แป้นพิมพ์ลัดใน Windows

Windows 10

แป้นพิมพ์คือแป้นหรือชุดของแป้นที่ให้ทางเลือกอื่นในการทำบางสิ่งบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะใช้เมาส์ทำ

คัดลอก วาง และแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆ

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + Xตัดรายการที่เลือก
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)
คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)
วางรายการที่เลือก
Ctrl + Zยกเลิกการดำเนินการ
Alt + Tabสลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่
Alt + F4ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + Lล็อกพีซีของคุณ
แป้นโลโก้ Windows  + Dแสดงหรือซ่อนเดสก์ท็อป
F2เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
F3ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน File Explorer
F4แสดงรายการแถบที่อยู่ใน File Explorer
F5รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F6วนไปตามองค์ประกอบหน้าจอที่อยู่ในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F10เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + F8แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
Alt + Escวนไปตามรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ดำเนินการตามคำสั่งของตัวอักษรดังกล่าว
Alt + Enterแสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก
Alt + Spacebarเปิดเมนูทางลัดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรซ้ายย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวาไปข้างหน้า
Alt + Page Upเลื่อนขึ้นหนึ่งช่วงหน้าจอ
Alt + Page Downเลื่อนลงหนึ่งช่วงหน้าจอ
Ctrl + F4ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปที่เปิดแบบเต็มหน้าจอและอนุญาตให้คุณเปิดเอกสารหลายรายการพร้อมๆ กันได้)
Ctrl + Aเลือกทุกรายการในเอกสารหรือในหน้าต่าง
Ctrl + D (หรือ Delete)ลบรายการที่เลือกและย้ายรายการดังกล่าวไปยังถังรีไซเคิล
Ctrl + R (หรือ F5)รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Yทำซ้ำการกระทำ
Ctrl + ลูกศรขวาย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้ายย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลงย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้นย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้านี้
Ctrl + Alt + Tabใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างแอปทั้งหมดที่เปิดอยู่
Ctrl + Alt + Shift + แป้นลูกศรเมื่อมีกลุ่มหรือไทล์อยู่ในโฟกัสของเมนูเริ่ม ให้ย้ายไปตามทิศทางที่ต้องการ
Ctrl + แป้นลูกศร (เพื่อย้ายไปยังรายการ) + Spacebarเลือกแต่ละรายการที่มีอยู่จำนวนมากในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่งเลือกกลุ่มข้อความ
Ctrl + Escเปิด เริ่ม
Ctrl + Shift + Escเปิดตัวจัดการงาน
Ctrl + Shiftสลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้ได้หลายรูปแบบ
Ctrl + Spacebarเปิดหรือปิดใช้งานตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาจีน (IME)
Shift + F10แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่งเลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างหรือในเดสก์ท็อปหรือเลือกข้อความภายในเอกสาร
Shift + Deleteลบรายการที่เลือกโดยไม่ย้ายรายการนั้นไปที่ ถังรีไซเคิล ก่อน
ลูกศรขวาเปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้ายเปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
Escหยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน


คัย์ลัดของแป้นโลโก้ Windows

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows เปิดหรือปิด เริ่ม
แป้นโลโก้ Windows  + Aเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
แป้นโลโก้ Windows + B
ตั้งการโฟกัสในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift +Mเปิด Cortana ในโหมดฟัง

หมายเหตุ: Cortana จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาคเท่านั้น และคุณลักษณะบางประการของ Cortana อาจไม่พร้อมใช้งานในบางพื้นที่ หาก Cortana ไม่พร้อมใช้งานหรือปิดอยู่ คุณยังใช้ การค้นหา ได้
แป้นโลโก้ Windows  + Dแสดงหรือซ่อนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows   + Alt + Dแสดง หรือซ่อนวันและเวลาบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows   + Eเปิด File Explorer
แป้นโลโก้ Windows  + Fเปิดฮับคำติชม
แป้นโลโก้ Windows   + Gเปิดแถบเกมเมื่อมีการเปิดเกม
แป้นโลโก้ Windows + Hเปิด ทางลัดการแบ่งปัน
แป้นโลโก้ Windows   + Iเปิดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows + K  ตั้งการโฟกัสไปที่เคล็ดลับ Windows เมื่อมีให้ใช้งาน

เมื่อเคล็ดลับ Windows ปรากฏ ให้นำโฟกัสไปที่เคล็ดลับ  การกดแป้นพิมพ์ลัดอีกครั้งจะนำโฟกัสไปที่องค์ประกอบบนหน้าจอที่เคล็ดลับ Windows ยึดติดอยู่
แป้นโลโก้ Windows   + Kเปิดการเชื่อมต่อการดำเนินการด่วน
แป้นโลโก้ Windows   + Lล็อกพีซีของคุณหรือสลับผู้ใช้
แป้นโลโก้ Windows + Mย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows   + Oล็อกการวางแนวอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows   + Pเลือกโหมดการแสดงงานนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows + Rเปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
แป้นโลโก้ Windows   + Sเปิด ค้นหา
แป้นโลโก้ Windows + Tวนรอบแอปบนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows   + Uเปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows  + Vวนรอบการแจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + Vวนรอบการแจ้งให้ทราบในลำดับย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows  + Xเปิดเมนู เชื่อมโยงด่วน
แป้นโลโก้ Windows + Zแสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในแอปในโหมดเต็มหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows +จุลภาค (,)มองที่เดสก์ท็อปชั่วคราว
แป้นโลโก้ Windows  + หยุดชั่วคราวแสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Fค้นหาพีซี (ถ้าคุณอยู่ในเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift +Mคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดในเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + แป้นตัวเลขเปิดเดสก์ท็อปแล้วเปิดการทำงานของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ ถ้าแอปกำลังทำงานอยู่แล้ว จะสลับไปที่โปรแกรมนั้น
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + แป้นตัวเลขเปิดเดสก์ท็อปแล้วเริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + แป้นตัวเลขเปิดเดสก์ท็อปแล้วสลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows  + Alt + แป้นตัวเลขเปิดเดสก์ท็อปแล้วเปิดรายการทางลัดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Shift + แป้นตัวเลขเปิดเดสก์ท็อปแล้วเปิดอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดบนแถบงานในฐานะผู้ดูแล
แป้นโลโก้ Windows   + Tabเปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขึ้นขยายหน้าต่างใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรลงเอาแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอหรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรซ้ายขยายแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปไปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขวาขยายแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปไปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + Homeย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุดยกเว้นหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ (จะคืนค่าหน้าต่างทั้งหมดเมื่อกดครั้งที่สอง)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรขึ้นยืดหน้าต่างเดสก์ท็อปไปจนสุดด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรลงคืนค่า/ย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ในแนวตั้งและรักษาความกว้าง
แป้นโลโก้ Windows  Shift + ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาย้ายแอปหรือหน้าต่างในเดสก์ท็อปจากจอภาพหนึ่งไปยังอีกจอภาพหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows   + Spacebarสลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและเค้าโครงแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Spacebarเปลี่ยนเป็นการป้อนค่าที่เลือกก่อนหน้า
แป้นโลโก้ Windows  + Enterเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายทับ (/)เริ่มการแปลงกลับของ IME
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)ขยายหรือย่อโดยใช้แว่นขยาย
แป้นโลโก้ Windows  + Escออกจาก แว่นขยาย


