สารบัญ
×
PivotTable
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
PivotTable

การกรองข้อมูลใน PivotTable

PivotTable เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการสร้างสรุปรายละเอียดเชิงลึก 

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

กรองข้อมูลใน PivotTable ด้วยตัวแบ่งส่วนข้อมูล

คุณสามารถแทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อกรองข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลมีปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อกรองข้อมูล และตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะยังคงมองเห็นได้ด้วยข้อมูลของคุณ ดังนั้น คุณจึงทราบเสมอว่าเขตข้อมูลใดที่จะแสดงหรือซ่อนใน PivotTable ที่ถูกกรอง

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายใน PivotTable แล้วไปที่ วิเคราะห์ตาราง Pivot > แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นเลือก ตกลง

 3. Excelจะวางตัวแบ่งส่วนข้อมูลหนึ่งตัวบนเวิร์กชีตสําหรับส่วนที่เลือกแต่ละส่วนที่คุณเลือก แต่ขึ้นอยู่กับคุณเพื่อจัดเรียงและปรับขนาด แต่จะดีที่สุดสําหรับคุณ

 4. คลิกปุ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable

ตัวเลือกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่มีการเลือกปุ่มหลายปุ่มถูกเน้น

คุณสามารถนําตัวกรองไปใช้กับเขตข้อมูลใดก็ได้ในเขตข้อมูลแถวของ PivotTable ด้วยตัวกรองอัตโนมัติ ตัวกรองเหล่านี้จะทํางานร่วมกันกับตัวแบ่งส่วนข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อสร้างตัวกรองระดับสูง แล้วใช้ตัวกรองอัตโนมัติเพื่อเจาะลึกลงไป

 1. เลือกลูกศรส่วนหัวของคอลัมน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง สําหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

 2. ยกเลิกการเลือก (เลือกทั้งหมด) และเลือกกล่องที่คุณต้องการให้แสดง จากนั้นเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองลงในเขตข้อมูลตัวกรองของ PivotTable ได้ วิธีนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กชีต PivotTable แต่ละรายการในเขตข้อมูลตัวกรองได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

เมื่อใช้ตัวกรองรายงาน คุณสามารถแสดงชุดค่าต่างๆ ใน PivotTable ได้อย่างรวดเร็ว รายการที่คุณเลือกในตัวกรองจะแสดงใน PivotTable และรายการที่ไม่ได้เลือกจะถูกซ่อน ถ้าคุณต้องการแสดงหน้าตัวกรอง (ชุดของค่าที่ตรงกับรายการตัวกรองรายงานที่เลือก) บนเวิร์กชีตแยกต่างหาก คุณสามารถระบุตัวเลือกนั้นได้

เพิ่มตัวกรองรายงาน

 1. คลิกที่ได้ก็ได้ภายใน PivotTable

  บานหน้าต่าง เขตข้อมูล PivotTable จะปรากฏขึ้น

 2. ใน รายการเขตข้อมูล PivotTable ให้คลิกเขตข้อมูลในพื้นที่ แล้วเลือก ย้ายไปยังตัวกรองรายงาน

คุณสามารถทําซ้ําขั้นตอนนี้เพื่อสร้างตัวกรองรายงานมากกว่าหนึ่งตัวกรอง ตัวกรองรายงานจะแสดงอยู่เหนือ PivotTable เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลําดับของเขตข้อมูล ในพื้นที่ ตัวกรอง คุณสามารถลากเขตข้อมูลไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการ หรือดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล แล้วเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง ลําดับของตัวกรองรายงานจะสะท้อนให้สอดคล้องกันใน PivotTable

แสดงตัวกรองรายงานในแถวและคอลัมน์

 1. คลิก PivotTable หรือ PivotTable ที่เชื่อมโยงกับ PivotChart

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ใน PivotTable แล้วคลิก ตัวเลือก PivotTable

 3. ในแท็บ เค้าโครง ให้ระบุตัวเลือกเหล่านี้:

