Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Obs!

Den 23 juli 2020 släpptes uppdateringen KB4565616 v2 för att ersätta v1 för .NET Framework 4.5.2 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows Server 2008 SP2. V1-uppdateringen har inte installerats för kunder som hade vissa konfigurationer för ESU.  V2-uppdateringen korrigerar problemet för kunder som inte kunde installera v1-uppdateringen.  


Om du redan har installerat KB4565616 v1 behöver du inte göra något.  


Information om hur du hämtar KB4565616 v2 finns i avsnittet " Hämtaoch installera uppdateringen"

VIKTIGT Kontrollera att du har installerat de uppdateringar som krävs i avsnittet Hämta den här uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

VIKTIGTVissa kunder som använder Windows Server 2008 R2 SP1 och har aktiverat tillägget ESU med flera aktiveringstangenter (MAK) innan de installerar uppdateringarna från 14 januari 2020 kan behöva aktivera sin nyckel igen. Omaktivering på de berörda enheterna behövs bara en gång.  Mer information om aktivering finns i det här blogginlägget.

VIKTIGT WSUS scan cab-filer fortsätter att vara tillgängliga för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1. Om du har en delmängd enheter som kör dessa operativsystem utan ESU kan de visas som icke-kompatibla i verktygen för korrigeringshantering och efterlevnad.

VIKTIGT Kunder som har köpt den utökade säkerhetsuppdateringen (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när utökad support upphör den 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka versioner som stöds finns i KB4497181.

VIKTIGT Från och med den 15 januari 2020 visas ett helskärmsmeddelande som beskriver risken att fortsätta använda Windows 7 Service Pack 1 när supporten har nått slutet av supporten den 14 januari 2020. Meddelandet finns kvar på skärmen tills du interagerar med det. Det här meddelandet visas bara i följande versioner av Windows 7 Service Pack 1:

Obs!Meddelandet visas inte på domänbaserade datorer eller datorer i kioskläge.

Sammanfattning

Det finns ett problem med fjärrkodskörning i .NET Framework när programvaran inte kan kontrollera källmarkeringen för XML-filindata. En attack som lyckades utnyttja problemet kan köra godtycklig kod i samband med processen som ansvarar för deserialisering av XML-innehållet. För att utnyttja det här problemet kan en attackerare ladda upp ett särskilt utformat dokument till en serveran rätt produkt för att bearbeta innehåll. Säkerhetsuppdateringen åtgärdar problemet genom att korrigera hur .NET Framework verifierar källmarkeringen för XML-innehåll.

Den här säkerhetsuppdateringen påverkar hur .NET Framework System.Data.DataTable och System.Data.DataSet-typer läser XML-serialiserade data. De .NET Framework programmen upplever ingen funktionsändring när uppdateringen har installerats. Mer information om hur uppdateringen påverkar .NET Framework, inklusive exempel på scenarier som kan påverkas, finns i dokumentet med säkerhetsvägledning för datatabeller och datamängd https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2132227.

Mer information om säkerhetsproblem finns i följande vanliga säkerhetsproblem och exponeringar (CVE).

Kända problem i den här uppdateringen

Symptom

Den här uppdateringen installeras inte och returnerar ett eller båda av följande felmeddelanden:

  • -2146762495

  • Ett obligatoriskt certifikat ligger inte inom dess giltighetsperiod när du verifierar mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.

Lösning

Det här problemet har korrigerats i den senaste samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework. 

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen i samband med enskilda produktversioner.

  • 4566520 Beskrivning av samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 för Windows Server 2008 SP2 (KB4566520)

  • 4566517 Beskrivning av samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4566517)

Hämta och installera uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättningar:

Om du vill använda den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.5.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna som anges nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlad uppdatering. Om du installerar dessa uppdateringar förbättras uppdateringsprocessens pålitlighet och potentiella problem minimeras när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

  1. Servicestackuppdateringen 12 mars 2019 (SSU)(KB4490628). Om du vill ha det fristående paketet för detta SSU söker du efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen(KB4474419)som släpptes den 10 september 2019. Om du använder Windows Update erbjuds du den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 krav för stöd för SHA-2-kodsignering för Windows och WSUS.