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับพร้อมท์คำสั่ง

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)คัดลอกข้อความที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)วางข้อความที่เลือก
Ctrl + Mเข้าสู่โหมดเครื่องหมาย
Alt + แป้นการเลือกเริ่มการเลือกในโหมดบล็อก
แป้นลูกศรเลื่อนเคอร์เซอร์ไปในทิศทางที่ระบุ
Page upเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งช่วงหน้า
Page downเลื่อนเคอร์เซอร์ลงหนึ่งช่วงหน้า
Ctrl + Home (โหมดเครื่องหมาย)ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของบัฟเฟอร์
Ctrl + End (โหมดเครื่องหมาย)ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งท้ายสุดของบัฟเฟอร์
Ctrl + ลูกศรขึ้นขยับขึ้นหนึ่งบรรทัดในประวัติผลลัพธ์
Ctrl + ลูกศรลงขยับลงหนึ่งบรรทัดในประวัติผลลัพธ์
Ctrl + Home (ประวัติการนำทาง)หากบรรทัดคำสั่งว่างเปล่าอยู่ จะเลื่อนกรอบการมองเห็นขึ้นไปด้านบนสุดของบัฟเฟอร์ ไม่เช่นนั้น จะลบอักขระทั้งหมดที่อยู่ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ในบรรทัดคำสั่ง
Ctrl + End (ประวัติการนำทาง)หากบรรทัดคำสั่งว่างเปล่า ให้เลื่อนมุมมองพื้นที่ทำงานไปยังบรรทัดคำสั่ง หรือ ให้ลบอักขระทั้งหมดที่อยู่ทางด้านขวาของเคอร์เซอร์ในบรรทัดคำสั่ง


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
F4แสดงสิ่งต่างๆ ในรายการสิ่งที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Tabเลื่อนขึ้นไปตามแท็บต่างๆ
Ctrl + Shift + Tabเลื่อนลงมาตามแท็บต่างๆ
Ctrl + แป้นหมายเลข (เลข 1 – 9)ย้ายไปที่แท็บลำดับที่ n
แท็บเลื่อนขึ้นไปตามตัวเลือกต่างๆ
Shift + Tabเลื่อนลงมาตามตัวเลือกต่างๆ
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ดำเนินการตามคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ตามที่มากับตัวอักษรดังกล่าว
Spacebarเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายหากตัวเลือกการเปิดใช้งานอยู่ในรูปแบบกล่องกาเครื่องหมาย
Backspaceเปิดโฟลเดอร์สูงขึ้นหนึ่งระดับถ้ามีการเลือกโฟลเดอร์ใดในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น หรือ เปิด
แป้นลูกศรเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ File Explorer

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
Alt + Dเลือกแถบที่อยู่
Ctrl + Eเลือกกล่องค้นหา
Ctrl + Fเลือกกล่องค้นหา
Ctrl + Nเปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + Wปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์เปลี่ยนขนาดและลักษณะที่ปรากฏของไอคอนของไฟล์และโฟลเดอร์
Ctrl + Shift + Eแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือก
Ctrl + Shift + Nการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
Num Lock + เครื่องหมายดอกจัน (*)แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายบวก (+)แสดงเนื้อหาต่างๆ ของโฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายลบ (-)ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก
Alt + Pแสดงบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
Alt + Enterเปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' สำหรับรายการที่เลือก
Alt + ลูกศรขวาดูโฟลเดอร์ถัดไป
Alt + ลูกศรขึ้นดูโฟลเดอร์ที่บรรจุโฟลเดอร์นั้นอยู่
Alt + ลูกศรซ้ายดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า
Backspaceดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า
ลูกศรขวาแสดงการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบ) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก
ลูกศรซ้ายยุบการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยาย) หรือเลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุโฟลเดอร์นั้นอยู่
Endแสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Homeแสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F11ขยายใหญ่สุดหรือย่อเล็กสุดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเดสก์ท็อปเสมือน

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows  + Tabเปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Dเพิ่มเดสก์ท็อปเสมือน
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + ลูกศรขวา สลับเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณสร้างไปทางขวา
แป้นโลโก้ Windows +Ctrl + ลูกศรซ้าย สลับเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณสร้างไปทางซ้าย
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + F4ปิดเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณกำลังใช้งานอยู่


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบงาน

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
Shift + คลิกปุ่มแถบงานเปิดแอปหรือเปิดอินสแตนซ์อื่นของแอปอย่างรวดเร็ว
Ctrl + Shift + คลิกปุ่มแถบงานเปิดแอปในฐานะผู้ดูแล
Shift + คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบงานแสดงหน้าต่างเมนูสำหรับแอป
Shift + คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบงานที่มีการจัดกลุ่มแสดงหน้าต่างเมนูสำหรับกลุ่ม
Ctrl + คลิกปุ่มบนแถบงานที่มีการจัดกลุ่มวนรอบหน้าต่างของกลุ่ม


