Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.8

VIKTIGT Kontrollera att du har installerat de uppdateringar som krävs i avsnittet Hämta den här uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

VIKTIGTVissa kunder som använder Windows Server 2008 R2 SP1 och har aktiverat tillägget ESU med flera aktiveringstangenter (MAK) innan de installerar uppdateringarna från 14 januari 2020 kan behöva aktivera sin nyckel igen. Omaktivering av berörda enheter bör endast krävas en gång.  Mer information om aktivering finns i det här blogginlägget.

VIKTIGT WSUS scan cab-filer fortsätter att vara tillgängliga för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1. Om du har en delmängd enheter som kör dessa operativsystem utan ESU kan de visas som icke-kompatibla i verktygen för korrigeringshantering och efterlevnad.

VIKTIGT Kunder som har köpt den utökade säkerhetsuppdateringen (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när utökad support upphör den 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka versioner som stöds finns i KB4497181.

VIKTIGT Från och med den 15 januari 2020 visas ett helskärmsmeddelande som beskriver risken att fortsätta använda Windows 7 Service Pack 1 när supporten har nåtts den 14 januari 2020. Meddelandet finns kvar på skärmen tills du interagerar med det. Det här meddelandet visas bara i följande versioner av Windows 7 Service Pack 1:

Obs!Meddelandet visas inte på domänbaserade datorer eller datorer i kioskläge.

VIKTIGT Från och med augusti 2019 kräver uppdateringar till .NET Framework 4.6 och högre för Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows 7SP1 stöd för SHA-2-kodsignering. Se till att du har de senaste Windows-uppdateringarna innan du använder den här uppdateringen för att undvika installationsproblem. Mer detaljerad information om supportuppdateringar för SHA-2-kodsignering finns i KB 4474419.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

ClickOnce laddar inte längre ned program från servrar som inte är betrodda och använder NTLM-autentisering, men kommer i stället att misslyckas med "Autentiseringen misslyckades". Webbplatser i zoner för lokalt intranät och betrodda platser fortsätter att autentiseras som tidigare.

Förbättringar av kvalitet och tillförlitlighet

CLR1

- Åtgärdar ett problem i vissa 32-bitarsappar där JIT i vissa fall kan utelämna ett funktionsanrop

- Förbättrat stöd för att rensa privata tillfälliga certifikatnycklar

WPF2

– Åtgärdar ett problem med en null-referenskrasch i automatiseringskoden som uppkommer från en återkoppling när datorn återansluts till ett fjärrskrivbord.


1 Common Language Runtime (CLR)
2 Windows Presentation Foundation (WPF)

Kända problem i den här uppdateringen

Symptom

Den här uppdateringen installeras inte och ett eller båda av följande felmeddelanden returneras:

  • -2146762495

  • Ett obligatoriskt certifikat ligger inte inom dess giltighetsperiod när du verifierar mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.

Lösning

Detta problem har korrigerats i den senaste samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework. 

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen i samband med enskilda produktversioner.

  • 4576628 Beskrivning av samlad säkerhets- och kvalitetsuppdatering för .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4576628)

Hämta och installera uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättningar:

Om du vill använda den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.8 installerat.

Du måste installera uppdateringarna som anges nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlad uppdatering. Om du installerar de här uppdateringarna blir uppdateringsprocessen bättre och potentiella problem minimeras när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

  1. Service stack update (SSU)(KB4490628)från den 12 mars 2019. Om du vill ha det fristående paketet för detta SSU söker du efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen(KB4474419)som släpptes den 10 september 2019. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 krav för stöd för SHA-2-kodsignering för Windows och WSUS.

  3. Förberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU)(KB4538483)släpptes den 11 februari 2020. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds till dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för förberedelsepaketet för ESU-licensiering söker du efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar produkter och klassificeringar enligt följande:

Produkt:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1,Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Klassificering:Säkerhetsuppdateringar

Krav för omstart

Du måste starta om datorn när du har tillämpat den här uppdateringen om några berörda filer används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework program innan du använder den här uppdateringen.

Uppdatera distributionsinformation

Information om distributionen av den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20200908 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 8 september 2020

Uppdatera information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort någon säkerhetsuppdatering. Om du vill ta bort den här uppdateringen använder du objektet Program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Den här uppdateringen kräver ingen omstart av systemet när du har använt den såvida inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Uppdatera ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter tidigare släppta uppdateringar 4570506.

Filinformation

Den engelska versionen (USA) av den här programuppdateringen installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller.

