รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows


ข้อผิดพลาดทั่วๆ ไปสำหรับการเปิดใช้งานใน Windows 10 พร้อมวิธีแก้ปัญไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

หากคุณอัปเกรดเป็น Windows 10 ฟรี แล้วพีซีของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ Windows 10 เวอร์ชันล่าสุดอยู่ เราได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้ Windows ทันสมัยอยู่เสมอ โปรดดูที่ Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย


ข้อผิดพลาดความหมายและวิธีแก้ไข
0x803f7001, 0x800704cF

ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่า เราไม่พบสิทธิการใช้งาน Windows ที่ถูกต้องสำหรับพีซีของคุณ

คุณต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งาน Windows หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณควรอยู่ในอีเมลยืนยันที่คุณได้รับหลังจากซื้อ Windows อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของพีซีของคุณ หรือบนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่ติดอยู่ด้านหลังหรือใต้พีซีของคุณ

หากคุณมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ให้ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อเปิดใช้งาน Windows 

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า > อัปเดตและความปลอดภัย > การเปิดใช้งาน
 2. เลือก เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ จากนั้นป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 หลัก
หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ของคุณ เช่น เปลี่ยนแผงวงจรหลักใหม่ เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน Windows ที่อยู่บนหน้าการตั้งค่าการเปิดใช้งาน โปรดทราบว่าระบบอาจขอให้คุณดำเนินการเปิดใช้งานอีกครั้ง


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
สาเหตุที่อาจทำให้คุณเห็นข้อผิดพลาดเหล่านี้ ซึ่งได้แก่

 • คุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน Windows ได้ ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่น หรือซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่
 • คุณได้อัปเกรดเป็น Windows 10 แล้ว แต่เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานไม่ว่าง หากคุณอัปเกรดจากสำเนา Windows 7 หรือ Windows 8.1 ที่ถูกเปิดใช้งานแล้ว สำเนา Windows 10  ของคุณจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถรอสักครู่ จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน หากคุณยังคงประสบปัญหาในการเปิดใช้งาน โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
 • คุณได้อัปเกรดเป็น Windows 10 โดยใช้ข้อเสนออัปเกรดฟรี แต่ Windows 10  ไม่ได้เปิดใช้งานหลังจากติดตั้งใหม่ สำเนา Windows 10  ของคุณควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่สำคัญในอุปกรณ์ของคุณ (เช่น การเปลี่ยนแผงวงจรหลัก) หากคุณยังคงประสบปัญหาในการเปิดใช้งาน โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
0xC004F034
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows เวอร์ชันอื่น

ให้คุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องที่ตรงกับเวอร์ชันและรุ่นของ Windows 10 ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

หากมีการติดตั้ง Windows บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บริการการจัดการคีย์ KMS ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนขององค์กรของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Windows
0xC004F210
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows รุ่นอื่นแทนที่จะเป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของรุ่นที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ คุณยังอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากก่อนหน้านี้คุณอัปเกรดเป็น Windows 10 แต่ Windows รุ่นปัจจุบันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณไม่ตรงกับรุ่นของสิทธิการใช้งานแบบดิจิทัลของคุณ

คุณสามารถป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องที่ตรงกับรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ หรือติดตั้งรุ่นของ Windows 10  อีกครั้งที่ตรงกับสิทธิการใช้งานแบบดิจิทัลของคุณได้

หากอุปกรณ์ของคุณใช้งาน Windows 10 (เวอร์ชัน 1607) ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานสามารถช่วยคุณติดตั้ง Windows รุ่นที่ถูกต้องในอุปกรณ์ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน
0xC004E016, 0xC004F210
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows เวอร์ชันอื่นหรือรุ่นอื่น ตัวอย่างเช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่น Enterprise ของ Windows 10  ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานรุ่น Windows 10 Home หรือ Windows 10  Core ได้

ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับเวอร์ชันและรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณหรือซื้อสำเนาใหม่ของ Windows จาก Store
0xC004FC03
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณกำลังขัดขวางไม่ให้ Windows ดำเนินการเปิดใช้งานออนไลน์จนเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วและไฟร์วอลล์ของคุณไม่ได้บล็อกการเปิดใช้งานของ Windows หากคุณยังประสบปัญหานี้อยู่ ให้คุณลองเปิดใช้งาน Windows ผ่านโทรศัพท์

พิมพ์ SLUI 04 ในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก SLUI 04 จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน Windows
0xC004E028
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ ถ้าคุณพยายามเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่ในกระบวนการเปิดใช้งานแล้ว คุณควรเปิดใช้งานอุปกรณ์หลังจากคำขอแรกเสร็จสมบูรณ์
0x8007267C
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วและไฟร์วอลล์ของคุณไม่ได้บล็อกการเปิดใช้งานของ Windows
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
หากเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว สำเนา Windows จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อบริการกลับมาออนไลน์
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากหมายเลขผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานกับพีซีเครื่องอื่นแล้ว หรือถูกใช้งานกับพีซีมากกว่าจำนวนที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับพีซีแต่ละเครื่องของคุณในการเปิดใช้งาน Windows บนเครื่องเหล่านั้น

หากคุณกำลังใช้ Windows 10 คุณสามารถซื้อ Windows จาก Windows Store ได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า >อัปเดตและความปลอดภัย > การเปิดใช้งาน
 2. เลือก ไปยัง Store จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำในการซื้อ Windows 10

0xC004F00F
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่น Enterprise ของ Windows เพื่อเปิดใช้งาน Windows 10 Home หรือ Windows 10 Pro ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ Windows รุ่นที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

0xC004C020
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ Volume License (สิทธิการใช้งานที่บริษัทซื้อจาก Microsoft เพื่อติดตั้ง Windows ลงบนพีซีหลายเครื่อง) ถูกใช้งานกับพีซีมากกว่าจำนวนที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นในการเปิดใช้งาน Windows บนพีซีของคุณ โปรดติดต่อพนักงานฝ่ายสนับสนุนขององค์กรของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่น Enterprise ของ Windows เพื่อเปิดใช้งาน Windows 10 Home หรือ Windows 10 Pro ลองป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ Windows รุ่นที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
 • หรือ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณพยายามเปิดใช้งานในพีซีของที่ทำงาน แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานของคุณ หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายที่ทำงานแต่ยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย โปรดติดต่อพนักงานฝ่ายสนับสนุนขององค์กรของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 • หากองค์กรของคุณไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คุณอาจจำเป็นต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
  1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า  > อัปเดตและความปลอดภัย > การเปิดใช้งาน
  2. เลือก เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ จากนั้นพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 หลัก
ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล
 ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ
0x80072F8F
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากวันที่และเวลาสำหรับพีซีไม่ถูกต้อง หรือ Windows ประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับบริการเปิดใช้งานออนไลน์และไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณได้

เมื่อต้องการตรวจสอบวันที่และเวลา ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เวลาและภาษา > วันที่และเวลา

หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย ในกล่องค้นหาในแถบงาน จากนั้นเลือก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย
หากตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายไม่พบว่าเกิดปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ให้ลองเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อดูว่าวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่

0xC004E003
คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไฟล์ระบบ การเปิดใช้งาน Windows จำเป็นต้องใช้ไฟล์ระบบเฉพาะเพื่อเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถลองคืนค่าไฟล์ระบบกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ซึ่งวิธีนี้จะลบซอฟต์แวร์ทุกตัวที่คุณติดตั้งหลังจากเวลานั้นออกโดยไม่ส่งผลกระทบกับไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าจากจุดคืนค่าของระบบใน ตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10
0x80004005
เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก การตั้งค่า > อัปเดตและความปลอดภัย > การเปิดใช้งาน จากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา เพื่อเปิดตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแก้ไขปัญหา โปรดดู การใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตพีซีของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน ตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10738 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม