Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Introduktion

Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras i Samlad uppdatering 4 för Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM). Det finns två uppdateringar för System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. En uppdatering är för servrar och andra uppdateringen för administratörskonsolen.

Denna artikel innehåller dessutom Installationsinstruktioner för Samlad uppdatering 4 för System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Virtual Machine ManagerDen här uppdateringen åtgärdas följande problem, som dokumenteras i Microsoft Knowledge Base:

 • 2924512 händelse 26001 loggas regelbundet på värddatorer med Windows Server 2012 R2


Den här uppdateringen åtgärdas dessutom följande problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

 • När "Lägga till VM roll" misslyckas, visas följande felmeddelande:

  Fel (3101) Det gick inte att montera en virtuell hårddisk (VHD) med VMM

  När du skapar virtuella maskiner (VMs) misslyckas många VM-roller med fel 3101.

 • Skapa en ny VM misslyckas och följande felmeddelande:

  Det gick inte att skriva skaffa lås på StaticIPAddressPool.

  Nya VM-aktiviteter att skaffa ett lås på en gemensam statisk IP-adresspool att allokera adresser "PA" (HNV). Efter ett lås har erhållit uppgift problem en Get-SQL-fråga eller frågor om IP-adresspool. Om aktiviteten tar lång tid (längre än en minut), misslyckas aktiviteten. Dessutom misslyckas andra parallella uppgifter med undantag för lås väntan på låset för det här samma statiska IP-adresspoolen.

 • Enkla jobb som fullständig VM uppdatera VMs skala av 3250 eller mer, eller Upptäck VM jobben körs längre än 30 minuter. Detta beror på en global lock och aktiviteter som väntar på "UpdateNetworkVirtualizationTablesIfNeeded"-process.

 • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ()-tillägg svarar eller sjunker alla DHCP- och BOOTP (bootstrap protocol) begär. I vissa fall blockeras DHCP-begäranden. Detta medför att vissa automations inte att fungera i den här miljön.

 • Åsidosätt för bildskärm "Övervakning värd privata byte Threshold" är associerad med endast en av servrarna som Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM). Det skall tillämpas till VMM-servrar eller grupper som begär den.

 • Klustring misslyckas i en miljö som använder DHCPv6 fullständiga adresser.

 • Funktioner för katastrofåterställning (DR) är inte enkelt kan upptäckas genom VMM. DR-användargränssnittet aktiveras korrekt efter installation av en provider för DR-arkitektur. Providern visar och gör det möjligt för åtgärd i menyfliksområdet "Hantera skydd" för VMs.

 • När en begäran om bekräftelse eller Stäng utförs på en tjänst KVP nyckel läckor uppstår på värden. När nycklarna KVP når gränsen på 1 024 nycklar, tjänsten slutar svara och dess status är angiven till "Servicing misslyckades".

 • Spara och Stäng begäranden med upprepade resurser i GoalState krasch gäst-agent.

 • När en Generation 2 VM mall skapas från en Generation 2 VM vars första startenhet är "Fil" kan inte skapade mallen användas för skapa VMs såvida inte du har rättat till egenskapen FirstBootDevice .

 • Vid Microsoft SQL Server-uppdateringar kan inte upprätta en anslutning till VMM och alla databasoperationer returneras ett fel. Dessutom rapporteras några viktiga undantag.

 • När det finns flera uppdatering system än VMM för en given server för Windows Server Update Services (WSUS), fungerar VMM update godkännande inte som avsett. I det här fallet kan användaren vara felaktig överensstämmelse för baslinjer som skapas i VMM.

 • När du placerar en dator till Underhåll läge i VMM visas följande meddelande:

  Hälsa tjänsten Heartbeat-fel

  Detta inträffar eftersom VMM inte försätta Health Service Watcher (Agent) i underhållsläge.

 • VMM kan inte överföra instansdata utrymme i Microsoft System Center Operations Manager om en virtuell dator i VMM-biblioteket är i fel läge.

 • VMM hanteringspaket felaktigt skicka ett meddelande till användaren när en VM placeras i ett pausat tillstånd. Detta ska ske för "push only" meddelanden när det finns en åtgärd som administratören har att lösa.

 • Uppgradering av VMM Storage management Pack till den senaste versionen misslyckas på grund av en import beställer problemet.

