เพิ่มพื้นที่ว่างใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

หากพีซีของคุณมีพื้นที่ว่างเหลือน้อย คุณอาจไม่สามารถติดตั้ง การอัปเดต Windows ที่สำคัญๆ ได้ และประสิทธิภาพการทำงานของพีซีของคุณอาจได้รับผลกระทบ ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างบางส่วนเพื่อให้คุณสามารถทำให้พีซีของคุณทันสมัยอยู่เสมอและใช้งานได้อย่างราบรื่น ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะแสดงรายการตามลำดับ ให้เริ่มด้วยลำดับแรกสุดเพื่อดูว่าสามารถช่วยได้หรือไม่ หากแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำตามลำดับถัดไป

เพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดิสก์ทั้งหมดที่เหลืออยู่บนอุปกรณ์ Windows 10 ของคุณ ให้เลือก File Explorer จากแถบงาน แล้วเลือก พีซีเครื่องนี้ บนด้านซ้าย เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ของคุณจะปรากฏใต้ อุปกรณ์และไดรฟ์

คำถามต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยและ Windows Update โดยเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update