การลบและจัดการคุกกี้

นำไปใช้กับ: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์จะใส่ในพีซีของคุณเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของคุณ คุกกี้สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยการให้ไซต์ต่างๆ จดจำการกำหนดลักษณะของคุณโดยช่วยให้คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เยี่ยมชมไซต์บางแห่ง อย่างไรก็ตาม คุกกี้บางรายการอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความเสี่ยงได้ด้วยการติดตามไซต์ต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชม

เมื่อต้องการลบคุกกี้

  1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นเลือก ลบประวัติการเรียกดู
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วเลือก ลบ

การบล็อกหรืออนุญาตให้ใช้คุกกี้

หากคุณไม่ต้องการให้ไซต์จัดเก็บคุกกี้ไว้ในพีซีของคุณ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ได้ แต่การการดำเนินการนี้อาจทำให้บางเพจแสดงอย่างไม่ถูกต้อง หรือคุณอาจได้รับข้อความจากไซต์แจ้งว่าคุณต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ในการดูไซต์นั้น

  1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า เลือก ขั้นสูง และเลือกว่าคุณต้องการอนุญาต บล็อก หรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลภายนอก