สารบัญ
×
เขียนและแก้ไข
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เขียนและแก้ไข

ตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกด และอื่นๆ ใน Word

ตัวแก้ไขของ Microsoft จะเรียกใช้ใน Word for Microsoft 365 เพื่อวิเคราะห์เอกสารและเสนอคำแนะนำสำหรับปัญหาการสะกด ไวยากรณ์ และรูปแบบภาษา เช่น ทำให้ประโยคกระชับขึ้น เลือกคำที่เรียบง่ายขึ้น หรือเขียนให้เป็นทางการมากขึ้น

หากต้องการใช้ตัวแก้ไข บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ตัวแก้ไข

เลือกตัวแก้ไขบนแท็บหน้าแรกหรือกด F7 เพื่อเปิดบานหน้าต่างตัวแก้ไข

การรีวิวคำแนะนำ

เมื่อต้องการโฟกัสเกี่ยวกับปัญหาที่คุณสนใจมากที่สุด ให้เลือกชนิดของการแก้ไขหรือการปรับปรุง เช่น ไวยากรณ์ หรือ ความชัดเจน จากนั้นให้ใช้ลูกศรบริเวณด้านบนสุดของบานหน้าต่างเพื่อไปยังปัญหาแต่ละชนิด

ย้ายจากปัญหาหนึ่งไปยังปัญหาถัดไปได้โดยตรงที่ด้านบนของบานหน้าต่างตัวแก้ไข

เลือกคำแนะนำเพื่อใส่ในเอกสารของคุณ หากคุณไม่ชื่นชอบคำแนะนำ ให้เลือก ละเว้นหนึ่งครั้ง หรือหากคุณไม่ต้องการคำแนะนำชนิดนี้ ให้เลือกไม่ต้องตรวจสอบปัญหานี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับปัญหาที่คุณละเว้น ให้ปิดและเปิดเอกสารอีกครั้งแล้วกลับไปยังตัวแก้ไข ตัวแก้ไขจะตรวจหาปัญหาอีกครั้ง

ปรับสิ่งที่ตัวแก้ไขตรวจสอบให้เหมาะสม 

ตามค่าเริ่มต้น ตัวแก้ไขจะตรวจสอบปัญหาประเภทต่างๆ และคำแนะนำอาจเหมาะหรือไม่เหมาะกับสไตล์การเขียนของคุณ ในการปรับตัวแก้ไขให้มีคำแนะนำที่คุณต้องการอย่างละเอียด ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข ให้เลือก การตั้งค่า
  ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข ให้เลือกการตั้งค่า

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Word ข้าง ไวยากรณ์และการปรับปรุง ให้เลือก การตั้งค่า
  ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Word ข้างไวยากรณ์และการปรับปรุง ให้เลือกการตั้งค่า

 3. เลื่อนดูรายการตัวเลือก เลือกปัญหาที่ต้องการให้ตัวแก้ไขตรวจสอบ และล้างปัญหาที่ต้องการให้ตัวแก้ไขละเว้น

  หมายเหตุ: หากเลือก รีเซ็ตทั้งหมดl จะกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 4. เลือก ตกลง

เคล็ดลับ: ตัวแก้ไขออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างให้คุณดึงศักยภาพการเขียนสูงสุดของตนออกมา เรายังคงอัปเดตคำแนะนำและทดลองเพื่อเรียนรู้ว่าคำแนะนำใดที่มีการยอมรับที่สุด หากคุณมีคำติชมให้เรา โปรดเลือก ต้องการช่วยปรับปรุง Office หรือไม่ ที่ด้านบนของหน้าต่าง Word เพื่อเปิดบานหน้าต่างคำติชม
เลือกไอคอนช่วยปรับปรุง Office หรือไม่ ทางด้านบนของหน้าต่าง Word เพื่อเปิดบานหน้าต่างคำติชม

คุณอาจสังเกตเห็นเส้นใต้สีแดง สีฟ้า และสีม่วงของตัวแก้ไขในเอกสารของคุณแม้ว่าจะปิดบานหน้าต่างตัวแก้ไขไปแล้ว เนื่องจากตัวแก้ไขจะทำงานในเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบปัญหาการสะกด ไวยากรณ์ และสไตล์บางอย่าง

คลิกขวาที่ข้อความที่ขีดเส้นใต้เพื่อดูคำแนะนำ ใช้เมนูบริบทเพื่อ:

