Det här kapitlet beskriver hur du anpassar Skärmläsaren så att den passar dina behov. Här finns information om hur du ändrar hur Skärmläsaren startar, hur mycket återkoppling du hör när du skriver, om ljudet från andra appar sänks när Skärmläsaren körs och hur du ändrar kommandon i Skärmläsaren till tangentbordsgenvägar som du väljer. Det här kapitlet innehåller också information om hur du använder text till tal-programvara (TTS) från fristående leverantörer så att du får fler röster i Skärmläsaren. 

Du hittar de flesta av de här alternativen i inställningarna för Skärmläsaren genom att trycka Windows -tangenten + Ctrl + N.  

Använda inställningar för Skärmläsaren 

 • Skärmläsaren: Aktivera Skärmläsaren genom att aktivera på. Välj nedåtpilen bredvid växeln för följande inställningar:

  • Starta Skärmläsaren efter inloggning åt mig: Skärmläsaren startar automatiskt efter att du loggat in på datorn.

  • Starta Skärmläsaren innan du loggar in för alla: Skärmläsaren körs på din dator för alla användare innan de loggar in.

 • Tangentbordsgenväg för Skärmläsaren: Aktivera på om du vill starta eller avsluta Skärmläsaren med Windows-tangenten + Ctrl + Retur på ett tangentbord, eller tryck på Windows -knappen + Volym upp på en pekenhet.

 • Start för Skärmläsaren: Startsidan för Skärmläsaren finns i systemfältet och ger användbara genvägar till funktionerna i Skärmläsaren. Välj nedåtpilen för följande:

  • Öppna startsidan för Skärmläsaren: Startsidan för Skärmläsaren finns i systemfältet och ger användbara genvägar till funktionerna i Skärmläsaren.

  • Visa startsidan för Skärmläsaren när Skärmläsaren startar

 • Fullständig vägledning till Skärmläsaren: Länkar till en onlineversion av den här guiden.

Skärmläsarens röstinställningar 

 • Röst: Välj mellan olika tillgängliga skärmläsarröster på ditt språk. Skärmläsarrösterna läser i genomsnitt upp cirka 400 ord per minut. De engelska rösterna Microsoft David, Microsoft Zira och Microsoft Mark läser emellertid upp cirka 800 ord per minut.

 • Lägg till röster: Tar dig till Tid & språk > tal så att du kan installera röster på olika språk. Skärmläsaren kan användas tillsammans med SAPI 5-baserade talsynteser. När rösterna har installerats visas de i listan med röster som du kan välja. Tredjepartsleverantörer inkluderar Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence och Vocalizer Expressive. Läs mer om att lägga till röster i Bilaga A: Språk och röster som stöds.

  Obs!: Alternativen ovan anges endast i informationssyfte. Microsoft rekommenderar inte någon viss programvara från tredje part och erbjuder inte heller någon support för deras installation och användning. Kontakta respektive tillverkare om du behöver hjälp med någon av dessa produkter. 

 • Hastighet: Styr talhastigheten för Skärmläsaren.

 • Tonhöjd: Justerar tonhöjden för Skärmläsarens röst.

 • Volym:Justerar volymen för Skärmläsarens tal.

 • Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren talar:Ljudvolymen från andra appar sänks så att du kan höra Skärmläsaren bättre.

 • Ljudutdataenhet i Skärmläsaren: Med Skärmläsaren kan du välja standardenhet för ljuduppspelning.

Utförlighetsinställningar 

 • Utförlighetsnivå: Välj hur beskrivande Skärmläsaren handlar om vad den läser. Alternativen omfattar: 1 - Endast text, 2 - Visskontrollinformation , 3 - Allkontrollinformation , 4 - Viss textinformationoch 5 – All textinformation. Välj nedpilen om du vill se fler alternativ:

  • Framhäv formaterad text: Skärmläsaren lägger mer betoning på formaterad text.

  • Läs fonetiskt vid uppläsning efter tecken: Skärmläsaren läser exempelvis bokstaven A som "alfa".