  3. Förberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU)(KB4538483)släpptes den 11 februari 2020. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds till dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för förberedelsepaketet för ESU-licensiering söker du efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar produkter och klassificeringar enligt följande:

Produkt:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1,Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Klassificering:Säkerhetsuppdateringar

Krav för omstart

Du måste starta om datorn när du har tillämpat den här uppdateringen om några berörda filer används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework-baserade program innan du använder den här uppdateringen.

Uppdatera distributionsinformation

Information om distributionen av den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20200714 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 14 juli 2020

Uppdatera information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort någon säkerhetsuppdatering. Om du vill ta bort den här uppdateringen använder du objektet Program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Den här uppdateringen kräver ingen omstart av systemet när du har använt den såvida inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Uppdatera ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter tidigare släppta uppdateringar 4535102 4556399 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och 4535105 4556402 för Windows Server 2008 SP2.

Filinformation

Den engelska versionen (USA) av den här programuppdateringen installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller.

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

2020-06-06

01:42

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

2020-06-06

01:42

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

2020-06-06

01:42

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

2020-06-06

01:42

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

2020-06-06

01:42

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

2020-06-06

01:42

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

2020-06-06

01:42

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

2020-06-06

01:42

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

2020-06-06

01:42

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

2020-06-06

01:42

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

2020-06-06

01:42

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

2020-06-06

01:42

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

2020-06-06

01:42

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

2020-06-06

01:42

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

2020-06-06

01:42

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36480

41,536

2020-06-06

01:42

aspnet_perf.ini

997,498

2020-06-06

01:42

aspnet_perf2.ini

995,542

2020-06-06

01:42

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

2020-06-06

01:42

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

2020-06-06

01:42

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

2020-06-06

01:42

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

2020-06-06

01:42

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

2020-06-06

01:42

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36480

43,016

2020-06-06

01:42

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

2020-06-06

01:42

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

2020-06-06

01:42

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

2020-06-06

01:42

CLR-ETW.man

303,549

2020-06-06

01:42

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

2020-06-06

01:42

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

2020-06-06

01:42

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

2020-06-06

01:42

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

2020-06-06

01:42

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

2020-06-06

01:42

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

2020-06-06

01:42

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

2020-06-06

01:42

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

2020-06-06

01:42

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

2020-06-06

01:42

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

2020-06-06

01:42

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

2020-06-06

01:42

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

2020-06-06

01:42

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

2020-06-06

01:42

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

2020-06-06

01:42

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

2020-06-06

01:42

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

2020-06-06

01:42

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

2020-06-06

01:42

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

2020-06-06

01:42

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

2020-06-06

01:42

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

2020-06-06

01:42

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

2020-06-06

01:42

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

2020-06-06

01:42

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

2020-06-06

01:42

ie.browser

5,166

2020-06-06

01:42

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

2020-06-06

01:42

InstallPersistSqlState.sql

54,647

2020-06-06

01:42

InstallSqlState.sql

54,427

2020-06-06

01:42

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

2020-06-06

01:42

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

2020-06-06

01:42

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

2020-06-06

01:42

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

2020-06-06

01:42