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.8.4210.0

36,224

2020-01-31

01:06

aspnet_wp.exe

4.8.4210.0

39,816

2020-01-31

01:06

clr.dll

4.8.4240.0

8,037,768

2020-01-31

01:11

clrjit.dll

4.8.4240.0

554,888

2020-01-31

01:11

dfdll.dll

4.8.4240.0

178,056

2020-01-31

01:11

mscordacwks.dll

4.8.4240.0

1,307,520

2020-01-31

01:11

mscordbi.dll

4.8.4240.0

1,188,744

2020-01-31

01:11

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

2020-01-31

01:06

mscorlib.dll

4.8.4240.0

5,670,792

2020-01-31

01:11

Placeholder.dll

4.8.4240.0

18,312

2020-01-31

01:11

VsVersion.dll

14.8.4240.0

11,656

2020-01-31

01:11

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4240.0

99,712

2020-01-31

01:11

peverify.dll

4.8.4240.0

182,656

2020-01-31

01:11

PresentationCore.dll

4.8.4240.0

3,671,432

2020-01-31

01:11

PresentationFramework.dll

4.8.4240.0

6,269,832

2020-01-31

01:06

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4240.0

17,800

2020-01-31

01:06

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4240.0

233,848

2020-01-31

01:11

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4240.0

77,704

2020-01-31

01:11

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4240.0

923,000

2020-01-31

01:11

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

2020-01-31

01:06

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4210.0

24,448

2020-01-31

01:06

SMDiagnostics.dll

4.8.4210.0

66,312

2020-01-31

01:06

SOS.dll

4.8.4240.0

767,368

2020-01-31

01:11

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

2020-01-31

01:06

System.Activities.dll

4.8.4210.0

1,526,536

2020-01-31

01:06

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

2020-01-31

01:06

System.Core.dll

4.8.4240.0

1,549,080

2020-01-31

01:06

System.IdentityModel.dll

4.8.4210.0

1,086,720

2020-01-31

01:06

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4210.0

191,352

2020-01-31

01:06

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

2020-01-31

01:06

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4210.0

1,047,296

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4210.0

150,920

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4210.0

301,448

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.dll

4.8.4210.0

6,381,832

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4210.0

246,536

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4210.0

33,160

2020-01-31

01:06

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4210.0

63,752

2020-01-31

01:06

System.Web.Extensions.dll

4.8.4210.0

1,842,440

2020-01-31

01:06

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

2020-01-31

01:06

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

2020-01-31

01:06

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

2020-01-31

01:06

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

2020-01-31

01:06

System.Configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

2020-01-31

01:06

System.Data.dll

4.8.4210.0

3,475,320

2020-01-31

01:06

System.Deployment.dll

4.8.4240.0

1,595,136

2020-01-31

01:06

System.dll

4.8.4210.0

3,552,520

2020-01-31

01:06

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

2020-01-31

01:06

System.Web.dll

4.8.4210.0

5,409,152

2020-01-31

01:06

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4240.0

743,816

2020-01-31

01:06

System.Windows.Forms.dll

4.8.4210.0

5,915,912

2020-01-31

01:06

System.Xaml.dll

4.8.4240.0

632,088

2020-01-31

01:06

UIAutomationClient.dll

4.8.4240.0

170,888

2020-01-31

01:06

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4240.0

354,184

2020-01-31

01:06

UIAutomationProvider.dll

4.8.4240.0

41,864

2020-01-31

01:06

UIAutomationTypes.dll

4.8.4240.0

215,944

2020-01-31

01:06

webengine.dll

4.8.4210.0

19,320

2020-01-31

01:06

webengine4.dll

4.8.4210.0

564,616

2020-01-31

01:06

WindowsBase.dll

4.8.4240.0

1,298,816

2020-01-31

01:06

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

2020-01-31

01:06

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

2020-01-31

01:06

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4240.0

12,160

2020-01-31

01:28

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4240.0

19,872

2020-01-31

01:28

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4240.0

1,618,824

2020-01-31

01:11

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.8.4210.0

41,864

2020-01-31

01:06

Aspnet_perf.dll

4.8.4210.0

36,224

2020-01-31

01:06

aspnet_wp.exe

4.8.4210.0

45,448

2020-01-31

01:06

aspnet_wp.exe

4.8.4210.0

39,816

2020-01-31

01:06

clr.dll

4.8.4240.0

11,244,936

2020-01-31

01:06

clr.dll

4.8.4240.0

8,037,768

2020-01-31

01:11

clrjit.dll

4.8.4240.0

1,357,696

2020-01-31

01:06

clrjit.dll

4.8.4240.0

554,888

2020-01-31

01:11

compatjit.dll

4.8.4240.0

1,273,208

2020-01-31

01:06

dfdll.dll

4.8.4240.0

214,912

2020-01-31

01:06

dfdll.dll

4.8.4240.0

178,056

2020-01-31

01:11

mscordacwks.dll

4.8.4240.0

1,801,096

2020-01-31

01:06

mscordacwks.dll

4.8.4240.0

1,307,520

2020-01-31

01:11

mscordbi.dll

4.8.4240.0

1,655,168

2020-01-31

01:06

mscordbi.dll

4.8.4240.0

1,188,744

2020-01-31

01:11

mscoreei.dll

4.8.4180.0

689,952

2020-01-31

01:06

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

2020-01-31

01:06

mscorlib.dll

4.8.4240.0