 • 26001 följande fel loggas i programloggen för alla värdar i Microsoft System Center 2012 R2:

  Logga namnet: program
  Källa: Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Report.VPortUsageCollection
  Händelse-ID: 26001
  Beskrivning: Fick null resultat från Välj anslutning från objekt

 • Den här uppdateringen åtgärdas ett problem som GUIRunOnce kommandon inte fungerar för Generation 2 anpassningar.

 • Värdkluster uppdaterare placeras ett lås på klustret. Detta medför att åtgärder på värddator misslyckas medan uppdaterare processen körs.

 • Azure Site Recovery är det nya produktnamnet för Hyper-V Recovery Manager. Den här uppdateringen ändrar gamla strängar och UI referenser i VMM för att återspegla det nya namnet.

 • När du aktiverar automatisk inloggning och GuiRunOnce under distributionen av VM gör ett anrop till GUIOnceSetter.SetAndGetOldValuei funktionen CheckInstallOffline i filen VMAdditions.cs. Klassen GUIOnceSetter konfigurerar sedan registerundernyckeln RunOnce om du vill köra kommandot konfigurerade.

 • Den här uppdateringen ökar timeout-värdet för avstängning värd operationer. Det här värdet är 5 minuter. Stänga en datornod med minst 10 VMs alltid misslyckas från VMM. Detta inträffar eftersom VMM väntar bara 5 minuter trots att Failover-klustret Manager(FCM) faktiskt tar längre tid eftersom det beror på tiden realtidsmigrering för de virtuella maskiner.

 • När Get-SCVMHostRating eller rutiner för uppdatering SCVMConfiguration anropas flera gånger på kort tid, har samma värddator och disk valts för alla arbetsbelastningar.

 • När flera VM skapelser inträffa parallellt, misslyckas vissa skapelser med följande meddelande:

  Tillfälliga mallen finns inte.

 • VMM visar felaktigt administratör visa fel när CloudMessage inte har definierats för felet. Det här problemet visas felaktigt fysisk maskin detaljer i stället.

 • I vissa fall, uppdatera jobb slutar svara och inga andra jobb ska köras när du startar om tjänsten VMM.

 • Under stresstest, som SQL-anslutningar tömts. Därför kan inte tråd som låser network service fortsätta på grund av problem med anslutningen till databasen. Problemen håller låset evighet.

 • Backend-nätverkskort är kvar varandra under GW mallen distribution och virtuell dator kön (VMQ) kan inte aktiveras på mallen.

 • När ett undernät för virtuella datorn tas bort med nätverkstjänsten VMM markeras för borttagning bort men inte faktiskt den även om den inte är kopplad till en VM.

 • När båda noderna i klustret för Windows-gateway misslyckas (på grund av programvara eller underliggande servermaskinvaran eller även rack fel) kan förlora anslutningen till alla hyresgäster bakom gatewayen. Eftersom du inte återskapa gatewayen som är det enda sättet att återupprätta tjänsten att ta bort alla gateway-informationen från kundposter och sedan bara distribuera gateway från grunden för att återupprätta anslutningen. Information om hur du återställer en misslyckad gateway när du har installerat Samlad uppdatering 4 finns i återställa en gateway som har distribuerats via VMM och körs på Windows Server 2012 R2.

 • Migrering av virtuella datorn blockeras om definitioner av logiska nätverk inte är samma på käll- och mål-värdar.

 • När en av Hyper-V-värdar i klustret har ett problem med nätverket på grund av en skada i NDIS-lager (eller andra problem som uppstår på värden) värden förlorar nätverkskortets konfiguration och växla konfigurationsinformation. När detta problem uppstår på en värd identifierar hög tillgänglighet (HA) beräkning för växeln växeln som icke-HA hela klustret och blockerar alla nya VM-distribution.

 • F5 belastningsutjämnare som fungerar som ett nätverk virtualisering med Generic Routing Encapsulation (NVGRE) gateway inte kan dirigera inkommande trafik beror på asymmetriska routning i "PA" adresser (HNV). Dessutom kunna en belastningsutjämnare ge aktiv-aktiv hälsa bildskärmar för växling vid fel på sina enheter för att bibehålla aktiva tjänster.

 • Tjänsten SCVMM kraschar flera gånger under en Disaster Recovery skala som kör.

 • VMM använder ny volym API i SMAPI för att skapa en ny disk vittne på lagring blanksteg. Som standard skapar ny volym en MBR-partition. Med den här uppdateringen skapas disken med GUID-partitionstabell (GPT) i stället för master boot record (MBR).