  • Pausa något när du läser skiljetecken:Läsa avancerad information som hjälptext på knappar och andra kontroller

  • Ändra hur versaliserad text läses upp: Bland alternativen finns: Meddela inte, Öka tonhöjdenoch Säg "ändläge".

 • Kontextnivå för knappar och kontroller: Alternativen omfattar: Inget sammanhang,Omedelbar kontext, Omedelbartsammanhangsnamn och typ,Fullständig kontext för ny kontroll och Fullständig kontext för gamla och nya kontroller. Välj nedpilen om du vill se fler alternativ:

  • Läs tips om hur du interagerar med knappar och andra kontroller 

  • Förklara varför en åtgärd inte kan utföras 

  • Spela upp ljud i stället för meddelanden för vanliga åtgärder: Vanliga åtgärder är åtgärder som att aktivera och inaktivera genomsökningsläge eller landa på en länk.

  • Jag vill veta mer om knappar och andra kontroller. Exempel på alternativ är Efter kontroller eller Före kontroller.

 • Hör Skärmläsaren meddela när jag skriver: Välj nedåtpilen för att välja vilka objekt du vill att Skärmläsaren ska presentera:

  • Bokstäver, siffror och skiljetecken 

  • Ord 

  • Funktionstangenter

  • Pil, Tabb och andra navigeringstangenter

  • Låstangenter, som Caps Lock och Num Lock

  • Skift, Alt och andra ändringstangenter

Inställningar för mus och tangentbord 

 • Skärmläsaren: Du kan välja om du vill använda Caps Lock,Inserteller båda tangenterna i Kommandon i Skärmläsaren. Både Caps lock och Insert-tangenten kan användas som standardtangent för Skärmläsaren. Du kan använda båda de här tangenterna i kommandon som använder Skärmläsarknappen. Välj nedåtpilen för att ange:

  • Lås Skärmläsartangenten så att jag inte behöver trycka på den för varje kommando.När du trycker på en tangent finns den kvar i ett "Nedtryckt" läge till du trycker igen för att stänga av. Du kan också låsa Skärmläsartangenten genom att trycka på Skärmläsaren + Z. Den här funktionen kan du vara förvirrande om man inte är van att använda den så var försiktig när du väljer att använda den.

 • Aktivera tangenter på pektangentbordet när jag lyfter fingret: Tecken anges så fort du lyfter fingret från pektangentbordet.

 • Läsa och interagera med skärmen med hjälp av musen:När det här är aktiverat läser Skärmläsaren upp det som är under muspekaren. Använd det numeriska tangentbordet för att flytta musen.

 • Tangentbordslayout: Skärmläsarens standardlayout liknar i hög grad de tangentbordslayouter du kan ha sett i andra skärmläsare. Om du vill använda Skärmläsarens ursprungliga tangentbordslayout väljer du Äldre tangentbord. Lär dig kommandona för varje tangentbord i Bilaga B: Tangentbordslayouter och tryckgester för Skärmläsaren. Välj nedpilen om du vill se fler alternativ:

  • Mer om tangentbordslayouter i Skärmläsaren: Innehåller mer information om kortkommandon för Skärmläsaren.

  • Skapa en anpassad tangentbordslayout: Öppnar en dialog där du kan tilldela anpassade kommandon för Funktionerna i Skärmläsaren. Så här använder du det:

   1. Välj kommandot som du vill anpassa.

   2. Välj Ändra tangentbordsgenväg för kommandot.

   3. I fönstret Ange ett kortkommando anger du det kortkommando du vill använda på tangentbordet. Använd valfri kombination av modifierartangenter (Ctrl, Skift, Alt, Caps Lock eller Windows-tangenten) tillsammans med en vanlig tangent. Funktionstangenter och tangenter på det numeriska tangentbordet kan användas utan modifierartangenter.

   4. Välj Återställ alla standard för att återställa alla kommandon till standardinställningarna. Du hittar den här inställningen genom att trycka på Alt + Tabb när Skärmläsaren startar, välja Skärmläsaren i Inställningar och välja Kommandon.

Inställningar för Skärmläsaren-markören 

 • Visa Skärmläsaren markören: När skärmläsaren är aktiveradmarkeras skärmläsarmarkören med en blå fokusruta.

