ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ปรับขนาดตารางด้วยการเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ออก

หลังจากที่คุณสร้างตาราง Excel ในเวิร์กชีตของคุณ คุณจะสามารถเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออกได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้คำสั่ง ปรับขนาด ใน Excel เพื่อเพิ่มแถวและคอลัมน์ลงในตารางได้ดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง และตัวเลือก เครื่องมือตาราง จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก ออกแบบ > ปรับขนาดตาราง

  การใช้ตัวเลือกปรับขนาดตารางจาก เครื่องมือตาราง

 3. เลือกทั้งช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้ตารางของคุณรวมอยู่ โดยเริ่มจากเซลล์บนซ้ายสุด

  ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง นี้ ตารางต้นฉบับครอบคลุมช่วง A1:C5 หลังจากปรับขนาดเพื่อเพิ่มสองคอลัมน์และสามแถว ตารางจะครอบคลุมช่วง A1:E8

  ปรับขนาดตาราง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบ ปรับขนาดตาราง ชั่วคราว เลือกช่วงบนเวิร์กชีต แล้วคลิก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 4. เมื่อคุณได้เลือกช่วงที่คุณต้องการสำหรับตารางของคุณแล้ว ให้กด ตกลง

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตารางด้วยการพิมพ์ในเซลล์ด้านล่างแถวสุดท้าย หรือทางด้านขวาของคอลัมน์สุดท้าย ด้วยการวางข้อมูลลงในเซลล์ หรือด้วยการแทรกแถวหรือคอลัมน์ระหว่างแถวหรือคอลัมน์ที่มีอยู่

เริ่มต้นพิมพ์   

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างของตาราง ให้เริ่มพิมพ์ในเซลล์ด้านล่างแถวสุดท้ายของตาราง ตารางจะขยายเพื่อรวมแถวใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของตาราง ให้เริ่มพิมพ์ในเซลล์ถัดจากคอลัมน์สุดท้ายของตาราง

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้สำหรับแถว การพิมพ์ค่าในเซลล์ A4 จะขยายตารางให้รวมเซลล์นั้นในตาราง พร้อมด้วยเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ B

การเพิ่มแถวโดยการพิมพ์ในแถวแรกด้านล่างตาราง

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้สำหรับคอลัมน์ การพิมพ์ค่าในเซลล์ C2 จะขยายตารางให้รวมคอลัมน์ C โดยมีชื่อคอลัมน์ตารางว่า Qtr 3 เนื่องจาก Excel รับรู้ถึงรูปแบบของการตั้งชื่อจาก Qtr 1 และ Qtr 2

การพิมพ์ค่าในเซลล์ทางด้านขวาของตารางเป็นการเพิ่มคอลัมน์

วางข้อมูล   

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้วยการวาง ให้วางข้อมูลของคุณในเซลล์ซ้ายสุดด้านล่างแถวสุดท้ายของตาราง เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ด้วยการวาง ให้วางข้อมูลของคุณทางด้านขวาของคอลัมน์ขวาสุดของตาราง

ถ้าข้อมูลที่คุณวางในแถวใหม่มีคอลัมน์มากหรือน้อยกว่าคอลัมน์ในตาราง ตารางจะขยายเพื่อรวมเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่คุณวาง ถ้าข้อมูลที่คุณวางมีคอลัมน์มากกว่าตาราง คอลัมน์เพิ่มเติมจะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของตาราง คุณจําเป็นต้องใช้คําสั่ง ปรับขนาด เพื่อขยายตารางเพื่อรวมคอลัมน์เหล่านั้น

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้สำหรับแถว การวางค่าจาก A10:B12 ในแถวแรกด้านล่างตาราง (แถว 5) จะขยายตารางเพื่อรวมข้อมูลที่วางนั้น

การวางข้อมูลด้านล่างตารางจะขยายตารางเพื่อรวมข้อมูลนั้น

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้สำหรับคอลัมน์ การวางค่าจาก C7:C9 ในคอลัมน์แรกทางด้านขวาของตาราง (คอลัมน์ C) จะขยายตารางเพื่อรวมข้อมูลที่วางนั้น โดยการเพิ่มส่วนหัว Qtr 3

