Du kan koppla alla slags Bluetooth-enheter med datorn, bland annat tangentbord, möss, telefoner, högtalare och mycket mer. För att kunna göra det måste datorn ha Bluetooth. Vissa datorer, till exempel bärbara datorer och surfplattor, har inbyggt Bluetooth. Om datorn inte har det, kan du ansluta en USB Bluetooth-adapter till USB-porten på datorn. 

Innan du börjar kontrollerar du att datorn Windows 11-Bluetooth. Mer information om hur du kontrollerar finns i Åtgärda Bluetooth i Windows. Om du behöver hjälp med att lägga till en enhet Bluetooth funktioner kan du gå till Lägga till en enhet på Windows dator.

Aktivera Bluetooth

När du kontrollerat att datorn Windows 11 Bluetooth måste du aktivera den. Gör så här:

 • I Inställningar
  Välj Start > Inställningar> Bluetooth & enheteroch aktivera sedan Bluetooth.

 • I snabbinställningar
  Du hittar snabbinställningen för Bluetooth genom att välja ikonen Nätverk bredvid tid och datum till höger i aktivitetsfältet. Välj Bluetooth att aktivera den. Om den är påslagen utan Bluetooth visas den kanske som Ej ansluten.

  Om du inte ser några Bluetooth snabbinställningar kan du behöva lägga till den. Mer information finns i Ändra aviseringar och snabbinställningar i Windows 11.

Koppla en Bluetooth enhet

 1. Starta Bluetooth-enheten och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. På datorn väljer du Start->Inställningar > Bluetooth &-enheter> Lägg till> Bluetooth.

 3. Välj den Bluetooth, följ de ytterligare instruktionerna om de visas och välj sedan Klar.

Bluetooth-enheten och datorn ansluts vanligtvis automatiskt när de är i närheten av varandra och har Bluetooth aktiverat.

Så här kopplar du en Bluetooth-skrivare eller -skanner

 1. Starta Bluetooth-skrivaren eller -skannern och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. Välj Starta >Inställningar > Bluetooth & enheter> Skrivare & skannrar> Lägg till enhet. Vänta på att den hittar skrivare i närheten, välj den som du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.

Om du har problem med att installera skrivaren eller skannern kan du gå till Åtgärda skrivarproblem eller Installera och använda en skanner i Windows.

Så här kopplar du en Bluetooth-enhet med Snabbkoppling

Med Swift-par Windows 11 kan du snabbt koppla Bluetooth en enhet som stöds med datorn. Om Bluetooth-enheten stöder Snabbkoppling får du ett meddelande när den är i närheten och du aktiverar kopplingsläge så att den kan identifieras.

 1. Aktivera en Bluetooth-enhet som stöder Snabbkoppling och gör så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Mer information finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. Om det här är första gången du använder Snabbkoppling väljer du Ja när du får en fråga om du vill få meddelanden och använda Snabbkoppling.

 3. När ett meddelande visas om att en ny Bluetooth-enhet har hittats väljer du Anslut.

Innan du börjar kontrollerar du att din Windows 10-dator har stöd för Bluetooth. Mer information om hur du kontrollerar det finns i Åtgärda problem med Bluetooth i Windows 10. Om du behöver hjälp med att lägga till en enhet utan Bluetooth-funktioner kan du läsa Lägga till en enhet på en Windows 10-dator.

Aktivera Bluetooth

När du har kontrollerat att din Windows 10-dator har stöd för Bluetooth måste du aktivera den. Gör så här:

I Inställningar

Välj Starta > Inställningar > enheter > Bluetooth & andraenheter och aktivera Bluetooth

Aktivera Bluetooth i Inställningar

I åtgärdscenter

Åtgärdscenter hittar du intill tid och datum i aktivitetsfältet. Välj åtgärdscenter ( eller ) i Aktivitetsfältet och Bluetooth aktivera det. Om det är inaktiverat kan det visas som Inte ansluten

Om du inte ser Bluetooth i åtgärdscentret gör du så här för att ändra det:

 • Visa snabbåtgärder. I aktivitetsfältet väljer du åtgärdscenter( eller ) > Visa. Bluetooth bör visas här. Det visas som Bluetooth eller Inte ansluten.

