Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2022-03-08

Version:

Windows Server

Publisher:MicrosoftWindowsServer

Erbjudande:  WindowsServer

Microsoft Windows Server Virtual Machine-avbildningar

Windows Server är ett operativsystem som fungerar som brygga mellan lokala miljöer och Azure-tjänster, vilket möjliggör hybridscenarier och maximering av befintliga investeringar, till exempel: 

  • Unika hybridfunktioner med Azure så att du kan utöka ditt datacenter och få ut maximalt av dina investeringar

  • Avancerad säkerhet i flera lager för att höja din säkerhetsstatus

  • Snabbare innovationer för appar så att utvecklare och IT-proffs kan skapa nya appar och modernisera sina appar 

  • Oöverträffad hyperkonvergerad infrastruktur för att utveckla infrastrukturen för ditt datacenter

Mer information om Microsoft Windows Server-abonnemang och priser finns i Azure Marketplace.

Obs! Följ @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

Tillgängliga bilder

VIKTIGT Formatet för den publicerade bildinformationen är <version>.<Revision>.<YYMMDhhmm>. Till exempel i 18363.720.2003120536:

  • Versionen är 18363.

  • Ändringen är 720.

  • Datum och tid är 2020-03-12 och 05:36.

Obs!Om du vill visa listan med KB-artiklar klickar eller trycker du på OS-namnet för att expandera avsnittet som går att dölja. 

 För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

[smalldisk] Windows Server, version 2022 Datacenter

20348.587.220303-0313

Kumulativ KB-5011497

SetupDU KB 5010454

SSU KB - inom LCU

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Server, version 2022 Datacenter

20348.587.220303-0313

Kumulativ KB-5011497

SetupDU KB 5010454

SSU KB - inom LCU

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows Server, version 2022 Datacenter (zh-cn)

20348.587.220303-0313

Kumulativ KB-5011497

SetupDU KB 5010454

SSU KB - inom LCU

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

[smalldisk] Windows Server, version 2022 Datacenter Server Core

20348.587.220303-0313

Kumulativ KB-5011497

SetupDU KB 5010454

SSU KB - inom LCU

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Server, version 2022 Datacenter Server Core

20348.587.220303-0313

Kumulativ KB-5011497

SetupDU KB 5010454

SSU KB - inom LCU

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

 För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

[smalldisk] Windows Server, version 20H2 med behållare

19042.1586.220303-0713

Kumulativ KB-5011487

.NET KB 5008876

SetupDU KB 5010524

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5012419

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows-containrar

 För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter 

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Server 2019 Datacenter

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter med containrar

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows-containrar

Windows Server 2019 Datacenter med containrar

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows-containrar

Windows Server 2019 Datacenter (zh-cn)

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter Server Core med containrar

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows-containrar

Windows Server 2019 Datacenter Server Core med containrar

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

Windows-containrar

 För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

[smalldisk]Windows Server version 1809 med containrar

17763.2686.220303-0909

Kumulativ KB-5011503

.NET KB 5008873

SetupDU KB 5005545

SSU KB - inom LCU 

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows-containrar

För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows Server 2016 Datacenter

14393.5006.220305-0339

Kumulativ KB-5011495

.NET KB 4054590

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5011570,4132216 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows Server 2016 Datacenter med containrar

14393.5006.220305-0339

Kumulativ KB-5011495

.NET KB 4054590

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5011570,4132216 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows-containrar

[smalldisk]Windows Server 2016 Datacenter

14393.5006.220305-0339

Kumulativ KB-5011495

.NET KB 4054590

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5011570,4132216 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Server 2016 Datacenter (zh-cn)

14393.5006.220305-0339

Kumulativ KB-5011495

.NET KB 4054590

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5011570,4132216 

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

[smalldisk]Windows Server 2016 Datacenter Server Core

14393.5006.220305-0339

Kumulativ KB-5011495

.NET KB 4054590

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5011570,4132216 

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Server 2016 Datacenter Server Core

14393.5006.220305-0339

Kumulativ KB-5011495

.NET KB 4054590

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5011570,4132216 

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.20303.220303-1024

Samlad KB-5011564

.NET KB 4054566, 5008875

SSU KB 5001403

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

[smalldisk]Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.20303.220303-1024

Samlad KB-5011564

.NET KB 4054566, 5008875

SSU KB 5001403

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Server 2012 R2-datacenter (zh-cn)

9600.20303.220303-1024

Samlad KB-5011564

.NET KB 4054566, 5008875

SSU KB 5001403

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows release health dashboard.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows Server 2012 Datacenter

9200.23645.220303-0026

Samlad KB-5011535

.NET KB 4054542, 5008874

SSU KB 5011571

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

[smalldisk]Windows Server 2012 Datacenter

9200.23645.220303-0026

Samlad KB-5011535

.NET KB 4054542, 5008874

SSU KB 5011571

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Server 2012 Datacenter (zh-cn)

9200.23645.220303-0026

Samlad KB-5011535

.NET KB 4054542, 5008874

SSU KB 5011571

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×