Obs!: Mer information om det här avsnittet Windows 10 finns i Återställningsalternativ i Windows 10.

Om du har problem med datorn kan du:

 • Återställa datorn utan att ta bort filer om du vill installera om Windows och behålla dina personliga filer och inställningar. Även de appar som medföljde datorn, och de appar som du installerat från Microsoft Store, behålls.

 • Återställa datorn om du vill installera om Windows. Men då tas filer, inställningar och appar bort, med undantag för de appar som medföljde datorn.

 • Återställ datorn från en återställningspunkt om du vill ångra ändringar i systemet som du nyligen gjort.

Om du har problem med att starta datorn kan du gå till Windows Autostart Inställningar (inklusivefelsäkert läge) och gå till "Kom åt Windows Start Inställningar i avsnittet Windows Återställningsmiljö". Du kan återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt från Windows Återställningsmiljö.

Om du vill historiken för historiken kan du gå till Konfigurera en enhet för Filhistorik.

Innan du återställer datorn (utan att ta bort filer eller helt)

I de flesta fall när du startar processen att återställa datorn slutförs den utan att du uppmanas göra något. Om Windows emellertid saknar filer kan du bli uppmanad att sätta in återställningsmedia, som vanligtvis finns på en DVD eller ett USB-flashminne. Om det händer hänger det på datorn vad du behöver.

Om datorn levererades med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 behöver du skivorna eller USB-flashminnet som följde med datorn. Läs informationen som medföljde datorn för att se om datortillverkaren har tillhandahållit dessa skivor eller media. I vissa fall kan du ha skapat dem när du konfigurerade datorn.

Om du inte har något av dessa alternativ kan du skapa dem om du har ett USB-minne på minst 16 GB. Med en återställningsenhet kan du felsöka och lösa problem med datorn, även om datorn inte går att starta. Mer information finns i Skapa en USB-återställningsenhet.

Om du uppgraderade datorn till Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 med en DVD använder du den skivan. Om du inte har Windows 8.1- eller Windows RT 8.1-media kontaktar du Microsoft Support.

Återställa datorn helt, delvis eller till en tidigare tidpunkt

Välj något av följande om du vill ha mer detaljerad information.

Om datorn inte fungerar lika bra som förut och du inte vet varför, kan du återställa datorn utan att ta bort några personliga filer eller ändra några inställningar.

Obs!: Om du har uppgraderat datorn från Windows 8 till Windows 8.1 och datorn har en återställningspartition för Windows 8 kommer en återställning av datorn att återställa Windows 8. Du måste uppgradera till Windows 8.1 när återställningen är klar.

Varning!: Appar som du installerat från webbplatser och DVD-skivor kommer att tas bort. Appar som medföljde datorn och appar som du har installerat från Microsoft Store installeras om. Windows placerar en lista över borttagna appar på skrivbordet när datorn har återställts.

Så här återställer du datorn utan att ta bort filer

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Inställningaroch tryck sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt, klickar på Inställningaroch klickar sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Återställning.

 3. Tryck eller klicka på Kom igång under Återställ datorn utan att dina filer påverkas.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Om du vill kassera datorn, ge bort den eller bara börja om från början med den kan du återställa den helt och hållet. Då tas allt bort och det Windows.

Obs!: Om du har uppgraderat datorn från Windows 8 till Windows 8.1 och datorn har en återställningspartition för Windows 8 kommer en återställning av datorn att återställa Windows 8. Du måste uppgradera till Windows 8.1 när återställningen är klar.

Varning!: Alla personliga filer tas bort och inställningarna återställs. Alla appar som du installerat kommer att tas bort. Det är bara de appar som följde med datorn som installeras om.

Så här återställer du datorn helt

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Inställningaroch tryck sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt, klickar på Inställningaroch klickar sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Återställning.

 3. Under Ta bort allt och installera Windowstrycker eller klickar du på Komma igång.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!: Du uppmanas att välja om du vill ta bort data snabbt eller noggrant. Om du väljer att ta bort data snabbt kan vissa data eventuellt återställas med hjälp av specialprogram. Om du väljer att ta bort data noggrant tar det längre tid, men det är mindre troligt att data kan återställas.

Om du tror att en app eller drivrutin som du nyligen har installerat orsakar problem på datorn kan du återställa Windows till en tidigare tidpunkt, en så kallad återställningspunkt. När du kör Systemåterställning ändras inga personliga filer, men nyligen installerade appar och drivrutiner kan tas bort.

Meddelanden: 

 • Systemåterställning är inte tillgängligt för Windows RT 8.1.

 • Windows skapar automatiskt en återställningspunkt när du installerar skrivbordsappar och nya Windows-uppdateringar, om den föregående återställningspunkten är äldre än 7 dagar. Du kan också skapa en återställningspunkt manuellt när du vill.

Så här återställer du datorn till en tidigare tidpunkt

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Kontrollpanelen i sökrutan och tryck eller klicka på Kontrollpanelen.

 3. Skriv Återställning i Kontrollpanelens sökruta och tryck eller klicka sedan på Återställning.

 4. Tryck eller klicka på Öppna Systemåterställning och följ sedan anvisningarna.

Om du behöver mer hjälp med att uppdatera, återställa eller återställa datorn kan du gå till communitysidorna för Reparation och återställning i Windows-forumet för att hitta lösningar på problem som de har upplevt.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×