Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln vägleder vi dig genom alla steg för att konfigurera en ögonspårare. Om du redan har en kontroll kan du gå till Grundläggande om ögonkontroll i Windows och för hjälp med felsökning går du till felsökningsguidenför ögonstyrning.

I det här avsnittet

Konfigurera en ögonspårningsenhet

I den här guiden kan du konfigurera och kalibrera enheten för ögonspårning för användning Windows ögonstyrning. Vi har testat detta med enheten Tobii Eye Tracker 4C. Upplevelsen kan variera mellan olika enheter.

Det här behöver du för att komma igång

Ögonspårningsenhet

Ögonstyrningen har stöd för följande ögonspårningsenheter:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C

 • Tobii EyeX

 • Tobii Dynavox PCEye Plus

 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini

 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus

 • Tobii Dynavox PCEye Mini

 • Tobii Dynavox PCEye Explore

 • Tobii Dynavox I-Series+

 • Utvalda bärbara datorer och bildskärmar med ögonstyrning

EyeTech

 • TM5 Mini

Windows 11

Ögonstyrning är tillgänglig i Windows 11 i alla regioner. Däremot har det ögonstyrda tangentbordet endast stöd för tangentbordslayout för en-US, och vissa inställningar för ögonstyrning är endast tillgängliga på engelska. Du behöver inte ändra inställningarna för region och språk på datorn. De påverkar inte användningen av ögonstyrning.

Be någon att hjälpa dig

Du kan behöva ta hjälp av en vän, familjemedlem eller vårdare för att slutföra konfigurationen och ändra inställningarna för ögonstyrning.

Konfigurera enheten

Ansluta enheten

 1. Öppna förpackningen och ta ut Tobii Eye Tracker 4C, en av de medföljande magneterna och den illustrerade installationsguiden. Om datorns USB-portar sitter långt från skärmen kanske du behöver använda USB-förlängningssladden.

 2. Ta bort klistermärket som skyddar limmet och sätt fast magneten under skärmen på det sätt som visas i den illustrerade guiden.

 3. Sätt fast enheten i magneten och anslut den till datorns USB-port på det sätt som visas i den illustrerade guiden.

Obs!: Limmet bakom magneten är ganska starkt, så var noggrann med att du sätter fast magneten på rätt plats. Det kan vara svårt att ta bort magneten utan att den går sönder.

Obs!: Enheten kan lossna när du flyttar på eller böjer USB-sladden. Därför bör du tänka på var enheten ska vara i relation till USB-porten i förväg, och böja kabeln så att den har ungefär rätt form innan du sätter fast enheten.

Installera programvaran

 1. Öppna en webbläsare på datorn och gå till www.tobii.com/getstarted. Ett popup-fönster för att acceptera webbplatsens policy för cookies öppnas. I popup-rutan väljer du Jag accepterar för att visa principen och LÄS MER för att stänga popup-menyn.

 2. Under 1. Välj maskinvaranväljer du Tobii EYETRACKING. Sidinnehållet under alternativet du valde ändras så att informationen för det programpaket som du behöver installera visas. Bläddra ned och välj Ladda ned. Ett fönster som anger att nedladdningen börjar om ett par sekunder öppnas. Om nedladdningen inte startar automatiskt väljer du länken längst ned i fönstret.

 3. När du får en fråga om vad du vill göra med den nedladdade filen väljer du Kör. Installationsguiden öppnas. Läs licens- och användaravtalet, välj kryssrutan Jag accepterar och välj Nästa.

 4. Välj Ja om du vill tillåta att appen gör ändringar på din enhet.

 5. När installationen är slutförd väljer du Fortsätt för att konfigurera ögonspåraren. Nu ska röda lampor lysa på enheten, vilket betyder att den är aktiverad.

Kalibrera enheten

 1. Välj Kom igång!. Två lodräta linjer visas på skärmen. Använd musen för att flytta linjerna så att de ligger i linje med de vita markörerna längst upp på enheten och välj sedan Klar.