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการตั้งค่า

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows + I เปิดการตั้งค่า
Backspaceกลับไปยังโฮมเพจของการตั้งค่า
พิมพ์บนหน้าใดก็ได้ด้วยกล่องค้นหาการตั้งค่าการค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม


Windows 8.1 และ Windows 8.1 RT

แป้นพิมพ์ลัดที่สำคัญ

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดที่สำคัญที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + Xตัดรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)วางรายการที่เลือก
Ctrl + Zยกเลิกการดำเนินการ
Alt + Tabสลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่
Alt + F4ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + L ล็อกพีซีของคุณหรือสลับผู้ใช้
แป้นโลโก้ Windows  + D แสดงหรือซ่อนเดสก์ท็อป


แป้นพิมพ์ลัดใหม่

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดใหม่ที่คุณสามารถใช้งานได้ใน Windows

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows + เริ่มพิมพ์ ค้นหาพีซีของคุณ
Ctrl + เครื่องหมายบวก (+) หรือ Ctrl + เครื่องหมาย ลบ (-)ขยายหรือย่อรายการต่างๆ จำนวนมาก เช่น โปรแกรมที่ปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่ม
Ctrl + เลื่อนล้อเลื่อนของเมาส์ขยายหรือย่อรายการต่างๆ จำนวนมาก เช่น โปรแกรมที่ปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่ม
แป้นโลโก้ Windows + C เปิดทางลัด

ในโปรแกรม เปิดคำสั่งสำหรับโปรแกรม
แป้นโลโก้ Windows  + F เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาแฟ้ม
แป้นโลโก้ Windows + Hเปิด ทางลัดการแบ่งปัน
แป้นโลโก้ Windows + I เปิดทางลัดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows + Kเปิดทางลัดอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows + O
ล็อกการวางแนวหน้าจอ (แนวตั้งหรือแนวนอน)
แป้นโลโก้ Windows + Q
เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาทุกที่หรือภายในแอปที่เปิดอยู่ (ถ้าแอปสนับสนุนการค้นหาแอป)
แป้นโลโก้ Windows + S
เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหา Windows และเว็บ
แป้นโลโก้ Windows  + W
เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows + Z
แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม


แป้นโลโก้ Windows  + spacebar
สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและเค้าโครงแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + spacebar
เปลี่ยนเป็นการป้อนค่าที่เลือกก่อนหน้า
แป้นโลโก้ Windows + Tab
วนไปตามแอปที่ใช้ล่าสุด (ยกเว้นเดสก์ท็อปแอป)
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Tab
วนไปตามแอปที่ใช้ล่าสุด (ยกเว้นเดสก์ท็อปแอป)
แป้นโลโก้ Windows + Shift + Tab
วนไปตามแอปที่ใช้ล่าสุด (ยกเว้นเดสก์ท็อปแอป) ในลำดับย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows + Shift + เครื่องหมายจุด (.)
สแนปโปรแกรมไว้ทางด้านซ้าย
แป้นโลโก้ Windows + เครื่องหมายจุด
วนไปตามแอปที่เปิดอยู่
Esc
หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน


แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปใน Windows

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
F1
แสดงวิธีใช้
F2
เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
F3
ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
F4
แสดงรายการแถบที่อยู่ใน File Explorer
F5
รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F6
วนไปตามองค์ประกอบหน้าจอที่อยู่ในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F10
เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + F4
ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + Esc
วนไปตามรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้
ดำเนินการตามคำสั่งของตัวอักษรดังกล่าว
Alt + Enter
แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก
Alt + Spacebar
เปิดเมนูทางลัดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรซ้าย
ย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวา
ไปข้างหน้า
Alt + Page Up
เลื่อนขึ้นหนึ่งช่วงหน้าจอ
Alt + Page Down
เลื่อนลงหนึ่งช่วงหน้าจอ
Alt + Tab
สลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดอยู่ (ยกเว้นโปรแกรมเดสก์ท็อป)
Ctrl + F4
ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปที่เปิดแบบเต็มหน้าจอและอนุญาตให้คุณเปิดเอกสารหลายรายการพร้อมๆ กันได้)
Ctrl + A
เลือกทุกรายการในเอกสารหรือในหน้าต่าง
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)
คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + D (หรือ Delete)
ลบรายการที่เลือกและย้ายรายการดังกล่าวไปยังถังรีไซเคิล
Ctrl + R (หรือ F5)
รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)
วางรายการที่เลือก
Ctrl + X
ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + Y
ทำซ้ำการกระทำ
Ctrl + Z
ยกเลิกการดำเนินการ
Ctrl + เครื่องหมายบวก (+) หรือ Ctrl + เครื่องหมาย ลบ (-)
ขยายหรือย่อรายการต่างๆ จำนวนมาก เช่น โปรแกรมที่ปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่ม
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์
เปลี่ยนขนาดของไอคอนบนเดสก์ท็อป หรือ ขยายหรือย่อรายการจำนวนมาก เช่น โปรแกรมต่างๆ ที่ปักหมุดอยู่บนหน้าจอเริ่ม
Ctrl + ลูกศรขวา
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลง
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้านี้
Ctrl + Alt + Tab
ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างแอปทั้งหมดที่เปิดอยู่
Ctrl + แป้นลูกศร (เพื่อย้ายไปยังรายการ) + Spacebar
เลือกแต่ละรายการที่มีอยู่จำนวนมากในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่ง
เลือกกลุ่มข้อความ
Ctrl + Esc
เปิด เริ่ม
Ctrl + Shift + Esc
เปิดตัวจัดการงาน
Ctrl + Shift
สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้ได้หลายรูปแบบ
Ctrl + Spacebar
เปิดหรือปิดใช้งานตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาจีน (IME)
Shift + F10
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่ง
เลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างหรือในเดสก์ท็อปหรือเลือกข้อความภายในเอกสาร
Shift + Delete
ลบรายการที่เลือกโดยไม่ย้ายรายการนั้นไปที่ ถังรีไซเคิล ก่อน
ลูกศรขวา
เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย
เปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
Esc
หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน


แป้นพิมพ์ลัดของแป้นโลโก้ Windows

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นโลโก้ Windows

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
ปุ่มโลโก้ Windows + F1
เปิดวิธีใช้และการสนับสนุน Windows
แป้นโลโก้ Windows
แสดงหรือซ่อนหน้าจอเริ่ม
แป้นโลโก้ Windows + B
ตั้งการโฟกัสในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows + C
เปิดทางลัด

แป้นโลโก้ Windows  + D
แสดงหรือซ่อนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows + E
เปิด File Explorer
แป้นโลโก้ Windows  + F
เปิดทางลัดการค้นหาและค้นหาแฟ้ม
แป้นโลโก้ Windows + H
เปิด ทางลัดการแบ่งปัน
แป้นโลโก้ Windows + I
เปิดทางลัดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows + K
เปิดทางลัดอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows  + L
ล็อกพีซีของคุณหรือสลับบุคคล
แป้นโลโก้ Windows + M
ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows + O
ล็อกการวางแนวอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows + P
เลือกโหมดการแสดงงานนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows + Q
เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาทุกที่หรือภายในแอปที่เปิดอยู่ (ถ้าแอปสนับสนุนการค้นหาแอป)
แป้นโลโก้ Windows + R
เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
แป้นโลโก้ Windows  + S
เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหา Windows และเว็บ
แป้นโลโก้ Windows + T
วนรอบแอปบนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows  + U
เปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows  + V
วนรอบการแจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + V
วนรอบการแจ้งให้ทราบในลำดับย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows  + X
เปิดเมนู การเชื่อมโยงด่วน
แป้นโลโก้ Windows + Z
แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในแอป

แป้นโลโก้ Windows  + ,
มองที่เดสก์ท็อปชั่วคราว
แป้นโลโก้ Windows  + หยุดชั่วคราว
แสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + F
ค้นหาพีซี (ถ้าคุณอยู่ในเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift +M
คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดในเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + แป้นตัวเลข เปิดเดสก์ท็อปแล้วเปิดการทำงานของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ ถ้าแอปกำลังทำงานอยู่แล้ว จะสลับไปที่โปรแกรมนั้น
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + แป้นตัวเลข
เปิดเดสก์ท็อปแล้วเริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + แป้นตัวเลข
เปิดเดสก์ท็อปแล้วสลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows  + Alt + แป้นตัวเลข
เปิดเดสก์ท็อปแล้วเปิดรายการทางลัดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Shift + แป้นตัวเลข
เปิดเดสก์ท็อปแล้วเปิดอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดบนแถบงานในฐานะผู้ดูแล
แป้นโลโก้ Windows  + Tab
วนไปตามแอปที่ใช้ล่าสุด (ยกเว้นเดสก์ท็อปแอป)
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Tab
วนไปตามแอปที่ใช้ล่าสุด (ยกเว้นเดสก์ท็อปแอป)
แป้นโลโก้ Windows + Shift + Tab
วนไปตามแอปที่ใช้ล่าสุด (ยกเว้นเดสก์ท็อปแอป) ในลำดับย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + B
สลับไปยังแอปที่แสดงข้อความในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขึ้น
ขยายหน้าต่างใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรลง
เอาแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอหรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรซ้าย
ขยายแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปไปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขวา
ขยายแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปไปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + Home
ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุดยกเว้นหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ (จะคืนค่าหน้าต่างทั้งหมดเมื่อกดครั้งที่สอง)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรขึ้น
ยืดหน้าต่างเดสก์ท็อปไปจนสุดด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรลง
คืนค่า/ย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ในแนวตั้งและรักษาความกว้าง
แป้นโลโก้ Windows  Shift + ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ย้ายแอปหรือหน้าต่างในเดสก์ท็อปจากจอภาพหนึ่งไปยังอีกจอภาพหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows  + Spacebar
สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและเค้าโครงแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Spacebar
เปลี่ยนเป็นการป้อนค่าที่เลือกก่อนหน้า
แป้นโลโก้ Windows  + Enter
เปิดโปรแกรมผู้บรรยาย
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + เครื่องหมายจุด (.)
วนไปตามแอปที่เปิดอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายจุด (.)
วนไปตามแอปที่เปิดอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + /
เริ่มการแปลงกลับของ IME
แป้นโลโก้ Windows   + Alt + Enter
เปิด WindowsMedia Center
แป้นโลโก้ Windows +เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)
ขยายหรือย่อโดยใช้แว่นขยาย
 แป้นโลโก้ Windows  + Esc ออกจาก แว่นขยาย


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ใน กล่องโต้ตอบ ได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
F1
แสดงวิธีใช้
F4
แสดงสิ่งต่างๆ ในรายการสิ่งที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Tab
เลื่อนขึ้นไปตามแท็บต่างๆ
Ctrl + Shift + Tab
เลื่อนลงมาตามแท็บต่างๆ
Ctrl + แป้นหมายเลข (เลข 1 – 9)
ย้ายไปที่แท็บลำดับที่ n
แท็บ
เลื่อนขึ้นไปตามตัวเลือกต่างๆ
Shift + Tab
เลื่อนลงมาตามตัวเลือกต่างๆ
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้
ดำเนินการตามคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ตามที่มากับตัวอักษรดังกล่าว
Spacebar
เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายหากตัวเลือกการเปิดใช้งานอยู่ในรูปแบบกล่องกาเครื่องหมาย
Backspace
เปิดโฟลเดอร์ถัดขึ้นไปหนึ่งระดับหากมีโฟลเดอร์ที่ถูกเลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น หรือ เปิด
แป้นลูกศร
เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ File Explorer