 • Denna uppdatering lägger till ett ytterligare fält om du vill visa lyckade eller misslyckade för en uppdaterare händelse i VMM prestandaloggar. Det här fältet läggs till för bakgrunden uppdaterare händelser (händelse-ID 4024 och 4025) och händelse baserat uppdaterare händelser (händelse-ID 4026 och 4027).

 • VMM upprättar inte händelse kanal med värdar efter en omstart. Detta leder till out av synkroniseringsproblem med klustret.

 • Uppdateringen innehåller upplösning kunskap för HBA-port varning. Denna kunskap har nu uppdaterats med mer meningsfull information och inte bara fråga efter status för HBA-port.


Denna uppdatering lägger till stöd för följande nya Linux-operativsystem:

 • Red Hat Enterprise Linux 7 (64 bitar)

 • Oracle Linux 7 (64 bitar)

 • CentOS Linux 7 (64 bitar)

Hämta och installera Samlad uppdatering 4 för System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Information om hämtningUppdateringspaket är tillgängliga från Microsoft Update eller genom manuell hämtning.

Microsoft Update

Så här om du vill hämta och installera uppdateringar från Microsoft Update på en dator som har en Virtual Machine Manager-komponent installerad:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Windows Updatepå Kontrollpanelen.

 3. I fönstret Windows Update klickar du på Kontrollera Online efter uppdateringar från Microsoft Update.

 4. Klicka på viktiga uppdateringar är tillgängliga.

 5. Välj Update Rollup -paket och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på installera uppdateringar för att installera uppdateringspaketet.

Manuellt hämta uppdateringspaket

Följande filer finns för manuell hämtning från Microsoft Update-katalogen:

Download Hämta uppdateringspaketet för VMM Server nu.

Download Hämta uppdateringspaket administratörskonsolen nu.

Instruktioner för installationInstallera uppdateringspaket manuellt genom att köra följande kommando från en upphöjd kommandotolk:

msiexec.exe /update <package_name> Obs! I det här kommandot < paketnamn > representerar paketnamnet på faktiska.

Om du exempelvis vill installera paketet Samlad uppdatering 4 för System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager-server (KB2992024), kör du följande kommando:

msiexec.exe /update kb2992024_vmmserver_amd64.msp Viktigt Före uppdatering samlad 4 hade att köra SQL-skript när du har installerat ett uppdateringspaket så att samlade uppdateringar fungerar. Från och med Samlad uppdatering 4 krävs inte längre det här steget.

Viktigt Serverns (x64) för System Center Virtual Machine Manager-komponenten måste uppdateras manuellt på alla VMM Hyper-V-värdar. Om den här komponenten inte uppdateras kan virtuella maskiner inte tilldelas en IP-adress för flera minuter efter omstart av VM. (Slutligen VM tar emot IP-adress och annat funktioner som vanligt.) Kontrollera vilken version av VMM DHCP-agent genom att köra följande kommando från en upphöjd PowerShell-Kommandotolken på värddatorn:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"' 

Om versionen är tidigare än 3.2.7768.0, måste du uppdatera agenten. Om du vill uppdatera agenten avinstallera den gamla versionen genom att köra följande kommando från en upphöjd PowerShell-Kommandotolken:

MsiExec.exe /X <IdentifyingNumber> 

Obs! Du kan hämta värdet för platshållaren < IdentifyingNumber > från utdata från kommandot PowerShell Get-WMI-objekt som du tidigare körde.

Kopiera filen Dhcpextn.msi från VMM-servern när du har installerat Samlad uppdatering 4 för System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager till Hyper-V-värdar. Filen finns som standard i följande mapp på servern för VMM:

\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msi
Obs! Platshållare för VMM_installation_folder är den plats där VMM är installerat. (Som standard är detta C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\SwExtn\DHCPExtn.msi.)

Dubbelklicka på filen för att starta installationen och följ sedan anvisningarna i guiden när du har kopierat filen Dhcpextn.msi till värden.

Obs! Om du också har administratörskonsolen installeras på VMM-servern kan du installera uppdateringarna i följande ordning:

 • Samlad uppdatering 4 för administratörskonsolen

 • Samlad uppdatering 4 för VMM-Server


Mellan dessa två installationer kan VMM servern skapa en kritisk felloggen i katalogen VMMLogs. Detta beror på att AdminConsole delar vissa DLL-filer med VMMServer och versionskonflikt kan leda till att loggning av kritiska fel. Lös problemet genom att installera båda uppdateringarna på VMM-servern som du använder för att starta tjänsten VMM.