  1. ในพื้นที่ ตัวกรองรายงาน ในกล่องรายการ จัดเรียงเขตข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการแสดงตัวกรองรายงานในแถวจากบนลงล่าง เลือก ลงแล้วซ้ายไปขวา

   • เมื่อต้องการแสดงตัวกรองรายงานในคอลัมน์จากซ้ายไปขวา ให้เลือก ซ้ายไปขวาแล้วลง

  2. ในกล่อง เขตข้อมูลตัวกรองต่อคอลัมน์ ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนเขตข้อมูลที่จะแสดงก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์หรือแถวใหม่ (โดยยึดตามการตั้งค่าของ จัดเรียงเขตข้อมูล ที่คุณระบุในขั้นตอนก่อนหน้า)

เลือกรายการในตัวกรองรายงาน

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากตัวกรองรายงาน

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการให้แสดงในรายงาน เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมด ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก (เลือกทั้งหมด)

  ในตอนนี้ ตัวกรองรายงานจะแสดงรายการที่ถูกกรอง

แสดงหน้าตัวกรองรายงานบนเวิร์กชีตแยกต่างหาก

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable (หรือ PivotTable ที่เชื่อมโยงกับ PivotChart) ที่มีตัวกรองรายการอย่างน้อยหนึ่งตัวกรอง

 2. คลิก วิเคราะห์ PivotTable (บน Ribbon) > ตัวเลือก > แสดงหน้าตัวกรองรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงหน้าตัวกรองรายงาน ให้เลือกเขตข้อมูลตัวกรองรายงาน แล้วคลิก ตกลง

คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อแสดงค่าหรือข้อมูล 10 อันดับแรกหรือ 10 อันดับสุดท้ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ที่อยู่ถัดจาก ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์

 2. คลิกขวาที่รายการในส่วนที่เลือก แล้วคลิก ตัวกรอง > 10 อันดับแรก หรือ 10 อันดับสุดท้าย

 3. ในกล่องแรก ให้ใส่ตัวเลข

 4. ในกล่องที่สอง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการกรองตาม ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

  • เมื่อต้องการกรองตามตัวเลขของรายหาร ให้เลือก รายการ

  • เมื่อต้องการกรองตามเปอร์เซ็นต์ ให้เลือก เปอร์เซ็นต์

  • เมื่อต้องการกรองตามผลรวม ให้เลือก ผลรวม

 5. ในกล่องค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาค่าเฉพาะได้

 1. ใน PivotTable ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการในเขตข้อมูลที่คุณต้องการกรองตามส่วนที่เลือก

 2. คลิกขวาที่รายการในส่วนที่เลือก แล้วคลิก ตัวกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่เลือก ให้คลิก เก็บเฉพาะรายการที่เลือก

  • เมื่อต้องการซ่อนรายการที่เลือก ให้คลิก ซ่อนรายการที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงรายการที่ซ่อนอยู่อีกครั้งโดยการเอาตัวกรองออก คลิกขวาที่รายการอื่นในเขตข้อมูลเดียวกัน คลิก ตัวกรอง แล้วคลิก ล้างตัวกรอง

ถ้าคุณต้องการใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่ม ตัวกรอง ใน PivotTable ของคุณ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวกรองและตัวเลือกการกรองอื่นๆ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ ผลรวม&ตัวกรอง

  2. ในพื้นที่ ตัวกรอง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง อนุญาตให้ใช้หลายตัวกรองต่อหนึ่งเขตข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ

  3. คลิกแท็บ แสดง แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคําอธิบายภาพและตัวกรองเขตข้อมูล เพื่อแสดงหรือซ่อนคําอธิบายเขตข้อมูลและรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

คุณสามารถดูและโต้ตอบกับ PivotTable ใน Excel สำหรับเว็บ ได้โดยการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลและโดยการกรองด้วยตนเอง

