แป้นพิมพ์ลัดใน Windows

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


แป้นพิมพ์ลัดคือแป้นหรือชุดของแป้นที่ให้ทางเลือกสำรองในการทำบางสิ่งบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะใช้เมาส์ทำ คลิกตัวเลือกที่ด้านล่าง และการดำเนินการดังกล่าวจะเปิดเพื่อแสดงตารางของทางลัดที่เกี่ยวข้อง:

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม