Behöver du hjälp med att installera Snabbhjälp?  

En uppdatering krävs för att fortsätta använda Snabbhjälp. Du måste hämta den nya versionen från Microsoft Store. Så här felsöker du vanliga problem när du installerar Snabbhjälp.

Om du öppnar Snabbhjälp och ser en påminnelse om att uppdatera till den nya versionen kanske du kör en äldre version av Snabbhjälp. Så här installerar du den nya versionen:

  1. Från dialogrutan i Snabbhjälp väljer du Öppna Microsoft Store. Du kommer till Microsoft Store för att hämta den nya versionen.

  2. I Microsoft Store väljer du Hämta. Ge sedan behörighet att installera Snabbhjälp. När installationen är klar kommer Hämta att ändras till Öppna.

miniproduktinformationssida

UAC-fråga 2

Viktigt!: Om du använder en arbets- eller skolenhet kan du hindras från att installera eller komma åt snabbhjälp-uppdateringen i Microsoft Store. Kontakta supporten eller administratören om du vill ha mer information.

Du kan öppna den nya appen på två sätt:

1. Sök på datorn efter "Snabbhjälp" och välj det i listan med resultat.

Gamla och nya Snabbhjälpsikoner

Ikonen Snabbhjälp har ett nytt utseende. 

2.Välj "Öppna" på sidan i Microsoft Store.Öppna Snabbhjälp Store-appen

Om du vill fästa Snabbhjälp i Aktivitetsfältet så att du snabbt kan gå tillbaka till Snabbhjälp den högerklickar du (eller håller ned) ikonen i Aktivitetsfältet > Fästa på Aktivitetsfältet.

Installera Snabbhjälp (uppdatering)

Om den gamla appikonen fortfarande visas på din enhet måste du välja den nya appikonen. När Store-appen startas när genvägarna för den gamla appen tas bort automatiskt.

Gamla och nya Snabbhjälpsikoner

Meddelanden: 

  • Den aktuella genvägen för att öppna Snabbhjälp (ctrl+win+Q) öppnar den gamla versionen av Snabbhjälp. Glöm inte att uppdatera dina anpassade genvägar eftersom de troligen öppnar den gamla appen.

  • När du använder genvägen uppmanar ett popup-meddelande dig att uppdatera till den nya Snabbhjälp. Du kan gå längst ned i meddelandet och välja Har du redan installerat det? Öppna den nu. Då öppnas den nya Snabbhjälp

Läs följande vanliga frågor och svar om du har ytterligare problem med installationen av Snabbhjälp:  

Vi har flyttat Snabbhjälp för att förbättra appens prestanda och säkerhet. Du bör se en betydande förbättring av genereringstiderna för lösenord och en minskning av programfel.

Snabbhjälp Store-appen förinstalleras i nästa större uppdatering för Windows 11. Användare som för närvarande är en del av Windows Insiders-programmet kan testa detta idag.

Meddelanden: 

  • Windows 10 användare fortsätter att ladda ned Store-appen. 

  • Om du använder en arbets- eller skolenhet kan du hindras från att installera eller komma åt snabbhjälp-uppdateringen i Microsoft Store. Kontakta supporten eller administratören om du vill ha mer information.

Det här problemet har åtgärdats med den nya versionen. Om du kör version 2.0.6.0 eller senare ser du inte längre två ikoner.

Om den gamla appikonen fortfarande visas på din enhet måste du välja den nya appikonen. När Store-appen startas när genvägarna för den gamla appen tas bort automatiskt.

När appen har laddats ned söker du på enheten efter Snabbhjälp> och väljer Appinställningar (eller högerklickar på den nya Snabbhjälp-ikonen och väljer Appinställningar). 

Bekräfta versionen = 2.0.6.0 eller senare

Även om genvägar har tagits bort är det gamla programmet fortfarande en del av operativsystemet och kan öppnas med den här genvägen. Vi planerar en framtida uppdatering så att Ctrl + Windows + Q startar Store-appen. För tillfället rekommenderar vi att du fäster den nya appen i aktivitetsfältet. 

När du använder genvägen uppmanar ett popup-meddelande dig att uppdatera till den nya Snabbhjälp. Du kan gå längst ned i meddelandet och välja Har du redan installerat det? Öppna den nu. Då öppnas den nya Snabbhjälp.

WebView2 krävs för att köra Store-appen och hjälper till att förbättra säkerhet och prestanda. Om du använder Windows 11 eller Edge-webbläsaren har du förmodligen redan WebView2 installerat.

Om WebView2 inte redan är installerat installeras det automatiskt första gången du startar Snabbhjälp. Om du ser en uppmaning för WebView2 kan det tyda på att den inledande installationen inte lyckades.

Viktigt!: Det kan ta längre tid att vänta medan Webview2 installeras. Vänta tills programmet har installerats klart.   

Även om detta inte var en nödvändig process för att uppdatera Snabbhjälp tidigare är det ett tillfälligt krav att installera den nya Store-uppdateringen. Vi arbetar med att eliminera det här kravet i en framtida uppdatering.

Snabbhjälp Store-appen är tillgänglig för nedladdning från Store för företag och Store för utbildning. Du kan läsa mer genom att gå till Distributera appar till dina anställda från Microsoft Store för företag och utbildning. Vi arbetar med att göra appen tillgänglig för enheter som inte har åtkomst till Store för företag eller Store för utbildning.

Store-appen fungerar på Windows 10 och 11 versioner som stöds enligt beskrivningen här – versioner av Windows klient | som stöds Microsoft Docs.

För närvarande stöds inte LTSC 2019 (1809) och LTSB 2019 (1607), men vi planerar att åtgärda detta i en kommande uppdatering.

Relaterade ämnen

Lösa datorproblem via en fjärranslutning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×