Detta kapitel innehåller information om hur du använder en punktskriftsskärm med Skärmläsaren. Det innehåller information om hur du installerar punktskrift på datorn, navigerar på datorn och läser text.

Skärmläsaren stöder punktskriftsskärmar från flera tillverkare. Mer information om vilka blindskriftsskärmar som stöds, inklusive specifika tangentkommandon för varje visning, finns i Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Installera punktskrift

Skärmläsaren fungerar med punktskriftsskärmar som ansluts via USB eller en seriell port. Om du vill använda din punktskriftsskärm med Skärmläsaren hämtar och installerar du punktskrift:

 1. Tryck på Windows +Ctrl+N för att öppna inställningarna för Skärmläsaren.

 2. Under Använd punktskrift väljer du Ladda ned och installera punktskrift. (Det tar en stund. Windows kommer också att fråga om du är säker på att du vill tillåta att Windows gör ändringar på datorn.)

 3. När nedladdningen och installationen är klar väljer du Aktivera blindskrift.

 4. Lägg sedan till din punktskriftsskärm. Välj Lägg till blindskriftsvisning och välj sedan tillverkare och kopplingstyp (USB eller serieport).

Använda din punktskriftsskärm med andra skärmläsare

Om du redan använder din punktskriftsskärm med en annan skärmläsare eller om Skärmläsaren inte fungerar med din punktskriftsskärm direkt kan behöva byta ut den drivrutin som Windows använder för att kommunicera med din skärm. Det gör du genom att gå till Inställningar för Skärmläsaren och välja ett alternativ under Ändra din blindskriftsdrivrutin. Drivrutinen som används av Skärmläsaren föregås av "(Skärmläsaren)".

Obs! Du behöver bara byta ut din drivrutin om en annan drivrutin är installerad för din punktskriftsskärm. Om du inte är säker kontaktar du tillverkaren av din punktskriftsskärm.

Avinstallera punktskrift

Så här tar du bort Skärmläsaren för punktskrift från din dator:

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I för att öppna Inställningar.

 2. Välj Appar, välj Appar och funktioner och välj sedan Valfria funktioner.

 3. Välj Hjälpmedel – Stöd för brailleskrift och välj sedan Avinstallera.

Ändra inställningar för punktskrift

Hantera inställningar för punktskrift i inställningar för Skärmläsaren. Under Använd punktskrift väljer du sedan bland följande alternativ:

 • Språk för indata och utdata

 • Tabelltyp för indata och utdata (nivå 1, nivå 2 eller åttapunkters punktskrift för dator)

 • Tidsgräns för meddelande

 • Hur markören ska visas och om du vill att markören ska blinka på din punktskriftsskärm

Om du vill använda en seriell punktskriftsskärm innan du loggar in på datorn väljer du Använd aktuella inställningar före inloggningnär du har valt de inställningar du föredrar.

Viktiga skärmläsarkommandon

De flesta bildskärmar för punktskrift kan utföra 12 kommandon i Skärmläsaren för att navigera och interagera med appar. Bildskärmar som stöds som har ett punktskriftstangentbord kan använda det för att skriva text eller utföra kommandon med ett tecken i snabbnavigeringsläget. Dessa 12 kommandon visas i följande tabell.

Obs!Panorera hela meddelandets längd med punktskriftsskärmen för att snabbt stänga ett Flash-meddelande eller en avisering. Och om du vill ändra hur lång tid meddelandet eller Flash-meddelandet visas kan du göra det i Inställningar.

Tips: Skärmläsartangenten är en låstangent i Skärmläsarkommandon. Både Caps Lock- och Insert-tangenterna fungerar som din Skärmläsartangent som standard. Mer information om Skärmläsartangenten finns i Kapitel 2: Grundläggande information i Skärmläsaren or Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren.

Kommando i Skärmläsaren

Motsvarighet på tangentbord

Beskrivning

Primär åtgärd

Skärmläsaren + Enter

Beskrivs ofta som "klicka".

Sekundär åtgärd

Skift + Enter i snabbnavigeringsläge

Ofta ”välj” eller ”visa” beroende på kontrollen.

Bildskärmens popupmeny

Skift + F10

Visar en meny med ytterligare åtgärder.

Panorera punktskrift åt höger

Visar nästa uppsättning tecken på den aktuella raden. Vid slutet utförs Punktskrift nästa.

Panorera punktskrift åt vänster

Visar föregående uppsättning tecken på den aktuella raden. Vid början utförs Punktskrift föregående.

