ลบไฟล์

การลบไฟล์จะเป็นการเอาไฟล์ออกจากตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ ถ้าตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลเป็นฮาร์ดดิสก์ของคุณไฟล์จะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิล ถ้าตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลเป็นดิสก์ซีดีหรือตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายไฟล์จะถูกทำลาย

คุณไม่สามารถลบไฟล์ได้ขณะที่มีคนเปิดอยู่ในโปรแกรมใดก็ตาม ต้องปิดไฟล์แล้วถ้าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่แชร์จะต้องมีการเช็คอิน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและการคืนค่าไฟล์และโฟลเดอร์ให้ดูที่ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft Windows ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกวิธีใช้และการสนับสนุนบนเมนูเริ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถังรีไซเคิลคุณสามารถดูดูคืนค่าหรือลบรายการในถังรีไซเคิลได้

วิธีที่ดีที่สุดในการลบไฟล์ของคุณคือการใช้ Windows File Explorer

ลบไฟล์โดยใช้ File Explorer

 1. เปิดหน้าต่าง File Explorer 

  เคล็ดลับ: วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึง File Explorer คือการกดแป้น Windows กดแป้น Windows + E

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. เลือกไฟล์แล้วกดแป้น Delete ของคุณหรือคลิกลบบนแท็บหน้าแรกของ ribbon

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ที่จะลบได้ในเวลาเดียวกัน กดแป้นCTRLค้างไว้ขณะที่คุณเลือกหลายไฟล์เพื่อลบ เมื่อต้องการเลือกรายการไฟล์แบบยาวให้คลิกไฟล์แรกในรายการแล้วกดshiftค้างไว้จากนั้นคลิกไฟล์สุดท้ายในรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู:ลบไฟล์โดยใช้ File Explorer

เอาไฟล์ออกจากรายการที่ใช้ล่าสุดของคุณในโปรแกรม Office

ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ไว้แต่เพียงแค่นำไฟล์ออกจากรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุดของคุณให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก แฟ้ม > เปิด

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิกเอาออกจากรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุดให้ดู:กำหนดรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุดด้วยตนเอง

ใน Office 2010 หรือ Office 2007 คุณสามารถลบไฟล์จากภายในแอปพลิเคชัน Office หรือโดยใช้ Windows Explorer

ลบไฟล์ในขณะที่อยู่ในโปรแกรม Office

 1. คลิกไฟล์>เปิดใน Office 2010 หรือคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิกเปิดใน Office 2007

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิกลบบน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ที่จะลบได้ในเวลาเดียวกัน กดแป้นCTRLค้างไว้ขณะที่คุณเลือกหลายไฟล์เพื่อลบ เมื่อต้องการเลือกรายการไฟล์แบบยาวให้คลิกไฟล์แรกในรายการแล้วกดshiftค้างไว้จากนั้นคลิกไฟล์สุดท้ายในรายการ

ลบไฟล์โดยใช้ Windows Explorer

 1. เปิด Windows Explorer

  เคล็ดลับ: วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึง Windows Explorer คือการกดแป้น Windows กดแป้น Windows + E

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิกลบบนเมนูทางลัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู:ลบไฟล์โดยใช้ File Explorer

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ลบหน้าใน Word
delete ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน
การตั้งค่าแคชเอกสาร Officeของ OneDrive

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×