การวางข้อมูลคอลัมน์จะขยายตารางและเพิ่มส่วนหัวของตาราง

ใช้ แทรก เพื่อเพิ่มแถว   

 1. เมื่อต้องการแทรกแถว ให้เลือกเซลล์หรือแถวที่ไม่ใช่แถวส่วนหัว แล้วคลิกขวา เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ ให้เลือกเซลล์ในตาราง แล้วคลิกขวา

 2. ชี้ไปที่ แทรก และเลือก แถวตารางด้านบน เพื่อแทรกแถวใหม่ หรือ คอลัมน์ตารางทางซ้าย เพื่อแทรกคอลัมน์ใหม่

ถ้าคุณอยู่ในแถวสุดท้าย คุณสามารถเลือก แถวตารางด้านบน หรือ แถวตารางด้านล่าง

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้สำหรับแถว แถวจะถูกแทรกอยู่เหนือแถวที่ 3

แทรก แถวตารางด้านบน

สำหรับคอลัมน์ ถ้าคุณมีเซลล์ที่เลือกในคอลัมน์ขวาสุดของตาราง คุณสามารถเลือกระหว่างการแทรก คอลัมน์ตารางทางซ้าย หรือ คอลัมน์ตารางทางขวา

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้สำหรับคอลัมน์ คอลัมน์จะถูกแทรกทางด้านซ้ายของคอลัมน์ที่ 1

การแทรกคอลัมน์ตาราง

 1. เลือกแถวของตารางอย่างน้อยหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ของตารางอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในแถวของตารางหรือคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการลบได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบแถวตาราง หรือ ลบคอลัมน์ตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

  คุณยังสามารถคลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งแถว หรือชี้ไปที่ ลบ บนเมนูทางลัด แล้วคลิก คอลัมน์ตาราง หรือ แถวตาราง หรือคุณสามารถคลิกขวาที่เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในแถวตารางหรือคอลัมน์ตาราง ชี้ไปที่ ลบ แล้วคลิก แถวตาราง หรือ คอลัมน์ตาราง

คุณสามารถเอารายการที่ซ้ำกันออกจากตารางได้โดยง่ายใน Excel เช่นเดียวกับที่คุณสามารถเอารายการที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลใดๆ ที่เลือก

 1. คลิกตำแหน่งใดๆ ในตาราง

  การกระทำนี้จะแสดง เครื่องมือตาราง ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เอาแถวที่ซ้ำกันออก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เอารายการที่ซ้ำกันออก ภายใต้ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่มีรายการซ้ำที่คุณต้องการเอาออก

  คุณยังสามารถคลิก ไม่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกคอลัมน์ทั้งหมดได้อีกด้วย

หมายเหตุ: รายการที่ซ้ํากันที่คุณเอาออกจะถูกลบออกจากเวิร์กชีต ถ้าคุณลบข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถใช้ Ctrl+Z หรือคลิก เลิกทํา ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อคืนค่าข้อมูลที่ถูกลบ คุณอาจต้องการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นค่าที่ซ้ํากันก่อนที่คุณจะเอาออก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่ม เปลี่ยน หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. เมื่อต้องการกรองหาช่องว่าง ในเมนูตัวกรองอัตโนมัติที่ด้านบนของรายการค่า ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) แล้วที่ด้านล่างของรายการค่า ให้เลือก (ว่าง)

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย(ว่าง) สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางมีเซลล์ว่างอย่างน้อยหนึ่งเซลล์

 4. เลือกแถวว่างในตาราง แล้วกด CTRL+- (ยัติภังค์)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนที่คล้ายกันสําหรับการกรองและการเอาแถวเวิร์กชีตเปล่าออก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองแถวว่างในเวิร์กชีต ให้ดูที่ กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง

 1. เลือกตาราง แล้วเลือก ออกแบบตาราง > ปรับขนาดตาราง

 2. ปรับช่วงของเซลล์ที่มีตารางตามต้องการ จากนั้นเลือก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ ปรับขนาดตาราง

สิ่งสำคัญ: ส่วนหัวของตารางไม่สามารถย้ายไปยังแถวอื่นได้ และช่วงใหม่ต้องเหลื่อมกับช่วงเดิม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฉันจะผสานตารางอย่างน้อยสองตารางได้อย่างไร

สร้างตาราง Excel ในเวิร์กชีต

ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนในสูตรตาราง Excel

การจัดรูปแบบตาราง Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×