Filer som uppdateras

VMM Server update (KB2992024)

Filer som har ändrats

Storlek

Version

Språk-ID

Plattform

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7768.0

DB.DelegatedAdmin.dll

92992

3.2.7768.0

DBUpdate.dll

125760

3.2.7768.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1360200

3.2.7768.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51520

3.2.7768.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

269120

3.2.7768.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228160

3.2.7768.0

Engine.Deployment.dll

639296

3.2.7768.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548168

3.2.7768.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516416

3.2.7768.0

Engine.MomDal.dll

649024

3.2.7768.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286016

3.2.7768.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

330048

3.2.7768.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7768.0

Engine.TaskRepository.dll

131392

3.2.7768.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.UpdateManagement.dll

142144

3.2.7768.0

Engine.VmOperations.dll

1268544

3.2.7768.0

Errors.dll

4588864

3.2.7768.0

Errors.resources.dll

1561928

3.2.7768.0

2052

Errors.resources.dll

1942848

3.2.7768.0

1036

Errors.resources.dll

1976640

3.2.7768.0

1031

Errors.resources.dll

1831240

3.2.7768.0

1040

Errors.resources.dll

2171712

3.2.7768.0

1041

Errors.resources.dll

1840968

3.2.7768.0

1046

Errors.resources.dll

2606912

3.2.7768.0

1049

Errors.resources.dll

1889088

3.2.7768.0

3082

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

1028

Errors.resources.dll

1927488

3.2.7768.0

1042

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

3076

Errors.resources.dll

1840456

3.2.7768.0

1029

Errors.resources.dll

1804112

3.2.7768.0

1043

Errors.resources.dll

1987904

3.2.7768.0

1038

Errors.resources.dll

1897792

3.2.7768.0

1045

Errors.resources.dll

1862464

3.2.7768.0

2070

Errors.resources.dll

1763648

3.2.7768.0

1053

Errors.resources.dll

1781568

3.2.7768.0

1055

GoalState.dll

62272

3.2.7768.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7768.0

i386

GuestAgent.Common.dll

69440

3.2.7768.0

amd64

ImgLibEngine.dll

4155200

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441080

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

707320

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014520

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

94208

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109304

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19704

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80632

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84720

7.1.10134.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

i386

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

amd64

NetworkServiceInterfaces.dll

54592

3.2.7768.0

Remoting.dll

1026368

3.2.7768.0

Remoting.resources.dll

111936

3.2.7768.0

2052

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1036

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1031

Remoting.resources.dll

116544

3.2.7768.0

1040

Remoting.resources.dll

119104

3.2.7768.0

1041

Remoting.resources.dll

117576

3.2.7768.0

1046

Remoting.resources.dll

131392

3.2.7768.0

1049

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

3082

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

1028

Remoting.resources.dll

115008

3.2.7768.0

1042

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

3076

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7768.0

1029

Remoting.resources.dll

116040

3.2.7768.0

1043

Remoting.resources.dll

118592

3.2.7768.0

1038

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1045

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

2070

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1053

Remoting.resources.dll

115520

3.2.7768.0

1055

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

amd64

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

i386

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

SQMWrapper.dll

46912

3.2.7768.0

Ytterligare meddelanden om SC 2012 R2 Virtual Machine Manager samlade 4. docx

22840

TraceWrapper.dll

76096

3.2.7768.0

Utils.dll

893256

3.2.7768.0

Utils.resources.dll

96576

3.2.7768.0

2052

Utils.resources.dll

100672

3.2.7768.0

1036

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1031

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1040

Utils.resources.dll

105288

3.2.7768.0

1041

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1046

Utils.resources.dll

117568

3.2.7768.0

1049

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

3082

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

1028

Utils.resources.dll

100680

3.2.7768.0

1042

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

3076

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

1029

Utils.resources.dll

99144

3.2.7768.0

1043

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1038

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1045

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

2070

Utils.resources.dll

98632

3.2.7768.0

1053

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1055

ValHyperVImplementation.dll

427328

3.2.7768.0

ViridianImplementation.dll

228672

3.2.7768.0

ViridianImplementationV2.dll

411464

3.2.7768.0

VirtualizationInterfaces.dll

