หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
บันทึกและพิมพ์
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
บันทึกและพิมพ์

พิมพ์เอกสารของคุณ

พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์อยู่ในที่เดียวกัน: ไปที่ไฟล์ >พิมพ์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

ลองใช้!

 1. เลือกไฟล์>พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นตัวอย่างของเอกสารของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่ม พิมพ์ และตัวเลือกที่กําหนดค่าการตั้งค่าได้

 2. เมื่อต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความมีขนาดเล็กเกินไป ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ/ขยาย เพื่อปรับ

  ข้อความแสดงแทน

 3. เลือกจํานวนสเนาที่คุณต้องการ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้

 4. การตั้งค่าเพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ เปลี่ยนการวางแนวกระดาษ และการกําหนดค่าอื่นๆ ฟังก์ชันเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามความสามารถของเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: ในการตั้งค่าบางอย่าง เช่น การพิมพ์เป็นสีหรือขาวดา ให้เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
  ข้อความแสดงแทน

 5. เมื่อคุณพร้อม ให้เลือกพิมพ์

ต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ไหม

ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

เปลี่ยนสถานะของเครื่องพิมพ์จาก "ออฟไลน์" เป็น "ออนไลน์"

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์

ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×