 • Flytta markören med Skärmläsaren-markören när Skärmläsaren läser upp text: När läget Är aktiverat flyttarSkärmläsaren textinfogningspunkten när du navigerar i vyer som tecken och ord.

 • Synkronisera Skärmläsaren-markören och systemfokus: När det här är aktiveratsynkroniseras Skärmläsaren och systemmarkören när det är möjligt.

 • Navigeringsläge: Det finns två lägen: Normal och Avancerat. I normalläge rekommenderas och tillåter Skärmläsaren att flytta mellan olika objekt, som länkar, tabeller och andra element. I avancerat läge kan du använda de fyra piltangenterna för att flytta skärmläsarmarkören genom en textbaserad representation av ett program. ​​​​

Inställningar för blindskrift 

Om du vill använda blindskrift väljer du Använd blindskriftsvisningmed Skärmläsaren och sedan knappen Ladda ned och installera blindskrift. Mer information finns i Kapitel 8:Använda Skärmläsaren med blindskrift, och en fullständig lista över bildskärmar som stöds finns på Bilaga C: Blindskriftsskärmar som stöds. 

Hantera data- och tjänstinställningar 

 • Synkronisera inställningarna för Skärmläsaren på den här enheten:Välj knappen Synkronisera inställningar om du vill att alla som använder datorn ska använda inställningarna för Skärmläsaren. Detta rekommenderas om du använder en seriell punktskriftsskärm.

 • Hämta bildbeskrivningar, sidrubriker och populära länkar. Mer information om den här tjänsten finns i "Låt Skärmläsaren hämta information från webben" i kapitel 2.

 • Skicka diagnostik- och prestandadata automatiskt:Aktivera detta för att skicka diagnostik- och prestandadata när du använder Skärmläsaren. Om du vill ge feedback om Skärmläsaren trycker du på Skärmläsaren + Alt + F.

 • Sekretesspolicy: Förstå hur Microsoft använder dina data i Skärmläsaren och i vilka syften.

Nästa: Kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Det här kapitlet beskriver hur du anpassar Skärmläsaren så att den passar dina behov. Här finns information om hur du ändrar hur Skärmläsaren startar, hur mycket återkoppling du hör när du skriver, om ljudet från andra appar sänks när Skärmläsaren körs och hur du ändrar kommandon i Skärmläsaren till tangentbordsgenvägar som du väljer. Det här kapitlet innehåller också information om hur du använder text till tal-programvara (TTS) från fristående leverantörer så att du får fler röster i Skärmläsaren.

Du hittar de flesta av de här alternativen i inställningarna för Skärmläsaren genom att trycka på Windows-tangenten  + Ctrl + N

Allmänna inställningar (Använda Skärmläsaren)

Det här avsnittet innehåller information om växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Skärmläsaren samt länkar till att öppna Skärmläsaren och den här guiden.

Startalternativ

 • Tillåt att kortkommandot startar Skärmläsaren. Starta och stoppa Skärmläsaren med Windows-tangenten + Ctrl + Retur på ett tangentbord eller Windows-knappen + Höj volym på en pekenhet.

 • Starta Skärmläsaren när jag har loggat in.Skärmläsaren startar automatiskt efter att du loggat in på datorn.

 • Starta Skärmläsaren före inloggning för alla användare. Skärmläsaren körs på din dator för alla användare innan de loggar in.

 • Visa Skärmläsaren Startsida när Skärmläsaren startas. Du kan också aktivera eller inaktivera det i Skärmläsaren startsida.

 • Minimera startsidan för Skärmläsaren till systemfältet. När det här alternativet är aktiverat minimeras Skärmläsaren till system fältet i stället för i aktivitets fältet.

Anpassa Skärmläsarens röst

 • Välj en röst. Välj mellan olika tillgängliga skärmläsarröster på ditt språk. Skärmläsarrösterna läser i genomsnitt upp cirka 400 ord per minut. De engelska rösterna Microsoft David, Microsoft Zira och Microsoft Mark läser emellertid upp cirka 800 ord per minut.