96064

3.2.7768.0

VMGuestAgent.iso

136904704

vmmAgent.exe

6327112

3.2.7768.0

vmmAgent.msi

7155712

i386

vmmAgent.msi

8146944

amd64

VmmEtwEvents.man

186820

vmmGuestAgent.msi

2875392

i386

vmmGuestAgent.msi

2945024

amd64

vmmservice.exe

57672

3.2.7768.0

VMWareImplementation.dll

2065224

3.2.7768.0

VSImplementation.dll

104256

3.2.7768.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

324416

3.2.7768.0

WSManAutomation.dll

35136

3.2.7768.0

WsManWrappers.dll

3825984

3.2.7768.0

XenImplementation.dll

179008

3.2.7768.0


Administratörsuppdateringen konsolen (KB2992023)

Filer som har ändrats

Storlek

Version

Språk-ID

Plattform

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7768.0

amd64

ClusterUtil.dll

184128

3.2.7768.0

i386

DB.DelegatedAdmin.dll

92992

3.2.7768.0

Engine.Common.dll

228160

3.2.7768.0

amd64

Engine.Common.dll

228168

3.2.7768.0

i386

Engine.Deployment.dll

639296

3.2.7768.0

amd64

Engine.Deployment.dll

639304

3.2.7768.0

i386

Errors.dll

4588864

3.2.7768.0

Errors.resources.dll

1561928

3.2.7768.0

2052

Errors.resources.dll

1942848

3.2.7768.0

1036

Errors.resources.dll

1976640

3.2.7768.0

1031

Errors.resources.dll

1831240

3.2.7768.0

1040

Errors.resources.dll

2171712

3.2.7768.0

1041

Errors.resources.dll

1840968

3.2.7768.0

1046

Errors.resources.dll

2606912

3.2.7768.0

1049

Errors.resources.dll

1889088

3.2.7768.0

3082

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

1028

Errors.resources.dll

1927488

3.2.7768.0

1042

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

3076

Errors.resources.dll

1840456

3.2.7768.0

1029

Errors.resources.dll

1804112

3.2.7768.0

1043

Errors.resources.dll

1987904

3.2.7768.0

1038

Errors.resources.dll

1897792

3.2.7768.0

1045

Errors.resources.dll

1862464

3.2.7768.0

2070

Errors.resources.dll

1763648

3.2.7768.0

1053

Errors.resources.dll

1781568

3.2.7768.0

1055

Errors.resources.dll

1942856

3.2.7768.0

1036

i386

Errors.resources.dll

1831232

3.2.7768.0

1040

i386

Errors.resources.dll

1840960

3.2.7768.0

1046

i386

Errors.resources.dll

2606920

3.2.7768.0

1049

i386

Errors.resources.dll

1889096

3.2.7768.0

3082

i386

Errors.resources.dll

1584968

3.2.7768.0

3076

i386

Errors.resources.dll

1840448

3.2.7768.0

1029

i386

Errors.resources.dll

1804096

3.2.7768.0

1043

i386

Errors.resources.dll

1987912

3.2.7768.0

1038

i386

ImgLibEngine.dll

4155200

3.2.7768.0

amd64

ImgLibEngine.dll

4155216

3.2.7768.0

i386

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2021704

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2021696

3.2.7768.0

i386

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1765696

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1765704

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193664

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193672

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

623432

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

623424

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285504

3.2.7768.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290120

3.2.7768.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290120

3.2.7768.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289088

3.2.7768.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

291136

3.2.7768.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289088

3.2.7768.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

299328

3.2.7768.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289600

3.2.7768.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286016

3.2.7768.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288584

3.2.7768.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286024

3.2.7768.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289096

3.2.7768.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289608

3.2.7768.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289600

3.2.7768.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288584

3.2.7768.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288064

3.2.7768.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289104

3.2.7768.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290112

3.2.7768.0

1036

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290112

3.2.7768.0

1031

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289096

3.2.7768.0

1040

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

291144

3.2.7768.0

1041

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289104

3.2.7768.0

1046

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1042

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289088

3.2.7768.0

1029

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289616

3.2.7768.0

1043

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289616

3.2.7768.0

1038

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1045

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288072

3.2.7768.0

2070

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288584

3.2.7768.0

1053

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289096

3.2.7768.0

1055

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7768.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168768

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7768.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87872