5,431,688

2020-01-31

01:06

mscorlib.dll

4.8.4240.0

5,670,792

2020-01-31

01:11

VsVersion.dll

14.8.4240.0

11,656

2020-01-31

01:06

Placeholder.dll

4.8.4240.0

20,352

2020-01-31

01:06

Placeholder.dll

4.8.4240.0

18,312

2020-01-31

01:11

VsVersion.dll

14.8.4240.0

11,656

2020-01-31

01:11

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4240.0

120,712

2020-01-31

01:06

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4240.0

99,712

2020-01-31

01:11

peverify.dll

4.8.4240.0

265,600

2020-01-31

01:06

peverify.dll

4.8.4240.0

182,656

2020-01-31

01:11

PresentationCore.dll

4.8.4240.0

3,648,384

2020-01-31

01:06

PresentationCore.dll

4.8.4240.0

3,671,432

2020-01-31

01:11

PresentationFramework.dll

4.8.4240.0

6,269,832

2020-01-31

01:06

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4240.0

17,800

2020-01-31

01:06

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4240.0

302,464

2020-01-31

01:06

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4240.0

77,696

2020-01-31

01:06

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4240.0

233,848

2020-01-31

01:11

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4240.0

77,704

2020-01-31

01:11

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4240.0

1,164,168

2020-01-31

01:06

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4240.0

923,000

2020-01-31

01:11

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

2020-01-31

01:06

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4210.0

27,528

2020-01-31

01:06

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4210.0

24,448

2020-01-31

01:06

SMDiagnostics.dll

4.8.4210.0

66,312

2020-01-31

01:06

SOS.dll

4.8.4240.0

921,480

2020-01-31

01:06

SOS.dll

4.8.4240.0

767,368

2020-01-31

01:11

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

2020-01-31

01:06

System.Activities.dll

4.8.4210.0

1,526,536

2020-01-31

01:06

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

2020-01-31

01:06

System.Core.dll

4.8.4240.0

1,549,080

2020-01-31

01:06

System.IdentityModel.dll

4.8.4210.0

1,086,720

2020-01-31

01:06

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4210.0

191,352

2020-01-31

01:06

System.Printing.dll

4.8.4110.0

400,152

2020-01-31

01:06

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

2020-01-31

01:06

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4210.0

1,047,296

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4210.0

150,920

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4210.0

301,448

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.dll

4.8.4210.0

6,381,832

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4210.0

246,536

2020-01-31

01:06

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4210.0

33,160

2020-01-31

01:06

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4210.0

63,752

2020-01-31

01:06

System.Web.Extensions.dll

4.8.4210.0

1,842,440

2020-01-31

01:06

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

2020-01-31

01:06

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

2020-01-31

01:06

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

2020-01-31

01:06

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

2020-01-31

01:06

System.configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

2020-01-31

01:06

System.Data.dll

4.8.4210.0

3,542,400

2020-01-31

01:06

System.Data.dll

4.8.4210.0

3,475,320

2020-01-31

01:06

System.Deployment.dll

4.8.4240.0

1,595,136

2020-01-31

01:06

System.dll

4.8.4210.0

3,552,520

2020-01-31

01:06

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

2020-01-31

01:06

System.Web.dll

4.8.4210.0

5,396,864

2020-01-31

01:06

System.Web.dll

4.8.4210.0

5,409,152

2020-01-31

01:06

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4240.0

743,816

2020-01-31

01:06

System.Windows.Forms.dll

4.8.4210.0

5,915,912

2020-01-31

01:06

System.Xaml.dll

4.8.4240.0

632,088

2020-01-31

01:06

UIAutomationClient.dll

4.8.4240.0

170,888

2020-01-31

01:06

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4240.0

354,184

2020-01-31

01:06

UIAutomationProvider.dll

4.8.4240.0

41,864

2020-01-31

01:06

UIAutomationTypes.dll

4.8.4240.0

215,944

2020-01-31

01:06

webengine.dll

4.8.4210.0

21,384

2020-01-31

01:06

webengine.dll

4.8.4210.0

19,320

2020-01-31

01:06

webengine4.dll

4.8.4210.0

675,200

2020-01-31

01:06

webengine4.dll

4.8.4210.0

564,616

2020-01-31

01:06

WindowsBase.dll

4.8.4240.0

1,298,816

2020-01-31

01:06

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

2020-01-31

01:06

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

102,672

2020-01-31

01:06

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

2020-01-31

01:06

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4240.0

12,168

2020-01-31

01:28

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4240.0

12,160

2020-01-31

01:28

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4240.0

21,920

2020-01-31

01:28

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4240.0

19,872

2020-01-31

01:28

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4240.0

2,050,440

2020-01-31

01:06

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4240.0

1,618,824

2020-01-31

01:11

Information om skydd och säkerhet

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×