolves the following issues:

 • "Scheduling Alerts" dialog is displayed without any alerts in non-IE browsers 311235

 • Activities and Closed Activities Icons not displayed correctly for some entities 353225

 • AdminOnlyMode check should be bypassed when an application from outside wants to execute a sdk in system user context 369154

 • Appointment recipients do not receive invitations 364435

 • Appointments created in Outlook/Web App need to be activated 369134

 • Audit details lost after switching Case status transition 368590

 • Cannot add associated record for N:N Relationships with only Append/Append To permissions 370812

 • Categorized Search fails with QueryBuilder Error due to use of lookup entity Attributes in Quick Find view 366528

 • Centaurus - When BPF in case entity is duplicated access to incident records is broken. 366499

 • Changing owner via workflow also changes Owner in Create Audit Event 367881

 • Clicking Phone Number link opens Quick Create form. 369188

 • Command Bar in activities tab in social pane not displaying all buttons 353220

 • contact to opportunity and back again hangs Requesting data from CRM 368929

 • Creating an appointment from Social pane when { symbol is present (Opportunities) 366922

 • Customized Workflow activity will be triggered twice which is designed to be called only once. 367350

 • Deactivate screen with custom Inactive status reasons requires scolling to choose option 369191

 • Editing columns during Advanced Find throws error (window.opener.top.location.href) 369708

 • Email body disabled in Chrome in Ctrix and Chrome Icognito mode in Windows 368410

 • Export solution failed in RoutingRuleHandler.ExportWorkflow with null System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. 368027

 • Export to dynamic worksheet doesn’t respect regional settings 368222

 • Forms no longer underline section headings since D365 upgrade 367177

 • Getting SQL timeout exception when retrieving application metadata 370070

 • iOS 10 - Open in browser generates invalid URL. 368331

 • Last updated field is not shown up under Healthbox 369903

 • Lookup not defaulting 350088

 • Missing " +" Icon on the quick view control 368827

 • Not possible to set regarding on emails view in USD 369118

 • Object doesn't support property or method '$find' when clicking on Results button twice 351200

 • Orgs upgraded from Ara can have null BusinessProcessType causing these BPFs to be unusable post upgrade 368895

 • Outlook - lookup control error when updating appointment created in Outlook 369119

 • Page Keeps loading after clicking ok on access denied error 368932

 • Previous connection to mailbox is not closed properly using Hybrid 367807

 • RM OWA app is "unable to connect to Exchange" in accompli 369236

 • Scheduling Alert pops without alert when changing an existing appointment 369190

 • Server Side Sync required attendees list changes when multiple contacts exist with same email address or users exist with same email address as contacts 344821

 • Solution uninstall is not respecting dependency 369093

 • StatusCode value is displayed as Integer instead of Text for Inactive records on QuickViewForm 367149

 • subgrid for opportunity doesn't trigger the opportunity default business process flow 363824

 • Subgrid record changes layout of the form 368445

 • Sync workflow with System User as primary entity throws error when triggered 369291

 • SystemUserPrincipals could not repopulate when user is reactivated 366475

 • Tasks duplicating through Server Side Synchronization after security role change 354129

 • Unable to Add Notes To Task After Navigating Away from Task form in Dynamics 365 For Sales 368872

 • Unable to Assign Security Role to Business Process Flow in Dynamics 365 for Sales 366937

 • Unable to import Excel containing Floating Point Number field data 365379

 • Unable to populate value on Service field on Service Activity from the Form assistant 368654

 • Unreadable HTML encode displays in alternate key Selected Attributes list 369332

 • WebAPI FetchXml Query Does Not Return FormattedValues for Link-Entities' Attributes in Dynamics 365 368967

 • When hiding the Business Process Flow during onLoad only the first 2 steps are displayed when showing the BPF 368412

 • Pre-CDU Gauntlet upgrade failing for org with "Data is Null. This method or property cannot be called on Null values." during CreateOrUpdateBPFEntityLayers 368461

 • Naos core to centaurus core upgrade fails in prescence of project service solution with demo data 368023

 • [Fwd Port Bug] [BackPort] : Delete Audit Partition Performance 369586

 • Don't pinprocess when qualifying lead from grid 369321

 • Receiving a lot of Exchange Timeout errors on telemetry 370056

 • Telemetry: We don't get enough information from shim events 370057

 • [From 8.2 to 8.2_UR1] : Fix uri path for AuthenticateAndFetchACIData. 369902

 • [Back Port Bug] FwdPort TFS316176 - Child BU users don't appear under CRM App for Outlook eligible user list 369127

