Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!

Reviderad 2021-06-08

Den 8 juni 2021 släpptes den här uppdateringen för att ersätta en tidigare uppdatering för att åtgärda ett fel med "återkallelseservern var offline" som kan uppstå under installationen. Om du redan har installerat en tidigare version av den här uppdateringen krävs ingen åtgärd. Följ anvisningarna under Hämta och installera uppdateringen för att få den uppdaterade versionen.

Den 9 mars 2021 släpptes den här uppdateringen för att ersätta en tidigare uppdatering för att åtgärda felet "Ett obligatoriskt certifikat ligger inte inom dess giltighetsperiod" som kan uppstå under installationen.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

VIKTIGT Kontrollera att du har installerat de uppdateringar som krävs i avsnittet Hämta den här uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen.

VIKTIGT Vissa kunder som använder Windows Server 2008 R2 SP1 och har aktiverat sitt tillägg för ESU med flera aktiveringstangenter innan de installerar uppdateringarna från den 14 januari 2020 kan behöva aktivera sin nyckel igen. Omaktivering på de berörda enheterna behövs bara en gång.  Mer information om aktivering finns i det här blogginlägget.

VIKTIGT WSUS scan cab files will continue to be available for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1. Om du har en delmängd av enheter som kör dessa operativsystem utan ESU kan de visas som icke-kompatibla i dina verktyg för korrigeringshantering och efterlevnad.

VIKTIGT Kunder som har köpt ESU (Extended Security Update) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar efter att utökad support upphör den 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka versioner som stöds finns i KB4497181.

VIKTIGT Med början den 15 januari 2020 visas ett helskärmsmeddelande som beskriver risken att fortsätta använda Windows 7 Service Pack 1 när supporten har nåtts den 14 januari 2020. Meddelandet finns kvar på skärmen tills du har interagerat med det. Det här meddelandet visas bara på följande versioner av Windows 7 Service Pack 1:

Obs! Meddelandet visas inte på domänbaserade datorer eller datorer i kioskläge.

VIKTIGT Från och med augusti 2019 kommer uppdateringar till .NET Framework 4.6 och högre för Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows 7SP1 att kräva stöd för SHA-2-kodsignering. Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna för Windows du använder den här uppdateringen för att undvika installationsproblem. Mer information om supportuppdateringar för SHA-2-kodsignering finns i KB 4474419.

VIKTIGT Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att d3dcompiler_47.dll-uppdateringen installeras. Vi rekommenderar att du installerar den inkluderade d3dcompiler_47.dll innan du använder den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB 4019990.

VIKTIGT Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar de språkpaket du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

Det finns en sårbarhet för informationsanvändning när .NET Framework hanterar objekt i minnet på ett felaktigt sätt. En attackerare som lyckades utnyttja problemet kan avslöja innehåll i ett systems minne som påverkas. För att sårbarheten ska utnyttjas måste en autentiserad attackerare köra ett särskilt program. Uppdateringen åtgärdar problemet genom att korrigera hur .NET Framework hanterar objekt i minnet.

Mer information om säkerhetsproblem finns i följande vanliga säkerhetsproblem och exponeringar (CVE).

Förbättringar av kvalitet och tillförlitlighet

SQL

- Hanterat ett fel som ibland uppstod när en användare ansluter till en Azure SQL-databas, utförde en en borttagningsbaserad åtgärd och sedan anslöt till en annan databas under samma server som har samma Attestation-URL och utfört en länk på den andra servern.

CLR1

- Lade till en clr-konfigurationsvariabel Thread_AssignCpuGroups (1 som standard) som kan ställas in på 0 för att inaktivera automatisk tilldelning av processorgrupper för nya trådar som skapats av Thread.Start() och trådpooltrådar, så att en app kan göra sin egen trådspridning.

- Åtgärdat en sällsynt skada på data som kan uppstå när nya API:er används, till exempel Unsafe.ByteOffset

ASP.NET

- Inaktiverad användning av AppPathModifier i ASP.Net kontrollutdata.

- HttpCookie-objekt i ASP.Net-begäran skapas med konfigurerade standardinställningar för cookieflaggor i stället för . NET-stil enkla standardvärden för att matcha beteendet för "nya HttpCookie(namn)".

Kända problem i den här uppdateringen

Symptom

Den här uppdateringen installeras inte och ett eller båda av följande felmeddelanden returneras:

  • -2146762495

  • Ett obligatoriskt certifikat ligger inte inom dess giltighetsperiod vid verifiering mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.

  • Återkallelsefunktionen kunde inte kontrollera återkallelsen eftersom återkallningsservern var offline.

Lösning

Det här problemet har korrigerats i den senaste versionen av den här uppdateringen.  Följ anvisningarna under Hämta och installera uppdateringen för att få den uppdaterade versionen.

Om du redan har installerat en tidigare version av den här uppdateringen krävs ingen åtgärd.

Mer information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen i samband med enskilda produktversioner.

  • 4579980 Beskrivning av samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 för Windows Server 2008 SP2 (KB4579980)

  • 4579977 Beskrivning av den samlad säkerhets- och kvalitetsuppdateringen .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4579977)

Hämta och installera uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Krav:

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du kan installera den senaste samlad uppdatering. När du installerar dessa uppdateringar förbättras uppdateringsprocessens pålitlighet och potentiella problem minimeras när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

  1. Servicestackuppdateringen för 12 mars 2019 (SSU) (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för detta SSU söker du efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2 signerade.

  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen(KB4474419)som släpptes 10 september 2019. Om du använder Windows får du den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2 signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i Krav för SHA-2-kodsignering i 2019 för Windows och WSUS.

  3. Förberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) (KB4538483) släpptes 11 februari 2020. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds till dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för förberedelsepaketet för ESU-licensiering söker du efter det i Microsoft Update-katalogen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Uppdatering och Microsoft Update

Ja

Ingen. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt Windows om du är kund med ESU.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar produkter och klassificeringar enligt följande:

Produkt:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1,Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 Windows Embedded POSReady 7

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

Krav för omstart

Du måste starta om datorn när du har tillämpat den här uppdateringen om några berörda filer används. Vi rekommenderar att du avslutar .NET Framework program innan du använder den här uppdateringen.

Uppdatera information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort någon säkerhetsuppdatering. Om du vill ta bort den här uppdateringen använder du objektet Program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart av systemet när du har använt den, såvida inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Uppdatera ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter tidigare släppta uppdateringar 4576628 och 4576631.