 • ฟังคำแนะนำโดยคลิกลูกศรถัดจากคำแนะนำแล้วเลือก การอ่านออกเสียง

 • ข้ามกรณีปัญหานี้โดยเลือก ละเว้นหนึ่งครั้ง

 • สั่งให้ตัวแก้ไขหยุดตรวจสอบปัญหานี้โดยเลือก ไม่ต้องตรวจสอบปัญหานี้

 • ปรับแต่งการตั้งค่าให้ปัญหาชนิดนี้อย่างละเอียดโดยเลือกลิงก์ ตัวเลือก

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาได้โดยเลือก ดูเพิ่มเติม

เมนูบริบทของตัวแก้ไขมีตัวเลือกมากมายสำหรับคำแนะนำปัจจุบัน

เอกสารของคุณเขียนไว้มากกว่าหนึ่งภาษา หรือคุณอาจต้องการสลับไปเป็นภาษาอื่นเพื่อให้ตัวแก้ไขตรวจสอบ หากคุณตั้งค่าเพื่อใช้การเขียนหลายภาษา (ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา) Word จะตรวจหาภาษาที่คุณกำลังเขียน และตัวแก้ไขจะตรวจสอบปัญหาในภาษาดังกล่าว

แต่คุณอาจเขียนภาษาที่ Word ไม่ได้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คุณสามารถให้ตัวแก้ไขตรวจสอบข้อความในภาษาดังกล่าวได้โดยเลือกข้อความแล้วไปที่ รีวิว ภาษา ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร แล้วเลือกภาษาของคุณ

เลือกตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรจากเมนูภาษาบนแท็บรีวิว

เมื่อตัวแก้ไขตรวจสอบมากกว่าหนึ่งภาษา บานหน้าต่างตัวแก้ไขจะแสดงรายการการแก้ไขและการปรับปรุงสำหรับแต่ละภาษาในเอกสาร

การแก้ไขและการปรับปรุงจะแสดงรายการตามภาษาในบานหน้าต่างตัวแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวแก้ไขตรวจสอบในภาษาต่างๆ ให้ดู ความพร้อมใช้งาน การสะกด ไวยากรณ์ และการปรับปรุงของตัวแก้ไขตามภาษา

เมื่อคุณทำงานบนเอกสารใน Word บนเว็บ ตัวแก้ไขจะมี ชุดฟีเจอร์มากมาย ซึ่งจะพร้อมใช้งานใน Word สำหรับ Windows ในเร็วๆ นี้ แม้คุณจะไม่ได้ใช้ Word แต่ โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ตัวแก้ไข จะช่วยเหลือคุณในการเขียนบนเว็บไซต์ต่างๆ เช่น LinkedIn, Twitter, Facebook และ Gmail

เมื่อคุณเขียนประวัติย่อ ตัวแก้ไขจะตรวจสอบปัญหาต่างๆ เช่น การอ้างอิงถึงบุคคลที่หนึ่ง คำกริยาที่ไม่ชัดเจน การแสดงความรู้สึกที่ไม่เหมาะสม และอื่นๆ

 1. ไปยัง รีวิว > ตัวช่วยร่างประวัติย่อ

 2. ใส่ บทบาท และ อุตสาหกรรม ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างตัวช่วยร่างประวัติย่อ ให้เปิดหรือปิดการตรวจสอบประวัติย่อของตัวแก้ไข

  แสดงตัวสลับตัวแก้ไขสำหรับประวัติย่อ
เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่มคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

Word จะทำเครื่องหมายให้ปัญหาในการสะกด ไวยากรณ์ และรูปแบบภาษาด้วยการขีดเส้นใต้ คลิกขวาคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วเลือกคำแนะนำที่คุณต้องการ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข

หรือเปิดบานหน้าต่างตัวแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเภท

 1. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ตรวจสอบเอกสาร

  แสดง ตรวจสอบเอกสาร ภายใต้แท็บ รีวิว
 2. บานหน้าต่างตัวแก้ไขจะจัดประเภทปัญหาการสะกด ไวยากรณ์ และรูปแบบภาษาต่างๆ

  แสดงภาพรวมของปัญหาด้านการพิสูจน์อักษร
 3. คลิกแต่ละประเภทเพื่อแก้ไขปัญหา

  หมายเหตุ: สำหรับแป้นพิมพ์ลัดในบานหน้าต่างตัวแก้ไข ไม่จำเป็นต้องกด Alt เพียงใช้ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เพื่อเลือกคำสั่ง (เช่น i สำหรับ ละเว้นหนึ่งครั้ง, g สำหรับละเว้นทั้งหมดฯลฯ)

 1. ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข ให้คลิก การตั้งค่า

 2. ภายใต้ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ให้เลือก การตั้งค่า

 3. สำหรับ สไตล์การเขียน ให้เลือก ไวยากรณ์และการปรับปรุง

 4. เลื่อนลงมาเพื่อดูตัวเลือกที่มี และเลือกหรือล้างกฎที่คุณต้องการ การตั้งค่าจะใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เฉพาะกับเอกสารปัจจุบัน

ความต้องการและความพร้อมใช้งานของบานหน้าต่างตัวแก้ไขมีดังต่อไปนี้:

