Den här artikeln beskrivs Samlad snabbkorrigering 3031988 som är tillgänglig för Microsoft.NET Framework 3.5. Mer information om de problem som den samlade uppdateringen löser finns i avsnittet "problem som den samlade snabbkorrigeringen löser".

Lösning

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Lös problemet genom att kontakta Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Mer Information

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha den.NET Framework 3.5 installerat.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen om alla berörda filer används. Vi rekommenderar att du stänger alla.NET Framework-baserade program innan du installerar den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Det här snabbkorrigeringspaketet ersätter inte en tidigare utgiven snabbkorrigering.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x86-baserade versioner av Windows som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.core.dll

3.5.30729.8655

671,744

14-Jan-2015

23:10

system.core.dll

3.5.30729.8655

671,744

14-Jan-2015

23:10

För alla x64-baserade versioner av Windows som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.core.dll

3.5.30729.8655

671,744

14-Jan-2015

23:10

system.core.dll

3.5.30729.8655

671,744

14-Jan-2015

23:10

system.core.dll

3.5.30729.8655

671,744

14-Jan-2015

23:10Den här samlade uppdateringen löser problemProblem 1

Anta att ditt språk inte är inställd på litauiska språk. När du kör ett.NET Framework 2.0 SP2, 3.5 SP1, 4.0 eller 4.5-baserade program att hämta nya litauiska eurosymbolen visas inte symbolen.

Problem 2

Anta att du har installerat uppdateringen 2998527 på datorn. När du kör ett program som använder.NET Framework för att beräkna tid med hjälp av klassen TimeZoneInfo felmeddelandet fel kod sökningar på passerade datum.

Mer information om problemet finns KB 3012229: uppdatering 2998527 orsakar felaktiga koden sökningar på passerade datum med hjälp av TimeZoneInfo i.NET Framework.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×