ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ใช้หลายๆตารางเพื่อสร้าง PivotTable

ใช้หลายๆตารางเพื่อสร้าง PivotTable

PivotTable เป็นวิธีที่ดีสำหรับการวิเคราะห์และการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ และเมื่อข้อมูลของคุณสัมพันธ์กัน ซึ่งหมายความว่า ถูกจัดเก็บไว้ในตารางแยกกัน คุณสามารถนำค่าทั่วไปมารวมกันได้ คุณสามารถสร้าง PivotTable ได้ภายในไม่กี่นาที

PivotTable ที่มีหลายตาราง

PivotTable นี้แตกต่างออกไปอย่างไร ให้สังเกตวิธีที่รายการเขตข้อมูลทางด้านขวาแสดงคอลเลกชันของตาราง ตารางแต่ละรายการจะมีเขตข้อมูลที่คุณสามารถรวมไว้ใน PivotTable เดียว เพื่อแบ่งส่วนข้อมูลของคุณได้หลายลักษณะ โดยที่การจัดรูปแบบด้วยตนเอง หรือการเตรียมพร้อมข้อมูลไม่มีความจำเป็นเลย ถ้าคุณมีข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คุณสามารถสร้าง PivotTable โดยยึดตามตารางที่สัมพันธ์กันได้ทันทีที่คุณนำเข้าข้อมูล

เมื่อต้องการนำตารางหลายตารางไปไว้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable:

 • นำเข้าจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น Microsoft SQL Server, Oracle หรือ Microsoft Access คุณสามารถนำเข้าหลายตารางในเวลาเดียวกันได้

 • นำเข้าหลายตารางจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงไฟล์ข้อความ ตัวดึงข้อมูล เวิร์กชีต Excel และอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มตารางเหล่านี้ลงใน ตัวแบบข้อมูล ใน Excel, สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น แล้วใช้ตัวแบบข้อมูลเพื่อสร้าง PivotTable ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถนำเข้าหลายตารางจากฐานข้อมูล SQL Server

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อฐานข้อมูล และข้อมูลประจำตัวที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณอาจช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นได้

 2. คลิก ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก > จากแหล่งข้อมูลอื่น > จาก SQL Server

 3. ในกล่อง เนมเซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่ชื่อคอมพิวเตอร์เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ SQL Server

 4. ในกล่อง ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อในฐานะตัวคุณเอง มิฉะนั้น ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จัดเตรียมไว้ให้โดยผู้ดูแลฐานข้อมูล

 5. กด Enter ในกล่อง เลือกฐานข้อมูลและตาราง ให้เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก เปิดใช้งานการเลือกของหลายตาราง

  กล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเลือกของหลายตาราง

 6. เลือกตารางที่คุณต้องการทำงานด้วย หรืออีกทางหนึ่ง ให้เลือกมาหนึ่งหรือสองตาราง แล้วคลิก เลือกตารางที่สัมพันธ์กัน เพื่อเลือกตารางที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

 7. ถ้า การนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เลือก ถูกเลือกอยู่ ให้ปล่อยไว้แบบนั้นเพื่ออนุญาตให้ Excel สร้างความสัมพันธ์ตารางเทียบเท่าในเวิร์กบุ๊กใหม่อีกครั้ง

 8. คลิก เสร็จสิ้น

 9. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้เลือก รายงาน PivotTable

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำเข้า

 10. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มนำเข้าและใส่ข้อมูลในรายการเขตข้อมูล

ให้สังเกตว่ารายการเขตข้อมูลมีหลายตาราง นี่คือตารางทั้งหมดที่คุณเลือกในระหว่างการนำเข้า คุณสามารถขยายและยุบตารางแต่ละรายการเพื่อดูเขตข้อมูลได้ ตราบใดที่ตารางมีความเกี่ยวข้องกัน คุณสามารถสร้างแผนภูมิ PivotTable ของคุณได้ด้วยการลากเขตข้อมูลจากตารางใดๆ ไปยังพื้นที่ของค่า, แถว หรือคอลัมน์

รายการเขตข้อมูล PivotTable

 • ลากเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขไปยังพื้นที่ของ ค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลตัวอย่าง Adventure Works คุณอาจลาก SalesAmount จากตาราง FactInternetSales

 • ลากเขตข้อมูลวันที่หรือเขตไปยังพื้นที่ของแถว หรือ คอลัมน์ เพื่อวิเคราะห์ยอดขายตามวันที่หรือเขต

 • บางครั้งคุณจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ตารางเหล่านั้นใน PivotTable ได้ ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ ให้คลิก สร้าง เพื่อเริ่มใช้งาน

  ปุ่ม สร้าง จะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์

  ถ้าคุณกำลังทำงานกับฐานข้อมูลชนิดอื่นๆ:

  • เมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อื่นๆ เช่น Oracle คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์เพิ่มเติมด้วย ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ เพื่อดูว่าจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไม่

  • คุณสามารถนำเข้าหลายตารางจาก Access ได้ ให้ดู บทช่วยสอน: นำเข้าข้อมูลลงใน Excel และสร้างตัวแบบข้อมูล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้าตารางจากจากแหล่งข้อมูลอื่น

นอกจาก SQL Server คุณสามารถนำเข้าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย:

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลเดียวที่ช่วยให้คุณทำงานกับหลายตารางในรายการเขตข้อมูล PivotTable เท่านั้น แต่คุณสามารถใช้ตารางในเวิร์กบุ๊กของคุณ หรือนำเข้าตัวดึงข้อมูลที่คุณรวมเข้ากับข้อมูลแบบตารางอื่นๆ ในเวิร์กบุ๊กของคุณได้ เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันนี้ทำงานร่วมกัน คุณจำเป็นต้องเพิ่มตารางแต่ละตารางลงในตัวแบบข้อมูล แล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ โดยใช้ค่าเขตข้อมูลที่ตรงกัน

ใช้ตัวแบบข้อมูลเพื่อสร้าง PivotTable ใหม่

ในบางครั้ง คุณอาจสร้างความสัมพันธ์แบบหลายตารางในตัวแบบข้อมูล และพร้อมที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณจะสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ใหม่โดยใช้ตัวแบบข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. คลิกเซลล์ใดๆ บนเวิร์กชีต

 2. คลิก แทรก > PivotTable

  ปุ่ม PivotTable บนแท็บ แทรก

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable ภายใต้ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ให้คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก

  กล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable ที่เลือก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก

 4. คลิก เลือกการเชื่อมต่อ

 5. บนแท็บ ตาราง ใน ตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊กนี้ ให้เลือก ตารางในตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊ก
  ตารางในตัวแบบข้อมูล

 6. คลิก เปิด แล้วคลิก ตกลง เพื่อแสดงรายการเขตข้อมูลที่มีตารางทั้งหมดในตัวแบบข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable และตัวแบบข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×