Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

Obs!

Den 23 juli 2020, uppdatering KB4565623 v2 släpptes för att ersätta v1 för .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows Server 2008 SP2. V1-uppdateringen har inte installerats för kunder som hade vissa konfigurationer för ESU.  V2-uppdateringen korrigerar problemet för kunder som inte kunde installera v1-uppdateringen.  


Om du redan har installerat KB4565623 v1 behöver du inte göra något.  


Information om hur du hämtar KB4565623 v2 finns i avsnittet "Hämtaoch installera uppdateringen".

VIKTIGT Kontrollera att du har installerat de uppdateringar som krävs i avsnittet Hämta den här uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

VIKTIGTVissa kunder som använder Windows Server 2008 R2 SP1 och har aktiverat tillägget ESU med flera aktiveringstangenter (MAK) innan de installerar uppdateringarna från 14 januari 2020 kan behöva aktivera sin nyckel igen. Omaktivering av berörda enheter bör endast krävas en gång.  Mer information om aktivering finns i det här blogginlägget.

VIKTIGT WSUS scan cab-filer fortsätter att vara tillgängliga för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1. Om du har en delmängd enheter som kör dessa operativsystem utan ESU kan de visas som icke-kompatibla i verktygen för korrigeringshantering och efterlevnad.

VIKTIGT Kunder som har köpt den utökade säkerhetsuppdateringen (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när utökad support upphör den 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka versioner som stöds finns i KB4497181.

VIKTIGT Från och med den 15 januari 2020 visas ett helskärmsmeddelande som beskriver risken att fortsätta använda Windows 7 Service Pack 1 när supporten har nåtts den 14 januari 2020. Meddelandet finns kvar på skärmen tills du interagerar med det. Det här meddelandet visas bara i följande versioner av Windows 7 Service Pack 1:

Obs!Meddelandet visas inte på domänbaserade datorer eller datorer i kioskläge.

VIKTIGT Från och med augusti 2019 kräver uppdateringar till .NET Framework 4.6 och högre för Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows 7SP1 stöd för SHA-2-kodsignering. Se till att du har de senaste Windows-uppdateringarna innan du använder den här uppdateringen för att undvika installationsproblem. Mer detaljerad information om supportuppdateringar för SHA-2-kodsignering finns i KB 4474419.

VIKTIGT Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att d3dcompiler_47.dll-uppdateringen installeras. Vi rekommenderar att du installerar den inkluderade d3dcompiler_47.dll uppdateringen innan du använder den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB 4019990.

VIKTIGT Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar de språkpaket som du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Sammanfattning

Det finns ett problem med fjärrkodskörning i .NET Framework när programvaran inte kan kontrollera källmarkeringen för XML-filindata. En attack som lyckades utnyttja problemet kan köra godtycklig kod i samband med processen som ansvarar för deserialisering av XML-innehållet. För att utnyttja det här problemet kan en attackerare ladda upp ett särskilt utformat dokument till en serveran rätt produkt för att bearbeta innehåll. Säkerhetsuppdateringen åtgärdar problemet genom att korrigera hur .NET Framework verifierar källmarkeringen för XML-innehåll.

Den här säkerhetsuppdateringen påverkar hur .NET Framework System.Data.DataTable och System.Data.DataSet-typer läser XML-serialiserade data. De .NET Framework programmen upplever ingen funktionsändring när uppdateringen har installerats. Mer information om hur uppdateringen påverkar .NET Framework, inklusive exempel på scenarier som kan påverkas, finns i dokumentet med säkerhetsvägledning för datatabeller och datamängd https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2132227.

Mer information om säkerhetsproblem finns i följande vanliga säkerhetsproblem och exponeringar (CVE).

Kända problem i den här uppdateringen

Symptom

Den här uppdateringen installeras inte och ett eller båda av följande felmeddelanden returneras:

  • -2146762495

  • Ett obligatoriskt certifikat ligger inte inom dess giltighetsperiod när du verifierar mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.