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
 Alt + Dเลือกแถบที่อยู่
Ctrl + E
เลือกกล่องค้นหา
Ctrl + F
เลือกกล่องค้นหา
Ctrl + N
เปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + W
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์
เปลี่ยนขนาดและลักษณะที่ปรากฏของไอคอนของไฟล์และโฟลเดอร์
Ctrl + Shift + E
แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือก
Ctrl + Shift + N
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
Num Lock + เครื่องหมายดอกจัน (*)
แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายบวก (+)
แสดงเนื้อหาต่างๆ ของโฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายลบ (-)
ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก
Alt + P
แสดงบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
Alt + Enter
เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของรายการที่เลือก
Alt + ลูกศรขวา
ดูโฟลเดอร์ถัดไป
Alt + ลูกศรขึ้น
ดูโฟลเดอร์ที่บรรจุโฟลเดอร์นั้นอยู่
Alt + ลูกศรซ้าย
ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า
Backspace
ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า
ลูกศรขวา
แสดงการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบ) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก
ลูกศรซ้าย
ยุบการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยาย) หรือเลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุโฟลเดอร์นั้นอยู่
End
แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Home
แสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F11
ขยายใหญ่สุดหรือย่อเล็กสุดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบงาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับรายการต่างๆ ในแถบงานเดสก์ท็อปได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Shift + คลิกปุ่มแถบงาน
เปิดแอปหรือเปิดอินสแตนซ์อื่นของแอปอย่างรวดเร็ว
Ctrl + Shift + คลิกปุ่มแถบงาน
เปิดแอปในฐานะผู้ดูแล
Shift + คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบงาน
แสดงหน้าต่างเมนูสำหรับแอป
Shift + คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบงานที่มีการจัดกลุ่ม
แสดงหน้าต่างเมนูสำหรับกลุ่ม
Ctrl + คลิกปุ่มบนแถบงานที่มีการจัดกลุ่ม
วนรอบหน้าต่างของกลุ่ม


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล ในเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Alt + Page Up
ย้ายระหว่างโปรแกรมจากซ้ายไปขวา
Alt + Page Down
ย้ายระหว่างโปรแกรมจากขวาไปซ้าย
Alt + Insert
วนไปตามโปรแกรมต่างๆ ตามลำดับที่เริ่มโปรแกรม
Alt + Home
แสดงหน้าจอเริ่ม
Ctrl + Alt + Break
สลับระหว่างหน้าต่างและการแสดงเต็มหน้าจอ 
Ctrl + Alt + End
แสดงกล่องโต้ตอบ การรักษาความปลอดภัยของ Windows
Ctrl + Alt + Home
ในโหมดเต็มหน้าจอ จะเปิดใช้แถบการเชื่อมต่อ
Alt + Delete แสดงเมนูระบบ
Ctrl + Alt + เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
วางสำเนาของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ภายในไคลเอ็นต์ลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นการทำงานเหมือนกับการกด Alt+Print Screen ในพีซีที่ใช้งานอยู่)
Ctrl + Alt + เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
วางสำเนาของพื้นที่หน้าต่างไคลเอ็นต์ทั้งหมดลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นการทำงานเหมือนกับการกด Print Screen ในพีซีที่ใช้งานอยู่)
Ctrl + Alt + ลูกศรขวา
“แท็บ” ออกจากตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุม เดสก์ท็อประยะไกล ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น
Ctrl + Alt + ลูกศรซ้าย
“แท็บ” ออกจากตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุม เดสก์ท็อประยะไกล ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น


แป้นพิมพ์ลัดตัวแสดง วิธีใช้ Windows

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับตัวแสดงวิธีใช้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
F3
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังกล่องค้นหา
F10
แสดงเมนู ตัวเลือก
Home
ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหัวข้อ
End
ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของหัวข้อ
Alt + ลูกศรซ้าย
ย้อนกลับไปยังหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้
Alt + ลูกศรขวา
ย้ายไปข้างหน้าหัวข้อ (ที่แสดงก่อนหน้านี้) ถัดไป
Alt + Home
แสดงโฮมเพจ Help and Support 
Alt + A
แสดงเพจการสนับสนุนลูกค้า
Alt + C
แสดงสารบัญ 
Alt + N
แสดงเมนู 'การตั้งค่าการเชื่อมต่อ'
Ctrl + F ค้นหาหัวข้อปัจจุบัน
Ctrl + P
พิมพ์หัวข้อ


ทางลัดการจัดเรียงแอปใหม่

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการจัดเรียงแอปที่ทันสมัยใหม่


กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows  + . (เครื่องหมายจุด)
เข้าสู่โหมดการจัดเรียงใหม่ แล้วเลือกแอปหรือเส้นแบ่งหน้าจอข้ามจอภาพ
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรซ้าย
ย้ายเส้นแบ่งหน้าจอแอปไปทางซ้าย
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขวา
ย้ายเส้นแบ่งหน้าจอแอปไปทางขวา
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขึ้น
ขยายแอปให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรลง
ปิดแอป
แป้นโลโก้ Windows + Esc
ออกจากโหมดการจัดเรียงใหม่

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม


Windows 7

แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

กดแป้นนี้
 เพื่อทำสิ่งนี้
F1
แสดงวิธีใช้
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)
คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + X
ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)
วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z
ยกเลิกการดำเนินการ
Ctrl + Y
ทำซ้ำการกระทำ
ลบ (หรือ Ctrl + D)
ลบรายการที่เลือกและย้ายรายการดังกล่าวไปยังถังรีไซเคิล
Shift + Delete
ลบรายการที่เลือกโดยไม่ย้ายรายการนั้นไปที่ ถังรีไซเคิล ก่อน
F2
เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
Ctrl + ลูกศรขวา
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลง
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้านี้
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่ง
เลือกกลุ่มข้อความ
Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่ง
เลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างหรือในเดสก์ท็อปหรือเลือกข้อความภายในเอกสาร
Ctrl พร้อมด้วยแป้นลูกศรใดๆ + Spacebar
เลือกแต่ละรายการที่มีอยู่จำนวนมากในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + A
เลือกทุกรายการในเอกสารหรือในหน้าต่าง
F3
ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
Alt + Enter
แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก
Alt + F4
ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
Alt + Spacebar
เปิดเมนูทางลัดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + F4
ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในโปรแกรมที่อนุญาตให้คุณเปิดหลายเอกสารพร้อมกัน)
Alt + Tab
สลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่
Ctrl + Alt + Tab
ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์
เปลี่ยนขนาดของไอคอนบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Tab
วนรอบโปรแกรมบนแถบงาน โดยใช้ Aero Flip 3-D
CTRL+ แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Tab
ใช้แป้นลูกศรเพื่อวนรอบโปรแกรมบนแถบงาน โดยใช้ Aero Flip 3-D
Alt + Esc
วนไปตามรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด
F6
วนไปตามองค์ประกอบหน้าจอที่อยู่ในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F4
แสดงรายการแถบที่อยู่ใน Windows Explore
Shift + F10
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Ctrl + Esc
เปิดเมนูเริ่ม
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้
แสดงเมนูที่สอดคล้องกัน
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้
ดำเนินการคำสั่งเมนู (หรือคำสั่งขีดเส้นใต้อื่นๆ)
F10
เปิดใช้งานแถบเมนูในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
ลูกศรขวา
เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย
เปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
F5 (หรือ Ctrl + R)
รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรขึ้น
ดูโฟลเดอร์กลับขึ้นไปหนึ่งระดับใน Windows Explorer
Esc
ยกเลิกงานปัจจุบัน
Ctrl + Shift + Esc
เปิดตัวจัดการงาน
Shift เมื่อคุณใส่ซีดี
ป้องกันไม่ให้ซีดีเล่นโดยอัตโนมัติ
Alt ด้านซ้าย + Shift
สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าเมื่อมีการเปิดใช้งานการป้อนค่าหลายภาษา
Ctrl+Shift
สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์หลายรูปแบบ
ปุ่ม Ctrl ด้านขวาหรือซ้าย + Shift
เปลี่ยนทิศทางการอ่านของข้อควมในภาษาที่มีการอ่านแบบชวาไปซ้าย


