แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้โปรแกรมติดตั้งหรือลบออก

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 7Windows 8.1

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะรวมถึงอาการรีจิสทรีคีย์เสียหายซึ่งบล็อกไม่ให้คุณสามารถติดตั้งหรือลบโปรแกรมต่างๆ ได้

  • เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด บนหน้านี้
  • คลิกกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก เรียกใช้ หรือ เปิด จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวแก้ไขปัญหาการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรม

ดาวน์โหลด
 

  • รีจิสทรีคีย์เสียหายในระบบปฏิบัติการ 64 บิต
  • รีจิสทรีคีย์เสียหายที่ควบคุมการอัปเดตข้อมูล
  • ปัญหาที่ยับยั้งไม่ให้ติดตั้งโปรแกรมใหม่ได้
  • ปัญหาที่ยับยั้งไม่ให้ถอนการติดตั้งหรืออัปเดตโปรแกรมที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ได้
  • ปัญหาที่บล็อกคุณไม่ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมผ่าน เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (หรือโปรแกรมและคุณลักษณะ) ในแผงควบคุมได้
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10