Punktskrift nästa*

Skärmläsaren + Högerpil

Visar nästa objekt i det aktuella läget för navigering.

Punktskrift föregående*

Skärmläsaren + Vänsterpil

Visar föregående objekt i det aktuella läget för navigering.

Punktskrift start*

Home-tangenten i snabbnavigeringsläge

Gå till början av raden.

Punktskrift slut*

End i snabbnavigeringsläge

Gå till slutet av raden.

Punktskrift första*

Ctrl + Home i snabbnavigeringsläge

Gå till första raden.

Punktskrift sista*

Ctrl + End i snabbnavigeringsläge

Gå till sista raden.

Välj navigeringsläge

Skärmläsaren + Page Up/Page Down

Utför detta kommando och sedan använda punktskrift nästa/föregående att välja ett nytt navigeringsläge och utför den primära åtgärden för att välja det nya läget.

Tänk på att kommandona punktskrift nästa, föregående, start, slut, första och sista ändras i den aktuella navigeringsläget. Till exempel med ett navigeringsläge för stycken:

 • Nästa/föregående navigerar till nästa/föregående stycke

 • Start/slut navigerar till början/slutet på det aktuella stycket

 • Första/sista navigerar till första/sista stycket.

Du kan hitta mappningen för en viss punktskriftsbildskärm i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Kommandon för punktskriftstangentbord

Om din punktskriftsskärm har ett punktskriftstangentbord kan du använda det för att mata in text eller ange följande kommandon. Kommandot för att växla tangentbordet är Blanksteg + punkterna 1–3.

Använd följande kommandon för inmatning via tangentbordet.

Braillepunkter

Kommando i Skärmläsaren

1-2-3-4 eller 1-2-3-4-7

Gå till nästa eller föregående stycke

1-2-5 eller 1-2-5-7

Gå till nästa eller föregående rubrik

2-3-4-5 eller 2-3-4-5-7

Gå till nästa eller föregående tabell

1-3 eller 1-3-7

Gå till nästa eller föregående länk

2-4 eller 2-4-7

Gå till nästa eller föregående objekt

1-4-5 eller 1-4-5-7

Gå till nästa eller föregående landmärke

1-2-4 eller 1-2-4-7

Gå till nästa eller föregående formulärfält

1-2 eller 1-2-7

Gå till nästa eller föregående knapp

1-4 eller 1-4-7

Gå till nästa eller föregående kombinationsruta

1-5 eller 1-5-7

Gå till nästa eller föregående redigeringsfält

1-2-3-5 eller 1-2-3-5-7

Gå till nästa eller föregående alternativknapp

1-3-4-6 eller 1-3-4-6-7

Gå till nästa eller föregående kryssruta

1-6 eller 1-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 1

1-2-6 eller 1-2-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 2

1-4-6 eller 1-4-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 3

1-4-5-6 eller 1-4-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 4

1-5-6 eller 1-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 5

1-2-4-6 eller 1-2-4-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 6

1-2-4-5-6 eller 1-2-4-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 7

1-2-5-6 eller 1-2-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 8

2-4-6 eller 2-4-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 9

Blanksteg+1-2-3

Aktivera inmatningsinlärning, tryck två gånger för att inaktivera

2-3-4 eller 2-3-4-7

Läs upp efter mening

Använd följande kommandon för inmatning via tangentbordet.

Braillepunkter

Tangentbordsinmatning

Blanksteg+4-5

Tabb-tangenten

Blanksteg+1-2

Skift+tabbtangenten

Blanksteg+2-3-4-5

Alt+tabbtangenten

Blanksteg+2-4-5-6

Windows-tangenten 

Blanksteg+1-2-3-5

Windows-tangenten  + tabb-tangenten

Blanksteg+markörtangent 1–12

F1–F12-tangenterna

7

Backstegstangenten

8

Retur-tangenten

Blanksteg+2-6

Esc-tangenten

Blanksteg+3

Vänster markörtangent

Blanksteg+6

Höger markörtangent

Blanksteg+1

Markör upp-tangenten

Blanksteg+4

Markör ned-tangenten

Blanksteg+2-3

Page up-tangenten

Blanksteg+5-6

Page down-tangenten

Blanksteg+2

Home-tangenten

Blanksteg+5

End-tangenten

Blanksteg+3-5

Insert-tangenten

Blanksteg+2-5-6

Delete-tangenten

Följande kommandon gör det möjligt att ange och hålla ned en låstangent följt av en annan bokstav eller tangent.

Braillepunkter

Tangentbordsinmatning

Blanksteg+1-8

Håll ned Windows-tangenten 

Blanksteg+2-8

Håll ned Alt-tangenten

Blanksteg+3-8

Håll ned Ctrl-tangenten

Blanksteg+4-8

Håll ned Skift-tangenten

Blanksteg+5-8

Håll ned AltGr-tangenten

Blanksteg+6-8

Håll ned skärmläsartangenten

Blanksteg+7-8

Frigör alla låstangenter

Använda touchmarkörer på din punktskriftsskärm

Om din punktskriftsskärm har touchmarkörer kan du använda dem för att utföra vissa åtgärder.

Arbeta med interaktiva element

När innehållet som visas är ett interaktivt element trycker du på en touchmarkör ovanför innehållet för att utföra dess primära åtgärd. Tryck två intilliggande touchmarkörer ovanför innehållet för att utföra en eventuell sekundär åtgärd.

När det visade innehållet inte är text trycker du på två ej intilliggande touchmarkörer ovanför innehållet för att visa en snabbmeny om en sådan finns.

Redigera text

Använd följande touchmarkörkommandon när du redigerar text:

 • Om du vill flytta textinsättningspunkten till ett specifikt tecken trycker du på touchmarkören ovanför motsvarande cell. Du kan också trycka på touchmarkören ovanför en cell som representerar ett tecken eller dess föregående modifierare (till exempel en versal eller ett tal). Cirkumflex representeras på cellen efter modifieraren.

 • Om du vill flytta markören till det sista tecknet på skärmen trycker du på touchmarkören över en tom cell i slutet av skärmen.

 • Om du vill utföra en sekundär aktivitet trycker du på två intilliggande touchmarkörer för ett motsvarande tecken.

 • Om du vill visa en snabbmeny trycker du på två ej intilliggande touchmarkörer ovanför det tecken som är närmast mitten av de två ej intilliggande touchmarkörerna.

Obs! Vissa skärmar stöder inte samtidig tryckning på två touchmarkörer. Det finns därför ytterligare kommandon för varje skärm. Mer information om specifika tangentkommandon för varje visning finns i Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Nästa: bilaga A: Språk och röster som stöds

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Detta kapitel innehåller information om hur du använder en punktskriftsskärm med Skärmläsaren. Det innehåller information om hur du installerar punktskrift på datorn, navigerar på datorn och läser text.

Skärmläsaren stöder punktskriftsskärmar från flera tillverkare. Mer information om vilka blindskriftsskärmar som stöds, inklusive specifika tangentkommandon för varje visning, finns i Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Installera punktskrift

Skärmläsaren fungerar med punktskriftsskärmar som ansluts via USB eller en seriell port. Om du vill använda din punktskriftsskärm med Skärmläsaren hämtar och installerar du punktskrift:

 1. Tryck på Windows +Ctrl+N för att öppna inställningarna för Skärmläsaren.

 2. Under Använd punktskrift väljer du Ladda ned och installera punktskrift. (Det tar en stund. Windows kommer också att fråga om du är säker på att du vill tillåta att Windows gör ändringar på datorn.)

 3. När nedladdningen och installationen är klar väljer du Aktivera blindskrift .

 4. Lägg sedan till din punktskriftsskärm. Välj Lägg till blindskriftsvisning och välj sedan tillverkare och kopplingstyp (USB eller serieport).

Använda din punktskriftsskärm med andra skärmläsare

Om du redan använder din punktskriftsskärm med en annan skärmläsare eller om Skärmläsaren inte fungerar med din punktskriftsskärm direkt kan behöva byta ut den drivrutin som Windows använder för att kommunicera med din skärm. Det gör du genom att gå till Inställningar för Skärmläsaren och välja ett alternativ under Ändra din blindskriftsdrivrutin. Drivrutinen som används av Skärmläsaren föregås av "(Skärmläsaren)".

Obs! Du behöver bara byta ut din drivrutin om en annan drivrutin är installerad för din punktskriftsskärm. Om du inte är säker kontaktar du tillverkaren av din punktskriftsskärm.

Avinstallera punktskrift

Så här tar du bort Skärmläsaren för punktskrift från din dator:

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I för att öppna Inställningar.

