I det här kapitlet finns information om hur du använder Skärmläsaren med tryckgester på stationära Windows-datorer som stöder funktionen. Här beskrivs också vissa grundläggande Windows-tryckgester.

Tryckgester

Du kan använda gester för att interagera med Skärmläsaren och enheten.

Dra runt ett finger på skärmen för att utforska och höra vilka objekt som finns på en skärm. När ett objekt som du vill använda blir uppläst, dubbeltrycker du på skärmen med ett finger för att aktivera det. Om du vill flytta mellan objekt på skärmen sveper du åt vänster och höger med ett finger.

Om du vill flytta och få uppläsning per tecken, ord, rader eller länkar, sveper du uppåt eller nedåt för att ändra skärmläsarvyn. Om du till exempel vill höra ett objekt bokstaverat sveper du uppåt tills du hör Skärmläsaren säga "tecken". Svep sedan åt vänster och höger för att flytta en bokstav i taget i det objektet.

Nedan visas viktiga gester som hjälper dig att komma igång:

 • Om du vill stänga snabbmenyer (som imiterar Esc-tangenten) trippeltrycker du med två fingrar.

 • Svep uppåt och nedåt med ett finger om du vill ändra vyerna i Skärmläsaren.

 • Svep uppåt, nedåt, vänster eller höger med två fingrar om du vill bläddra.

 • Dubbeltryck med två fingrar om du vill visa snabbmenyer.

 • Tryck en gång med tre fingrar om du vill ändra utförlighet.

 • Svep nedåt med tre fingrar om du vill få text uppläst utan avbrott från den aktuella positionen.

 • Svep åt vänster eller höger med tre fingrar för att gå framåt eller bakåt med tabbtangenten.

 • Tryck tre gånger med fyra fingrar för att visa Skärmläsarens kommandolista.

 • Svep in från höger sida av skärmen för att öppna Åtgärdscenter.

 • Svep in från vänster sida av skärmen för att öppna Aktivitetsvyn och växla mellan appar och flera skrivbord.

En fullständig lista över pekrörelser finns i Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester i Skärmläsaren.

Skriva med hjälp av tryckgester

När du är i ett redigeringsområde, till exempel en textruta, visas ett pektangentbord på skärmens nedre del och Skärmläsaren spelar upp ett ljud för att markera att ett tangentbord visas. Du anger text genom att dubbeltrycka på de tecken du vill ange.

Om du vill skriva in text snabbare väljer du Start, väljer Inställningar,Hjälpmedeloch sedan Skärmläsaren. Markera sedan kryssrutan bredvid På pektangentbord, aktivera tangenter när jag lyfter fingret för att ange tecken så fort du lyfter fingret från tecknet.

Nästa: Kapitel 7: Anpassa Skärmläsaren

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

I det här kapitlet finns information om hur du använder Skärmläsaren med tryckgester på stationära Windows-datorer som stöder funktionen. Här beskrivs också vissa grundläggande Windows-tryckgester.

Tryckgester

Du kan använda gester för att interagera med Skärmläsaren och enheten.

Dra runt ett finger på skärmen för att utforska och höra vilka objekt som finns på en skärm. När ett objekt som du vill använda blir uppläst, dubbeltrycker du på skärmen med ett finger för att aktivera det. Om du vill flytta mellan objekt på skärmen sveper du åt vänster och höger med ett finger.

Om du vill flytta och få uppläsning per tecken, ord, rader eller länkar, sveper du uppåt eller nedåt för att ändra skärmläsarvyn. Om du till exempel vill höra ett objekt bokstaverat sveper du uppåt tills du hör Skärmläsaren säga "tecken". Svep sedan åt vänster och höger för att flytta en bokstav i taget i det objektet.

Nedan visas viktiga gester som hjälper dig att komma igång:

 • Svep uppåt och nedåt med ett finger om du vill ändra vyerna i Skärmläsaren.

 • Svep uppåt, nedåt, vänster eller höger med två fingrar om du vill bläddra.

 • Dubbeltryck med två fingrar om du vill visa snabbmenyer.

 • Tryck en gång med tre fingrar om du vill ändra utförlighet.

 • Svep nedåt med tre fingrar om du vill få text uppläst utan avbrott från den aktuella positionen.

 • Svep åt vänster eller höger med tre fingrar för att gå framåt eller bakåt med tabbtangenten.

 • Tryck tre gånger med fyra fingrar för att visa Skärmläsarens kommandolista.

 • Svep in från höger sida av skärmen för att öppna Åtgärdscenter.

 • Svep in från vänster sida av skärmen för att öppna Aktivitetsvyn och växla mellan appar och flera skrivbord.

En fullständig lista över pekrörelser finns i Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester i Skärmläsaren.

Skriva med hjälp av tryckgester

När du är i ett redigeringsområde, till exempel en textruta, visas ett pektangentbord på skärmens nedre del och Skärmläsaren spelar upp ett ljud för att markera att ett tangentbord visas. Du anger text genom att dubbeltrycka på de tecken du vill ange.

Om du vill skriva in text snabbare väljer du Start, väljer Inställningar, väljer Hjälpmedel och sedan Skärmläsaren.  Markera sedan kryssrutan bredvid På pektangentbord, aktivera tangenter när jag lyfter fingret för att ange tecken så fort du lyfter fingret från tecknet.

Nästa: Kapitel 7: Anpassa Skärmläsaren

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×