 2. Dina ögon visas som två punkter i en rektangel på skärmen. Flytta ögonen och huvudet lite för att kontrollera att enheten kan spåra dina ögon.

 3. Efter en stund visas en par blå punkter på skärmen. Titta på vardera punkt (en i taget) tills den exploderar. När du har gjort det här ett par gånger visas ett meddelande om att kalibreringen är klar. Om du tog för lång tid på dig att flytta ögonen till nästa punkt efter att en punkt exploderade, börjar kalibreringssekvensen om från början.

 4. Skriv ett namn för din användarprofil och välj Spara. Varje användare måste ha en separat användarprofil. En enskild användare kan behöva flera profiler om de till exempel använder datorn med och utan glasögon. Du kan skapa fler användarprofiler senare.

Testa appen Tobii

 1. Helskärmsläget för appen Tobii Eye Tracking aktiveras när du sparar profilen och introduktionen startar med bakgrundsmusik. Du är pilot i ett rymdskepp och på skärmen visas instruktioner för hur du styr markören och skärmen med ögonen och blankstegstangenten.

  1. Se dig om kring genom att titta på kanterna av skärmen.

  2. Titta på en asteroid en stund så att en ikon för ett sikte visas runt den. Tryck på Blanksteg för att skjuta på asteroiden.

  3. Om du vill sluta styra skeppet innan introduktionen avslutas automatiskt, tittar du en stund på knappen Avsluta på höger sida tills den aktiveras. Tryck sedan på Blanksteg för att avsluta introduktionen.

 2. Appen Tobii visar en översikt över olika ögonstyrningsfunktioner. Följ instruktionerna och titta på olika punkter på skärmen för att interagera med dem.

 3. När du är klar med att titta på översikten inaktiveras helskärmsläget och appen Tobii öppnas på höger sida av skärmen. Med appen kan du hantera dina användarprofiler, testa ögonstyrningen och ändra inställningar för ögonspåraren. Mer information finns i Använda appen Tobii Eye Tracking.

 4. Om du vill stänga appen trycker du på Esc eller klickar utanför appfönstret.

Använda Windows ögonstyrning

Om du vill aktivera ögonstyrning går du Inställningar > att > ögonkontrollen och aktiverar växlingsknappen.
Öppna inställningar för ögonstyrning

När du aktiverar ögonstyrningen visas startfönstret på skärmen. Information om hur du använder startfönstret finns i Grundläggande om ögonstyrning i Windows.

Använda appen Tobii Eye Tracking

När enheten är aktiverad fungerar ögonspårning i appen Tobii även om ögonstyrning inte har aktiverats i Windows. Du kan titta på menyalternativen för att flytta fokus till dem och trycka på Blanksteg för att välja dem.

 1. Om du vill öppna appen Tobii väljer du Tobii-ikonen i Aktivitetsfältet. Om den inte visas väljer du ikonen Visa dolda ikoner. Du kan också skriva "eye" i sökfältet i Aktivitetsfältet och välja Tobii Eye Tracking.

 2. I appen kan du välja följande alternativ, med början uppifrån:

  • En länk till tobiigaming.com där du kan utforska spel som använder ögonspårning.

  • Spel och upplevelser, där du kan ladda ned Tobii-program och uppleva eye tracker-intro och översikt igen (som du gjorde under den första installationen).

  • Med interaktioner kan du ändra olika inställningar för pekplatta, mus och allmän Windows samt energianvändning. Här kan du också uppdatera Tobii-programvaran och återställa alla inställningar till standardinställningarna.

  • Med visningsinställningarna kan du justera enheten om dess position under skärmen har ändrats.

  • Med Blickspårning kan du använda en bubbla som visar hur du tittar på skärmen. Om du vill inaktivera bubblan väljer du Gaze Trace (Ögonspårning) igen.

  • Längst ned kan du se ditt användarnamn och två punkter som representerar dina ögon. När du flyttar på huvudet kan du se om dina ögon fortfarande är kvar inom ögonspårarens synfält. Ju större och ljusare punkterna är, desto bättre är din enhet på att följa dina ögon. Välj området längst ned om du vill skapa nya användarprofiler, eller testa och förbättra kalibreringen för den aktuella användarprofilen.

