Skärmläsaren i Windows 10 Creators Update har stöd för följande punktskriftsskärmar från MiniBraille. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från MiniBraille som stöds

Alla modeller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från MiniBraille.

Meddelanden: 

 • Tangenter (från vänster till höger): F1, F2, Vänster, Uppåt, Mitten, Nedåt och Höger

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • F1 + Upp, Mitten

Sekundär åtgärd

 • F1 + Nedåt, F2

 • Mitten

Visa snabbmeny

 • F1 + Nedåt, F1

 • Mitten

Panorera punktskrift åt höger

 • F1 + Nedåt, Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • F1 + Nedåt, Vänster

Punktskrift start

 • F2, Vänster

Punktskrift slut

 • F2, Höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • F2, F1

 • F2, Uppåt

Punktskrift sista

 • F2, F2

 • F2, Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Nedåt

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Car + F1, Uppåt

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Car + F1, Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Car + F1, Vänster

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×