Visa produkter som artikeln gäller.

Introduktion

Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework-som möjliggör DoS-attack.

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS13-082. Du hittar hela säkerhetsbulletinen genom att gå till någon av följande Microsoft-webbplatser:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Att installera uppdateringar: stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Information om hämtning

Den här uppdateringen kan hämtas från Microsoft Download Center.

Kommandoradsväxlar för uppdateringen

Se de olika kommandoradsväxlar som stöds av den här uppdateringen för Microsoft.NET Framework.

Information om omstart

Den här uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter uppdatering 2804580.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort uppdateringen med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller använda program och funktioner på Kontrollpanelen.

Engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade versioner av system som stödsVerksamhetsgren GDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:21

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:21

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:03

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:04

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:05

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:06

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:26

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

16-Apr-2009

06:07

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

16-Apr-2009

06:08

system.security.dll

2.0.50727.4245

262 144

04-Jul-2013

22:58

LDR verksamhetsgren

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:13

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:19

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

24-May-2013

17:37

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:43

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:53

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

17:57

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

18:03

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

18:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

24-May-2013

18:17

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

09-Sep-2011

11:26

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

12-Sep-2011

11:02

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

13-Jan-2012

20:08

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:08

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

13-Jan-2012

20:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

12-Sep-2011

11:02

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

12-Sep-2011

11:03

system.security.dll

2.0.50727.7032

262 144

04-Jul-2013

22:55

För alla x64-baserade versioner av system som stödsGDR- verksamhetsgren

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.security.dll

2.0.50727.4245

262 144

04-Jul-2013

22:56

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:06

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

20-Jan-2012

11:22

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:07

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:23

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:08

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:24

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:25

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Jan-2012

11:26

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

16-Apr-2009

06:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

16-Apr-2009

06:12

system.security.dll

2.0.50727.4245

262 144

04-Jul-2013

22:58

LDR verksamhetsgren

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.security.dll

2.0.50727.7032

262 144

04-Jul-2013

22:55

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:07

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:07

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:08

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

15-Nov-2011

15:03

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

13-Jan-2012

20:08

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

15-Nov-2011

21:43

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:09

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

15-Nov-2011

15:04

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

15-Nov-2011

21:43

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

13-Jan-2012

20:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:10

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:11

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:11

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:12

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

32 768

13-Jan-2012

20:12

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:12

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:13

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

15-Nov-2011

21:43

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

15-Nov-2011

21:43

system.security.dll

2.0.50727.7032

262 144

04-Jul-2013

22:55

För alla IA-64-baserade versioner av system som stödsGDR- verksamhetsgren

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.security.dll

2.0.50727.4245

262 144

04-Jul-2013

22:49

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:11

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:11

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:13

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Apr-2009

06:14

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

16-Apr-2009

06:15

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

16-Apr-2009

06:16

system.security.dll

2.0.50727.4245

262 144

04-Jul-2013

22:58

LDR verksamhetsgren

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.security.dll

2.0.50727.7032

262 144

04-Jul-2013

22:47

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Aug-2010

14:31

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Aug-2010

14:31

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

16-Aug-2010

14:31

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

20-Aug-2010

06:44

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

20-Aug-2010

06:44

system.security.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

20-Aug-2010

06:45

system.security.dll

2.0.50727.7032

262 144

04-Jul-2013

22:55Gäller förDen här artikeln gäller följande:

  • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:

    • Windows Vista Service Pack 2

    • Windows Server 2008 Service Pack 2

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×