 3. Om du vill stänga appen trycker du på Esc eller klickar utanför appfönstret.

Felsökning

Här är några tips som kan hjälpa dig om du har problem med ögonstyrningen. Kolla in felsökningsguiden för ögonstyrning om du vill ha mer omfattande felsökningshjälp. 

Enheten fungerar inte efter att datorn startats om

Ögonspårningsenheten kanske inte aktiveras korrekt när du har startat om datorn. Så här löser du det:

 1. Koppla bort enheten från USB-porten och anslut den igen.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Delete, välj Aktivitetshanteraren, välj fliken Tjänster (välj Mer information om fliken inte visas), högerklicka på Tobii-tjänstenoch välj Starta eller Starta om. Stäng inte Aktivitetshanteraren förrän tjänsten är igång.

 3. Starta om datorn.

Om ovanstående inte hjälper avinstallerar du och installerar om Tobii Eye Tracking-appen.

Reflektioner är förvirrande för enheten

Du kan få problem med ljus som reflekteras från fönster eller dina glasögon. Prova att stänga alla gardiner eller persienner i rummet. Om du kan se skärmen utan glasögon kan du också prova att skapa en ny användarprofil för användning av ögonstyrning utan glasögon.

Din position har ändrats

Det kan uppstå problem när du använder ögonspåraren med en bärbar dator (eftersom positionen på dina ögon i förhållande till skärmen lätt kan ändras). Du ska helst inte flytta datorn eller ändra din position när du har kalibrerat ögonspåraren. Om du får problem när du flyttar datorn eller ändrar din position kalibrerar du om ögonspåraren.

Se även

I den här artikeln vägleder vi dig genom alla steg för att konfigurera en ögonspårare. Om du redan har konfigurerat en ögonspårare kan du läsa Grunderna i ögonstyrning i Windows 10, och om du behöver hjälp med felsökning kan du läsa felsökningsguiden för ögonstyrning.

I det här avsnittet

Konfigurera en ögonspårningsenhet

Den här guiden hjälper dig att konfigurera och kalibrera din ögonspårningsenhet för användning med ögonstyrning i Windows 10. Vi har testat detta med enheten Tobii Eye Tracker 4C. Upplevelsen kan variera mellan olika enheter.

Det här behöver du för att komma igång

Ögonspårningsenhet

Ögonstyrningen har stöd för följande ögonspårningsenheter:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C

 • Tobii EyeX

 • Tobii Dynavox PCEye Plus

 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini

 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus

 • Tobii Dynavox PCEye Mini

 • Tobii Dynavox PCEye Explore

 • Tobii Dynavox I-Series+

 • Utvalda bärbara datorer och bildskärmar med ögonstyrning

EyeTech

 • TM5 Mini

Windows 10 Fall Creators Update (eller senare version)

Ögonstyrning är inte tillgängligt i tidigare versioner av Windows 10, men om din dator är uppdaterad är det bara att sätta igång. Om du vill kontrollera vilken version du har går du Inställningar > System > Om och under Windows specifikationer bekräftar du att versionen är 1709 eller senare.
Öppna om-inställningar

Om du vill uppdatera datorn går du Inställningar > uppdaterings- & säkerhetskontrollen > Windows uppdatera och väljer Sök efter uppdateringar.
Sök efter uppdateringar

Ögonstyrning är tillgängligt i alla regioner. Däremot har det ögonstyrda tangentbordet endast stöd för tangentbordslayout för en-US, och vissa inställningar för ögonstyrning är endast tillgängliga på engelska. Du behöver inte ändra inställningarna för region och språk på datorn. De påverkar inte användningen av ögonstyrning.

Be någon att hjälpa dig

Du kan behöva ta hjälp av en vän, familjemedlem eller vårdare för att slutföra konfigurationen och ändra inställningarna för ögonstyrning.