Lösning

Det här problemet har korrigerats i den senaste samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework. 

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen i samband med enskilda produktversioner.

  • 4566520 Beskrivning av samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 för Windows Server 2008 SP2 (KB4566520)

  • 4566517 Beskrivning av samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4566517)

Hämta och installera uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättningar:

Om du vill använda den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna som anges nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlad uppdatering. Om du installerar de här uppdateringarna blir uppdateringsprocessen bättre och potentiella problem minimeras när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

  1. Service stack update (SSU)(KB4490628)från den 12 mars 2019. Om du vill ha det fristående paketet för detta SSU söker du efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen(KB4474419)som släpptes den 10 september 2019. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 krav för stöd för SHA-2-kodsignering för Windows och WSUS.

  3. Förberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU)(KB4538483)släpptes den 11 februari 2020. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds till dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för förberedelsepaketet för ESU-licensiering söker du efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar produkter och klassificeringar enligt följande:

Produkt:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1,Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Klassificering:Säkerhetsuppdateringar

Krav för omstart

Du måste starta om datorn när du har tillämpat den här uppdateringen om några berörda filer används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework program innan du använder den här uppdateringen.

Uppdatera distributionsinformation

Information om distributionen av den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20200714 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 14 juli 2020

Uppdatera information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort någon säkerhetsuppdatering. Om du vill ta bort den här uppdateringen använder du objektet Program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Den här uppdateringen kräver ingen omstart av systemet när du har använt den såvida inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Uppdatera ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter tidigare släppta uppdateringar 4535102 och 4556399 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och 4535105 och 4556402 för Windows Server 2008 SP2.

Filinformation

Den engelska versionen (USA) av den här programuppdateringen installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller.

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3535.0

43,496

2020-06-08

05:07

aspnet_wp.exe

4.7.3535.0

47,096

2020-06-08

05:07

clr.dll

4.7.3620.0

7,255,032

2020-06-08

05:07

clrjit.dll

4.7.3620.0

523,760

2020-06-08

05:07

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

2020-06-08

05:07

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

2020-06-08

05:07

mscordacwks.dll

4.7.3620.0

1,344,016

2020-06-08

05:07

mscordbi.dll

4.7.3620.0

1,169,696

2020-06-08

05:07

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

2020-06-08

05:07

mscorlib.dll

4.7.3620.0

5,646,328

2020-06-08

05:07

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

2020-06-08

05:11

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

2020-06-08

05:11

VsVersion.dll

14.7.3620.0

19,952

2020-06-08

05:07

peverify.dll

4.7.3620.0

189,208

2020-06-08

05:07

PresentationCore.dll

4.7.3620.0

3,637,232

2020-06-08

05:07

PresentationFramework.dll

4.7.3620.0

6,245,360

2020-06-08

05:07

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3620.0

25,072

2020-06-08

05:07

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3620.0

215,024

2020-06-08

05:07

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3620.0

85,488

2020-06-08

05:07

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3620.0

827,888

2020-06-08

05:07

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

2020-06-08

05:07

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

2020-06-08

05:07

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

2020-06-08

05:07

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

2020-06-08

05:07

SOS.dll

4.7.3620.0

744,440

2020-06-08

05:07

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

2020-06-08

05:07

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

2020-06-08

05:07

System.Core.dll

4.7.3620.0

1,552,960

2020-06-08

05:07

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

2020-06-08

05:07

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

2020-06-08

05:07

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

2020-06-08

05:07

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

2020-06-08

05:07

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

2020-06-08

05:07

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

2020-06-08

05:07

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3535.0

71,744

2020-06-08

05:07

System.Web.Extensions.dll

4.7.3535.0

1,850,952

2020-06-08

05:07

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

2020-06-08

05:07

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

2020-06-08

05:07

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

2020-06-08

05:07

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

2020-06-08

05:07

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

2020-06-08

05:07

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,470,632

2020-06-08

05:11

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

2020-06-08

05:07

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

2020-06-08

05:07

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

2020-06-08

05:07

System.dll

4.7.3451.0

3,564,168

2020-06-08

05:07

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

2020-06-08

05:07

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

2020-06-08

05:07

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

2020-06-08

05:07

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

2020-06-08

05:07

System.Security.dll

4.7.3221.0

325,928

2020-06-08

05:07

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

2020-06-08

05:07

System.Web.dll

4.7.3535.0

5,416,424

2020-06-08

05:07

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3620.0

746,992

2020-06-08

05:07

System.Windows.Forms.dll

4.7.3515.0

5,238,920

2020-06-08

05:07

System.Xaml.dll

4.7.3620.0

643,128

2020-06-08

05:07

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

2020-06-08

05:07

UIAutomationClient.dll

4.7.3620.0

178,672

2020-06-08

05:07

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3620.0

361,968

2020-06-08

05:07

UIAutomationProvider.dll

4.7.3620.0

49,648

2020-06-08

05:07

UIAutomationTypes.dll

4.7.3620.0

221,680

2020-06-08

05:07

webengine.dll

4.7.3535.0

25,368

2020-06-08

05:07

webengine4.dll

4.7.3535.0

550,888

2020-06-08

05:07

WindowsBase.dll

4.7.3620.0

1,296,904

2020-06-08

05:07

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

2020-06-08

05:07

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

2020-06-08

05:07

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3620.0

19,952

2020-06-08

05:07

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3620.0

26,664

2020-06-08

05:07

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3620.0

1,346,544

2020-06-08

05:07

Placeholder.dll

4.7.3620.0

25,584

2020-06-08

05:07

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3620.0

87,024

2020-06-08

05:07

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3535.0

47,080

2020-06-08

05:07

Aspnet_perf.dll

4.7.3535.0

43,496

2020-06-08

05:07

aspnet_wp.exe

4.7.3535.0

51,704

2020-06-08

05:07

aspnet_wp.exe

4.7.3535.0

47,096

2020-06-08

05:07

clr.dll

4.7.3620.0

10,375,456

2020-06-08

05:07

clr.dll

4.7.3620.0

7,255,032

2020-06-08

05:07

clrjit.dll

4.7.3620.0

1,222,640

2020-06-08

05:07

clrjit.dll

4.7.3620.0

523,760

2020-06-08

05:07

compatjit.dll

4.7.3620.0

1,260,528

2020-06-08

05:07

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

2020-06-08

05:07

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

2020-06-08

05:07

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

2020-06-08

05:07

mscordacwks.dll

4.7.3620.0

1,841,648

2020-06-08

05:07

mscordacwks.dll

4.7.3620.0

1,344,016

2020-06-08

05:07

mscordbi.dll

4.7.3620.0

1,622,816

2020-06-08

05:07

mscordbi.dll

4.7.3620.0

1,169,696

2020-06-08

05:07

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

2020-06-08

05:07

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

2020-06-08

05:07

mscorlib.dll

4.7.3620.0

5,428,216

2020-06-08

05:07

mscorlib.dll

4.7.3620.0

5,646,328

2020-06-08

05:07

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

2020-06-08

05:07

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

2020-06-08

05:11

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

2020-06-08

05:07

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

2020-06-08

05:11

VsVersion.dll

14.7.3620.0

19,960

2020-06-08

05:07

VsVersion.dll

14.7.3620.0

19,952

2020-06-08

05:07

peverify.dll

4.7.3620.0

261,624

2020-06-08

05:07

peverify.dll

4.7.3620.0

189,208

2020-06-08

05:07

PresentationCore.dll

4.7.3620.0

3,614,496

2020-06-08

05:07

PresentationCore.dll

4.7.3620.0

3,637,232

2020-06-08

05:07

PresentationFramework.dll

4.7.3620.0

6,245,360

2020-06-08

05:07

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3620.0

25,072

2020-06-08

05:07

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3620.0

278,304

2020-06-08

05:07

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3620.0

85,280

2020-06-08

05:07

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3620.0

215,024

2020-06-08

05:07

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3620.0

85,488

2020-06-08

05:07

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3620.0

1,110,304

2020-06-08

05:07

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3620.0

827,888

2020-06-08

05:07

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

2020-06-08

05:07

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

2020-06-08

05:07

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

2020-06-08

05:07

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

2020-06-08

05:07

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

2020-06-08

05:07

SOS.dll

4.7.3620.0

872,952

2020-06-08

05:07

SOS.dll

4.7.3620.0

744,440

2020-06-08

05:07

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

2020-06-08

05:07

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

2020-06-08

05:07

System.Core.dll

4.7.3620.0

1,552,960

2020-06-08

05:07

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

2020-06-08

05:07

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

2020-06-08

05:07

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

2020-06-08

05:07

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

2020-06-08

05:07

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

2020-06-08

05:07

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

2020-06-08

05:07

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

2020-06-08

05:07

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

2020-06-08

05:07

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3535.0

71,744

2020-06-08

05:07

System.Web.Extensions.dll

4.7.3535.0

1,850,952

2020-06-08

05:07

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

2020-06-08

05:07

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

2020-06-08

05:07

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

2020-06-08

05:07

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

2020-06-08

05:07

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

2020-06-08

05:07

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,532,584

2020-06-08

05:07

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,470,632

2020-06-08

05:11

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

2020-06-08

05:07

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

2020-06-08

05:07

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

2020-06-08

05:07

System.dll

4.7.3451.0

3,564,168

2020-06-08

05:07

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

2020-06-08

05:07

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

2020-06-08

05:07

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

2020-06-08

05:07

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

2020-06-08

05:07

System.Security.dll

4.7.3221.0

325,928

2020-06-08

05:07

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

2020-06-08

05:07

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

2020-06-08

05:07

System.Web.dll

4.7.3535.0

5,399,528

2020-06-08

05:07

System.Web.dll

4.7.3535.0

5,416,424

2020-06-08

05:07

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3620.0

746,992

2020-06-08

05:07

System.Windows.Forms.dll

4.7.3515.0

5,238,920

2020-06-08

05:07

System.Xaml.dll

4.7.3620.0

643,128

2020-06-08

05:07

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

2020-06-08

05:07

UIAutomationClient.dll

4.7.3620.0

178,672

2020-06-08

05:07

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3620.0

361,968

2020-06-08

05:07

UIAutomationProvider.dll

4.7.3620.0

49,648

2020-06-08

05:07

UIAutomationTypes.dll

4.7.3620.0

221,680

2020-06-08

05:07

webengine.dll

4.7.3535.0

26,904

2020-06-08

05:07

webengine.dll

4.7.3535.0

25,368

2020-06-08

05:07

webengine4.dll

4.7.3535.0

667,928

2020-06-08

05:07

webengine4.dll

4.7.3535.0

550,888

2020-06-08

05:07

WindowsBase.dll

4.7.3620.0

1,296,904

2020-06-08

05:07

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

2020-06-08

05:07

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

2020-06-08

05:07

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

2020-06-08

05:07

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

2020-06-08

05:07

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3620.0

19,960

2020-06-08

05:07

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3620.0

19,952

2020-06-08

05:07

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3620.0

27,472

2020-06-08

05:07

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3620.0

26,664

2020-06-08

05:07

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3620.0

1,766,392

2020-06-08

05:07

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3620.0

1,346,544

2020-06-08

05:07

Placeholder.dll

4.7.3620.0

26,616

2020-06-08

05:07

Placeholder.dll

4.7.3620.0

25,584

2020-06-08

05:07

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3620.0

105,464

2020-06-08

05:07

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3620.0

87,024

2020-06-08

05:07

Information om skydd och säkerhet

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×