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลมีปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อกรองตาราง หรือ PivotTable นอกจากการกรองอย่างรวดเร็วแล้ว ตัวแบ่งส่วนข้อมูลยังระบุสถานะการกรองปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจว่าสิ่งใดที่กําลังแสดงอยู่ในปัจจุบัน

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลกับรายการที่เลือก

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปExcel คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดในExcel เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กและสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใหม่สําหรับข้อมูล PivotTable ของคุณที่นั่นได้ คลิก เปิดใน Excel แล้วกรองข้อมูลของคุณใน PivotTable

เมื่อต้องการกรองข้อมูล PivotTable ของคุณด้วยตนเอง ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองด้วยตนเองไปใช้ให้คลิกลูกศรบน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ และจากนั้นให้เลือกตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการกรองสำหรับข้อมูล PivotTable

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดในExcel เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กและนําตัวกรองเพิ่มเติมไปใช้หรือสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใหม่สําหรับข้อมูล PivotTable ของคุณจากที่นั่นได้ คลิก เปิดใน Excel แล้วกรองข้อมูลของคุณใน PivotTable

ปุ่มแก้ไขใน Excel

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ PivotTable (วิเคราะห์ PivotTable และ ออกแบบ) บน Ribbon

 2. คลิก วิเคราะห์ PivotTable > แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งข้อมูล เลือกกล่องของเขตข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละเขตที่คุณเลือกในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละรายการ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลกับรายการที่เลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อแสดงแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล บน Ribbon คุณสามารถนําสไตล์ของตัวแบ่งส่วนข้อมูลไปใช้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยใช้ตัวเลือกแท็บต่างๆ

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์

 2. ในรายการของป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบนของรายการ จากนั้นเลือกกล่องของรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable ของคุณ

 3. ลูกศรการกรองจะเปลี่ยนเป็นไอคอนนี้ ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ เพื่อระบุว่ามีการใช้ตัวกรอง คลิกเพื่อเปลี่ยนหรือล้างตัวกรองโดยการคลิก ล้างตัวกรองออกจาก<ชื่อเขตข้อมูล>

  เมื่อต้องการเอาการกรองทั้งหมดออกในครั้งเดียว ให้คลิกแท็บ วิเคราะห์ PivotTable > ล้าง > ล้างตัวกรอง

เมื่อใช้ตัวกรองรายงาน คุณสามารถแสดงชุดค่าต่างๆ ใน PivotTable ได้อย่างรวดเร็ว รายการที่คุณเลือกในตัวกรองจะแสดงใน PivotTable และรายการที่ไม่ได้เลือกจะถูกซ่อน ถ้าคุณต้องการแสดงหน้าตัวกรอง (ชุดของค่าที่ตรงกับรายการตัวกรองรายงานที่เลือก) บนเวิร์กชีตแยกต่างหาก คุณสามารถระบุตัวเลือกนั้นได้

เพิ่มตัวกรองรายงาน

 1. คลิกที่ได้ก็ได้ภายใน PivotTable

  บานหน้าต่าง เขตข้อมูล PivotTable จะปรากฏขึ้น

 2. ใน รายการเขตข้อมูล PivotTable ให้คลิกเขตข้อมูลในพื้นที่ แล้วเลือก ย้ายไปยังตัวกรองรายงาน

คุณสามารถทําซ้ําขั้นตอนนี้เพื่อสร้างตัวกรองรายงานมากกว่าหนึ่งตัวกรอง ตัวกรองรายงานจะแสดงอยู่เหนือ PivotTable เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลําดับของเขตข้อมูล ในพื้นที่ ตัวกรอง คุณสามารถลากเขตข้อมูลไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการ หรือดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล แล้วเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง ลําดับของตัวกรองรายงานจะสะท้อนให้สอดคล้องกันใน PivotTable

แสดงตัวกรองรายงานในแถวและคอลัมน์

 1. คลิก PivotTable หรือ PivotTable ที่เชื่อมโยงกับ PivotChart

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ใน PivotTable แล้วคลิก ตัวเลือก PivotTable

 3. ในแท็บ เค้าโครง ให้ระบุตัวเลือกเหล่านี้:

  1. ในพื้นที่ ตัวกรองรายงาน ในกล่องรายการ จัดเรียงเขตข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการแสดงตัวกรองรายงานในแถวจากบนลงล่าง เลือก ลงแล้วซ้ายไปขวา

   • เมื่อต้องการแสดงตัวกรองรายงานในคอลัมน์จากซ้ายไปขวา ให้เลือก ซ้ายไปขวาแล้วลง

  2. ในกล่อง เขตข้อมูลตัวกรองต่อคอลัมน์ ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนเขตข้อมูลที่จะแสดงก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์หรือแถวใหม่ (โดยยึดตามการตั้งค่าของ จัดเรียงเขตข้อมูล ที่คุณระบุในขั้นตอนก่อนหน้า)

เลือกรายการในตัวกรองรายงาน

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากตัวกรองรายงาน

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการให้แสดงในรายงาน เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมด ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก (เลือกทั้งหมด)

  ในตอนนี้ ตัวกรองรายงานจะแสดงรายการที่ถูกกรอง

แสดงหน้าตัวกรองรายงานบนเวิร์กชีตแยกต่างหาก

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable (หรือ PivotTable ที่เชื่อมโยงกับ PivotChart) ที่มีตัวกรองรายการอย่างน้อยหนึ่งตัวกรอง

 2. คลิก วิเคราะห์ PivotTable (บน Ribbon) > ตัวเลือก > แสดงหน้าตัวกรองรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงหน้าตัวกรองรายงาน ให้เลือกเขตข้อมูลตัวกรองรายงาน แล้วคลิก ตกลง

คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อแสดงค่าหรือข้อมูล 10 อันดับแรกหรือ 10 อันดับสุดท้ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ที่อยู่ถัดจาก ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์

 2. คลิกขวาที่รายการในส่วนที่เลือก แล้วคลิก ตัวกรอง > 10 อันดับแรก หรือ 10 อันดับสุดท้าย

 3. ในกล่องแรก ให้ใส่ตัวเลข

 4. ในกล่องที่สอง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการกรองตาม ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

  • เมื่อต้องการกรองตามตัวเลขของรายหาร ให้เลือก รายการ

  • เมื่อต้องการกรองตามเปอร์เซ็นต์ ให้เลือก เปอร์เซ็นต์

  • เมื่อต้องการกรองตามผลรวม ให้เลือก ผลรวม

 5. ในกล่องค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาค่าเฉพาะได้

 1. ใน PivotTable ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการในเขตข้อมูลที่คุณต้องการกรองตามส่วนที่เลือก

 2. คลิกขวาที่รายการในส่วนที่เลือก แล้วคลิก ตัวกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่เลือก ให้คลิก เก็บเฉพาะรายการที่เลือก

  • เมื่อต้องการซ่อนรายการที่เลือก ให้คลิก ซ่อนรายการที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงรายการที่ซ่อนอยู่อีกครั้งโดยการเอาตัวกรองออก คลิกขวาที่รายการอื่นในเขตข้อมูลเดียวกัน คลิก ตัวกรอง แล้วคลิก ล้างตัวกรอง

ถ้าคุณต้องการใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่ม ตัวกรอง ใน PivotTable ของคุณ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวกรองและตัวเลือกการกรองอื่นๆ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงแท็บ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

  2. ในพื้นที่ เค้าโครง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง อนุญาตให้ใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล ตามที่คุณต้องการ

  3. คลิกแท็บ แสดง แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คําอธิบายเฉพาะเขตข้อมูลและตัวกรอง เพื่อแสดงหรือซ่อนคําอธิบายเขตข้อมูลและรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: การกรองข้อมูลใน PivotTable

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายนอก

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายตาราง

เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มข้อมูลใน PivotTable

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×