Konfigurera enheten

Ansluta enheten

 1. Öppna förpackningen och ta ut Tobii Eye Tracker 4C, en av de medföljande magneterna och den illustrerade installationsguiden. Om datorns USB-portar sitter långt från skärmen kanske du behöver använda USB-förlängningssladden.

 2. Ta bort klistermärket som skyddar limmet och sätt fast magneten under skärmen på det sätt som visas i den illustrerade guiden.

 3. Sätt fast enheten i magneten och anslut den till datorns USB-port på det sätt som visas i den illustrerade guiden.

Obs!: Limmet bakom magneten är ganska starkt, så var noggrann med att du sätter fast magneten på rätt plats. Det kan vara svårt att ta bort magneten utan att den går sönder.

Obs!: Enheten kan lossna när du flyttar på eller böjer USB-sladden. Därför bör du tänka på var enheten ska vara i relation till USB-porten i förväg, och böja kabeln så att den har ungefär rätt form innan du sätter fast enheten.

Installera programvaran

 1. Öppna en webbläsare på datorn och gå till www.tobii.com/getstarted. Ett popup-fönster för att acceptera webbplatsens policy för cookies öppnas. I popup-rutan väljer du Jag accepterar för att visa principen och LÄS MER för att stänga popup-menyn.

 2. Under 1. Välj maskinvaranväljer du Tobii EYETRACKING. Sidinnehållet under alternativet du valde ändras så att informationen för det programpaket som du behöver installera visas. Bläddra ned och välj Ladda ned. Ett fönster som anger att nedladdningen börjar om ett par sekunder öppnas. Om nedladdningen inte startar automatiskt väljer du länken längst ned i fönstret.

 3. När du får en fråga om vad du vill göra med den nedladdade filen väljer du Kör. Installationsguiden öppnas. Läs licens- och användaravtalet, välj kryssrutan Jag accepterar och välj Nästa.

 4. Välj Ja om du vill tillåta att appen gör ändringar på din enhet.

 5. När installationen är slutförd väljer du Fortsätt för att konfigurera ögonspåraren. Nu ska röda lampor lysa på enheten, vilket betyder att den är aktiverad.

Kalibrera enheten

 1. Välj Kom igång!. Två lodräta linjer visas på skärmen. Använd musen för att flytta linjerna så att de ligger i linje med de vita markörerna längst upp på enheten och välj sedan Klar.

 2. Dina ögon visas som två punkter i en rektangel på skärmen. Flytta ögonen och huvudet lite för att kontrollera att enheten kan spåra dina ögon.

 3. Efter en stund visas en par blå punkter på skärmen. Titta på vardera punkt (en i taget) tills den exploderar. När du har gjort det här ett par gånger visas ett meddelande om att kalibreringen är klar. Om du tog för lång tid på dig att flytta ögonen till nästa punkt efter att en punkt exploderade, börjar kalibreringssekvensen om från början.

 4. Skriv ett namn för din användarprofil och välj Spara. Varje användare måste ha en separat användarprofil. En enskild användare kan behöva flera profiler om de till exempel använder datorn med och utan glasögon. Du kan skapa fler användarprofiler senare.

Testa appen Tobii

 1. Helskärmsläget för appen Tobii Eye Tracking aktiveras när du sparar profilen och introduktionen startar med bakgrundsmusik. Du är pilot i ett rymdskepp och på skärmen visas instruktioner för hur du styr markören och skärmen med ögonen och blankstegstangenten.

  1. Se dig om kring genom att titta på kanterna av skärmen.

  2. Titta på en asteroid en stund så att en ikon för ett sikte visas runt den. Tryck på Blanksteg för att skjuta på asteroiden.

  3. Om du vill sluta styra skeppet innan introduktionen avslutas automatiskt, tittar du en stund på knappen Avsluta på höger sida tills den aktiveras. Tryck sedan på Blanksteg för att avsluta introduktionen.

 2. Appen Tobii visar en översikt över olika ögonstyrningsfunktioner. Följ instruktionerna och titta på olika punkter på skärmen för att interagera med dem.

 3. När du är klar med att titta på översikten inaktiveras helskärmsläget och appen Tobii öppnas på höger sida av skärmen. Med appen kan du hantera dina användarprofiler, testa ögonstyrningen och ändra inställningar för ögonspåraren. Mer information finns i Använda appen Tobii Eye Tracking.

 4. Om du vill stänga appen trycker du på Esc eller klickar utanför appfönstret.

Använda ögonstyrning i Windows 10

Om du vill aktivera ögonstyrning går du till Inställningar > Hjälpmedel > Ögonstyrning och aktiverar växlingsknappen.
Öppna inställningar för ögonstyrning

När du aktiverar ögonstyrningen visas startfönstret på skärmen. Information om hur du använder startfönstret finns i Grundläggande om ögonstyrning i Windows.

Använda appen Tobii Eye Tracking

När enheten är aktiverad fungerar ögonspårning i appen Tobii även om ögonstyrning inte har aktiverats i Windows. Du kan titta på menyalternativen för att flytta fokus till dem och trycka på Blanksteg för att välja dem.

 1. Om du vill öppna appen Tobii väljer du Tobii-ikonen i Aktivitetsfältet. Om den inte visas väljer du ikonen Visa dolda ikoner. Du kan också skriva "eye" i sökfältet i Aktivitetsfältet och välja Tobii Eye Tracking.

 2. I appen kan du välja följande alternativ, med början uppifrån:

  • En länk till tobiigaming.com där du kan utforska spel som använder ögonspårning.

  • Spel och upplevelser, där du kan ladda ned Tobii-program och uppleva eye tracker-intro och översikt igen (som du gjorde under den första installationen).

  • Med interaktioner kan du ändra olika inställningar för pekplatta, mus och allmän Windows samt energianvändning. Här kan du också uppdatera Tobii-programvaran och återställa alla inställningar till standardinställningarna.

  • Med visningsinställningarna kan du justera enheten om dess position under skärmen har ändrats.

  • Med Blickspårning kan du använda en bubbla som visar hur du tittar på skärmen. Om du vill inaktivera bubblan väljer du Gaze Trace (Ögonspårning) igen.

  • Längst ned kan du se ditt användarnamn och två punkter som representerar dina ögon. När du flyttar på huvudet kan du se om dina ögon fortfarande är kvar inom ögonspårarens synfält. Ju större och ljusare punkterna är, desto bättre är din enhet på att följa dina ögon. Välj området längst ned om du vill skapa nya användarprofiler, eller testa och förbättra kalibreringen för den aktuella användarprofilen.

 3. Om du vill stänga appen trycker du på Esc eller klickar utanför appfönstret.

Felsökning

Här är några tips som kan hjälpa dig om du har problem med ögonstyrningen. Kolla in felsökningsguiden för ögonstyrning om du vill ha mer omfattande felsökningshjälp. 

Enheten fungerar inte efter att datorn startats om

Ögonspårningsenheten kanske inte aktiveras korrekt när du har startat om datorn. Så här löser du det:

 1. Koppla bort enheten från USB-porten och anslut den igen.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Delete, välj Aktivitetshanteraren, välj fliken Tjänster (välj Mer information om fliken inte visas), högerklicka på Tobii-tjänstenoch välj Starta eller Starta om. Stäng inte Aktivitetshanteraren förrän tjänsten är igång.

 3. Starta om datorn.

Om ovanstående inte hjälper avinstallerar du och installerar om Tobii Eye Tracking-appen.

Reflektioner är förvirrande för enheten

Du kan få problem med ljus som reflekteras från fönster eller dina glasögon. Prova att stänga alla gardiner eller persienner i rummet. Om du kan se skärmen utan glasögon kan du också prova att skapa en ny användarprofil för användning av ögonstyrning utan glasögon.

Din position har ändrats

Det kan uppstå problem när du använder ögonspåraren med en bärbar dator (eftersom positionen på dina ögon i förhållande till skärmen lätt kan ändras). Du ska helst inte flytta datorn eller ändra din position när du har kalibrerat ögonspåraren. Om du får problem när du flyttar datorn eller ändrar din position kalibrerar du om ögonspåraren.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×