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

2020-06-06

01:42

locale.nlp

419,632

2020-06-06

01:42

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

2020-06-06

01:42

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

2020-06-06

01:42

Microsoft.Common.targets

262,547

2020-06-06

01:42

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

2020-06-06

01:42

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

2020-06-06

01:42

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

2020-06-06

01:46

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

2020-06-06

01:42

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

2020-06-06

01:42

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

2020-06-06

01:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

2020-06-06

01:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

2020-06-06

01:42

Microsoft.WinFX.targets

42,213

2020-06-06

01:42

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

2020-06-06

01:42

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

2020-06-06

01:42

Microsoft.Xaml.targets

19,848

2020-06-06

01:42

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

2020-06-06

01:42

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

2020-06-06

01:42

Microsoft.JSkrit.tlb

12.0.52415.36415

57,856

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualC.dll

12.0.52415.36415

30,408

2020-06-06

01:42

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

2020-06-06

01:42

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

2020-06-06

01:42

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

2020-06-06

01:42

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

2020-06-06

01:42

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

2020-06-06

01:42

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

2020-06-06

01:42

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

2020-06-06

01:42

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

2020-06-06

01:42

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

2020-06-06

01:42

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

2020-06-06

01:42

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

2020-06-06

01:42

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

2020-06-06

01:42

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

2020-06-06

01:42

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

2020-06-06

01:42

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

2020-06-06

01:42

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

2020-06-06

01:42

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

2020-06-06

01:42

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

2020-06-06

01:42

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

2020-06-06

01:42

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

2020-06-06

01:42

PenIMC.dll

4.0.30319.36627

82,440

2020-06-06

01:42

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

2020-06-06

01:42

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

2020-06-06

01:42

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

2020-06-06

01:42

PresentationCore.dll

4.0.30319.36627

3,227,632

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

2020-06-06

01:42

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36627

6,228,256

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

2020-06-06

01:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36627

186,864

2020-06-06

01:42

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36627

85,488

2020-06-06

01:42

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36627

790,816

2020-06-06

01:42

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

2020-06-06

01:42

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

2020-06-06

01:42

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

2020-06-06

01:42

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

2020-06-06

01:42

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

2020-06-06

01:42

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

2020-06-06

01:42

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

2020-06-06

01:42

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

2020-06-06

01:42

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

2020-06-06

01:42

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

2020-06-06

01:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

2020-06-06

01:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

2020-06-06

01:42

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

2020-06-06

01:42

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

2020-06-06

01:42

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

2020-06-06

01:42

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

2020-06-06

01:42

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

2020-06-06

01:42

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

2020-06-06

01:42

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

2020-06-06

01:42

System.Speech.dll

4.0.30319.36415

686,424

2020-06-06

01:42

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

2020-06-06

01:42

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

2020-06-06

01:42

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

2020-06-06

01:42

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

2020-06-06

01:42

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

2020-06-06

01:42

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

2020-06-06

01:42

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

2020-06-06

01:42

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

2020-06-06

01:42

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.Composition.Registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

2020-06-06

01:42

System.Core.dll

4.0.30319.36627

1,272,464

2020-06-06

01:42

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

2020-06-06

01:42

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

2020-06-06

01:42

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

2020-06-06

01:42

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

2020-06-06

01:42

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

2020-06-06

01:42

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

2020-06-06

01:42

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

2020-06-06

01:42

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

2020-06-06

01:42

System.Dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

2020-06-06

01:42

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

2020-06-06

01:42

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

2020-06-06

01:42

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

2020-06-06

01:42

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

2020-06-06

01:42

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

2020-06-06

01:42

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

2020-06-06

01:42

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

2020-06-06

01:42

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

2020-06-06

01:42

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

2020-06-06

01:42

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

2020-06-06

01:42

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

2020-06-06

01:42

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

2020-06-06

01:42

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

2020-06-06

01:42

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

2020-06-06

01:42

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

2020-06-06

01:42

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

2020-06-06

01:42

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

2020-06-06

01:42

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

2020-06-06

01:42

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

2020-06-06

01:42

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

2020-06-06

01:42

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

2020-06-06

01:42

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

2020-06-06

01:42

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

2020-06-06

01:42

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

2020-06-06

01:42

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

2020-06-06

01:42

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

2020-06-06

01:42

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

2020-06-06

01:42

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

2020-06-06

01:42

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

2020-06-06

01:42

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36480

71,208

2020-06-06

01:42

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

2020-06-06

01:42

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

2020-06-06

01:42

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

2020-06-06

01:42

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

2020-06-06

01:42

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

2020-06-06

01:42

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

2020-06-06

01:42

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36480

1,859,568

2020-06-06

01:42

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

2020-06-06

01:42

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

2020-06-06

01:42

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

2020-06-06

01:42

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

2020-06-06

01:42

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

2020-06-06

01:42

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

2020-06-06

01:42

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

2020-06-06

01:42

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

2020-06-06

01:42

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

2020-06-06

01:42

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

2020-06-06

01:42

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

2020-06-06

01:42

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

2020-06-06

01:42

System.Configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

2020-06-06

01:46

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

2020-06-06

01:42

System.Data.dll

4.0.30319.36645

3,217,688

2020-06-06

01:46

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

2020-06-06

01:42

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

2020-06-06

01:42

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

2020-06-06

01:42

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

2020-06-06

01:42

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

2020-06-06

01:42

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

2020-06-06

01:42

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

2020-06-06

01:42

System.dll

4.0.30319.36543

3,493,280

2020-06-06

01:42

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

2020-06-06

01:42

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

2020-06-06

01:42

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

2020-06-06

01:42

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

2020-06-06

01:42

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

2020-06-06

01:42

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

2020-06-06

01:42

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

2020-06-06

01:42

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

2020-06-06

01:42

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

2020-06-06

01:42

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

2020-06-06

01:42

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

2020-06-06

01:42

System.Security.dll

4.0.30319.36440

301,648

2020-06-06

01:42

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

2020-06-06

01:42

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

2020-06-06

01:42

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

2020-06-06

01:42

System.Web.dll

4.0.30319.36480

5,464,640

2020-06-06

01:42

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

2020-06-06

01:42

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

2020-06-06

01:42

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

2020-06-06

01:42

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

2020-06-06

01:42

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36627

751,904

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

2020-06-06

01:42

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

2020-06-06

01:42

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

2020-06-06

01:42

System.Xaml.dll

4.0.30319.36627

641,408

2020-06-06

01:42

System.Xml.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

2020-06-06

01:42

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

2020-06-06

01:42

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

2020-06-06

01:42

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

2020-06-06

01:42

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

2020-06-06

01:42

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

2020-06-06

01:42

webengine.dll

4.0.30319.36480

24,832

2020-06-06

01:42

webengine4.dll

4.0.30319.36480

509,696

2020-06-06

01:42

WindowsBase.dll

4.0.30319.36627

1,242,392

2020-06-06

01:42

