เพิ่มพื้นที่ว่างใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

หากพีซีของคุณมีพื้นที่ว่างเหลือน้อย คุณอาจไม่สามารถติดตั้ง การอัปเดต Windowsที่สำคัญๆ ได้ และประสิทธิภาพการทำงานของพีซีของคุณอาจได้รับผลกระทบ ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างบางส่วนเพื่อให้คุณสามารถทำให้พีซีของคุณทันสมัยอยู่เสมอและใช้งานได้อย่างราบรื่น 

คำถามต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยและ Windows Update โดยเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update