เริ่มต้นใช้งานการควบคุมการมองใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

การควบคุมการมองให้คุณใช้เทคโนโลยีการติดตามการมองเพื่อควบคุมตัวชี้เมาส์ พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และสื่อสารกับบุคคลโดยใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูด

เมื่อต้องการเปิดใช้การควบคุมการมอง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามการมองที่สนับสนุนกับพีซีของคุณและทำการตั้งค่า แล้วเลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ความง่ายในการเข้าถึง  > การควบคุมการมอง (ตัวอย่าง) และเลือก เปิดการควบคุมการมอง

การใช้งานแผ่นเปิดใช้

เมื่อคุณเปิดใช้การควบคุมการมอง แผ่นเปิดใช้จะปรากฏบนหน้าจอ

แผ่นเปิดใช้การควบคุมการมองประกอบด้วยปุ่มที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งแผ่นเปิดใช้ เริ่มการใช้งานปุ่มคลิกซ้ายและขวาบนเมาส์ ใช้เมาส์ที่แม่นยำและการควบคุมการเลื่อน เปิดแป้นพิมพ์การควบคุมการมอง การแปลงข้อความเป็นคำพูด เมนูเริ่มต้นของ Windows และมุมมองงาน คุณยังสามารถปรับเทียบตัวติดตามการมองของคุณ เปิดการตั้งค่าการควบคุมการมอง และหยุดการควบคุมการมองชั่วคราวเพื่อซ่อนแผ่นเปิดใช้

เมื่อต้องการเลือกหนึ่งปุ่มบนแผ่นเปิดใช้ ให้พักตาชั่วขณะหรือจ้องตาที่ปุ่มจนกว่าจะเปิดใช้งาน Dwelling คือการจ้องตาไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอ และเพ่งอยู่ที่จุดๆ นั้นในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาดังกล่าวเรียกว่า Dwell time

ปุ่มบนแผ่นเปิดใช้เหล่านี้ช่วยให้คุณ

 • ย้ายแผ่นเปิดใช้ไปยังด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ
 • ควบคุมเคอร์เซอร์ของเมาส์ รวมถึงปุ่มเพื่อเลือกปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา
 • ควบคุมล้อเลื่อนของเมาส์เพื่อเลื่อนไปตามเว็บเพจหรือแอป
 • พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์การควบคุมการมอง
 • ใช้แปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) สำหรับการควบคุมการมอง เพื่อพิมพ์คำบนหน้าจอและให้มีการอ่านออกเสียง
 • เข้าถึงหน้าจอเริ่ม มุมมองงาน การปรับเทียบอุปกรณ์ตัวติดตามการมอง และการตั้งค่าการควบคุมการมองได้อย่างรวดเร็ว
 • หยุดการควบคุมการมองชั่วคราวหากคุณกำลังทำบางอย่าง เช่น การดูภาพยนตร์ และไม่ต้องการให้การเคลื่อนไหวดวงตาของคุณเลือกปุ่มบนแผ่นเปิดใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ

ควบคุมเมาส์

เมื่อต้องการควบคุมเมาส์ด้วยความแม่นยำ ให้จ้องไปที่ปุ่ม เมาส์ที่แม่นยำ บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นให้มองบนหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการวางเคอร์เซอร์ คุณสามารถปรับตำแหน่งและเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการได้ (คลิกซ้าย ดับเบิ้ลคลิกซ้าย คลิกขวา หรือปิด)

เมาส์ควบคุมการมองให้คุณสามารถปรับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ของเมาส์ จากนั้นคลิกขวา คลิกซ้าย หรือดับเบิลคลิกที่เมาส์

คุณยังสามารถควบคุมเมาส์ได้โดยตรงมากขึ้นโดยการจ้องไปที่ปุ่ม คลิกซ้าย หรือ คลิกขวา บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นวางตำแหน่งตาของคุณบนหน้าจอที่คุณต้องการให้มีการดำเนินการของเมาส์

เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานกับเมาส์หลังจากที่เลือก ให้เลิกมองหน้าจอเพื่อกลับไปที่แผ่นเปิดใช้

เลื่อนไปตามเว็บเพจและแอป

เมื่อต้องการเลื่อนไปตามเว็บเพจและแอป ให้จ้องไปที่ปุ่ม เลื่อน บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นให้มองบนหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการวางเคอร์เซอร์ คุณสามารถจ้องไปที่ปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปในทิศทางนั้นได้ ยิ่งคุณจ้องไปที่ปุ่มเหล่านี้นานเท่าใด คุณก็จะเลื่อนได้เร็วเท่านั้น

ปุ่มเลื่อนการควบคุมการมองช่วยให้คุณเลื่อนไปตามเว็บเพจหรือแอปได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานการเลื่อนหลังจากที่เลือก ให้เลิกมองหน้าจอเพื่อกลับไปที่แผ่นเปิดใช้

การพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์การควบคุมการมอง

เมื่อต้องการเปิดและพิมพ์บนแป้นพิมพ์ ให้จ้องตาไปที่ปุ่ม แป้นพิมพ์  บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นจ้องไปที่อักขระต่างๆ ที่คุณต้องการจะพิมพ์

แป้นพิมพ์ควบคุมการมองมีปุ่มให้คุณสามารถจัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ใหม่ ลบคำและอักขระ แป้นสำหรับสลับการเขียนแบบลากนิ้ว และแป้น Spacebar

ขณะที่คุณจ้องไปทีละตัวอักษร ข้อความแนะนำจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้จ้องไปที่คำเพื่อเลือก

เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์ เลือกแป้น &123 เมื่อต้องการพิมพ์แป้นอื่นๆ ให้เลือกแป้น Fn

ใช้การเขียนแบบลากนิ้ว

พิมพ์คำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเขียนแบบลากนิ้ว การเขียนแบบลากนิ้วช่วยให้คุณสร้างคำได้โดยการจ้องบนตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของคำ และจ้องไปที่ตัวอักษรที่อยู่ตรงกลาง คำใบ้ของคำจะปรากฏขึ้นที่ตัวอักษรตัวสุดท้าย หากการคาดเดาไม่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกการคาดเดาอื่น

เมื่อต้องการเปิดการเขียนแบบลากนิ้ว ให้จ้องไปที่ปุ่ม การตั้งค่าการควบคุมการมอง บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นจ้องไปที่แป้นสลับ การเขียนแบบลากนิ้ว เพื่อเปิด เมื่อเปิดใช้การเขียนแบบลากนิ้วแล้ว คุณสามารถสลับเปิดปิดได้ด้วยปุ่มการเขียนแบบลากนิ้วบนแป้นพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมการมอง

การควบคุมการมองมีการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ให้จ้องไปที่ การตั้งค่าการควบคุมการมอง บนแผ่นเปิดใช้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

 • การพิมพ์ Dwell time ตั้ง Dwell time สำหรับตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
 • Dwell time ทั่วไป ตั้ง Dwell time สำหรับแป้นฟังก์ชัน การคาดเดาคำ และการควบคุมเคอร์เซอร์ของเมาส์
 • การเขียนแบบลากนิ้ว เปิดและปิดการตั้งค่าการเขียนแบบลากนิ้ว
 • เคอร์เซอร์การมอง เปิดเคอร์เซอร์ที่แสดงตำแหน่งที่ดวงตาของคุณจ้องเมื่อมีการจ้องบนฟีเจอร์การควบคุมการมอง เช่น แผ่นเปิดใช้

ให้มีการอ่านออกเสียงคำของคุณด้วยการแปลงข้อความเป็นคำพูดผ่านการควบคุมการมอง

สื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวโดยใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูด เมื่อต้องการใช้งาน ให้จ้องไปที่ปุ่ม แปลงข้อความเป็นคำพูด บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้น ใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์ประโยคแล้วเลือกปุ่ม เล่น เพื่ออ่านออกเสียง

ระบบควบคุมการแปลงข้อความเป็นคำพูดผ่านการควบคุมการมองจะแสดงปุ่มวลีด่วน ปุ่มแก้ไขวลีด่วน ปุ่มเล่น ปุ่มหยุด และปุ่มประโยคก่อนหน้านี้

ที่ด้านบนของหน้าจอมีวลีด่วนที่จะพูดขึ้นทันทีเมื่อคุณเลือก หากต้องการเปลี่ยนวลีด่วน ให้จ้องไปที่ปุ่ม แก้ไข ที่ด้านซ้ายของวลีด่วน

เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่ Windows ใช้ เพื่ออ่านข้อความออกเสียง ให้เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > เวลาและภาษา  > สั่งงานด้วยเสียง  แล้วเลือกเสียงจากเมนูภายใต้ แปลงข้อความเป็นคำพูด

คำถามที่ถามบ่อย

อุปกรณ์ติดตามการมองใดบ้างที่ได้รับการสนับสนุน

การควบคุมการมองรองรับอุปกรณ์ติดตามการมองดังต่อไปนี้

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • แล็ปท็อปและจอภาพที่เลือกที่มีการรวมการติดตามการมอง

EyeTech

 • TM5 Mini

Windows เวอร์ชันใดที่ทำงานกับการควบคุมการมอง

การควบคุมการมองจะพร้อมใช้งานใน Windows 10 เริ่มด้วย Fall Creators Update (เวอร์ชัน 1709) ซึ่งสามารถใช้งานบนพีซี Windows 10 ทั้งหมด รวมถึงแท็บเล็ต การควบคุมการมองไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows 10 S รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows 10 S ด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก

การควบคุมการมองรองรับภาษาใดบ้าง

การควบคุมการมองพร้อมใช้งานในทุกตลาด แต่แป้นพิมพ์ควบคุมการมองรองรับเฉพาะรูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ บางข้อความในการตั้งค่าการควบคุมการมองมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามการมองหรือไม่

Microsoft ไม่รวบรวม จัดเก็บ หรือแบ่งปันข้อมูลการติดตามการมอง

หากฉันใส่แว่นตาหรือวางพีซีใกล้กับหน้าต่าง การควบคุมการมองจะใช้งานได้หรือไม่

การควบคุมการมองอาจทำงานได้ไม่ดีนักในสถานที่ที่มีแสงแดดจ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ติดตามการมองของคุณด้วย นอกจากนี้ การติดตามการมองยังทำงานแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสีตา ขนาดตา หรือรูปร่างตา และปัจจัยอื่นๆ ยังอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการติดตามการมองได้

เพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดของอุปกรณ์ติดตามการมองได้ดียิ่งขึ้น โปรดศึกษาจากคู่มือที่มาพร้อมอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการมองของ Windows โปรดติดต่อ Disability Answer Desk