 • [Forward Port TFS Bug 323246] SQL Index related to key in 2015 is deleted during CRM 2016 upgrade 369197

 • Remove 'Experience it now' banner for ISH from web client 366300

 • OWA: Telemetry - Customer Impact - Activity Id and data times are not displayed in Error pages - UR1 364036

 • CDUs failing with "Unable to find metadata information for attribute" while updating rollup field stored procedures during upgrade 367026

 • Remove organizationId from plugintracelog 306785

 • [Live Incident] AdxstudioIssues" solution import failure due to System.NullReferenceException in RunImport(String[] ImportEntities) 367294

 • Pre-CDU Gauntlet upgrade failing for org with "ProductPriceLevel either has no primary field or has a logical primary field and therefore cannot be the referenced entity in an entity relationship" during CreateOrUpdateBPFEntityLayers 367372

 • Pre-CDU Gauntlet org failed with "An error occurred. Contact a system administrator or refer to the Microsoft Dynamics CRM SDK troubleshooting guide." in AddMissingKnowledgeArticlePostConfigRowsForActivityFeeds 367682

 • CDNUploader changes not zipping the static content and copying to patch location 367736

 • [Fwd Port Bug] FWPort to Naos 299582 | Subgrids getting loaded even if tab is collapsed 363617

 • [Fwd Port Bug] Forward Port 282946 to Centaurus {KBC} 353222

 • [Fwd Port Bug] Forward Port CRM SE 44610 to Centaurus {KBC} 353218

 • Unable to delete/uninstall project service solution upgraded from naos to centaurus due to errors from dependency checks 366562

 • CDU fails for org with "'Opportunity' entity doesn't contain attribute with Name = 'msdyn_workordertype'" 366604

 • CDUs failing with "Web resource content too big" - the fix for 343275 is insufficient 366631

 • Pre-CDU Gauntlet failed with privilege exception on prvReadCustomControlDefaultConfig 366638

 • Pre-CDU Gauntlet upgrade failing for orgs with AttributeMetadataNotFoundException in WorkflowDependencyCalculator 366649

 • Pre-CDU Gauntlet org failing upgrade with exception "Mobile Offline Profiles import: FAILURE ---} Microsoft.Crm.CrmException: This entity needs to be enabled for mobile offline" 366650

 • Pre-CDU Gauntlet org failing upgrade with exception "webresource With Id = bb6882d0-f126-e511-80d5-00155dce4003 Does Not Exist" 366651

 • UPDATE ROLLUP - Accompli: Latest build requires changes to get callback token with REST context 366661

 • CDU: Data Migration Script Should Handle Entity Type Code as 0 370183

 • Telemetry: MailApp Shim events don't correlate to Moca events sent using old telemetry infra 370424

 • Generic error message is getting sent to Telemetry in many cases, making hard to dissect errors - UR1 370544

 • OWA: Telemetry - All MailAppError Events Cannot Be Correlated With MailAppInitDiagnostics - UR1 370704

 • NextStage navigation breaking on multiple orgs 370816

 • Initial Metadata request doesn't validate for errors in the response's object - UR1 371089

 • Include Mailbox Id information on Telemetry events 371090

 • Centaurus: Orgs upgraded from Ara (with layered solutions) can have null BusinessProcessType causing these BPFs to be unusable post upgrade if the active solution is removed 371104

 • [Back Port Bug] Import of custom entity fails because of duplicate CustomControlDefaultConfig 371590

 • [BACKPORT 8.2_ur2-}8.2_ur1] [Bug 371489: 'Experience it now' banner for Org Insights in Web client is not functional - Nothing happens when we click on it] 371650

 • [Backport to UR1] [LI] Install failed due to multiple States missing in ComponentStateTransitionFactory 371820

 • [Back Port Bug] Generic React error in retail builds 371939

Microsoft Dynamics 365 (online and on-premises) Update 0.1 contains updates that you must configure manually. These include the Portal, Field Service, and Project Service products. These require the customer to install the solution from the Office 365 portal. To receive the product updates, you must opt in.

For more information about how to install product updates in Microsoft Dynamics CRM 2016 or Microsoft Dynamics CRM Online, see the following Microsoft TechNet topic:

Install product updatesThe third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, about the performance or reliability of these products.

There is no File Information at this time.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×