Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Så här säkerhetskopierar och återställer du enskilda filer på en Windows-baserad dator:

Säkerhetskopiera och återställa i Windows 10:

Backa

Du kan säkerhetskopiera datorn på flera sätt.

 1. Välj Start-knappen och välj sedan Kontrollpanelen för> system och >säkerhetskopiering och återställning.

 2. Gör något av följande:

  • Om du aldrig har använt Windows Säkerhetskopiering tidigare eller nyligen har uppgraderat din version av Windows, väljer du Konfigurera säkerhetskopiering och följer sedan anvisningarna i guiden.

  • Om du har skapat en säkerhetskopia tidigare kan du vänta tills den schemalagda säkerhetskopieringen utförs. Du kan också skapa en ny säkerhetskopia manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu.

  • Om du har skapat en säkerhetskopia tidigare, men vill skapa en ny, fullständig säkerhetskopia i stället för att uppdatera den gamla, väljer du Skapa ny, Fullständig säkerhetskopiering och följer sedan anvisningarna i guiden.

Obs!: Säkerhetskopiera inte filer till samma hårddisk som Windows är installerat på. Du ska till exempel inte säkerhetskopiera filer till en återställningspartition. Förvara alltid de lagringsmedia som används för säkerhetskopieringen (externa hårddiskar, DVD-skivor eller CD-skivor) på en säker plats, så att obehöriga inte får tillgång till dina filer. Vi rekommenderar en brandsäker plats en bit bort från datorn. Du kanske också bör kryptera data på säkerhetskopian.

Skapa en systemavbildning

Systemavbildningar innehåller all information på datorn vid ett visst tillfälle.

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Kontrollpanelen för >system- och >säkerhetskopiering och återställning.

 2. I den vänstra rutan väljer du Skapa en systemavbildningoch följer sedan stegen i guiden.  Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

Obs!: Om du vill skapa en systemavbildning av en enhet, måste den vara formaterad för filsystemet NTFS. Om du sparar systemavbildningen på en hårddisk eller ett USB-flashminne, måste disken eller minnet formateras för filsystemet NTFS.

Spara olika versioner av systemavbildningar

Du kan spara flera versioner av systemavbildningar. På interna och externa hårddiskar tas äldre systemavbildningar bort när utrymmet tar slut på enheten. Du kan spara diskutrymme genom att ta bort äldre systemavbildningar.

Om du sparar systemavbildningarna på en nätverksplats, kan du bara behålla den senaste systemavbildningen för respektive dator. Systemavbildningar sparas med formatet enhet\WindowsImageBackup\datornamn\. Om du redan har en systemavbildning för en dator och skapar en ny för samma dator, skrivs den gamla systemavbildningen över av den nya.

Om du vill behålla den gamla systemavbildningen kan du kopiera den till en annan plats innan du skapar den nya systemavbildningen genom att följa de här stegen.

 1. Navigera till platsen för systemavbildningen.

 2. Kopiera mappen WindowsImageBackup till en ny plats.

Skapa en återställningspunkt

Med hjälp av en återställningspunkt kan du återställa datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt. Återställningspunkter skapas automatiskt varje vecka av Systemåterställning, och när datorn identifierar en förändring, till exempel när du installerar en app eller drivrutin.

Så här skapar du en återställningspunkt.

 1. Högerklicka på Start , välj Kontrollpanelen > System och underhåll > System.

 2. Välj Systemskydd i den vänstra rutan.

 3. Välj fliken Systemskydd och sedan Skapa.

 4. Skriv en beskrivning i dialogrutan Systemskydd och välj sedan Skapa.

Återställa

 1. Högerklicka på Start , välj Kontrollpanelen > System och underhåll > Säkerhetskopiera och återställ.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Återställ mina filer om du vill återställa filerna.

  • Välj Återställ alla användares filer om du vill återställa alla användares filer.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Bläddra efter filer eller Bläddra efter mappar om du vill söka igenom innehållet på säkerhetskopian. När du bläddrar efter mappar, kan du inte se de enskilda filerna i en mapp. Välj Bläddra efter filer om du vill visa enskilda filer.

  • Välj Sök, skriv hela eller en del av ett filnamn och välj sedan Sök om du vill söka igenom innehållet på säkerhetskopian.

Tips: Om du söker efter filer eller mappar som är associerade med ett visst användarkonto, kan du förbättra sökningen genom att ange platsen för filen eller mappen i rutan Sök efter. Skriv till exempel JPG i rutan Sök efter om du vill söka efter alla JPG-filer som har säkerhetskopierats. Skriv till exempel C:\Users\Bengt\JPG i rutan Sök efter om du vill söka efter JPG-filer som är associerade med användaren Bengt. Du kan använda jokertecken som *.jpg om du vill söka efter alla JPG-filer som har säkerhetskopierats.

Återställa en säkerhetskopia som skapats på en annan dator

Du kan återställa filer från en säkerhetskopia som skapats på en annan dator som kör Windows Vista eller Windows 7.

 1. Välj Start , Kontrollpanelen > System och underhåll > Säkerhetskopiera och återställ.

 2. Välj Välj en annan säkerhetskopia att återställa filerfrån och följ sedan stegen i guiden.  Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

Söka efter filer som har återställts från en säkerhetskopia som skapats på en annan dator

Om du återställer filer från en säkerhetskopia som har skapats på en annan dator, återställs filerna i en mapp med det användarnamn som användes för att skapa säkerhetskopian. Om användarnamnen är olika måste du navigera till den mapp där filerna återställs. Om ditt användarnamn till exempel är Lena på den dator där säkerhetskopian skapades, men användarnamnet är LenaJ på den dator som säkerhetskopian återställs på, sparas de återställda filerna i en mapp med namnet Lena.

Så här hittar du återställda filer:

 1. Välj Start  och sedan Dator.

 2. Dubbelklicka på ikonen för den enhet som filerna har sparats på, till exempel C:\.

 3. Dubbelklicka på mappen Users. En mapp för varje användarkonto visas.

 4. Dubbelklicka på mappen för det användarnamn som användes för att skapa säkerhetskopian. De återställda filerna placeras i de olika mapparna beroende på var de fanns från början..

Återställa filer från en säkerhetskopia efter att datorn återställts från en systemavbildning

När du har återställt datorn från en systemavbildning, kan det finnas nyare versioner av vissa filer i en säkerhetskopia som du vill återställa.

Om du vill återställa filer från en säkerhetskopia som skapades efter att säkerhetskopian av systemavbildningen skapades gör du så här.

 1. Välj Start , Kontrollpanelen > System och underhåll > Säkerhetskopiera och återställ.

 2. Välj Välj en annan säkerhetskopia för att återställa filer frånAdministratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

 3. Välj datumintervallet för säkerhetskopian som innehåller de filer som du vill återställa i Säkerhetskopieringsperiod och följ sedan anvisningarna i guiden.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×