Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

VIKTIGT Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

VIKTIGTVissa kunder som använder Windows Server 2008 R2 SP1 och har aktiverat sin fleraktiveringsnyckel för ESU (MAK) innan de installerar uppdateringarna från 14 januari 2020 kan behöva aktivera sin nyckel igen. Återaktivering på berörda enheter bör endast krävas en gång.  Mer information om aktivering finns i det här blogginlägget .

VIKTIGT WSUS-genomsöknings cab-filer fortsätter att vara tillgängliga för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1. Om du har en delmängd enheter som kör dessa operativsystem utan ESU kan de visas som icke-kompatibla i verktygsuppsättningarna för uppdateringshantering och efterlevnad.

VIKTIGT Kunder som har köpt Utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 fortsätter att få säkerhetsuppdateringar när den utökade supporten upphör 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka utgåvor som stöds finns i KB4497181.

VIKTIGT Från och med den 15 januari 2020 visas ett helskärmsmeddelande som beskriver risken att fortsätta använda Windows 7 Service Pack 1 efter att supporten upphör 14 januari 2020. Meddelandet finns kvar på skärmen tills du interagerar med det. Det här meddelandet visas bara på följande versioner av Windows 7 Service Pack 1:

ObserveraMeddelandet visas inte på domänanslutna datorer eller datorer i kioskläge.

VIKTIGT Från och med augusti 2019 krävs stöd för sha-2008 SP1 för .NET Framework Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows 7SP1 för Windows Server 2008 SP1. Kontrollera att du har de senaste Windows uppdateringarna innan du installerar den här uppdateringen för att undvika installationsproblem. Mer detaljerad information om supportuppdateringar för SHA-2-kodsignering finns i KB 4474419.

VIKTIGT Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att den d3dcompiler_47.dll uppdateringen är installerad. Vi rekommenderar att du installerar den medföljande d3dcompiler_47.dll uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB 4019990.

VIKTIGT Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat den här uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket som du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett problem där en oautentiserad angripare kan orsaka överbelastning på ett berört system. Mer information finns i CVE-2022-26832.

Kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar

Det finns inga nya kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar i den här versionen. Den här uppdateringen är kumulativ och innehåller alla tidigare kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar.

Kända problem i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några problem i den här uppdateringen.

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen när det gäller enskilda produktversioner.

  • 5012332 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 och 4.6.2 för Windows Server 2008 SP2 (KB5012332)

  • 5012329 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 3.5.1 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5012329)

Hämta och installera uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Installationen av dessa uppdateringar förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och åtgärdar potentiella problem när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

  1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 10 september 2019. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

  3. Licensförberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) (KB4538483) släpptes 11 februari 2020. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängliga

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Ingen. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 Windows Embedded POSReady 7

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn efter att du har installerat den här uppdateringen om några filer som påverkas används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework-baserade program innan du installerar den här uppdateringen.

Information om uppdatering av distribution

Distributionsinformation för den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20220412 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 12 april 2022

Information om borttagning av uppdateringar

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort någon säkerhetsuppdatering. Om du vill ta bort den här uppdateringen använder du objektet Program och funktioner i Kontrollpanelen.

Information om omstart av uppdatering

Den här uppdateringen kräver ingen omstart av systemet efter att du har tillämpat den, såvida inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Ersättningsinformation för uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter tidigare släppta uppdateringar KB5009719 och KB5010581 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och KB5009722 och KB5010584 för Windows Server 2008 SP2.