3.2.7768.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87872

3.2.7768.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89920

3.2.7768.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85824

3.2.7768.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86336

3.2.7768.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7768.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7768.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85824

3.2.7768.0

2052

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7768.0

1036

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1040

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1046

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7768.0

1049

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7768.0

1028

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1029

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87376

3.2.7768.0

1045

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86848

3.2.7768.0

1053

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

895304

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

895296

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282432

3.2.7768.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289600

3.2.7768.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287056

3.2.7768.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287040

3.2.7768.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

291144

3.2.7768.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287552

3.2.7768.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303424

3.2.7768.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288072

3.2.7768.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282952

3.2.7768.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286536

3.2.7768.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282944

3.2.7768.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287560

3.2.7768.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286536

3.2.7768.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287048

3.2.7768.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287048

3.2.7768.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285504

3.2.7768.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286528

3.2.7768.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287040

3.2.7768.0

1031

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287048

3.2.7768.0

1040

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

291136

3.2.7768.0

1041

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288080

3.2.7768.0

3082

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282952

3.2.7768.0

3076

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286528

3.2.7768.0

1043

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287056

3.2.7768.0

1045

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399680

3.2.7768.0

Remoting.dll

1026368

3.2.7768.0

Remoting.resources.dll

111936

3.2.7768.0

2052

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1036

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1031

Remoting.resources.dll

116544

3.2.7768.0

1040

Remoting.resources.dll

119104

3.2.7768.0

1041

Remoting.resources.dll

117576

3.2.7768.0

1046

Remoting.resources.dll

131392

3.2.7768.0

1049

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

3082

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

1028

Remoting.resources.dll

115008

3.2.7768.0

1042

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

3076

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7768.0

1029

Remoting.resources.dll

116040

3.2.7768.0

1043

Remoting.resources.dll

118592

3.2.7768.0

1038

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1045

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

2070

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1053

Remoting.resources.dll

115520

3.2.7768.0

1055

Remoting.resources.dll

116552

3.2.7768.0

1040

i386

Remoting.resources.dll

117584

3.2.7768.0

1046

i386

Remoting.resources.dll

131400

3.2.7768.0

1049

i386

Remoting.resources.dll

118080

3.2.7768.0

3082

i386

Remoting.resources.dll

112456

3.2.7768.0

1028

i386

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1042

i386

Remoting.resources.dll

112456

3.2.7768.0

3076

i386

Remoting.resources.dll

118600

3.2.7768.0

1038

i386

Remoting.resources.dll

118080

3.2.7768.0

1045

i386

Remoting.resources.dll

118080

3.2.7768.0

2070

i386

Remoting.resources.dll

115008

3.2.7768.0

1053

i386

Remoting.resources.dll

115536

3.2.7768.0

1055

i386

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

SQMWrapper.dll

46912

3.2.7768.0

amd64

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7768.0

i386

Ytterligare meddelanden om SC 2012 R2 Virtual Machine Manager samlade 4. docx

22840

TraceWrapper.dll

76096

3.2.7768.0

amd64

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7768.0

i386

Utils.dll

893256

3.2.7768.0

Utils.resources.dll

96576

3.2.7768.0

2052

Utils.resources.dll

100672

3.2.7768.0

1036

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1031

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1040

Utils.resources.dll

105288

3.2.7768.0

1041

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1046

Utils.resources.dll

117568

3.2.7768.0

1049

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

3082

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

1028

Utils.resources.dll

100680

3.2.7768.0

1042

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

3076

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

1029

Utils.resources.dll

99144

3.2.7768.0

1043

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1038

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1045

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

2070

Utils.resources.dll

98632

3.2.7768.0

1053

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1055

Utils.resources.dll

105280

3.2.7768.0

1041

i386

Utils.resources.dll

101200

3.2.7768.0

1046

i386

Utils.resources.dll

97088

3.2.7768.0

3076

i386

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

1029

i386

Utils.resources.dll

99136

3.2.7768.0

1043

i386

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

2070

i386

Utils.resources.dll

100176

3.2.7768.0

1055

i386

VirtualizationInterfaces.dll

96064

3.2.7768.0

VmmEtwEvents.man

186820

VMWareImplementation.dll

2065224

3.2.7768.0

amd64

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7768.0

i386

VSImplementation.dll

104256

3.2.7768.0

WSManAutomation.dll

35136

3.2.7768.0

amd64

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7768.0

i386

WsManWrappers.dll

3825984

3.2.7768.0


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×