ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

การใช้ฟังก์ชันเป็นหนึ่งในอาร์กิวเมนต์ในสูตรที่ใช้ฟังก์ชันเรียกว่าการซ้อนกัน และเราจะเรียกฟังก์ชันนั้นว่าฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น โดยการซ้อนฟังก์ชัน AVERAGE และ SUM ในอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IF สูตรต่อไปนี้จะรวมชุดตัวเลข (G2:G5) ต่อเมื่อค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลขอื่น (F2:F5) มากกว่า 50 มิฉะนั้นจะส่งกลับค่า 0

ฟังก์ชันซ้อน

ฟังก์ชัน AVERAGE และ SUM จะซ้อนอยู่ภายในฟังก์ชัน IF

คุณสามารถซ้อนฟังก์ชันได้ถึง 64 ระดับในสูตร

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. เมื่อต้องการเริ่มสูตรด้วยฟังก์ชัน ให้คลิก แทรก รายการย่อ/ขยาย ฟังก์ชัน บนแถบ รูปปุ่มสูตร

  Excel จะแทรกเครื่องหมายเท่ากับ (=) ให้คุณ

 3. ในกล่อง หรือเลือกประเภท ให้เลือก ทั้งหมด

  ถ้าคุณคุ้นเคยกับประเภทของฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกประเภทได้ด้วย

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้ฟังก์ชันใด คุณสามารถพิมพ์คำถามซึ่งอธิบายสิ่งที่คุณต้องการทำในกล่อง ค้นหาฟังก์ชัน (ตัวอย่าง เช่น "บวกตัวเลข" จะส่งกลับฟังก์ชัน SUM )

 4. เมื่อต้องการใส่ฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์ ให้ใส่ฟังก์ชันในกล่องอาร์กิวเมนต์ที่คุณต้องการ

  ส่วนต่างๆ ของสูตรที่แสดงใน กล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ ของฟังก์ชัน จะแสดงฟังก์ชันที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

  ถ้าคุณคลิก IFกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ ของฟังก์ชัน จะแสดง อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IF เมื่อต้องการซ้อนฟังก์ชันอื่น คุณสามารถใส่ลงในกล่องอาร์กิวเมนต์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนSUM(G2:G5)ในกล่องValue_if_trueของฟังก์ชัน IFได้

 5. ใส่อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการใส่สูตรให้สมบูรณ์

  แทนที่จะพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิงได้ คลิก รูปปุ่ม เพื่อย่อกล่องโต้ตอบให้เล็กสุด เลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง แล้วคลิก รูปปุ่ม เพื่อขยายกล่องโต้ตอบอีกครั้ง

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ให้คลิก วิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

 6. หลังจากคุณใส่อาร์กิวเมนต์สำหรับสูตรเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. เมื่อต้องการเริ่มสูตรด้วยฟังก์ชัน ให้คลิก แทรก รายการย่อ/ขยาย ฟังก์ชัน บนแถบ รูปปุ่มสูตร

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ในกล่องเลือกประเภทให้เลือกทั้งหมด

  ถ้าคุณคุ้นเคยกับประเภทของฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกประเภทได้ด้วย

 4. เมื่อต้องการใส่ฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์ ให้ใส่ฟังก์ชันในกล่องอาร์กิวเมนต์ใน ตัวสร้างสูตร หรือใส่ลงในเซลล์โดยตรง

 5. ใส่อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการใส่สูตรให้สมบูรณ์

 6. หลังจากคุณใส่อาร์กิวเมนต์ของสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กด ENTER

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน IF ที่ซ้อนกันเพื่อกําหนดเกรดที่เป็นตัวอักษรให้กับคะแนนการทดสอบที่เป็นตัวเลข

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

คะแนน

45

90

78

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

ใช้เงื่อนไข IF ที่ซ้อนกันเพื่อกําหนดเกรดเป็นตัวอักษรให้กับคะแนนในเซลล์ A2

=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B",IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

'=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

ใช้เงื่อนไข IF ที่ซ้อนกันเพื่อกําหนดเกรดเป็นตัวอักษรให้กับคะแนนในเซลล์ A3

=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B",IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

'=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

ใช้เงื่อนไข IF ที่ซ้อนกันเพื่อกําหนดเกรดเป็นตัวอักษรให้กับคะแนนในเซลล์ A4

=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B",IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

เคล็ดลับ: 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

Video: Nested IF functions

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×