 • Lägga till Bluetooth i åtgärdscenter. Välj Starta > Inställningar>->   Meddelanden &-åtgärder>snabbåtgärder.  Gå till Lägg till/ta bort snabbåtgärder och aktivera Bluetooth.

Obs!: Mer information om hur du ändrar apparna och inställningarna som visas i åtgärdscentret finns i Ändra inställningar för meddelanden och åtgärder i Windows 10.

Så här kopplar du ett Bluetooth-headset, högtalare eller annan ljudenhet

 1. Starta Bluetooth-ljudenheten och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats. 

 2. På datorn väljer du Start > Inställningar > Enheter > Bluetooth & andra enheter > Lägg till Bluetooth eller annan> Bluetooth.   Välj enheten och följ de anvisningar som visas. Välj sedan Klar

  Bluetooth-enheten och datorn ansluts vanligtvis automatiskt när de är i närheten av varandra och har Bluetooth aktiverat.

Så här kopplar du ett Bluetooth-tangentbord, mus eller annan enhet

 1. Starta Bluetooth-tangentbordet, musen eller annan enhet och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. På datorn väljer du Start > Inställningar > Enheter > Bluetooth & andra enheter > Lägg till Bluetooth eller annan > Bluetooth.   Välj enheten och följ de anvisningar som visas. Välj sedan Klar.

Så här kopplar du en Bluetooth-skrivare eller -skanner

 1. Starta Bluetooth-skrivaren eller -skannern och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. Välj Starta > Inställningar   > Enheter   > Skrivare & skannrar> Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta på att systemet hittar skrivare i närheten, välj den skrivare du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.

Om du har installationsproblem med din skrivare eller skanner kan du läsa Åtgärda skrivarproblem eller Installera och använda en skanner i Windows 10.

Så här kopplar du en Bluetooth-enhet med Snabbkoppling

Med Snabbkoppling i Windows 10 kan du snabbt koppla en Bluetooth-enhet som stöds med datorn. Om Bluetooth-enheten stöder Snabbkoppling får du ett meddelande när den är i närheten och du aktiverar kopplingsläge så att den kan identifieras.

 1. Aktivera en Bluetooth-enhet som stöder Snabbkoppling och gör så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Mer information finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. Om det här är första gången du använder Snabbkoppling väljer du Ja när du får en fråga om du vill få meddelanden och använda Snabbkoppling.

 3. När ett meddelande visas om att en ny Bluetooth-enhet har hittats väljer du Anslut.

 4. När den är ansluten väljer du Stäng.

Innan du börjar kontrollerar du att din Windows 8-dator har stöd för Bluetooth.

 1. Starta Bluetooth-enheten och konfigurera den så att den kan identifieras.

  Hur du gör så att det kan upptäckas beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. Välj Start  > skriv Bluetooth > välj Bluetooth-inställningar i listan.

 3. Aktivera Bluetooth > välj enheten > Koppla.

 4. Följ instruktionerna om några sådana visas. I annat fall är du klar och ansluten.

Bluetooth-enheten och datorn ansluts vanligtvis automatiskt när de är i närheten av varandra och har Bluetooth aktiverat.

Innan du börjar kontrollerar du att din Windows 7-dator har stöd för Bluetooth.

 1. Starta Bluetooth-enheten och konfigurera den så att den kan identifieras.

  Hur du gör så att det kan upptäckas beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats. Starta Bluetooth-enheten och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.

 2. Välj Starta Startknapp-ikon > enheter och skrivare.

 3. Välj Lägg till en enhet > markera enheten > Nästa.

 4. Följ instruktionerna om några sådana visas. I annat fall är du klar och ansluten.

Bluetooth-enheten och datorn ansluts vanligtvis automatiskt när de är i närheten av varandra och har Bluetooth aktiverat.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×