Återställningsalternativ i Windows 10

Om du har problem med datorn kan följande tabell hjälpa dig att välja ett återställningsalternativ. Hjälp om svart skärm eller blå skärm finns i Felsöka problem med svart skärm respektive Felsöka stoppfel (blå skärm)

Problem

Läs det här avsnittet

Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en uppdatering.

Ta bort en installerad Windows-uppdatering

Datorn fungerar inte bra och det var länge sedan du installerade en app, drivrutin eller uppdatering.

Återställa datorn

Datorn startar inte, du har inte skapat en återställningsenhet och det gick inte att återställa datorn.

Använd installationsmedium för att installera om Windows 10

Datorn startar inte och du har inte skapat en återställningsenhet.

Använda installationsmedia för att återställa datorn

Datorn startar inte och du har skapat en återställningsenhet.

Använda en återställningsenhet för att återställa datorn

Du vill installera om ditt tidigare operativsystem.

Återgå till den tidigare versionen av Windows

Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en app.

Återställa från en systemåterställningspunkt


Klicka på något av återställningsalternativen nedan och följ anvisningarna för att lösa problemet.

Om du nyligen har installerat en Windows-uppdatering kan du prova att lösa problemet genom att avinstallera den.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  Uppdatering och säkerhet   Windows Update  > Visa uppdateringshistorik > Avinstallera uppdateringar.
  Visa inställningar för uppdateringshistorik

 2. Högerklicka på uppdateringen som du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Viktigt!

Om du har krypterat enheten behöver du BitLocker-nyckeln för att återställa datorn. Om du inte känner till BitLocker-nyckeln kan du läsa Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Vid återställningen installeras Windows 10 om, men du kan välja om du vill behålla filerna eller ta bort dem. Sedan installeras Windows om. Du kan återställa datorn från Inställningar, inloggningsskärmen eller med en återställningsenhet eller installationsmedia.

Återställa datorn från Inställningar

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Återställning .
  Öppna inställningar för återställning

 2. Under Återställ den här datorn väljer du Kom igång. Välj sedan bland alternativen och/eller inställningarna i tabellen nedan.

Alternativ

Vad det gör

Behåll mina filer > Ändra inställningar > Förinstallerade appar

 • Installerar om Windows 10 och behåller dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Återställer appar som datortillverkaren har installerat om datorn levererades med Windows 10.

Behåll mina filer > Ändra inställningar > Förinstallerade appar Av

 • Installerar om Windows 10 och behåller dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat.

Ta bort allt

 • Installerar om Windows 10 och tar bort alla dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat. (Om datorn levererades med Windows 10 installeras appar från datortillverkaren om.)

Obs! Ta bort allt > Ändra inställningar ger två alternativ.

Radering av data tar bort filer och rensar enheten. Om du tänker ge bort, återvinna eller sälja datorn kan du använda det här alternativet. Det kan ta en timme eller två, men det blir mycket svårare för andra att återställa filer som du har tagit bort.

Radering av data Av tar bara bort filer. Det tar mindre tid, men är inte lika säkert.

Återställa datorn från inloggningsskärm

Om du inte kan öppna Inställningar kan du återställa datorn från inloggningsskärmen. Gör så här:

 1. Tryck på Windows-tangenten + L för att komma till inloggningsskärmen och starta sedan om datorn genom att trycka på Skift samtidigt som du väljer Av/på-knappen  > Starta om längst ned till höger på skärmen.

 2. Datorn startas om i Windows Återställningsmiljö (WinRE).

 3. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Återställ den här datorn och sedan ett av alternativen i föregående tabell.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och installera om Windows 10. 

 1. Öppna Utforskaren  och välj enheten med installationsmedia.

 2. Från rotkatalogen för enheten dubbelklickar du på setup.exe och väljer sedan Ja när du får en fråga om du vill tillåta att appen gör ändringar på enheten.

 3. Välj Välj vad du vill behålla.

 4. Välj ett av följande alternativ och sedan Nästa:

  • Behåll personliga filer och appar – Personliga data, appar och inställningar behålls.

  • Behåll bara personliga filer – Personliga data och inställningar behålls, men alla dina appar tas bort.

  • Behåll ingenting – Alla personliga data, inställningar och appar tas bort.

  Varning!

  Du kan inte ångra en ominstallation av Windows 10. Se till att säkerhetskopiera dina filer först om du väljer alternativet Behåll ingenting

 5. Slutför genom att välja Installera för att starta ominstallationen av Windows 10 på datorn.

Datorn startas om flera gånger under ominstallationen.

Viktigt!

Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att återställa datorn till en tidigare tidpunkt eller återställa den helt med hjälp av en återställningsenhet. Om du inte känner till BitLocker-nyckeln kan du läsa Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om datorn inte startar och du inte har skapat en återställningsenhet, laddar du ned installationsmedium och använder det för att återställa från en systemåterställningspunkt eller återställa datorn.

 1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara.

 2. Ladda ned verktyget för att skapa media för Windows 10 och kör det sedan.

 3. Välj Skapa installationsmedia för en annan dator.

 4. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).

 5. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

 6. Anslut installationsmediet som du skapade till datorn som inte fungerar och slå sedan på datorn.

 7. På den första installationsskärmen anger du språk och andra inställningar och väljer sedan Nästa. Om installationsskärmen inte visas är din dator kanske inte inställd för att kunna startas från en annan enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och leta efter information om hur du ändrar datorns startordning. Försök sedan igen.

 8. Välj Reparera datorn.

 9. Välj Felsök på skärmen Välj ett alternativ. Sedan kan du:

  • Återställa från en systemåterställningspunkt genom att välja Avancerade alternativ > Systemåterställning. Detta tar bort nyligen installerade appar, drivrutiner och uppdateringar som kan orsaka problem med datorn. Dina personliga filer påverkas inte när du återställer från en återställningspunkt.

Viktigt!

Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att återställa datorn till en tidigare tidpunkt eller återställa den helt med hjälp av en återställningsenhet. Om du inte känner till BitLocker-nyckeln kan du läsa Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om din dator inte går att starta kan du använda en återställningsenhet för att återställa från en systemåterställningspunkt eller återställa datorn. Information om hur du skapar en återställningsenhet på en fungerande dator finns i Skapa en återställningsenhet.

Obs!

Om du använder en Surface finns mer information om hur du laddar ned och skapar en USB-återställningsavbildning i Skapa och använda en USB-återställningsenhet för Surface.

Så här återställer du med hjälp av återställningsenheten: 

 1. Anslut återställningsenheten och slå på datorn.

 2. Tryck på Windows-tangenten + L för att komma till inloggningsskärmen och starta sedan om datorn genom att trycka på Skift samtidigt som du väljer Av/på-knappen  > Starta om längst ned till höger på skärmen.

 3. Datorn startas om i Windows Återställningsmiljö (WinRE).

 4. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök och sedan ett av följande två alternativ. (Om du inte ser skärmen Välj ett alternativ är din dator kanske inte inställd för att kunna startas från en annan enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och sök efter information om hur du ändrar datorns startordning.)

Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

 • Om du vill återställa från en systemåterställningspunkt väljer du Avancerade alternativ > Systemåterställning. Detta påverkar inte dina personliga filer, men tar bort nyligen installerade appar, drivrutiner och uppdateringar som kan orsaka problem med datorn.

 • Om du vill installera om Windows 10 väljer du Avancerade alternativÅterställ från en enhet. Då tas dina personliga filer bort. De appar och drivrutiner som du installerat, och de ändringar du gjort i inställningar, tas också bort.

Under en begränsad tid efter att du uppgraderat till Windows 10 kan du gå tillbaka till din tidigare version av Windows genom att välja Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Återställning och välja Kom igång under Återgå till din tidigare version av Windows 10. Då behålls dina personliga filer, men appar och drivrutiner som installerats efter uppgraderingen och eventuella ändringar du gjort i inställningarna tas bort. I de flesta fall har du 10 dagar på dig att återgå. 
Öppna inställningar för återställning

Om du vill återgå måste du:

 • Behålla allt i mapparna windows.old och $windows. ~ bt efter uppgraderingen.

 • Ta bort alla användarkonton som du har lagt till efter uppgraderingen.

 • Kunna lösenordet som du använde för att logga in på Windows 7 eller Windows 8.1 (om du använde ett).

 • Ha den USB-enhet som du använde för att uppgradera till Windows 10 (om du använde en).

Obs!

Om du återgår till Windows 8.1 kanske inte vissa appar som medföljde Windows, t.ex. E-post och Kontakter, fungerar längre. Du kan åtgärda det genom att installera om apparna från Microsoft Store.

Obs!

Alternativet i Inställningar för att gå tillbaka till din tidigare version av Windows är endast tillgängligt en begränsad tid efter uppgraderingen.

Information för Windows Insiders

Om du är en Insider och den aktuella förhandsversionen inte fungerar som den ska, kan du välja Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Återställning . Under Återgå till din tidigare version av Windows 10 väljer du Kom igång. Det här tar inte bort dina personliga filer, men appar och drivrutiner som nyss har installerats tas bort. Ändringar i inställningar återställs till sina standardvärden.

Du blir inte borttagen från Insider Program om du återgår till en tidigare version. När nästa förhandsversion är tillgänglig installeras den på datorn.

Med det här alternativet kommer datorn tillbaka till en tidigare tidpunkt, en så kallad systemåterställningspunkt. Återställningspunkter genereras när du installerar en ny app eller drivrutin, och när du skapar en återställningspunkt manuellt. När du gör en återställning till en tidigare tidpunkt påverkas inte dina personliga filer, men appar, drivrutiner och uppdateringar som har installerats efter att återställningspunkten skapades tas bort.

 1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältetochvälj det sedan i listan med resultat.

 2. I Kontrollpanelens sökruta skriver du återställning.

 3. Välj Återställning > Öppna Systemåterställning.

 4. I rutan Återställ systemfiler och inställningar väljer du Nästa.

 5. Välj den återställningspunkt som du vill använda i listan med resultat. Välj sedan Sök efter program som påverkas.

  Obs!

  • Om du inte ser den återställningspunkt som du vill använda markerar du kryssrutan Visa fler återställningspunkter.

  • Om inga återställningspunkter visas kan det bero på att systemskydd inte är aktiverat. Så här kontrollerar du det:

   1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältetochvälj det sedan i listan med resultat.

   2. I Kontrollpanelens sökruta skriver du återställning.

   3. Välj 'Återställning > Konfigurera Systemåterställning > Konfigurera och se om alternativet Aktivera systemskydd är valt.

    • Om alternativet Aktivera systemskydd inte är valt är inte systemskyddet aktiverat och det finns inte några återställningspunkter. I så fall kan du inte återställa datorn med en systemåterställningspunkt. Du behöver i stället använda något av de andra återställningsalternativen på den här sidan.

    • Om alternativet Aktivera systemskydd är valt fortsätter du med steg 6.

 6. En lista över objekt som tas bort om du tar bort den här återställningspunkten visas. Om du inte har något emot att dessa borttagningar görs väljer du Stäng> Nästa > Slutför.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×