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

2020-06-06

01:42

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

2020-06-06

01:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

2020-06-06

01:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

2020-06-06

01:42

wpf-etw.man

151,330

2020-06-06

01:42

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36627

19,952

2020-06-06

01:42

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36627

25,424

2020-06-06

01:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36627

1,649,136

2020-06-06

01:42

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

2020-06-06

01:42

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

2020-06-06

01:42

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

2020-06-06

01:42

ThirdPartyNotices.txt

20,126

2020-06-06

01:46

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

2020-06-06

01:42

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

2020-06-06

01:42

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

2020-06-06

01:42

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

85,152

2020-06-06

01:43

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

2020-06-06

01:42

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

169,648

2020-06-06

01:43

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

2020-06-06

01:42

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

2020-06-06

01:43

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

2020-06-06

01:42

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

127,160

2020-06-06

01:43

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

2020-06-06

01:42

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

2020-06-06

01:43

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

2020-06-06

01:42

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

26,272

2020-06-06

01:43

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

2020-06-06

01:42

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

523,424

2020-06-06

01:43

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

2020-06-06

01:42

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

124,024

2020-06-06

01:43

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

2020-06-06

01:42

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

2020-06-06

01:43

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

2020-06-06

01:42

ngen.exe

4.0.30319.36415

171,128

2020-06-06

01:43

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

2020-06-06

01:42

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

84,144

2020-06-06

01:43

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

2020-06-06

01:42

normalization.dll

4.0.30319.36415

34,488

2020-06-06

01:43

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

2020-06-06

01:42

PenIMC.dll

4.0.30319.36627

95,736

2020-06-06

01:43

PenIMC.dll

4.0.30319.36627

82,440

2020-06-06

01:42

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

241,840

2020-06-06

01:43

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

2020-06-06

01:42

peverify.dll

4.0.30319.36627

226,592

2020-06-06

01:43

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

2020-06-06

01:42

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

2020-06-06

01:42

PresentationCore.dll

4.0.30319.36627

3,211,552

2020-06-06

01:43

PresentationCore.dll

4.0.30319.36627

3,227,632

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

2020-06-06

01:42

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

2020-06-06

01:42

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36627

6,228,256

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

2020-06-06

01:42

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

2020-06-06

01:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36627

232,944

2020-06-06

01:43

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36627

85,496

2020-06-06

01:43

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36627

186,864

2020-06-06

01:42

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36627

85,488

2020-06-06

01:42

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36627

1,078,768

2020-06-06

01:43

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36627

790,816

2020-06-06

01:42

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

2020-06-06

01:42

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

2020-06-06

01:42

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,120

2020-06-06

01:43

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

2020-06-06

01:42

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

44,664

2020-06-06

01:43

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

2020-06-06

01:42

regtlib.exe

12.0.52415.36415

94,328

2020-06-06

01:43

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

2020-06-06

01:42

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

24,232

2020-06-06

01:43

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

2020-06-06

01:42

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

2020-06-06

01:43

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,736

2020-06-06

01:43

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

2020-06-06

01:42

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

2020-06-06

01:42

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

2020-06-06

01:43

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

2020-06-06

01:43

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

2020-06-06

01:42

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

2020-06-06

01:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

86,784

2020-06-06

01:43

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

2020-06-06

01:43

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

2020-06-06

01:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

2020-06-06

01:42

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

263,288

2020-06-06

01:43

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

2020-06-06

01:42

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

2020-06-06

01:43

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

2020-06-06

01:43

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

2020-06-06

01:42

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

2020-06-06

01:42

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

29,472

2020-06-06

01:43

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

2020-06-06

01:42

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

2020-06-06

01:42

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

2020-06-06

01:42

SOS.dll

4.0.30319.36627

823,792

2020-06-06

01:43

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

2020-06-06

01:42

System.Speech.dll

4.0.30319.36415

686,424

2020-06-06

01:42

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

2020-06-06

01:42

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

2020-06-06

01:42

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

2020-06-06

01:42

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

2020-06-06

01:42

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

2020-06-06

01:42

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

2020-06-06

01:42

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

2020-06-06

01:42

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

2020-06-06

01:42

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

2020-06-06

01:42

system.componentmodel.composition.registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

2020-06-06

01:42

System.Core.dll

4.0.30319.36627

1,272,464

2020-06-06

01:42

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

2020-06-06

01:42

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

2020-06-06

01:42

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

2020-06-06

01:42

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

2020-06-06

01:42

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

2020-06-06

01:42

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

2020-06-06

01:42

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

2020-06-06

01:42

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

2020-06-06

01:42

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

2020-06-06

01:42

system.dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

2020-06-06

01:42

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

2020-06-06

01:42

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

2020-06-06

01:42

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

2020-06-06

01:42

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

2020-06-06

01:42

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

2020-06-06

01:42

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

2020-06-06

01:42

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

2020-06-06

01:42

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

2020-06-06

01:42

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

2020-06-06

01:42

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

2020-06-06

01:42

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

2020-06-06

01:42

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

2020-06-06

01:42

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

2020-06-06

01:42

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

2020-06-06

01:42

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

2020-06-06

01:42

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,328

2020-06-06

01:43

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

2020-06-06

01:42

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

2020-06-06

01:42

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

2020-06-06

01:42

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

2020-06-06

01:42

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

2020-06-06

01:42

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

2020-06-06

01:42

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

2020-06-06

01:42

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

2020-06-06

01:42

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

2020-06-06

01:42

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

2020-06-06

01:42

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

2020-06-06

01:42

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

2020-06-06

01:42

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

2020-06-06

01:42

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

2020-06-06

01:42

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

2020-06-06

01:42

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

2020-06-06

01:42

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

2020-06-06

01:42

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36480

71,208

2020-06-06

01:42

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

2020-06-06

01:42

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

2020-06-06

01:42

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

2020-06-06

01:42

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

2020-06-06

01:42

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

2020-06-06

01:42

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

2020-06-06

01:42

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36480

1,859,568

2020-06-06

01:42

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

2020-06-06

01:42

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

2020-06-06

01:42

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

2020-06-06

01:42

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

2020-06-06

01:42

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

2020-06-06

01:42

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

2020-06-06

01:42

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

2020-06-06

01:42

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

2020-06-06

01:42

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

2020-06-06

01:42

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

2020-06-06

01:42

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

2020-06-06

01:42

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

2020-06-06

01:42

System.configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

2020-06-06

01:46

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

2020-06-06

01:42

System.Data.dll

4.0.30319.36645

3,246,880

2020-06-06

02:32

System.Data.dll

4.0.30319.36645

3,217,688

2020-06-06

01:46

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

510,176

2020-06-06

01:43

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

2020-06-06

01:42

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

2020-06-06

01:42

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

2020-06-06

01:42

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

2020-06-06

01:42

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

2020-06-06

01:42

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

2020-06-06

01:42

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

2020-06-06

01:42

System.dll

4.0.30319.36543

3,493,280

2020-06-06

01:42

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

2020-06-06

01:42

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

2020-06-06

01:42

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

2020-06-06

01:43

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,040

2020-06-06

01:43

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

91,392

2020-06-06

01:43

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

2020-06-06

01:43

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

2020-06-06

01:42

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

125,440

2020-06-06

01:43

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

2020-06-06

01:42

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

2020-06-06

01:42

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

2020-06-06

01:42

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

2020-06-06

01:42

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

2020-06-06

01:42

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

2020-06-06

01:42

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

2020-06-06

01:42

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

2020-06-06

01:42

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

2020-06-06

01:42

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

2020-06-06

01:42

System.Security.dll

4.0.30319.36440

301,648

2020-06-06

01:42

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

2020-06-06

01:42

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

2020-06-06

01:43

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

2020-06-06

01:42

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

292,560

2020-06-06

01:43

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

2020-06-06

01:42

System.Web.dll

4.0.30319.36480

5,457,984

2020-06-06

01:43

System.Web.dll

4.0.30319.36480

5,464,640

2020-06-06

01:42

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

2020-06-06

01:42

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

2020-06-06

01:42

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

2020-06-06

01:42

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

2020-06-06

01:43

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

2020-06-06

01:42

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36627

751,904

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

2020-06-06

01:42

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

2020-06-06

01:43

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

2020-06-06

01:42

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

2020-06-06

01:42

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

2020-06-06

01:42

System.Xaml.dll

4.0.30319.36627

641,408

2020-06-06

01:42

System.XML.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

2020-06-06

01:42

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

115,352

2020-06-06

01:43

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

2020-06-06

01:42

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

2020-06-06

01:42

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

2020-06-06

01:42

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

2020-06-06

01:42

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

2020-06-06

01:42

webengine.dll

4.0.30319.36480

26,680

2020-06-06

01:43

webengine.dll

4.0.30319.36480

24,832

2020-06-06

01:42

webengine4.dll

4.0.30319.36480

621,112

2020-06-06

01:43

webengine4.dll

4.0.30319.36480

509,696

2020-06-06

01:42

WindowsBase.dll

4.0.30319.36627

1,242,392

2020-06-06

01:42

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

2020-06-06

01:42

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

174,256

2020-06-06

01:43

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

2020-06-06

01:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

85,792

2020-06-06

01:43

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

4,008,232

2020-06-06

01:43

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

2020-06-06

01:42

vbc.exe

12.0.52415.36415

3,546,232

2020-06-06

01:43

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

2020-06-06

01:43

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

2020-06-06

01:42

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

2020-06-06

01:43

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

2020-06-06

01:42

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

2020-06-06

01:42

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

2020-06-06

01:42

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

2020-06-06

01:42

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

2020-06-06

01:42

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

188,072

2020-06-06

01:43

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

2020-06-06

01:42

alink.dll

12.0.52415.36415

145,048

2020-06-06

01:43

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

2020-06-06

01:42

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

2020-06-06

01:43

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

2020-06-06

01:42

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

115,832

2020-06-06

01:43

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

2020-06-06

01:42

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

54,904

2020-06-06

01:43

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

2020-06-06

01:42

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

29,888

2020-06-06

01:43

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

2020-06-06

01:42

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

37,560

2020-06-06

01:43

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

2020-06-06

01:42

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

25,776

2020-06-06

01:43

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

2020-06-06

01:42

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36480

45,120

2020-06-06

01:43

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36480

41,536

2020-06-06

01:42

aspnet_perf.ini

997,498

2020-06-06

01:42

aspnet_perf2.ini

995,542

2020-06-06

01:42

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

2020-06-06

01:43

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

2020-06-06

01:42

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

44,664

2020-06-06

01:43

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

2020-06-06

01:42

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

43,640

2020-06-06

01:43

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

2020-06-06

01:42

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,096

2020-06-06

01:43

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

2020-06-06

01:42

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

50,808

2020-06-06

01:43

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

2020-06-06

01:42

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36480

47,624

2020-06-06

01:43

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36480

43,016

2020-06-06

01:42

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

2020-06-06

01:42

CasPol.exe

4.0.30319.36415

107,640

2020-06-06

01:43

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

2020-06-06

01:42

clr.dll

4.0.30319.36627

10,071,328

2020-06-06

01:43

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

2020-06-06

01:42

CLR-ETW.man

303,557

2020-06-06

01:43

CLR-ETW.man

303,549

2020-06-06

01:42

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

122,048

2020-06-06

01:43

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

2020-06-06

01:42

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

2020-06-06

01:43

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

2020-06-06

01:42

clrjit.dll

4.0.30319.36627

1,235,232

2020-06-06

01:43

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

2020-06-06

01:42

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

2020-06-06

01:42

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

153,784

2020-06-06

01:43

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

2020-06-06

01:42

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

2020-06-06

01:42

csc.exe

4.0.30319.36415

2,637,432

2020-06-06

01:43

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

2020-06-06

01:42

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

2020-06-06

01:43

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

2020-06-06

01:42

Culture.dll

4.0.30319.36415

63,648

2020-06-06

01:43

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

2020-06-06

01:42

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

104,648

2020-06-06

01:43

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

2020-06-06

01:42

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

46,712

