ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จัดเรียงข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

การจัดเรียงข้อมูลจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณมีข้อมูลจำนวนมากใน PivotTable หรือ PivotChart คุณสามารถจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรจากค่าสูงสุดไปหาต่ำสุด หรือจากค่าต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดได้ การจัดเรียงเป็นวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ดังนั้นจึงง่ายต่อการค้นหารายการเฉพาะที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับการเรียงลำดับข้อมูล:

 • ลำดับการจัดเรียงจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมในตัวเลือก การตั้งค่าภูมิภาค หรือ ภูมิภาคและภาษา ใน แผงควบคุม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ Windows

 • ข้อมูลที่มีช่องว่างนำหน้าจะส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียงลำดับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เอาช่องว่างนำหน้าใดๆ ออกก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล

 • คุณไม่สามารถเรียงลำดับรายการข้อความตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กได้

 • คุณไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูลตามรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น ตามสีของเซลล์หรือสีของฟอนต์ หรือคุณไม่สามารถเรียงลำดับตามตัวบ่งชี้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น ชุดไอคอน

ในส่วนด้านล่างนี้ เรียนรู้วิธีการเรียงลำดับ PivotTable หรือ PivotChart ใน Excel บนเดสก์ท็อปและ Excel สำหรับเว็บ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียงลำดับใน Excel บนเดสก์ท็อป:

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเซลล์ ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ที่ต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ จากนั้นคลิกตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

  ตัวกรองป้ายชื่อแถว

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือ เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก.

  ปุ่มเรียงลำดับ

รายการข้อความจะเรียงลำดับตามตัวอักษร ตัวเลขจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (หรือกลับกัน) และวันที่หรือเวลาจะเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด (หรือกลับกัน)

เรียงลำดับคอลัมน์ที่ไม่มีปุ่มลูกศร

คุณสามารถเรียงลำดับค่าแต่ละค่าหรือผลรวมย่อย โดยการคลิกขวาเซลล์ เลือกเรียงลำดับ และจากนั้นให้เลือกวิธีการเรียงลำดับ การเรียงลำดับที่นำไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในระดับเดียวกันในคอลัมน์ที่มีเซลล์นั้นๆ

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง ข้อมูลภายใต้ระดับประเภท (กระเป๋าเดินทาง หมวกกันน็อค) มีการเรียงลำดับตามตัวอักษรจาก ก ถึง ฮ

เรียงลำดับเริ่มต้นบนป้ายชื่อแถว

เมื่อต้องการดูผลรวมทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ให้เลือกตัวเลขใดๆ จากคอลัมน์ ผลรวมทั้งหมด และเรียงลำดับคอลัมน์นั้น

เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดบนค่าคอลัมน์ผลรวมทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถจัดกลุ่ม กรอว หรือนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับ PivotTable หรือ PivotChart

ตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการที่เฉพาะเจาะจงด้วยตนเองหรือเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับของคุณเองได้:

 1. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ แล้ว คลิก ตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติม

  ตัวกรองป้ายชื่อแถว

 3. ในการเรียงลำดับกล่องโต้ตอบ เลือกชนิดของการเรียงลำดับที่คุณต้องการ:

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

 • คลิก ด้วยตนเอง เพื่อจัดเรียงรายการใหม่ด้วยการลากรายการเหล่านั้น โฮเวอร์เคอร์เซอร์ไปบนเส้นขอบรายการจนกว่าจะเห็นลูกศรสี่ทิศทาง แล้วลาก

 • คุณไม่สามารถลากรายการที่แสดงอยู่ในพื้นที่ค่าของรายการเขตข้อมูล PivotTable ได้

 • คลิก จากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) ตาม หรือ จากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก) ตาม จากนั้นเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใน ตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ:

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติม

 • ใน เรียงลำดับอัตโนมัติ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง เรียงลำดับอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดตรายการ เพื่ออนุญาตหรือหยุดการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูล PivotTable มีการอัปเดต

 • ภายใต้ ลำดับการจัดเรียงหลัก ให้เลือกลำดับแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อกล่อง เรียงลำดับอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดตรายงาน ไม่ได้ถูกเลือกไว้

  Excel มีรายการแบบกำหนดเองตามวันในสัปดาห์ และเดือนในปี แต่คุณยังสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณสำหรับการเรียงลำดับ

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงของรายการแบบกำหนดเองจะหายไปเมื่อคุณอัปเดต (รีเฟรช) ข้อมูลใน PivotTable ของคุณ

 • ในเรียงลำดับตามคลิกผลรวมหรือค่าในคอลัมน์ที่เลือกเพื่อเรียงลำดับตามค่าเหล่านี้ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อตั้งค่าการเรียงลำดับด้วยตนเอง

  เคล็ดลับ: คลิก ลำดับข้อมูลตามต้นฉบับ เพื่อให้รายการกลับไปเป็นลำดับดั้งเดิม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลต้นฉบับ Online Analytical Processing (OLAP) เท่านั้น

ต่อไปนี้คือวิธีที่รวดเร็วในการเรียงลำดับข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บนป้ายชื่อแถวหรือป้ายชื่อคอลัมน์แล้ว คลิกตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

  ตัวกรองป้ายชื่อแถว

  ถ้าคุณคลิกลูกศร ป้ายชื่อคอลัมน์ เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับก่อน และจากนั้นเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปน้อย

  ตัวเลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย

รายการข้อความจะเรียงลำดับตามตัวอักษร ตัวเลขจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (หรือกลับกัน) และวันที่หรือเวลาจะเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด (หรือกลับกัน)

เรียงลำดับตามค่าที่ระบุ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว แล้วเลือก เรียงลำดับตามค่า

  ตัวกรองป้ายชื่อแถว

  ถ้าคุณคลิกลูกศรป้ายชื่อคอลัมน์ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับก่อน ตามด้วยตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

 2. ในกล่อง เรียงลำดับตามค่า ใน เลือกค่า เลือกค่าที่ต้องการเรียงลำดับ

  กล่องเรียงลำดับตามค่า

 3. ใน ตัวเลือกการเรียงลำดับ เลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×