 • Lär dig hur du lägger till fler röster. Skärmläsaren kan användas tillsammans med SAPI 5-baserade talsynteser. När rösterna har installerats visas de i listan med röster som du kan välja. Tredjepartsleverantörer inkluderar Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence och Vocalizer Expressive. Läs mer om att lägga till röster i Bilaga A: Språk och röster som stöds.

Obs! Alternativen ovan anges endast i informationssyfte. Microsoft rekommenderar inte någon viss programvara från tredje part och erbjuder inte heller någon support för deras installation och användning. Kontakta respektive tillverkare om du behöver hjälp med någon av dessa produkter.

 • Hastighet. Styr talhastigheten för Skärmläsaren.

 • Tonhöjd. Justerar tonhöjden för Skärmläsarens röst.

 • Volym. Justerar volymen för Skärmläsarens tal.

 • Sänk volymen för andra appar. Ljudvolymen från andra appar sänks så att du kan höra Skärmläsaren bättre.

 • Välj var du hör Skärmläsarens röst. Med Skärmläsaren kan du välja standardenhet för ljuduppspelning.

Ändra vad du hör när du läser och interagerar

 • Ändra detaljnivån för text i Skärmläsaren. Alternativen omfattar: Endast text, Viss kontrollinformation, All kontrollinformation, Viss textinformation och All textinformation.

 • Ändra hur text med versal läses upp. Bland alternativen finns: Meddela inte, Öka tonhöjden och Säg "ändläge".

 • Använda Skärmläsarens röst framhäva formaterad text. Skärmläsaren lägger mer betoning på formaterad text.

 • Lyssna på fonetik när du läser tecken. Skärmläsaren läser exempelvis bokstaven A som "alfa".

 • Använd skiljetecken för att bestämma paus vid uppläsning.

 • Lyssna på Avancerade detaljer, t. ex. hjälptext, på knappar och andra kontroller.

 • Ändra nivån för kontext som Skärmläsaren tillhandahåller för knappar och andra kontroller. Alternativen är: Ingen kontext, Endast ljud, Direkt kontext, Namn och typ för direkt kontext, Fullständig kontext för nya kontroller och Fullständig kontext för gamla och nya kontroller.

 • Justera när Skärmläsaren ger information om knappar och andra kontroller. Alternativen Inkludera efter kontroller och före kontroller.

  • Du kan när som helst höra det aktuella sammanhanget genom att trycka på Skärmläsaren + snedstreck (/).

  • Om du vill ändra nivån för kontext som läses upp trycker du på Skärmläsaren + Alt + snedstreck (/).

  • Om du vill ändra om sammanhang ska läsas före eller efter det aktuella objektet trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + snedstreck (/).

 • Lyssna på tips om hur du interagerar med knappar och andra kontroller.

 • Hör Skärmläsaren meddela varför en åtgärd inte kan utföras.

 • Hör endast ljud för vanliga åtgärder. Vanliga åtgärder är bland annat åtgärder som att aktivera och inaktivera genomsökningsläge och landning på en länk.

 • Låta Skärmläsaren vara mer effektiv i Outlook (experiment). När du väljer det Outlook du mer naturligt i din e-post.

Gå till Ändra vad som läses upp när jag skriver.

 • Lyssna på bokstäver, siffror och skiljetecken medan du skriver. Tecken blir upplästa direkt efter att du har skrivit dem. Du kan även sätta på eller stänga av den här inställningen genom att trycka på Skärmläsaren + 2.

 • Läs upp ord när jag skriver. Ord blir upplästa direkt efter att du skrivit dem.

 • Läs upp funktionstangenter när jag skriver

 • Läs upp piltangenter, Tabb och andra navigeringstangenter när jag skriver

 • Läs upp när låstangenter som Caps Lock och Num Lock aktiveras eller inaktiveras

 • Läs upp Skift, Alt och andra modifierartangenter när jag skriver

Välj tangentbordsinställningar

 • Välj tangentbordslayout. Skärmläsarens standardlayout liknar i hög grad de tangentbordslayouter du kan ha sett i andra skärmläsare. Om du vill använda Skärmläsarens ursprungliga tangentbordslayout väljer du Äldre tangentbord. Läs om kommandona för varje tangentbord i Bilaga B: Tangentbordslayouter och tryckgester för Skärmläsaren.