Filinformation

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

35,720

24 februari 2022

03:21

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

39,312

24 februari 2022

03:21

clr.dll

4.7.3920.0

7,247,752

24 februari 2022

03:14

clrjit.dll

4.7.3920.0

515,976

24 februari 2022

03:14

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

24 februari 2022

03:14

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

24 februari 2022

03:14

mscordacwks.dll

4.7.3920.0

1,336,192

24 februari 2022

03:14

mscordbi.dll

4.7.3920.0

1,162,120

24 februari 2022

03:14

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

24 februari 2022

03:14

mscorlib.dll

4.7.3920.0

5,638,536

24 februari 2022

03:14

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

24 februari 2022

03:14

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

24 februari 2022

03:14

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

24 februari 2022

03:21

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

24 februari 2022

03:21

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

24 februari 2022

03:14

VsVersion.dll

14.7.3920.0

12,168

24 februari 2022

03:14

peverify.dll

4.7.3920.0

181,632

24 februari 2022

03:14

PresentationCore.dll

4.7.3920.0

3,637,120

24 februari 2022

03:14

PresentationFramework.dll

4.7.3920.0

6,259,080

24 februari 2022

03:14

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3920.0

17,288

24 februari 2022

03:14

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3920.0

207,240

24 februari 2022

03:14

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3920.0

77,704

24 februari 2022

03:14

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3920.0

820,088

24 februari 2022

03:14

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

24 februari 2022

03:14

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

24 februari 2022

03:14

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

24 februari 2022

03:14

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

24 februari 2022

03:14

SOS.dll

4.7.3920.0

736,640

24 februari 2022

03:14

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

24 februari 2022

03:14

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

24 februari 2022

03:14

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

24 februari 2022

03:14

System.Core.dll

4.7.3920.0

1,546,024

24 februari 2022

03:14

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

24 februari 2022

03:14

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

24 februari 2022

03:14

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

24 februari 2022

03:14

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

24 februari 2022

03:14

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

24 februari 2022

03:14

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

24 februari 2022

03:14

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3930.0

64,832

24 februari 2022

03:14

System.Web.Extensions.dll

4.7.3930.0

1,842,968

24 februari 2022

03:14

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

24 februari 2022

03:14

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

24 februari 2022

03:14

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

24 februari 2022

03:14

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

24 februari 2022

03:14

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

24 februari 2022

03:14

System.Data.dll

4.7.3905.0

3,464,568

24 februari 2022

03:14

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

24 februari 2022

03:14

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

24 februari 2022

03:14

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

24 februari 2022

03:14

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

24 februari 2022

03:14

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

24 februari 2022

03:14

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

24 februari 2022

03:14

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

24 februari 2022

03:14

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

24 februari 2022

03:14

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

24 februari 2022

03:14

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

24 februari 2022

03:14

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,411,760

24 februari 2022

03:21

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3920.0

739,200

24 februari 2022

03:14

System.Windows.Forms.dll

4.7.3835.0

5,235,480

24 februari 2022

03:14

System.Xaml.dll

4.7.3920.0

636,208

24 februari 2022

03:14

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

24 februari 2022

03:14

UIAutomationClient.dll

4.7.3920.0

170,888

24 februari 2022

03:14

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3920.0

354,184

24 februari 2022

03:14

UIAutomationProvider.dll

4.7.3920.0

41,856

24 februari 2022

03:14

UIAutomationTypes.dll

4.7.3920.0

213,896

24 februari 2022

03:14

webengine.dll

4.7.3930.0

18,864

24 februari 2022

03:21

webengine4.dll

4.7.3930.0

543,112

24 februari 2022

03:21

WindowsBase.dll

4.7.3920.0

1,289,096

24 februari 2022

03:14

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

24 februari 2022

03:14

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

24 februari 2022

03:14

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3920.0

12,168

24 februari 2022

03:14

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3920.0

18,848

24 februari 2022

03:14

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3920.0

1,338,752

24 februari 2022

03:14

Placeholder.dll

4.7.3920.0

17,800

24 februari 2022

03:14

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3920.0

79,224

24 februari 2022

03:14

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

40,336

24 februari 2022

03:14

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

35,720

24 februari 2022

03:21

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

44,952

24 februari 2022

03:14

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

39,312

24 februari 2022

03:21

clr.dll

4.7.3920.0

10,364,792

24 februari 2022

03:14

clr.dll

4.7.3920.0

7,247,752

24 februari 2022

03:14

clrjit.dll

4.7.3920.0

1,214,328

24 februari 2022

03:14

clrjit.dll

4.7.3920.0

515,976

24 februari 2022

03:14

compatjit.dll

4.7.3920.0

1,252,728

24 februari 2022

03:14

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

24 februari 2022

03:14

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

24 februari 2022

03:14

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

24 februari 2022

03:14

mscordacwks.dll

4.7.3920.0

1,833,864

24 februari 2022

03:14

mscordacwks.dll

4.7.3920.0

1,336,192

24 februari 2022

03:14

mscordbi.dll

4.7.3920.0

1,615,224

24 februari 2022

03:14

mscordbi.dll

4.7.3920.0

1,162,120

24 februari 2022

03:14

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

24 februari 2022

03:14

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

24 februari 2022

03:14

mscorlib.dll

4.7.3920.0

5,420,424

24 februari 2022

03:14

mscorlib.dll

4.7.3920.0

5,638,536

24 februari 2022

03:14

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

538,000

24 februari 2022

03:14

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

24 februari 2022

03:14

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

121,768

24 februari 2022

03:14

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

24 februari 2022

03:14

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

24 februari 2022

03:14

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

24 februari 2022

03:21

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

24 februari 2022

03:14

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

24 februari 2022

03:21

ngen.exe

4.7.3771.0

167,400

24 februari 2022

03:14

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

24 februari 2022

03:14

VsVersion.dll

14.7.3920.0

12,168

24 februari 2022

03:14

VsVersion.dll

14.7.3920.0

12,168

24 februari 2022

03:14

peverify.dll

4.7.3920.0

253,816

24 februari 2022

03:14

peverify.dll

4.7.3920.0

181,632

24 februari 2022

03:14

PresentationCore.dll

4.7.3920.0

3,614,584

24 februari 2022

03:14

PresentationCore.dll

4.7.3920.0

3,637,120

24 februari 2022

03:14

PresentationFramework.dll

4.7.3920.0

6,259,080

24 februari 2022

03:14

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3920.0

17,288

24 februari 2022

03:14

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3920.0

271,784

24 februari 2022

03:14

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3920.0

77,704

24 februari 2022

03:14

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3920.0

207,240

24 februari 2022

03:14

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3920.0

77,704

24 februari 2022

03:14

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3920.0

1,103,792

24 februari 2022

03:14

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3920.0

820,088

24 februari 2022

03:14

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

24 februari 2022

03:14

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

24 februari 2022

03:14

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

24 februari 2022

03:14

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

24 februari 2022

03:14

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

24 februari 2022

03:14

SOS.dll

4.7.3920.0

865,160

24 februari 2022

03:14

SOS.dll

4.7.3920.0

736,640

24 februari 2022

03:14

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

24 februari 2022

03:14

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

24 februari 2022

03:14

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

24 februari 2022

03:14

System.Core.dll

4.7.3920.0

1,546,024

24 februari 2022

03:14

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

24 februari 2022

03:14

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

24 februari 2022

03:14

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

24 februari 2022

03:14

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

24 februari 2022

03:14

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

24 februari 2022

03:14

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

24 februari 2022

03:14

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

24 februari 2022

03:14

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

24 februari 2022

03:14

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3930.0

64,832

24 februari 2022

03:14

System.Web.Extensions.dll

4.7.3930.0

1,842,968

24 februari 2022

03:14

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

24 februari 2022

03:14

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

24 februari 2022

03:14

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

24 februari 2022

03:14

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

24 februari 2022

03:14

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

24 februari 2022

03:14

System.Data.dll

4.7.3905.0

3,527,048

24 februari 2022

03:14

System.Data.dll

4.7.3905.0

3,464,568

24 februari 2022

03:14

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

24 februari 2022

03:14

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

24 februari 2022

03:14

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

24 februari 2022

03:14

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

24 februari 2022

03:14

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

24 februari 2022

03:14

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

24 februari 2022

03:14

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

24 februari 2022

03:14

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

24 februari 2022

03:14

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

24 februari 2022

03:14

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

24 februari 2022

03:14

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

24 februari 2022

03:14

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,394,320

24 februari 2022

03:14

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,411,760

24 februari 2022

03:21

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3920.0

739,200

24 februari 2022

03:14

System.Windows.Forms.dll

4.7.3835.0

5,235,480

24 februari 2022

03:14

System.Xaml.dll

4.7.3920.0

636,208

24 februari 2022

03:14

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

24 februari 2022

03:14

UIAutomationClient.dll

4.7.3920.0

170,888

24 februari 2022

03:14

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3920.0

354,184

24 februari 2022

03:14

UIAutomationProvider.dll

4.7.3920.0

41,856

24 februari 2022

03:14

UIAutomationTypes.dll

4.7.3920.0

213,896

24 februari 2022

03:14

webengine.dll

4.7.3930.0

19,336

24 februari 2022

03:14

webengine.dll

4.7.3930.0

18,864

24 februari 2022

03:21

webengine4.dll

4.7.3930.0

661,392

24 februari 2022

03:14

webengine4.dll

4.7.3930.0

543,112

24 februari 2022

03:21

WindowsBase.dll

4.7.3920.0

1,289,096

24 februari 2022

03:14

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

24 februari 2022

03:14

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

24 februari 2022

03:14

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

24 februari 2022

03:14

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

24 februari 2022

03:14

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3920.0

13,232

24 februari 2022

03:14

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3920.0

12,168

24 februari 2022

03:14

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3920.0

19,856

24 februari 2022

03:14

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3920.0

18,848

24 februari 2022

03:14

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3920.0

1,758,600

24 februari 2022

03:14

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3920.0

1,338,752

24 februari 2022

03:14

Placeholder.dll

4.7.3920.0

18,824

24 februari 2022

03:14

Placeholder.dll

4.7.3920.0

17,800

24 februari 2022

03:14

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3920.0

98,736

24 februari 2022

03:14

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3920.0

79,224

24 februari 2022

03:14

Information om skydd och säkerhet

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×