แก้ปัญหาพีซีด้วยความช่วยเหลือด่วน

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความช่วยเหลือด่วน แอปความช่วยเหลือด่วนใน Windows 10 ช่วยให้คนสองคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องร่วมกันโดยผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล เพื่อให้คนหนึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของอีกคนหนึ่งได้

วิธีการ: ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้รับรหัสจากผู้ให้ความช่วยเหลือที่ได้รับมอบหมาย แล้วใช้รหัสนั้นเพื่อให้อนุญาตแก่ผู้ให้ความช่วยเหลือรายนั้น จากนั้นผู้ให้ความช่วยเหลือจึงจะสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้นและให้ความช่วยเหลือได้

เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. เลือก เริ่มต้น

  ไอคอนโลโก้ Windows
  > โปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows > ความช่วยเหลือด่วน

 2. เลือกรับความช่วยเหลือ แล้วทำตามคำแนะนำ

 3. หากการควบคุมบัญชีของผู้ใช้ปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ

 4. รอจนกว่าการเชื่อมต่อจะเสร็จสมบูรณ์

หากต้องการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 1. เลือก เริ่มต้น

  ไอคอนโลโก้ Windows
  > โปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows > ความช่วยเหลือด่วน

 2. เลือกให้ความช่วยเหลือ แล้วทำตามคำแนะนำ

หน้าจอหลักของความช่วยเหลือด่วน

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27919 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม