การรับประกัน แผนการบริการเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

นำไปใช้กับ: ไม่มี

 

รับเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน แผนการบริการเพิ่มเติม Microsoft Complete และแผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับการสนับสนุนทางเทคนิค บริการ หรือความคุ้มครองของการรับประกันเพิ่มเติม Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

รายชื่อประเทศหรือภูมิภาค


โปรดเลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณซื้ออุปกรณ์

กลับไปด้านบน