Filinformation

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3772.0

35,704

2021-03-23

03:53

aspnet_wp.exe

4.7.3772.0

39,296

2021-03-23

03:53

clr.dll

4.7.3772.0

7,247,736

2021-03-23

03:53

clrjit.dll

4.7.3772.0

515,960

2021-03-23

03:53

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

2021-03-23

03:53

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

2021-03-23

03:53

mscordacwks.dll

4.7.3772.0

1,336,200

2021-03-23

03:53

mscordbi.dll

4.7.3772.0

1,162,112

2021-03-23

03:53

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

2021-03-23

03:53

mscorlib.dll

4.7.3772.0

5,638,536

2021-03-23

03:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

2021-03-23

03:53

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

2021-03-23

03:53

VsVersion.dll

14.7.3680.0

12,168

2021-03-23

03:53

peverify.dll

4.7.3772.0

181,632

2021-03-23

03:53

PresentationCore.dll

4.7.3680.0

3,632,008

2021-03-23

03:53

PresentationFramework.dll

4.7.3680.0

6,243,200

2021-03-23

03:53

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3680.0

17,272

2021-03-23

03:53

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3680.0

207,232

2021-03-23

03:53

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3680.0

77,688

2021-03-23

03:53

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3680.0

820,104

2021-03-23

03:53

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

2021-03-23

03:53

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

2021-03-23

03:53

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

2021-03-23

03:53

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

2021-03-23

03:53

SOS.dll

4.7.3772.0

736,640

2021-03-23

03:53

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

2021-03-23

03:53

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

2021-03-23

03:53

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

2021-03-23

03:53

System.Core.dll

4.7.3680.0

1,544,984

2021-03-23

03:53

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

2021-03-23

03:53

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

2021-03-23

03:53

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

2021-03-23

03:53

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

2021-03-23

03:53

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

2021-03-23

03:53

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

2021-03-23

03:53

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3772.0

63,768

2021-03-23

03:53

System.Web.Extensions.dll

4.7.3772.0

1,842,968

2021-03-23

03:53

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

2021-03-23

03:53

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

2021-03-23

03:53

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

2021-03-23

03:53

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

2021-03-23

03:53

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

2021-03-23

03:53

System.Data.dll

4.7.3772.0

3,464,592

2021-03-23

03:53

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

2021-03-23

03:53

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

2021-03-23

03:53

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

2021-03-23

03:53

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

2021-03-23

03:53

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

2021-03-23

03:53

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

2021-03-23

03:53

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

2021-03-23

03:53

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

2021-03-23

03:53

System.Security.dll

4.7.3772.0

318,768

2021-03-23

03:53

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

2021-03-23

03:53

System.Web.dll

4.7.3772.0

5,409,680

2021-03-23

03:53

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3680.0

739,208

2021-03-23

03:53

System.Windows.Forms.dll

4.7.3772.0

5,233,944

2021-03-23

03:53

System.Xaml.dll

4.7.3680.0

635,168

2021-03-23

03:53

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

2021-03-23

03:53

UIAutomationClient.dll

4.7.3680.0

170,888

2021-03-23

03:53

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3680.0

354,184

2021-03-23

03:53

UIAutomationProvider.dll

4.7.3680.0

41,864

2021-03-23

03:53

UIAutomationTypes.dll

4.7.3680.0

213,896

2021-03-23

03:53

webengine.dll

4.7.3772.0

17,808

2021-03-23

03:53

webengine4.dll

4.7.3772.0

543,120

2021-03-23

03:53

WindowsBase.dll

4.7.3680.0

1,289,096

2021-03-23

03:53

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

2021-03-23

03:53

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

2021-03-23

03:53

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3680.0

12,168

2021-03-23

03:53

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3680.0

18,848

2021-03-23

03:53

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3680.0

1,338,760

2021-03-23

03:53

Placeholder.dll

4.7.3680.0

17,800

2021-03-23

03:53

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3680.0

79,240

2021-03-23

03:53

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3772.0

39,304

2021-03-23

04:22

Aspnet_perf.dll

4.7.3772.0

35,704

2021-03-23

03:53

aspnet_wp.exe

4.7.3772.0

43,904

2021-03-23

04:22

aspnet_wp.exe

4.7.3772.0

39,296

2021-03-23

03:53

clr.dll

4.7.3772.0

10,368,888

2021-03-23

04:22

clr.dll

4.7.3772.0

7,247,736

2021-03-23

03:53

clrjit.dll

4.7.3772.0

1,214,328

2021-03-23

04:22

clrjit.dll

4.7.3772.0

515,960

2021-03-23

03:53

compatjit.dll

4.7.3772.0

1,252,728

2021-03-23

04:22

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

2021-03-23

03:53

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

2021-03-23

03:53

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

2021-03-23

03:53

mscordacwks.dll

4.7.3772.0

1,833,872

2021-03-23

04:22

mscordacwks.dll

4.7.3772.0

1,336,200

2021-03-23

03:53

mscordbi.dll

4.7.3772.0

1,615,224

2021-03-23

04:22

mscordbi.dll

4.7.3772.0

1,162,112

2021-03-23

03:53

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

2021-03-23

03:53

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

2021-03-23

03:53

mscorlib.dll

4.7.3772.0

5,420,408

2021-03-23

04:22

mscorlib.dll

4.7.3772.0

5,638,536

2021-03-23

03:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

2021-03-23

04:22

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

2021-03-23

03:53

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

2021-03-23

04:22

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

2021-03-23

03:53

VsVersion.dll

14.7.3680.0

12,168

2021-03-23

03:53

VsVersion.dll

14.7.3680.0

12,168

2021-03-23

03:53

peverify.dll

4.7.3772.0

253,824

2021-03-23

04:22

peverify.dll

4.7.3772.0

181,632

2021-03-23

03:53

PresentationCore.dll

4.7.3680.0

3,609,480

2021-03-23

03:53

PresentationCore.dll

4.7.3680.0

3,632,008

2021-03-23

03:53

PresentationFramework.dll

4.7.3680.0

6,243,200

2021-03-23

03:53

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3680.0

17,272

2021-03-23

03:53

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3680.0

270,728

2021-03-23

03:53

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3680.0

77,696

2021-03-23

03:53

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3680.0

207,232

2021-03-23

03:53

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3680.0

77,688

2021-03-23

03:53

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3680.0

1,102,728

2021-03-23

03:53

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3680.0

820,104

2021-03-23

03:53

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

2021-03-23

03:53

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

2021-03-23

03:53

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

2021-03-23

03:53

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

2021-03-23

03:53

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

2021-03-23

03:53

SOS.dll

4.7.3772.0

865,144

2021-03-23

04:22

SOS.dll

4.7.3772.0

736,640

2021-03-23

03:53

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

2021-03-23

03:53

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

2021-03-23

03:53

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

2021-03-23

03:53

System.Core.dll

4.7.3680.0

1,544,984

2021-03-23

03:53

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

2021-03-23

03:53

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

2021-03-23

03:53

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

2021-03-23

03:53

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

2021-03-23

03:53

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

2021-03-23

03:53

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

2021-03-23

03:53

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

2021-03-23

03:53

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

2021-03-23

03:53

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3772.0

63,768

2021-03-23

03:53

System.Web.Extensions.dll

4.7.3772.0

1,842,968

2021-03-23

03:53

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

2021-03-23

03:53

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

2021-03-23

03:53

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

2021-03-23

03:53

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

2021-03-23

03:53

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

2021-03-23

03:53

System.Data.dll

4.7.3772.0

3,526,520

2021-03-23

04:22

System.Data.dll

4.7.3772.0

3,464,592

2021-03-23

03:53

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

2021-03-23

03:53

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

2021-03-23

03:53

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

2021-03-23

03:53

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

2021-03-23

03:53

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

2021-03-23

03:53

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

2021-03-23

03:53

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

2021-03-23

03:53

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

2021-03-23

03:53

System.Security.dll

4.7.3772.0

318,768

2021-03-23

03:53

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

2021-03-23

03:53

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

2021-03-23

03:53

System.Web.dll

4.7.3772.0

5,392,760

2021-03-23

04:22

System.Web.dll

4.7.3772.0

5,409,680

2021-03-23

03:53

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3680.0

739,208

2021-03-23

03:53

System.Windows.Forms.dll

4.7.3772.0

5,233,944

2021-03-23

03:53

System.Xaml.dll

4.7.3680.0

635,168

2021-03-23

03:53

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

2021-03-23

03:53

UIAutomationClient.dll

4.7.3680.0

170,888

2021-03-23

03:53

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3680.0

354,184

2021-03-23

03:53

UIAutomationProvider.dll

4.7.3680.0

41,864

2021-03-23

03:53

UIAutomationTypes.dll

4.7.3680.0

213,896

2021-03-23

03:53

webengine.dll

4.7.3772.0

19,320

2021-03-23

04:22

webengine.dll

4.7.3772.0

17,808

2021-03-23

03:53

webengine4.dll

4.7.3772.0

660,344

2021-03-23

04:22

webengine4.dll

4.7.3772.0

543,120

2021-03-23

03:53

WindowsBase.dll

4.7.3680.0

1,289,096

2021-03-23

03:53

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

2021-03-23

03:53

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

2021-03-23

03:53

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

2021-03-23

03:53

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

2021-03-23

03:53

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3680.0

12,168

2021-03-23

03:53

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3680.0

12,168

2021-03-23

03:53

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3680.0

19,872

2021-03-23

03:53

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3680.0

18,848

2021-03-23

03:53

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3680.0

1,758,600

2021-03-23

03:53

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3680.0

1,338,760

2021-03-23

03:53

Placeholder.dll

4.7.3680.0

18,816

2021-03-23

03:53

Placeholder.dll

4.7.3680.0

17,800

2021-03-23

03:53

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3680.0

97,672

2021-03-23

03:53

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3680.0

79,240

2021-03-23

03:53

Information om skydd och säkerhet

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×