 • Välj Skärmläsaren. Du kan välja om du vill använda Caps Lock, Insert eller båda tangenterna i skärmläsarkommandon. Både Caps lock och Insert-tangenten kan användas som standardtangent för Skärmläsaren. Du kan använda båda de här tangenterna i kommandon som använder Skärmläsarknappen.

Obs!: Om du använder ett japanskt 106-tangentbord är Insert och NonConvert standardtangenter för Skärmläsaren.

 • Lås Skärmläsartangenten så att jag inte behöver trycka på den för varje kommando. När du trycker på en tangent förblir den intryckt tills du trycker på den igen för att stänga av den. Du kan också låsa Skärmläsar-tangenten genom att trycka på Skärmläsaren + Z. Den här funktionen kan du vara förvirrande om man inte är van att använda den så var försiktig när du väljer att använda den.

 • Aktivera tangenter på pektangentbordet när jag lyfter fingret . Tecken anges så fort du lyfter fingret från pektangentbordet.

 • Skapa egna tangentbordskommandon

 1. Välj kommandot som du vill anpassa.

 2. Välj Ändra kommandots tangentbordsgenväg.

 3. Skriv den tangentbordsgenväg du vill använda på tangentbordet i fönstret Skriv en tangentbordsgenväg. Använd valfri kombination av modifierartangenter (Ctrl, Skift, Alt, Caps Lock eller Windows-tangenten) tillsammans med en vanlig tangent. Funktionstangenter och tangenter på det numeriska tangentbordet kan användas utan modifierartangenter.

 4. Välj Återställalla standard om du vill återställa alla kommandon till sina standardinställningar. Du hittar den här inställningen så här: Tryck på Alt + Tabb efter att Skärmläsaren har startat, välj fönstret Inställningar för Skärmläsaren och välj Kommandon.

Använd skärmläsarmarkören

 • Visa Skärmläsaren-markören. skärmläsarmarkören framhävs med en blå fokusruta.

 • Flytta markören med Skärmläsaren-markören när Skärmläsaren läser upp text . När det här är aktiverat flyttar Skärmläsaren textinsättningspunkten när du navigerar efter vyer som tecken och ord.

 • Synkronisera Skärmläsaren-markören och systemfokus . När det här är aktiverat synkroniseras skärmläsarmarkören och systemmarkören när det är möjligt.

 • Läs och interagera med skärmen genom att använda musen. När det här är aktiverat läser Skärmläsaren upp det som är under muspekaren. Använd det numeriska tangentbordet för att flytta musen .

 • Välj Skärmläsaren markörnavigeringsläge. Det finns två lägen: normalläge och avancerat läge. I normalläge rekommenderas och tillåter Skärmläsaren att flytta mellan olika objekt, som länkar, tabeller och andra element. I avancerat läge kan du använda de fyra piltangenterna för att flytta Skärmläsaren-markören genom en programmässiga representation av ett program.

Använd punktskrift

Om du vill använda en punktskriftsskärm med Skärmläsaren väljer du knappen Ladda ned och installera punktskrift. Mer information finns i Kapitel 8: Använda Skärmläsaren med blindskrift, och en fullständig lista över bildskärmar som stöds finns på Bilaga C: Blindskriftsskärmar som stöds.

Hantera dina data och tjänster

 • Synkronisera mina inställningar. Välj Använd aktuella inställningar före inloggning om du vill att alla som använder din dator ska använda dina inställningar för Skärmläsaren. Detta rekommenderas om du använder en seriell punktskriftsskärm.

 • Hämta bildbeskrivningar, sidrubriker och populära länkar. Mer information om den här tjänsten finns i "Låt Skärmläsaren hämta information från webben" i kapitel 2.

Hjälp oss förbättra Skärmläsaren

Aktivera inställningen för att skicka prestanda- och diagnostikdata när du använder Skärmläsaren. Om du vill ge feedback om Skärmläsaren trycker du på Skärmläsaren + Alt + F.

Nästa: Kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×