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบ

ตารางต่อไปนี้มีแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ใน กล่องโต้ตอบได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + Tab
เลื่อนขึ้นไปตามแท็บต่างๆ
Ctrl + Shift + Tab
เลื่อนลงมาตามแท็บต่างๆ
แท็บ
เลื่อนขึ้นไปตามตัวเลือกต่างๆ
Shift + Tab
เลื่อนลงมาตามตัวเลือกต่างๆ
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้
ดำเนินการตามคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ตามที่มากับตัวอักษรดังกล่าว
Enter
แทนที่การคลิกเมาส์สำหรับคำสั่งที่เลือกหลากหลายคำสั่ง
Spacebar
เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายหากตัวเลือกการเปิดใช้งานอยู่ในรูปแบบกล่องกาเครื่องหมาย
แป้นลูกศร
เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก
F1
แสดงวิธีใช้
F4
แสดงสิ่งต่างๆ ในรายการสิ่งที่ใช้งานอยู่
Backspace
เปิดโฟลเดอร์สูงขึ้นหนึ่งระดับถ้ามีการเลือกโฟลเดอร์ใดในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น หรือ เปิด


แป้นพิมพ์ลัดของแป้นโลโก้ Windows

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นโลโก้ Windows

รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows

เปิดหรือปิดเมนูเริ่ม
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Pause

แสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ D

แสดงเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ M

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Shift + M

คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดในเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ E

เปิดคอมพิวเตอร์
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ F

ค้นหาคอมพิวเตอร์ (ถ้าคุณอยู่ในเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ L

ล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสลับผู้ใช้
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ R

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ T

วนรอบโปรแกรมบนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ปุ่มตัวเลข

เริ่มโปรแกรมที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ ถ้าโปรแกรมกำลังทำงานอยู่แล้ว จะสลับไปที่โปรแกรมนั้น
Shift+แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ปุ่มตัวเลข

เริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของโปรแกรมที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
Ctrl+แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ปุ่มตัวเลข

สลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของโปรแกรมที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
Alt+แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ปุ่มตัวเลข

เปิดรายการทางลัดสำหรับโปรแกรมที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งของตัวเลขที่ระบุ
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Tab

วนรอบโปรแกรมบนแถบงาน โดยใช้ Aero Flip 3-D
CTRL+ แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Tab

ใช้แป้นลูกศรเพื่อวนรอบโปรแกรมบนแถบงาน โดยใช้ Aero Flip 3-D
CTRL+ แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ B

สลับไปยังโปรแกรมที่แสดงข้อความในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Spacebar

แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ลูกศรขึ้น

ขยายหน้าต่างใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ลูกศรซ้าย

ขยายหน้าต่างไปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ลูกศรขวา

ขยายหน้าต่างไปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ ลูกศรลง

ย่อหน้าต่างเล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Home

ย่อเล็กสุดทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างที่ใช้งาน
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Shift + ลูกศรขึ้น

ยืดหน้าต่างไปจนสุดด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Shift + ลูกศรซ้ายหรือขวา

ย้ายหน้าต่างจากจอภาพหนึ่งไปยังอีกจอภาพหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ P

เลือกโหมดการแสดงงานนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ G

วนรอบโปรแกรมเบ็ดเตล็ด
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ U

เปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ X

เปิด Windows Mobility Center


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows Explorer

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + N
เปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + W
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
Ctrl + Shift + N
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
End
แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Home
แสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F11
ขยายใหญ่สุดหรือย่อเล็กสุดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + เครื่องหมายจุด (.)
หมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา
Ctrl + จุลภาค (,)
หมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา
Num Lock + เครื่องหมายดอกจัน (*) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
แสดงเนื้อหาต่างๆ ของโฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก
ลูกศรซ้าย
ยุบการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยาย) หรือเลือกโฟลเดอร์หลัก
Alt + Enter
เปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' สำหรับรายการที่เลือก
Alt + P
แสดงบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
Alt + ลูกศรซ้าย
ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า
Backspace
ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า
ลูกศรขวา
แสดงการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบ) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก
Alt + ลูกศรขวา
ดูโฟลเดอร์ถัดไป
Alt + ลูกศรขึ้น
ดูโฟลเดอร์หลัก
Ctrl + Shift + E
แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือก
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์
เปลี่ยนขนาดและลักษณะที่ปรากฏของไอคอนของไฟล์และโฟลเดอร์
Alt + D
เลือกแถบที่อยู่
 Ctrl + E เลือกกล่องค้นหา
 Ctrl + F เลือกกล่องค้นหา


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบงาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับรายการต่างๆ ในแถบงานเดสก์ท็อปได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Shift + คลิกปุ่มแถบงาน
เปิดโปรแกรมหรือเปิดอินสแตนซ์อื่นของโปรแกรมอย่างรวดเร็ว
Ctrl + Shift + คลิกปุ่มแถบงาน
เปิดโปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแล
Shift + คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบงาน
แสดงหน้าต่างเมนูสำหรับโปรแกรม
Shift + คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบงานที่มีการจัดกลุ่ม
แสดงหน้าต่างเมนูสำหรับกลุ่ม
Ctrl + คลิกปุ่มบนแถบงานที่มีการจัดกลุ่ม
วนรอบหน้าต่างของกลุ่ม


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล ในเดสก์ท็อป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Alt + Page Up
ย้ายระหว่างโปรแกรมจากซ้ายไปขวา
Alt + Page Down
ย้ายระหว่างโปรแกรมจากขวาไปซ้าย
Alt + Insert
วนไปตามโปรแกรมต่างๆ ตามลำดับที่เริ่มโปรแกรม
Alt + Home
แสดงเมนูเริ่ม
Ctrl + Alt + Break
สลับระหว่างหน้าต่างและการแสดงเต็มหน้าจอ 
Ctrl + Alt + End
แสดงกล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัยของ Windows
Alt + Delete
แสดงเมนูระบบ
Ctrl + Alt + เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
วางสำเนาของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ภายในไคลเอ็นต์ลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นการทำงานเหมือนกับการกดAlt+PrtScn ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่)
Ctrl + Alt + เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
วางสำเนาของพื้นที่หน้าต่างไคลเอ็นต์ทั้งหมดลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นการทำงานเหมือนกับการกด PrtScn ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่)
Ctrl + Alt + ลูกศรขวา
“แท็บ” ออกจากตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุม เดสก์ท็อประยะไกล ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น
Ctrl + Alt + ลูกศรซ้าย
“แท็บ” ออกจากตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุม เดสก์ท็อประยะไกล ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับระบายสี

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ ระบายสี ได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + N
สร้างรูปภาพใหม่
Ctrl + O
เปิดรูปภาพที่มีอยู่
Ctrl + S
บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพ
F12
บันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ใหม่
Ctrl + P
พิมพ์รูปภาพ
Alt + F4
ปิดรูปภาพและหน้าต่าง ระบายสี ของรูปภาพนั้น
Ctrl + Z
เลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Y
ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + A
เลือกทั้งรูปภาพ
Ctrl + X
ตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + C
คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + V
วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
ลูกศรขวา
ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางขวาหนึ่งพิกเซล
ลูกศรซ้าย
ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซล
ลูกศรลง
ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ลงด้านล่างหนึ่งพิกเซล
ลูกศรขึ้น
ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ขึ้นด้านบนหนึ่งพิกเซล
Esc
ยกเลิกการเลือก
ลบ
ลบการเลือก
Ctrl + B
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา
Ctrl + +
เพิ่มความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างขึ้นหนึ่งพิกเซล
Ctrl + -
ลดความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างลงหนึ่งพิกเซล
Ctrl + U
ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก
Ctrl + E
เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ
Ctrl + W
เปิดกล่องโต้ตอบ การปรับขนาดและการเอียง
Ctrl + Page Up
ขยาย
Ctrl + Page Down
ย่อ
F11
ดูรูปภาพในโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + R
แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด
Ctrl + G
แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง
 F10 หรือ Alt แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์
 Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดในปัจจุบัน
 F1 เปิด วิธีใช้ระบายสี


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ WordPad

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ WordPad ได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + N
สร้างเอกสารใหม่
Ctrl + O
เปิดเอกสารที่มีอยู่
Ctrl + S
บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร
F12
บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ใหม่
Ctrl + P
พิมพ์เอกสาร
Alt + F4
ปิด WordPad
Ctrl + Z
เลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Y
ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + A
เลือกทั้งเอกสาร
Ctrl + X
ตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + C
คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + V
วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
Ctrl + B
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา
Ctrl + I
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง
Ctrl + U
ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก
Ctrl + =
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวห้อย
Ctrl + Shift + =
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวยก
Ctrl + L
จัดข้อความชิดซ้าย
Ctrl + E
จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
Ctrl + R
จัดข้อความชิดขวา
Ctrl + J
จัดข้อความชิดขอบ
Ctrl + 1
ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเดียว
Ctrl + 2
ตั้งค่าระยะห่างสองบรรทัด
Ctrl + 5
ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.5
Ctrl + Shift + >
เพิ่มขนาดแบบอักษร
Ctrl + Shift + <
ลดขนาดแบบอักษร
Ctrl + Shift + A
เปลี่ยนอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
Ctrl + Shift + L
เปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
Ctrl + D
แทรกรูปวาดจากระบายสีของ Microsoft
Ctrl + F
ค้นหาข้อความในเอกสาร
F3
ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความในกล่องโต้ตอบ ค้นหา
Ctrl + H
แทนที่ข้อความในเอกสาร
 Ctrl + ลูกศรซ้าย ย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางซ้าย
 Ctrl + ลูกศรขวา ย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางขวา
 Ctrl + ลูกศรขึ้น ย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดด้านบน
 Ctrl + ลูกศรลง ย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดด้านล่าง
 Ctrl + Home ย้ายไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร
 Ctrl + End ย้ายไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร
 Ctrl + Page Up ย้ายขึ้นหนึ่งหน้า
 Ctrl + Page Down ย้ายลงหนึ่งหน้า
 Ctrl + Delete ลบคำถัดไป
 F10 แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์
 Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดในปัจจุบัน
 F1 เปิด วิธีใช้ WordPad