 2. Välj Appar, välj Appar och funktioner och välj sedan Valfria funktioner.

 3. Välj Hjälpmedel – Stöd för brailleskrift och välj sedan Avinstallera.

Ändra inställningar för punktskrift

Hantera inställningar för punktskrift i inställningar för Skärmläsaren. Under Använd punktskrift väljer du sedan bland följande alternativ:

 • Språk för indata och utdata

 • Tabelltyp för indata och utdata (nivå 1, nivå 2 eller åttapunkters punktskrift för dator)

 • Tidsgräns för meddelande

 • Hur markören ska visas och om du vill att markören ska blinka på din punktskriftsskärm

Om du vill använda en seriell punktskriftsskärm innan du loggar in på datorn väljer du Använd aktuella inställningar före inloggningnär du har valt de inställningar du föredrar.

Viktiga skärmläsarkommandon

De flesta bildskärmar för punktskrift kan utföra 12 kommandon i Skärmläsaren för att navigera och interagera med appar. Bildskärmar som stöds som har ett punktskriftstangentbord kan använda det för att skriva text eller utföra kommandon med ett tecken i snabbnavigeringsläget. Dessa 12 kommandon visas i följande tabell.

Obs!Panorera hela meddelandets längd med punktskriftsskärmen för att snabbt stänga ett Flash-meddelande eller en avisering. Och om du vill ändra hur lång tid meddelandet eller Flash-meddelandet visas kan du göra det i Inställningar.

Tips: Skärmläsartangenten är en låstangent i Skärmläsarkommandon. Både Caps Lock- och Insert-tangenterna fungerar som din Skärmläsartangent som standard. Mer information om Skärmläsartangenten finns i Kapitel 2: Grundläggande information om Skärmläsaren eller Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren.

Kommando i Skärmläsaren

Motsvarighet på tangentbord

Beskrivning

Primär åtgärd

Skärmläsaren + Enter

Beskrivs ofta som "klicka".

Sekundär åtgärd

Skift + Enter i snabbnavigeringsläge

Ofta ”välj” eller ”visa” beroende på kontrollen.

Bildskärmens popupmeny

Skift + F10

Visar en meny med ytterligare åtgärder.

Panorera punktskrift åt höger

Visar nästa uppsättning tecken på den aktuella raden. Vid slutet utförs Punktskrift nästa.

Panorera punktskrift åt vänster

Visar föregående uppsättning tecken på den aktuella raden. Vid början utförs Punktskrift föregående.

Punktskrift nästa*

Skärmläsaren + Högerpil

Visar nästa objekt i det aktuella läget för navigering.

Punktskrift föregående*

Skärmläsaren + Vänsterpil

Visar föregående objekt i det aktuella läget för navigering.

Punktskrift start*

Home-tangenten i snabbnavigeringsläge

Gå till början av raden.

Punktskrift slut*

End i snabbnavigeringsläge

Gå till slutet av raden.

Punktskrift första*

Ctrl + Home i snabbnavigeringsläge

Gå till första raden.

Punktskrift sista*

Ctrl + End i snabbnavigeringsläge

Gå till sista raden.

Välj navigeringsläge

Skärmläsaren + Page Up/Page Down

Utför detta kommando och sedan använda punktskrift nästa/föregående att välja ett nytt navigeringsläge och utför den primära åtgärden för att välja det nya läget.

Tänk på att kommandona punktskrift nästa, föregående, start, slut, första och sista ändras i den aktuella navigeringsläget. Till exempel med ett navigeringsläge för stycken:

 • Nästa/föregående navigerar till nästa/föregående stycke

 • Start/slut navigerar till början/slutet på det aktuella stycket

 • Första/sista navigerar till första/sista stycket.

Du kan hitta mappningen för en viss punktskriftsbildskärm i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Kommandon för punktskriftstangentbord

Om din punktskriftsskärm har ett punktskriftstangentbord kan du använda det för att mata in text eller ange följande kommandon. Kommandot för att växla tangentbordet är Blanksteg + punkterna 1–3.

Använd följande kommandon för inmatning via tangentbordet.

Braillepunkter

Kommando i Skärmläsaren

1-2-3-4 eller 1-2-3-4-7

Gå till nästa eller föregående stycke

1-2-5 eller 1-2-5-7

Gå till nästa eller föregående rubrik

2-3-4-5 eller 2-3-4-5-7

Gå till nästa eller föregående tabell

1-3 eller 1-3-7

Gå till nästa eller föregående länk

2-4 eller 2-4-7

Gå till nästa eller föregående objekt

1-4-5 eller 1-4-5-7

Gå till nästa eller föregående landmärke

1-2-4 eller 1-2-4-7

Gå till nästa eller föregående formulärfält

1-2 eller 1-2-7

Gå till nästa eller föregående knapp

1-4 eller 1-4-7

Gå till nästa eller föregående kombinationsruta

1-5 eller 1-5-7

Gå till nästa eller föregående redigeringsfält

1-2-3-5 eller 1-2-3-5-7

Gå till nästa eller föregående alternativknapp

1-3-4-6 eller 1-3-4-6-7

Gå till nästa eller föregående kryssruta

1-6 eller 1-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 1

1-2-6 eller 1-2-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 2

1-4-6 eller 1-4-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 3

1-4-5-6 eller 1-4-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 4

1-5-6 eller 1-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 5

1-2-4-6 eller 1-2-4-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 6

1-2-4-5-6 eller 1-2-4-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 7

1-2-5-6 eller 1-2-5-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 8

2-4-6 eller 2-4-6-7

Gå till nästa eller föregående rubriknivå 9

Blanksteg+1-2-3

Aktivera inmatningsinlärning, tryck två gånger för att inaktivera

2-3-4 eller 2-3-4-7

Läs upp efter mening

Använd följande kommandon för inmatning via tangentbordet.

Braillepunkter

Tangentbordsinmatning

Blanksteg+4-5

Tabb-tangenten

Blanksteg+1-2

Skift+tabbtangenten

Blanksteg+2-3-4-5

Alt+tabbtangenten

Blanksteg+2-4-5-6

Windows-tangenten 

Blanksteg+1-2-3-5

Windows-tangenten  + tabb-tangenten

Blanksteg+markörtangent 1–12

F1–F12-tangenterna

7

Backstegstangenten

8

Retur-tangenten

Blanksteg+2-6

Esc-tangenten

Blanksteg+3

Vänster markörtangent

Blanksteg+6

Höger markörtangent

Blanksteg+1

Markör upp-tangenten

Blanksteg+4

Markör ned-tangenten

Blanksteg+2-3

Page up-tangenten

Blanksteg+5-6

Page down-tangenten

Blanksteg+2

Home-tangenten

Blanksteg+5

End-tangenten

Blanksteg+3-5

Insert-tangenten

Blanksteg+2-5-6

Delete-tangenten

Följande kommandon gör det möjligt att ange och hålla ned en låstangent följt av en annan bokstav eller tangent.

Braillepunkter

Tangentbordsinmatning

Blanksteg+1-8

Håll ned Windows-tangenten 

Blanksteg+2-8

Håll ned Alt-tangenten

Blanksteg+3-8

Håll ned Ctrl-tangenten

Blanksteg+4-8

Håll ned Skift-tangenten

Blanksteg+5-8

Håll ned AltGr-tangenten

Blanksteg+6-8

Håll ned skärmläsartangenten

Blanksteg+7-8

Frigör alla låstangenter

Använda touchmarkörer på din punktskriftsskärm

Om din punktskriftsskärm har touchmarkörer kan du använda dem för att utföra vissa åtgärder.

Arbeta med interaktiva element

När innehållet som visas är ett interaktivt element trycker du på en touchmarkör ovanför innehållet för att utföra dess primära åtgärd. Tryck två intilliggande touchmarkörer ovanför innehållet för att utföra en eventuell sekundär åtgärd.

När det visade innehållet inte är text trycker du på två ej intilliggande touchmarkörer ovanför innehållet för att visa en snabbmeny om en sådan finns.

Redigera text

Använd följande touchmarkörkommandon när du redigerar text:

 • Om du vill flytta textinsättningspunkten till ett specifikt tecken trycker du på touchmarkören ovanför motsvarande cell. Du kan också trycka på touchmarkören ovanför en cell som representerar ett tecken eller dess föregående modifierare (till exempel en versal eller ett tal). Cirkumflex representeras på cellen efter modifieraren.

 • Om du vill flytta markören till det sista tecknet på skärmen trycker du på touchmarkören över en tom cell i slutet av skärmen.

 • Om du vill utföra en sekundär aktivitet trycker du på två intilliggande touchmarkörer för ett motsvarande tecken.

 • Om du vill visa en snabbmeny trycker du på två ej intilliggande touchmarkörer ovanför det tecken som är närmast mitten av de två ej intilliggande touchmarkörerna.

Obs! Vissa skärmar stöder inte samtidig tryckning på två touchmarkörer. Det finns därför ytterligare kommandon för varje skärm. Mer information om specifika tangentkommandon för varje visning finns i Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Nästa: bilaga A: Språk och röster som stöds

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×