Word จะทำเครื่องหมายให้ปัญหาในการสะกด ไวยากรณ์ และรูปแบบภาษาด้วยการขีดเส้นใต้ กดปุ่ม Control และคลิกคำหรือวลีและเลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่ง

ถ้า Word ขีดเส้นใต้คำเป็นสะกดผิดอย่างไม่ถูกต้องและคุณต้องการเพิ่มคำดังกล่าวลงในพจนานุกรมของคุณเพื่อให้ Word จดจำไว้ในอนาคต ให้ดู เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจการสะกด

ถ้าข้อผิดพลาดในการสะกดผิดหรือไวยากรณ์ไม่ขีดเส้นใต้ไว้ คุณอาจต้องเปิดการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ ดังนี้

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ > การสะกดและไวยากรณ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ ภายใต้ การสะกด ให้เลือกหรือล้างกล่อง ตรวจการสะกดขณะพิมพ์

 3. ภายใต้ ไวยากรณ์ ให้เลือกหรือล้างกล่อง ตรวจไวยากรณ์ขณะพิมพ์

 4. ปิดกล่องโต้ตอบเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 2. Word แสดงปัญหาที่พบในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

 3. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์การแก้ไขในกล่องแล้วคลิก เปลี่ยน

  • ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เมื่อต้องการข้ามปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ละเว้นหนึ่งครั้ง เพื่อข้ามข้อผิดพลาดเฉพาะกรณีนั้น

  • คลิก ละเว้นทั้งหมด เพื่อข้ามข้อผิดพลาดทุกอินสแตนซ์

  • สำหรับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ให้คลิก ประโยคถัดไป เพื่อข้ามข้อผิดพลาดอินสแตนซ์นั้นและย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป

  เมื่อต้องการข้ามคำที่สะกดผิดในเอกสารทั้งหมด ให้คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำนั้นลงในพจนานุกรม ใช้งานได้กับการสะกดเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มไวยากรณ์แบบกำหนดเองลงในพจนานุกรมได้

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามปัญหาแล้ว Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป เมื่อ Word รีวิวเอกสารเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่าการตรวจการสะกดและไวยากรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 5. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

คุณสามารถล้างหรือรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้นเพื่อให้ Word ตรวจปัญหาการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณเคยบอกให้ละเว้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น รายการจะถูกล้างสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ปัญหาการสะกดหรือไวยากรณ์ใดๆ ที่คุณบอกให้ Word ละเว้นในเอกสารอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. เปิดเอกสารที่ต้องการการตรวจสอบ

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยากรณ์ แล้วคลิก รีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น

  เมื่อต้องการล้างรายการคำและไวยากรณ์ที่ Word ละเว้น ให้คลิกรีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น

  Word จะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการรีเซ็ตตัวตรวจการสะกดและตัวตรวจไวยากรณ์

  ทำให้ Word ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณได้บอกให้ Word ละเว้นไปก่อนหน้านี้ ด้วยการคลิกใช่
 3. คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ

 4. คลิกแท็บ รีวิว จากนั้นคลิก การสะกดและไวยากรณ์ เพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

Word จะทำเครื่องหมายแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสะกดที่เป็นไปได้ด้วยเส้นหยักสีแดง และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่เป็นไปได้ด้วยเส้นหยักสีน้ำเงิน

คลิกขวาที่คำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้แล้วเลือกการแก้ไขหรือละเว้นคำแนะนำ

หมายเหตุ: ถ้า Word ตั้งสถานะคำเป็นคำที่สะกดผิด แต่คุณสะกดตามวิธีที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือก เพิ่มลงในพจนานุกรม เพื่อสอน Word ไม่ให้ตั้งสถานะคำเป็นคำที่สะกดผิดในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้ดู: เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Office ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเส้นหยักขณะที่คุณทำงาน คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติได้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ และ ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์

  กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือเอกสารใหม่ทั้งหมดได้ เลือกตัวเลือกในรายการ ข้อยกเว้นสำหรับ แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกดในเอกสารนี้เท่านั้น และ ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Word ตรวจสอบไวยากรณ์ (ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้การตรวจสอบไวยากรณ์หรือการตรวจสอบโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์) คุณสามารถปิดได้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ และ ตรวจสอบไวยากรณ์ที่มีการสะกด

  กล่องกาเครื่องหมายไวยากรณ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร> ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง

 2. คลิก ใช่ เมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรีเซ็ตตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 3. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบเพื่อย้อนกลับไปยังเอกสาร แล้วเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแก้ไขของ Microsoft โปรดดูที่ ตัวแก้ไขของ Microsoft ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์และอื่นๆ ในเอกสาร จดหมาย และเว็บ

สำหรับหัวข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์ ให้ดู การสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×