แป้นพิมพ์ลัดเครื่องคิดเลข

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ เครื่องคิดเลข

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Alt + 1
สลับไปยังโหมดมาตรฐาน
Alt + 2
สลับไปยังโหมดวิทยาศาสตร์
Alt + 3
สลับไปยังโหมดโปรแกรมเมอร์
Alt + 4
สลับไปยังโหมดสถิติ
Ctrl + E
เปิดการคำนวณวันที่
Ctrl + H
เปิดหรือปิดประวัติการคำนวณ
Ctrl + U
เปิดการแปลงหน่วย
Alt + C
คำนวณหรือแก้ไขการคำนวณวันที่หรือแผ่นงาน
F1
เปิดวิธีใช้เครื่องคิดเลข
Ctrl + Q
กดปุ่ม M-
Ctrl + P
กดปุ่ม M+
Ctrl + M
กดปุ่ม MS
Ctrl + R
กดปุ่ม MR
Ctrl + L
กดปุ่ม MC
%
กดปุ่ม %
F9
กดปุ่ม +/–
/
กดปุ่ม /
*
กดปุ่ม *
+
กดปุ่ม +
-
กดปุ่ม
R
กดปุ่ม 1/×
@
กดปุ่ม 'รากที่สอง'
0–9
กดปุ่มหมายเลข (0 – 9)
=
กดปุ่ม =
.
กดปุ่ม (ทศนิยม)
Backspace
กดปุ่ม Backspace
Esc
กดปุ่ม C
Del
กดปุ่ม CE
Ctrl + Shift + D
ล้างประวัติการคำนวณ
F2
แก้ไขประวัติการคำนวณ
ปุ่มลูกศรขึ้น
นำทางขึ้นด้านบนในประวัติการคำนวณ
ปุ่มลูกศรลง
นำทางลงด้านล่างในประวัติการคำนวณ
Esc
ยกเลิกการแก้ไขประวัติการคำนวณ
Enter
คำนวณประวัติการคำนวณใหม่อีกครั้งหลังจากการแก้ไข
F3
เลือก Degrees ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
F4
เลือก Radians ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
F5
เลือก Grads ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
I
กดปุ่ม Inv ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
D
กดปุ่ม Mod ในโหมด "วิทยาศาสตร์"
Ctrl + S
กดปุ่ม sinh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + O
กดปุ่ม cosh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + T
กดปุ่ม tanh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
(
กดปุ่ม ( ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
)
กดปุ่ม ) ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 N กดปุ่ม ln ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 ; กดปุ่ม Int ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 S กดปุ่ม sin ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 O กดปุ่ม cos ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 T กดปุ่ม tan ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 M กดปุ่ม dms ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 P กดปุ่ม pi ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 V กดปุ่ม F-E ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 X กดปุ่ม Exp ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 Q กดปุ่ม x^2 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 Y กดปุ่ม x^y ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 # กดปุ่ม x^3 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 L กดปุ่ม log ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 ! กดปุ่ม n! ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 Ctrl + Y กดปุ่ม y√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 Ctrl + B กดปุ่ม 3√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 Ctrl + G กดปุ่ม 10x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
 F5 เลือก Hex ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 F6 เลือก Dec ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 F7 เลือก Oct ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 F8 เลือก Bin ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 F12 เลือก Qword ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 F2เลือก Dword ในโหมดโปรแกรมเมอร์ 
 F3 เลือก Word ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 F4 เลือก Byte ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 K กดปุ่ม RoR ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 J กดปุ่ม RoL ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 < กดปุ่ม Lsh ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 > กดปุ่ม Rsh ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 % กดปุ่ม Mod ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 (กดปุ่ม ( ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 กดปุ่ม ) ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 | กดปุ่ม Or ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 ^ กดปุ่ม Xor ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 ~ กดปุ่ม Not ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 & กดปุ่ม And ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 A–Fกดปุ่ม A-F ในโหมดโปรแกรมเมอร์
 Spacebar สลับค่าบิตในโหมดโปรแกรมเมอร์
 ปุ่ม กดปุ่ม Average ในโหมดสถิติ
 Ctrl + A กดปุ่ม Average Sq ในโหมดสถิติ
 S  กดปุ่ม Sum ในโหมดสถิติ
Ctrl+S  กดปุ่ม Sum Sq ในโหมดสถิติ
 T  กดปุ่ม S.D. ในโหมดสถิติ
 Ctrl+T  กดปุ่ม Inv S.D. ในโหมดสถิติ
 D กดปุ่ม CAD ในโหมดสถิติ


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows Journal

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ Windows Journal ได้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Ctrl + N
เริ่มบันทึกย่อใหม่
Ctrl + O
เปิดบันทึกย่อที่มีการใช้งานล่าสุด
Ctrl + S
บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในบันทึกย่อ
Ctrl + Shift + V
ย้ายบันทึกย่อไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ
Ctrl + P
พิมพ์บันทึกย่อ
Alt + F4
ปิดบันทึกย่อและหน้าต่าง Journal
Ctrl + Z
เลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Y
ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + A
เลือกรายการทั้งหมดบนหน้า
Ctrl + X
ตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + C
คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
 Ctrl + V วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
 Esc ยกเลิกการเลือก
 ลบ ลบการเลือก
 Ctrl + F เริ่มการค้นหาพื้นฐาน
 Ctrl + G ไปที่หน้า
 F5 รีเฟรชผลลัพธ์การค้นหา
 F5 รีเฟรชรายการบันทึกย่อ
 F6 สลับระหว่างรายการบันทึกย่อและบันทึกย่อ
 Ctrl + Shift + C แสดงเมนูทางลัดสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ในรายการบันทึกย่อ
F11  ดูบันทึกย่อในโหมดเต็มหน้าจอ
 F1 เปิด วิธีใช้ Journal


แป้นพิมพ์ลัดตัวแสดง วิธีใช้ Windows

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับตัวแสดงวิธีใช้

กดแป้นนี้
เพื่อทำสิ่งนี้
Alt + C
แสดงสารบัญ
Alt + N
แสดงเมนู 'การตั้งค่าการเชื่อมต่อ'
F10
แสดงเมนู ตัวเลือก
Alt + ลูกศรซ้าย
ย้อนกลับไปยังหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้
Alt + ลูกศรขวา
ย้ายไปข้างหน้าหัวข้อ (ที่แสดงก่อนหน้านี้) ถัดไป
Alt + A
แสดงเพจการสนับสนุนลูกค้า
Alt + Home
แสดงโฮมเพจ Help and Support
Home
ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหัวข้อ
End
ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของหัวข้อ
Ctrl + F
ค้นหาหัวข้อปัจจุบัน
Ctrl + P
พิมพ์หัวข้อ
 F3 ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังกล่องค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 12445 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม