Innan du börjar fundera över felsökningsalternativ ska du se till att enheten är uppdaterad. Välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj sedan Sök efter uppdateringar. Om du behöver hjälp med att konfigurera externa bildskärmar kan du läsa mer i Hur du använder flera bildskärmar i Windows 10.

Obs!: Om du har problem med att konfigurera flera bildskärmar på Surface finns mer information i Felsöka anslutning av Surface till en andra skärm.

Felsöka problem som uppstår när du konfigurerar externa bildskärmar

Om du försöker konfigurera en extern bildskärm och den inte fungerar, trycker du på Windows-tangenten  + P och kontrollerar att alternativet Utöka är markerat. Om alternativet Utöka är markerat provar du följande felsökningstips.

Om du inte ser vad du förväntade dig på den externa bildskärmen börjar du med en grundläggande felsökning av maskinvara:

 • Koppla bort alla tillbehör från din dator. Anslutna dockor, donglar, adaptrar och annan maskinvara kan orsaka konflikter.

 • Se till att kabeln som ansluter datorn till den externa bildskärmen sitter fast ordentligt.

 • Prova att byta ut kabeln som ansluter den externa bildskärmen. Om den nya kabeln fungerar vet du att det var fel på den gamla kabeln.

 • Prova att använda den externa bildskärmen med ett annat system. Det kan visa om problemet ligger hos bildskärmen eller systemet.

Om dessa förslag inte fungerade finns fler möjligheter:

 • Om systemet har fler än en videoutgång kan du prova att ansluta den externa bildskärmen i någon av de andra videoutgångarna. Vanliga portar är HDMI, VGA, DVI och DisplayPort.

 • Om ditt system har fler än ett bildskärmskort (även kallat grafikkort) kan du prova att byta systemets standardbildskärmskort. På vissa system kan du till exempel högerklicka på skrivbordet och välja den programvara som är associerad med ditt extra bildskärmskort. Anvisningarna för att ändra standardbildskärmskort kan variera mellan olika enheter. Kontakta därför tillverkaren för mer information.

Börja med att läsa informationen ovan om hur du använder bara en extern bildskärm för att bekräfta att en extern bildskärm fungerar med ditt system.

Om du kan använda en extern bildskärm, men har problem med att använda fler än en, är det möjligt att ditt bildskärmskort (även kallat grafikkort) inte har stöd för fler än en bildskärm. Om du vill veta hur många bildskärmar som ditt bildskärmskort har stöd för kan du kontakta tillverkaren.     

Obs!: Om du försöker använda en bildskärmsdelare för att utöka visningen till fler än en extern skärm, kommer du inte att kunna göra det. Delaren duplicerar samma signal i stället för att skapa två oberoende signaler.

Om din enhet bara har en videoutgång kan du som standard bara använda en extern bildskärm. Du behöver något av följande för att kunna använda fler än en extern bildskärm:

 • Dockningsstation – Om du vill veta om det finns dockningsstationer tillgängliga för din dator kontaktar du datortillverkaren.

 • USB-adapter – Om du har en USB-C-port kan du kanske använda en USB-adapter för att ge enheten ytterligare en videoutgång.

Felsöka problem som uppstår med en befintlig konfiguration

Om din installation är på ett bra sätt har det plötsligt stoppats, det här är några saker du kan prova.

I vissa fall kan du åtgärda problemet genom att trycka på Windows - tangenten + CTRL + SKIFT + B . Om det inte hjälper kan du prova att göra en omstart.

Starta om enheten genom att välja Start och sedan Power starta omPower >.   

Om det inte fungerar väljer du Start och sedan Power > avstängning.  Aktivera sedan enheten igen.  

Om du har problem efter en uppdatering kanske du kan lösa problemet genom att gå tillbaka eller återställa till en tidigare version av bildskärmens drivrutin. Så här återställer du drivrutinen:

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet.

 2. Välj Enhetshanteraren i listan för att öppna den. Välj sedan pilen för att expandera avsnittet Bildskärmskort.

 3. Högerklicka på ditt bildskärmskort och välj Egenskaper, fliken Drivrutin och sedan Återställ tidigare drivrutin.  Om du inte ser återställningsalternativet installerar du om bildskärmsdrivrutinen.

Om inget av föregående steg fungerar installerar du om bildskärmsdrivrutinen. Gör så här:

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet.

 2. Välj Enhetshanteraren i listan för att öppna den. Välj sedan pilen för att expandera avsnittet Bildskärmskort.

 3. Högerklicka på ditt bildskärmskort och välj sedan Avinstalleraenhet, ta bort drivrutinen för denna enhet och Avinstallera.

 4. Du kan behöva starta om din dator. Se till att du skriver ned de resterande instruktionerna innan du gör omstarten.

 5. Öppna Enhetshanteraren igen och utöka avsnittet Bildskärmskort.

 6. Högerklicka på bildskärmskortet och välj Uppdateradrivrutin

 7. Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner och följ de resterande installationsanvisningarna.

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet.

 2. Välj Enhetshanteraren i listan för att öppna den. Välj sedan pilen för att expandera avsnittet Bildskärmskort.

Tillverkarens namn och namnet på kortet (eller korten) visas.

Enhetshanteraren och bildskärmskort

Om du har provat stegen i den här artikeln och inte har hittat en lösning på problemet kan du rapportera en bugg i Windows Feedbackhubben.

Ta med information om vad du gjorde eller vilka specifika åtgärder du vidtog när problemet uppstod. Logga in i Feedbackhubben och följ anvisningarna för att sammanfatta och beskriva problemet. Därefter väljer du kategori och lägger till tillräckligt med ytterligare information för att återskapa problemet. Din information hjälper Microsoft att hitta orsaken till problemet.

Öppnahttps://aka.ms/multidisplayfeedbackför feedback Hub  

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×