2020-06-06

01:43

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

2020-06-06

01:42

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

2020-06-06

01:43

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

2020-06-06

01:42

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

2020-06-06

01:42

dfdll.dll

4.0.30319.36415

165,528

2020-06-06

01:43

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

2020-06-06

01:42

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

2020-06-06

01:43

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

2020-06-06

01:42

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

2020-06-06

01:42

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

1,068,208

2020-06-06

01:43

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

2020-06-06

01:42

dw20.exe

4.0.30319.36415

51,320

2020-06-06

01:43

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

2020-06-06

01:42

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

2020-06-06

01:42

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

2020-06-06

01:43

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

2020-06-06

01:42

filetracker.dll

12.0.52415.36415

262,832

2020-06-06

01:43

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

2020-06-06

01:42

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

2020-06-06

01:43

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

2020-06-06

01:42

fusion.dll

4.0.30319.36415

92,832

2020-06-06

01:43

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

2020-06-06

01:42

ie.browser

5,166

2020-06-06

01:43

ie.browser

5,166

2020-06-06

01:42

ilasm.exe

4.0.30319.36415

363,640

2020-06-06

01:43

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

2020-06-06

01:42

InstallPersistSqlState.sql

54,647

2020-06-06

01:43

InstallPersistSqlState.sql

54,647

2020-06-06

01:42

InstallSqlState.sql

54,427

2020-06-06

01:43

InstallSqlState.sql

54,427

2020-06-06

01:42

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

2020-06-06

01:43

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

2020-06-06

01:42

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,056

2020-06-06

01:43

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

2020-06-06

01:42

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

76,472

2020-06-06

01:43

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

2020-06-06

01:42

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

2020-06-06

01:43

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

2020-06-06

01:42

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

2020-06-06

01:42

locale.nlp

419,632

2020-06-06

01:43

locale.nlp

419,632

2020-06-06

01:42

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

2020-06-06

01:42

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

2020-06-06

01:42

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

2020-06-06

01:43

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

2020-06-06

01:42

Microsoft.Common.targets

262,547

2020-06-06

01:43

Microsoft.Common.targets

262,547

2020-06-06

01:42

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

2020-06-06

01:42

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

2020-06-06

01:42

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

2020-06-06

01:46

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

2020-06-06

01:42

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

2020-06-06

01:42

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,848

2020-06-06

01:43

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

2020-06-06

01:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

2020-06-06

01:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,168

2020-06-06

01:43

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

2020-06-06

01:42

Microsoft.WinFX.targets

42,213

2020-06-06

01:43

Microsoft.WinFX.targets

42,213

2020-06-06

01:42

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

2020-06-06

01:42

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

2020-06-06

01:42

Microsoft.Xaml.targets

19,848

2020-06-06

01:43

Microsoft.Xaml.targets

19,848

2020-06-06

01:42

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

2020-06-06

01:43

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

2020-06-06

01:42

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

2020-06-06

01:42

Microsoft.JSkrit.tlb

12.0.52415.36415

57,856

2020-06-06

01:43

Microsoft.JSkrit.tlb

12.0.52415.36415

57,856

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

2020-06-06

01:42

Microsoft.VisualC.Dll

12.0.52415.36415

30,408

2020-06-06

01:42

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

113,320

2020-06-06

01:43

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

2020-06-06

01:42

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

263,288

2020-06-06

01:43

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

2020-06-06

01:42

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,731,872

2020-06-06

01:43

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

2020-06-06

01:42

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,534,240

2020-06-06

01:43

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

2020-06-06

01:42

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

2020-06-06

01:43

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

2020-06-06

01:42

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

636,072

2020-06-06

01:43

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

2020-06-06

01:42

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

2020-06-06

01:43

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

2020-06-06

01:42

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,222,688

2020-06-06

01:43

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

2020-06-06

01:43

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

2020-06-06

01:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

2020-06-06

01:42

wpf-etw.man

151,330

2020-06-06

01:42

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36627

19,952

2020-06-06

01:43

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36627

19,952

2020-06-06

01:42

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36627

26,664

2020-06-06

01:43

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36627

25,424

2020-06-06

01:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36627

2,109,424

2020-06-06

01:43

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36627

1,649,136

2020-06-06

01:42

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

2020-06-06

01:42

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

2020-06-06

01:42

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

2020-06-06

01:42

ThirdPartyNotices.txt

20,126

2020-06-06

01:46

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

678,488

2020-06-06

01:43

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

2020-06-06

01:42

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

869,464

2020-06-06

01:43

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

2020-06-06

01:42

Information om skydd och säkerhet

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×