Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om datorn har en inbyggd kamera eller en ansluten webbkamera kan du ta foton och spela in videoklipp med appen Kamera.  Du hittar appen Kamera genom att välja Start > Kamera

Välj en rubrik nedan. Den öppnas för att visa mer information om hur du använder din kamera eller webbkamera. 

Du hittar appen Kamera genom att välja Start > Kamera. När du har öppnat appen Kamera:

 1. Välj Foto eller Video och välj det sedan igen för att ta en bild eller starta en video. Om du gör en video väljer du Video igen för att avsluta inspelningen.

 2. Du visar ditt nya foto eller nya videoklipp, eller andra som du skapat tidigare, genom att välja Start  > Foton  och sedan välja den Samling du vill visa.

Om du vill ändra kameraalternativen för kameran, till exempel rutnätet eller bildkvaliteten väljer du Start > Kamera > Inställningar .

Om enheten har fler än en kamera, till exempel en kamera på framsidan och en på baksidan, gör du så här för att växla mellan dem:

Välj Start > Kamera > Byt kamera.

I Windows 10 innehåller inte appen Kamera digital zoom, men du kan få en effekt som liknar zoomning om du tar ett foto och sedan beskär det:

 1. Välj Start > Photos .

 2. Välj det foto du vill beskära.

 3. Välj Beskär & rotera .

 4. Välj Bredd–höjd-förhållande och välj från de förinställda alternativen eller dra kanterna till önskad plats.

 5. Välj Spara en kopia > Spara.

De foton och videoklipp du tar med appen Kamera kan du spara automatiskt på OneDrive, där du kan komma åt dem från andra enheter.  

Bilder:

 1. Skriv Utforskaren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Öppna.

 2. Välj Den här datorn, högerklicka på mappen Bilder och välj sedan Egenskaper.

 3. Välj fliken Plats och sedan Flytta.

 4. Välj OneDrive > Välj mapp > Flytta.

Videor:

 1. Gå till sökrutan i aktivitetsfältet, skriv Utforskaren och välj Öppna.

 2. Välj Den här datorn, högerklicka på mappen Videor och välj sedan Egenskaper.

 3. Välj fliken Plats och sedan Flytta.

 4. Välj OneDrive > Välj mapp > Flytta.

Appen Kamera kan använda latitud- och longitudinformation om du tar foton från en surfplatta eller kamera som använder platsinformation och är ansluten till internet eller ett mobilnät. Gör så här: 

 1. Välj Start > Inställningar > Sekretess > plats .

 2. Se till att positioneringstjänsten är aktiverad och aktivera sedan Kamera under Välj appar som får tillgång till din exakta position.

Du kan välja vilka appar som får använda kameran. Så här blockerar du alla appar från att använda kameran:

 1. Välj Start > Inställningar > Sekretess > Kamera .

 2. Inaktivera Låt appar använda din kamera.

Så här aktiverar du kameran för vissa appar och inaktiverar den för andra:

 1. Välj Start > Inställningar > Sekretess > Kamera .

 2. Aktivera Låt appar använda din kamera.

 3. Ställ in reglagen för att ändra vilka appar i listan som ska ha åtkomst till kameran.

Du kan stänga av kameran helt och hållet:

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du enhetshanteraren. Välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.

 2. Välj pilen bredvid Kameror för att visa trädet.

 3. Högerklicka på den kamera du vill stänga av.

 4. Välj Inaktivera enhet.

Meddelanden: 

 • Om du inte vill att appen Kamera ska använda kameran på din enhet måste du stänga av kameran helt.

 • Om du får problem med appen Kamera efter att du ändrat sekretessinställningarna stänger du appen och öppnar den sedan igen.

Om din inbyggda kamera eller en ansluten kamera slutar fungera kan du prova några saker för att få den att fungera igen:

 • Koppla bort kameran från datorn och anslut den sedan igen.

 • Om det inte hjälper kan det vara problem med kamerans drivrutiner. Du kan installera uppdateringar för drivrutiner från kameratillverkaren eller använda standarddrivrutinerna i datorn.

Så här installerar du uppdateringar från tillverkaren: 

 1. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Öppna.

 2. Välj Kameror och högerklicka på webbkameran som har problem.

 3. Välj Sök efter maskinvaruförändringar, markera webbkameran igen och kontrollera vad som händer med den i Enhetsstatus. Om den inte fungerar kontaktar du tillverkaren för att få mer information.

 4. Starta om datorn.

Så här installerar du datorns standarddrivrutiner: 

 1. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Öppna.

 2. Välj Kameror och högerklicka på kameran som har problem.

 3. Välj Uppdatera drivrutin och sedan Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.

 4. När installationen är klar följer du instruktionerna och väljer sedan Stäng.

 5. Starta om datorn.

Om du inte ser kameran i enhetshanteraren går du till Kameran fungerar inte i Windows 10.

Om förslagen här inte löser problemet kan du gå till communitysidan för musik, foton och video eller communitysidan enheter & drivrutiner i Windows-forumet och leta efter lösningar som andra har hittat för specifika problem med maskinvara eller felmeddelanden.

Om datorn har en inbyggd kamera eller en ansluten webbkamera kan du ta foton och spela in videoklipp med appen Kamera.  Du hittar appen Kamera genom att välja Start > Kamera

Välj en rubrik nedan. Den öppnas för att visa mer information om hur du använder din kamera eller webbkamera. 

Välj vänsterpilen när du har öppnat appen Kamera.

Du kan ändra vissa alternativ för kameran i Inställningar, till exempel om du vill visa stödlinjer som hjälper dig att komponera ett foto eller ta med platsinformation i fotot.

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep in från skärmens högerkant och välj Inställningar.

 3. Välj Alternativ.

 4. Justera inställningarna för respektive alternativ. Här är några exempel:

  • Ändra bredd–höjd-förhållande eller videokvalitet.

  • Aktivera eller inaktivera platsinformation.

  • Visa eller dölja stödlinjer.

  • Aktivera eller inaktivera videostabilisering.

  • Aktivera eller inaktivera mikrofonen.

  • Aktivera eller inaktivera videolampan.

  • Ändra vad som händer när du trycker på skärmen.

Om du har fler än en kamera på enheten (till exempel en framåtriktad och en bakåtriktad kamera) kan du växla mellan kamerorna innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona. Högerklicka i appen om du använder en mus.

 3. Välj Byt kamera.

Om enheten har en pekskärm kan du zooma in eller ut genom att använda två fingrar för att dra ihop eller dra ut bilden på skärmen.

Du kan få en liknande effekt som när du zoomar in om du tar en bild och sedan beskär den.

 1. Svep åt höger eller välj vänsterpilen om du vill visa dina senaste foton och videoklipp. Fortsätt svepa eller klicka på vänsterpilen tills du hittar det foto du vill beskära.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona. Högerklicka i appen om du använder en mus.

 3. Välj Beskär.

 4. Välj Bredd–höjd-förhållande och välj från de förinställda alternativen eller dra kanterna till önskad plats.

 5. Välj Verkställ.

 6. Spara det beskurna fotot. Du kan uppdatera originalfotot eller spara en kopia med dina ändringar.

De foton och videoklipp du tar med appen Kamera kan du spara automatiskt på OneDrive, där du kan komma åt dem från andra enheter. Du kan också välja vilken kvalitet som ska användas när foton laddas upp.

 1. Svep in från skärmens högra kant och välj Inställningar > Ändra datorinställningar.

 2. Gå till OneDrive och sedan till Kamerabilder.

 3. Välj de inställningar du vill använda för att ladda upp foton och videoklipp.

Om din surfplatta eller kamera har stöd för att visa platsinformation och kan ansluta till internet eller ett mobilt nätverk när du tar en bild så kan appen Kamera ta med information om latitud och longitud i dina bilder.

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep in från skärmens högerkant och välj Inställningar.

 3. Välj Alternativ.

 4. Ändra Platsinformation till .

Stänga av kameran för appar

Du kan välja att stänga av kameran för vissa appar och tillåta att vissa appar använder den. Du kan också stänga av kameran helt.

 1. Svep in från skärmens högra kant och välj Inställningar > Ändra datorinställningar.

 2. Välj Sekretess > Webbkamera.

 3. Ändra inställningen Låt appar använda min webbkamera till Av eller stäng av den för vissa appar.

Inaktivera kameran

 1. Svep in från skärmens högerkant och välj sedan Sök.

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan.

 3. Välj Enhetshanteraren.

 4. Expandera Bildenheter.

 5. Högerklicka på kameran och välj sedan Inaktivera.

Förhindra att kameran används när datorn är låst

 1. Svep in från skärmens högra kant och välj Inställningar > Ändra datorinställningar.

 2. Välj Dator och enheter och sedan Låsskärmen.

 3. Inaktivera Svep nedåt på låsskärmen om du vill använda kameran.

Obs!: Om du inte vill att appen Kamera ska använda kameran stänger du av kameran helt. Dra appen till skärmens nederkant och håll kvar den där tills appen vänds.

Om du har problem med appen Kamera när du har ändrat sekretessinställningarna stänger du den och öppnar den igen.

Om du har anslutit en kamera till datorn och kameran slutar fungera kan du prova några saker för att få den att fungera igen:

 • Koppla bort kameran från datorn och anslut den sedan igen.

 • Stäng appen. Dra appen till skärmens nederkant och håll kvar den där tills appen vänds.

Om det inte hjälper kan det vara problem med kamerans drivrutiner. Du kan installera uppdateringar för drivrutiner från kameratillverkaren eller använda standarddrivrutinerna i datorn.

Så här installerar du uppdateringar från tillverkaren: 

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.) Skriv sedan Enhetshanteraren i sökrutan, välj Inställningar och sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.

 2. Expandera Bildenheter.

 3. Högerklicka på kameran du har problem med och välj Uppdatera drivrutin.

 4. Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner och följ sedan anvisningarna på skärmen. Du kanske måste starta om datorn.

Så här installerar du datorns standarddrivrutiner: 

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.) Skriv sedan Enhetshanteraren i sökrutan, välj Inställningar och sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.

 2. Expandera Bildenheter.

 3. Högerklicka på kameran du har problem med och välj Uppdatera drivrutin.

 4. Välj Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.

 5. Välj Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.

 6. Välj USB-videoenhet, välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen. Du kanske måste starta om datorn.

Felsöka installationsfel med drivrutiner och maskinvara i Windows 10

Om förslagen här inte löser problemet kan du gå till communitysidan för musik, foton och video eller communitysidan enheter & drivrutiner i Windows-forumet och leta efter lösningar som andra har hittat för specifika problem med maskinvara eller felmeddelanden.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×